RSS
 

Archive for augusztus 23rd, 2013

Üdvösség Anyja: Melyik ember tudná valaha is elutasítani ezt az új, tökéletes létezést?

23 aug

2013. augusztus 9. péntek, 19.37

Gyermekem, a gonosz mindent el fog követni annak érdekében, hogy arra sarkalljon minden lelket – beleértve azokat is, akik a legközelebb vannak Fiam Szívéhez -, hogy utasítsák el, és tagadják az Ő második Eljövetelét.

Ahogy a gonosz szellem harcolt ellenem, az Isten Anyja ellen, a Jézus születéséig tartó időszakban, ugyanilyen ellenállás lesz tapasztalható, amint közeledik az Ő Második Eljövetele.

Sok ember vak arra az Ígéretre, amit Fiam tett, amikor azt mondta, hogy Ő eljön újra. Sokan, akik nem fogadják el azt, hogy az Ő Második Eljövetele hamarosan megtörténik, nincsenek felkészülve, mert nem tudják elfogadni azt, hogy ez még az ő életükben meg fog történni. Ugyanakkor a Fiam Kereszthalálát követő napokban, Fiam Apostolai azt gondolták, hogy tanúi lesznek az Ő Második Eljövetelének. Ez a meggyőződés még sok száz évvel később is gyakori volt a Keresztények fejében. Azonban ma nem ez a helyzet. Vannak, akik úgy vélik, hogy a Második Eljövetel a Szentírás egy korábbi részére vonatkozik, és hogy ez egy, a jövő részét képező esemény. Ők nem hiszik, hogy a Második Eljövetelnek bármi jelentősége is lenne számukra, a mai modern világban. A mai világban minden a materializmusra, a modern emberi intelligenciára, és azokra a hatalmas csodákra épül, melyek a tudományban végbemenő hatalmas fejlődésből fakadnak.

Gyermekek, fel kell készülnötök. Nem szabad félnetek. Mivel Fiam nagyon-nagyon szeret benneteket, ezért Ő vissza fog jönni hamarosan, hogy nagy békességet hozzon nektek, nagy szabadulást a szomorúságból és a kétségbeesésből – melyek közvetlen következményei a világban jelenlévő bűnnek.

Krisztus Második Eljövetelére van szüksége az emberiségnek az életben maradáshoz. Ha Jézus nem jönne el hamarosan, ahogy az meg lett jövendölve, akkor a világ elpusztulna, és az ember magára maradna. Ez az Ajándék egy új életet ad nektek, egy új, csodálatos és dicsőséges kezdetet az Új Paradicsomban. Ez lesz a Föld legnagyobb megújulása, és ezzel elérkezik az Örök Élet. Melyik ember tudná valaha is elutasítani ezt az új, tökéletes létezést? Senki sem fordítana hátat, ha birtokában lenne a teljes tudásnak az Új Békekorszakot illetően, mely alatt helyre lesz állítva a Paradicsom. Egyetlen egy bűnös sem akarna kizárva lenni, de sajnos sokaknak lesz vak az elméje az Igazságra. Ehelyett azt hiszik, hogy elnyerhetik majd a békét, amikor beveszik a hamarosan eléjük tárt hazugságokat, abban a téves hitben, hogy azok Istentől valók.

Imádkozzatok, imádkozzatok, gyermekek, hogy részesüljetek a látás Ajándékának áldásában, mely azoknak adatik meg közületek, akik méltóak vagytok arra, hogy megkapjátok a Szentlélek Ajándékát. Csak azok jutnak el az örök életre, akik elfogadják az Irgalom Kezét, azaz az Isten Kezét.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Egy lélek nem válhat újra teljessé mindaddig, amíg nem ismeri el Isten Nagyságát

23 aug

2013. augusztus 9. péntek, 16.50

Hőn szeretett leányom, az emberek nem értik teljesen azt, hogy mit jelent egyesülve lenni Szívemmel. Én, Jézus Krisztus, azért jöttem, hogy megszabadítsam az emberiséget a bűn rabságától. A bűn akkor keletkezett, amikor Lucifer azt hitte, hogy ő nagyobb, mint Isten. Gonosz féltékenységéből fakadóan megkísértette az embert – Isten első gyermekeit, Ádámot és Évát -, hogy forduljanak el Istentől.

Halálom adta az üdvösség Ajándékát Isten valamennyi gyermekének. A világban sok embernek, minden vallásúnak – köztük azoknak is, akik nem hisznek Istenben, illetve azoknak is, akik tagadják Istent, és hamis isteneket helyeznek előbbre Nála -, fel van ajánlva az üdvösség Ajándéka. Azonban nem mindenki fogja elfogadni ezt az Ajándékot. Én Üdvözítőként jövök hozzátok. Én mindegyikőtökhöz jövök, hogy bizonyítsam nektek az Igazságot, még az utolsó nap előtt. Azért jövök, hogy felkínáljam az Örök Élet Ajándékát azoknak, akik súlyosan vétkeztek Isten Szemében.

Isten Dicsősége a ti utatok előre, ás annak érdekében, hogy elnyerjétek ezt az Ajándékot, csak annyit kell tennetek, hogy elfogadjátok Irgalmamat. Isten Mindenható, Erős és minden szempontból Tökéletes. Minden angyal és minden szent a Mennyben, nagyon szereti Őt. A mai világban élő sok lélek szintén nagyon szereti Őt. Mindenki tanúja lesz az Ő Nagy Dicsőségének az Új Égen és az Új Földön.

Istennek nincs szüksége az emberre. Kizárólag az ember iránti Szeretetének köszönhető az, hogy Ő újra elküld Engem, az Ő szeretett Fiát, hogy elhozzam nekik az Általa megígért Örök Életet. Emiatt van az, hogy Ő Türelmes. Emiatt huny szemet a bűn felett, abban a reményben, hogy Gyermekei megtérnek Hozzá, és elfogadják az Ő Szeretetét.

A szeretet erős, amikor az tiszta és Istentől jön. Amikor a lélek tiszta, könnyen vonzza őt az Isten Szeretete. Azok a lelkek, akiknek szükségük van a megtisztulásra, el fogják fogadni Isten Szeretetét, amennyiben elfogadják a szenvedést, mely ahhoz, szükséges hogy újra teljessé váljanak. Egy lélek nem válhat újra teljessé mindaddig, amíg nem ismeri el Isten Nagyságát, és amíg meg nem hajol Előtte alázatos szolgaságban.

Közel a napja annak, amikor ti, mindannyian, meg fogjátok látni az üdvösségre vezető utat. Minden egyes bűnös fog kapni lehetőséget arra, hogy Isten felé nyújtsa kezét. Azok, akik így tesznek, el lesznek halmozva Irgalmammal.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 augusztusi üzenetek

 

Isten, az Atya: Az Antikrisztus már készen áll arra, hogy felfedje kilétét

23 aug

2013. augusztus 7. szerda, 18.50

Drága leányom, a világnak fel kell készülnie az emberiség legnagyobb – azóta, hogy Gyermekeim erre a Földre kerültek – ellenségének az érkezésére.

Az Antikrisztus már készen áll arra, hogy felfedje kilétét, és terve a következő. Ő addig fog várni, amíg háborúk nem tombolnak mindenütt. Akkor közbelép, és hamis békét fog teremteni Izrael államban azáltal, hogy egyesíti őket Palesztinával, egy valószínűtlen szövetség révén. Mindenki elhalmozza majd őt dicséretekkel. De ő nem fog itt megállni, hanem sokakat megdöbbentő ütemben halad tovább, és béke-megállapodási tárgyalásokat fog folytatni sok háborútól szétzilált nemzetben. Újfent dicsérni fogják őt, és milliárdok fogják rendkívüli rajongással csodálni szerte az egész világon.

Akkor látszólag minden rendben lesz. Az Antikrisztus nagyon hamar be fog kapcsolódni a jótékonykodásba, továbbá kapcsolatba lép a fő világbankokkal annak érdekében, hogy létrehozzon egy új, befolyással bíró pénzintézetet. Számos vállalkozás és politikai vezető fog belekeveredni az ő terveibe. Hamarosan egy új szörnyűséget teremtenek, a világgazdaság beindításának nevében. Ez lesz az új Babilon, minden hatalom fellegvára, ahonnan a világ elitje és gazdagjai  fognak kereskedni. Ezt úgy fogják tekinteni, mint a nagyszerű hír kiváltóját, hiszen az emberek minden tekintetben profitálnak majd ebből, a munkahelyektől az otthonokig, amelyben élnek, és az élelemig, mellyel családjaikat élelmezik.

Minden dicsőség az Antikrisztust fogja övezni. Akkor ő – a hamis prófétával közösen – egy globális partnerséget hoz létre, melyet a legnagyszerűbb humanitárius kezdeményezésként fognak bemutatni. A világ ujjongva fogja üdvözölni ezt az új Babilont, és mindenki a másikat túlharsogva próbál majd szert tenni egy kis talpalatnyi helyre ennek központjában.

Mindenkinek azt fogják mondani, hogy az új Babilon azért jött létre, hogy dicsőítse a nagy embert (az Antikrisztust), hogy előmozdítsa a környezet ügyét, hogy az anyafölddel törődjön, és hogy megszabadítsa a világot a nyomortól, mely a gazdagság miatt van, ami csak úgy tódul kifelé annak gonosz száján.

Amikor ez történik, Beavatkozásom Keze meg fogja forgatni a világot a tengelye körül. Én nem fogok tétlenül várni, és nem figyelmeztetni Gyermekeimet annak következményeire, ha elfogadják ezt a förtelmet, melyet a pokol mélyén alkottak, az emberiséget sújtandó. Nagy jeleim azért adatnak majd, hogy megmutassa mindazoknak, akik üdvözlik, és elfogadják ezt a sértést, az Én Szent Nevemben.

Meg fogom rázni a világot, és inogni fog.  Senki sem lesz képes figyelmen kívül hagyni Beavatkozásomat. Ezután tüzet zúdítok a Föld egyharmadára.  Hamarosan éhínség lesz tapasztalható, de nem az Én Kezemtől eredően – hanem azáltal, hogy az Antikrisztus szándékosan be fogja szennyezni a Földet. Amint ő és csatlósai gonoszsággal sújtják a gyanútlan embereket számos nemzetben, Én vissza fogok vágni.

Habár nehéz lesz ezt a szenvedést elviselni, de ne féljetek, gyermekek, mert rövid lesz. Nagy az Én Szeretetem, mindannyiatok iránt, ugyanakkor viszont Igazságosságom gyors, és az Általam való büntetés nagy.

Nem szabad elfogadnotok azt, amit elétek tárnak. Amikor látjátok a béke emberét, az Antikrisztust, amint elismeréseket és díjakat kap a háborútól szétzilált országokban végzett nagyszerű munkájáért, akkor tudjátok, hogy Beavatkozásom közel van.

Mindenkoron egységben kell maradnotok Fiammal, Jézus Krisztussal, és imádkozzatok, hogy a Szentségeket elérhetővé tegyék számotokra a hűséges papok és a klérus, az előttetek álló megpróbáltatások idején.

Akaratom be fog teljesedni.

Semmi sem tudja, és fogja megakadályozni, hogy beteljesedjen a Végső Szövetség, melynek során Fiam fog Uralkodni Békében.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy