RSS
 

Isten, az Atya: Az Antikrisztus már készen áll arra, hogy felfedje kilétét

23 aug

2013. augusztus 7. szerda, 18.50

Drága leányom, a világnak fel kell készülnie az emberiség legnagyobb – azóta, hogy Gyermekeim erre a Földre kerültek – ellenségének az érkezésére.

Az Antikrisztus már készen áll arra, hogy felfedje kilétét, és terve a következő. Ő addig fog várni, amíg háborúk nem tombolnak mindenütt. Akkor közbelép, és hamis békét fog teremteni Izrael államban azáltal, hogy egyesíti őket Palesztinával, egy valószínűtlen szövetség révén. Mindenki elhalmozza majd őt dicséretekkel. De ő nem fog itt megállni, hanem sokakat megdöbbentő ütemben halad tovább, és béke-megállapodási tárgyalásokat fog folytatni sok háborútól szétzilált nemzetben. Újfent dicsérni fogják őt, és milliárdok fogják rendkívüli rajongással csodálni szerte az egész világon.

Akkor látszólag minden rendben lesz. Az Antikrisztus nagyon hamar be fog kapcsolódni a jótékonykodásba, továbbá kapcsolatba lép a fő világbankokkal annak érdekében, hogy létrehozzon egy új, befolyással bíró pénzintézetet. Számos vállalkozás és politikai vezető fog belekeveredni az ő terveibe. Hamarosan egy új szörnyűséget teremtenek, a világgazdaság beindításának nevében. Ez lesz az új Babilon, minden hatalom fellegvára, ahonnan a világ elitje és gazdagjai  fognak kereskedni. Ezt úgy fogják tekinteni, mint a nagyszerű hír kiváltóját, hiszen az emberek minden tekintetben profitálnak majd ebből, a munkahelyektől az otthonokig, amelyben élnek, és az élelemig, mellyel családjaikat élelmezik.

Minden dicsőség az Antikrisztust fogja övezni. Akkor ő – a hamis prófétával közösen – egy globális partnerséget hoz létre, melyet a legnagyszerűbb humanitárius kezdeményezésként fognak bemutatni. A világ ujjongva fogja üdvözölni ezt az új Babilont, és mindenki a másikat túlharsogva próbál majd szert tenni egy kis talpalatnyi helyre ennek központjában.

Mindenkinek azt fogják mondani, hogy az új Babilon azért jött létre, hogy dicsőítse a nagy embert (az Antikrisztust), hogy előmozdítsa a környezet ügyét, hogy az anyafölddel törődjön, és hogy megszabadítsa a világot a nyomortól, mely a gazdagság miatt van, ami csak úgy tódul kifelé annak gonosz száján.

Amikor ez történik, Beavatkozásom Keze meg fogja forgatni a világot a tengelye körül. Én nem fogok tétlenül várni, és nem figyelmeztetni Gyermekeimet annak következményeire, ha elfogadják ezt a förtelmet, melyet a pokol mélyén alkottak, az emberiséget sújtandó. Nagy jeleim azért adatnak majd, hogy megmutassa mindazoknak, akik üdvözlik, és elfogadják ezt a sértést, az Én Szent Nevemben.

Meg fogom rázni a világot, és inogni fog.  Senki sem lesz képes figyelmen kívül hagyni Beavatkozásomat. Ezután tüzet zúdítok a Föld egyharmadára.  Hamarosan éhínség lesz tapasztalható, de nem az Én Kezemtől eredően – hanem azáltal, hogy az Antikrisztus szándékosan be fogja szennyezni a Földet. Amint ő és csatlósai gonoszsággal sújtják a gyanútlan embereket számos nemzetben, Én vissza fogok vágni.

Habár nehéz lesz ezt a szenvedést elviselni, de ne féljetek, gyermekek, mert rövid lesz. Nagy az Én Szeretetem, mindannyiatok iránt, ugyanakkor viszont Igazságosságom gyors, és az Általam való büntetés nagy.

Nem szabad elfogadnotok azt, amit elétek tárnak. Amikor látjátok a béke emberét, az Antikrisztust, amint elismeréseket és díjakat kap a háborútól szétzilált országokban végzett nagyszerű munkájáért, akkor tudjátok, hogy Beavatkozásom közel van.

Mindenkoron egységben kell maradnotok Fiammal, Jézus Krisztussal, és imádkozzatok, hogy a Szentségeket elérhetővé tegyék számotokra a hűséges papok és a klérus, az előttetek álló megpróbáltatások idején.

Akaratom be fog teljesedni.

Semmi sem tudja, és fogja megakadályozni, hogy beteljesedjen a Végső Szövetség, melynek során Fiam fog Uralkodni Békében.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.