RSS
 

Archive for augusztus 27th, 2013

Üdvösség Anyja: Gyermekeim, az egész világon – figyeljetek most rám, szeretett Édesanyátokra, a bánat ezen idejében

27 aug

2013. augusztus 19. hétfő, 18.28

Gyermekeim, az egész világon – figyeljetek most rám, szeretett Édesanyátokra, a bánat ezen idejében. Különösen azokat szólítom közületek, akik nagy odaadással viseltetnek irántam, az Isten Anyja iránt, vigasztalván benneteket a nagy hitehagyás ezen idejében. Kegyesen kell fogadnotok ezt a Mennyből jövő Beavatkozást, és hálásnak kell lennetek azért, hogy szeretett Atyám nagy Szeretetének köszönhetően, megadatott nektek ez a nagy Ajándék.

Amikor úgy vélitek, hogy már nem tudjátok elviselni a pogányság súlyos áradatát, mely hamarosan el fogja árasztani Fiam Egyházát szerte az egész világon, akkor kérjétek közbenjárásomat. Bármi is történjék, ha hűek maradtok Fiamhoz, annak ellenére, hogy mindent el fognak követni, hogy eltérítsenek benneteket, akkor minden rendben lesz. Soha ne érezzétek azt, hogy ez reménytelen, mert hamarosan meg fog nyilvánulni Fiam nagy Dicsősége és Isten Akarata.

Függetlenül attól, hogy hányan esnek súlyos tévedésbe az Egyházon belül, Isten Szava futótűzként fog terjedni. Isten Igéjének két tanúja – az igaz Keresztény Egyház, valamint Izrael Háza ki fogja állni az idő próbáját. Tűz fog áradni szájukból, a Szentlélek formájában.

Idővel, miután nyilvánosságra kerül a pusztító utálatosság, azok, akik hűségesek az Igazsághoz, fel fognak kelni, és övék lesz Krisztus Királysága. Folyamatosan hazugságokat fognak kitalálni, bár kezdetben, közületek azok, akik be lesztek töltekezve a Szentlélekkel, nagyon sokat fogtok szenvedni, amikor tanúi lesztek a szörnyű megszentségtelenítésnek Fiam Egyházában. Látható lesz az Igazság, és mindazok, akik félre lettek vezetve a kezdetekben, végül fel fogják ismerni a gonoszságot, melyet eléjük tártak.

Csak Fiamban higgyetek ezen gyötrelmes út során, amikor is úgy fognak bánni veletek, mint egy bűnözővel, amiért kitartotok amellett, hogy hűek maradtok Isten Igéjéhez. Kérlek, ne feledkezzetek meg Fiam Önnön útjáról a Kálváriára. Fogadjátok el ezt a keresztet, szeretettel és méltósággal, mert nagyon megörvendeztetitek Fiamat, amikor hordozzátok az Ő terhét. Ő meg fogja menteni még a legméltatlanabb lelkeket is, és akkor egyesíteni tudja majd Isten valamennyi gyermekét.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Azt fogják kérni tőlük, hogy egy új eskü által, tegyenek hűségfogadalmat, hogy hűek maradnak az Egyházhoz

27 aug

2013. augusztus 18. vasárnap, 17.45

Hőn szeretett leányom, kezdetét vette a hamis próféta azon terve, hogy megtévessze a világ klérusát.

A Katolikus Egyház megújításának és újjáteremtésének leple alatt, ebben az Egyházban a teljes klérust lelkigyakorlatokra fogják küldeni, hogy rávegyék őket az új apostoli küldetés elfogadására. Ezek széles körben el fognak terjedni, és sokaknak azt fogják mondani, hogy ennek célja az, hogy mindenkit egyesítsen a világban, az igazság nevében. Azt fogják mondani nekik, hogy ez az új küldetés felöleli a világ szegényeit, és igyekszik egységet teremteni. Azt fogják kérni tőlük, hogy egy új eskü által, tegyenek hűségfogadalmat, hogy hűek maradnak az Egyházhoz. Nem azt fogják kérni tőlük, hogy vessék hitüket Belém, vagy Szent Igémbe, hanem azt, hogy esküdjenek hűséget az új önjelölt vezetőknek, akik átvették Péter Székének irányítását.

Tévedés ne essék, azokat, akiket felruháztak a Papi Szentség Ajándékával, arra fogják kérni, hogy vegyenek részt egy csalárdságban, ahol nem Én, Jézus Krisztus leszek előtérbe helyezve, habár úgy fog tűnni, hogy igen. A pénz lesz a hajtóerő, és egy új pénzügyi szervezetet hoznak majd létre a világ szegényeinek javát szolgáló pénzügyi források keresésének irányítására.

Amikor bármilyen módon is, de megváltoztatjátok Papi Szentségeteket, majd életeteket olyasvalakinek kötelezitek el, aki minden kapcsolatot megszakít Velem, akkor többé már nem lesztek méltóak arra, hogy Engem szolgáljatok. Minden tisztán látható lesz Isten Szemében. A terv az lesz, hogy meggyőzik majd felszentelt szolgáimat arról, hogy önként vegyenek részt ama utálatosságban, mely össze fogja kötni a társadalmat és a szekuláris világot azzal az Egyházzal, melyet, Én, Jézus Krisztus alapítottam.

Ezzel fognak Engem megsérteni. A nem hívők örömmel fognak fogadni minden erőfeszítést a szekularizmus befogadására, és ezt jó dolognak fogják tartani az új, úgynevezett modern mai társadalom számára.

Hamarosan furcsának fogják találni a Keresztények, amikor látják a szekuláris világ tagjait, ahogy meglehetősen lelkesen üdvözlik a Katolikus Egyházat. De sokan el fogják hessegetni kételyeiket és aggodalmaikat, amint bedőlnek ennek az óriási csalásnak. Ennek, az Egyház forradalmasítását célzó tervnek a lényegében az Irántam való gyűlölet rejlik, és mindazok a dolgok iránti gyűlölet, amiket Én adtam Egyházamnak. Meg kell vizsgálnotok mindent az elkövetkező időkben. Követeljetek válaszokat, amikor megváltoztatják Tanításaimat, és elferdítik azokat, hogy megfeleljenek a pogányoknak. Egyetlen Általam kijelölt tanítvány sem kapna soha felhatalmazást arra, hogy ilyet tegyen, mert ez istenkáromlásnak számít.

Jaj azoknak, akik hagyják, hogy megmásítsák Szent Igémet, valamint lehetővé teszik, hogy termet tartsanak fenn az azok iránti tisztelettanúsítás céljából, akik megtagadnak Engem.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: Rejtekhelyeket kell majd keresniük, hogy biztosítani tudják a napi Szentmiséket és a Szent Eucharisztiát

27 aug

2013. augusztus 17. szombat, 16.45

Ó, drága gyermekeim, mennyire szomorú a Szívem ama szenvedés miatt, ami nemsokára a Katolikus Egyházban lévő papokra vár.

Fiam nagyon sok nagyra becsült szolgájának – akiknek egyetlen vágya, hogy Istent szolgálják, és lelkeket vezessenek a helyes úton az üdvösség felé – olyan iszonyú megpróbáltatásokkal kell majd szembenéznie, hogy sokan el fognak pártolni félelmükben. Sokan vakok az Igazságra, és el fogják fogadni az Egyházban lévő nagy változásokat, sőt örömmel fogják üdvözölni azokat, abban a téves hitben, hogy ezek a változások mindenki javát szolgálják. Azok, akik fel fogják ismerni a Katolikusok elé tárt megtévesztést, el fognak futni. Annyira félnek attól, hogy milyen sors vár rájuk, hogy el fogják hagyni az Egyházat, mert túl gyengék ahhoz, hogy kiálljanak az ilyen gonoszság ellen.

Azokat a papokat, akik nem lesznek hajlandóak elfogadni a hamis tant, eretnekséggel fogják vádolni, és sokukat nyilvánosan meg fogják feddni, amiért nem engedelmeskednek azoknak, akik felé engedelmességgel tartoznak. Sokakat ki fognak zárni az egyházból. Mások vértanúk lesznek. És lesznek olyanok, akik titokban fogják vezetni az Egyházat – azt az Egyházat, melyet Fiam adott a világnak.

Rejtekhelyeket kell majd keresniük, hogy biztosítani tudják a napi Szentmiséket és a Szent Eucharisztiát. A Szentlélek fogja vezetni őket, és követni fogja őket Fiam Maradék Hadserege, akik továbbra is ádázul kitartanak majd az Ő Tanításai és Szentségei mellett, egészen az utolsó napig.

Meg kell értenetek – ha bármi kétség is van bennetek eme figyelmeztetés hitelességét illetően -, hogy Engem, Krisztus szeretett Édesanyját fognak felhasználni arra, hogy elrejtsék a valódi szándékát azoknak az erőknek, akik behatoltak Fiam földi Egyházába. Engem, mint az Egyház névleges vezetőjét fognak felhasználni arra, hogy elvonják az emberek figyelmét eme gonosz csoport valódi szándékairól. Annak érdekében, hogy meggyőzzék Isten gyermekeit arról, hogy maradjanak továbbra is hűségesek Isten igaz Igéjéhez, és a Katolikus Egyház hagyományaihoz, olyan szertartásokat fognak alkotni, melyekről azt mondják majd, hogy engem tisztelnek. A Fatimai próféciákat fogják felhasználni arra, hogy lejárassák a rólam kialakított képet, azáltal, hogy egy nagy megtévesztést ismertetnek a világgal. Engem fognak felhasználni annak érdekében, hogy meggyalázzák Fiam Egyházát, és mindennek az ellenkezőjét fogják tenni, a gonosz elvárásainak megfelelően.

Azt a benyomást keltvén, hogy ők tisztelik Isten Anyját, egy hamis biztonságérzetbe fognak vezetni sok Katolikust. Ez azt fogja jelenteni, hogy azonnal feledésbe merül minden kételyük, mely egyébként lenne nekik, látván a furcsa új módosításokat, a Szentmisét és a Szentségeket illetően. Mily nagy szomorúságot okoz ez nekem. A rólam kialakított képet szándékosan arra fogják használni, hogy sértegessék Fiamat.

A sátán megvet engem. Ugyanakkor tart is tőlem. Azért, hogy Fiamat bántsa – azon lelkek által, akiket befolyásol – mindent el fog követni, hogy bemocskolja a rólam kialakított képet, számos titkos szertartás és feketemise alkalmával. Szobraimat sátáni szimbólumokkal fogják tarkítani, és a Szabadkőműves csoportok, akik megszerezték az irányítást, sok helyen meg fognak gyalázni engem.

Gyermekek, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok az erőért, minden áldott nap, hogy bátran szembe tudjatok szállni ezzel a gonoszsággal. Ne féljetek ettől. Fogadjátok el, hogy a sátán serege irányít most sok nemzetet, a világ minden részén. Ha elfogadjátok ezt, akkor elnyerhetitek a szükséges erőt és elszántságot. Ha az Imahadjárati Imák által kéritek ezeket a kegyelmeket, akkor tudtok, és fogtok is segíteni eme gonoszság enyhítésében.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy