RSS
 

Archive for augusztus 16th, 2013

Amikor módosítják a Keresztség Szentségét, kiveszik majd az összes olyan fogadalmat, amely ellene mond a sátánnak, mert ezeket az utalásokat idejétmúltaknak fogják nyilvánítani

16 aug

2013. augusztus 5. hétfő, 04.05

Hőn szeretett leányom, senki se higgye azt az üldöztetés folyamán – melyet a Hozzám hűséges, szeretett felszentelt Szolgáimnak kell majd elszenvedniük -, hogy Egyházam valaha is meghalhat. Mert ez lehetetlen. Egyházamnak – az Én Misztikus Testemnek – Örök Élete van.

Amikor ellenségeim módosítják a Szentségeket, és új kegytárgyakat, új kereszteket, és új gyakorlatokat vezetnek be – majd azt mondják, hogy Egyházam ugyanaz marad, mint mindig is volt -, akkor ők hazudnak.

Nagyon sok érvet fognak felhozni, minden nemzetben, azért, hogy megszentségtelenítsék a Házasság Szentségét. Ők, Isten ellenségei, azt akarják, hogy a Keresztények elfogadják az azonos neműek közötti házasságot, de soha nem szabad ezt elfogadniuk, lévén, hogy ez sérti Atyámat. Ez elfogadhatatlan az Ő Szemében. Amikor módosítják a Keresztség Szentségét, kiveszik majd az összes olyan fogadalmat, amely ellene mond a sátánnak, mert ezeket az utalásokat idejétmúltaknak, illetve túlságosan elrettentőnek fogják nyilvánítani. Azt fogják mondani, hogy ez lényegtelen.

Aztán szép apránként bevezetik Tanításaim új változatait. Ti, mind, akik hisztek Egyházamban, nektek soha nem szabad elárulnotok Engem. Nektek soha nem szabad elfogadnotok semmiféle alternatíváját a Szentségeknek, a szerint, ahogyan Én azokat nektek adtam. Én Vagyok az Igazság. Egyházam képviseli az Igazságot. De csak akkor formálhattok jogot arra, hogy tagjai legyetek Egyházamnak, ha megtartjátok minden Tanításomat, minden Szentségemet, és ha elfogadjátok azt, hogy Kereszthalálom volt a legnagyobb Áldozat üdvösségetek biztosítására.

Minden, ami eltér az Igazságtól – hogy nehogy megsértsék a pogányokat -, nagyon veszélyes. Amikor megtagadjátok Isten Tanításait, és egy új, alternatív Egyházat követtek, többé már nem lesztek földi Egyházam tagjai. Ha ellenzitek az új pogány gyakorlatokat, melyeket a hamis próféta fog bevezetni, akkor eretnekeknek fognak tekinteni benneteket. Aztán megpróbálnak majd, az Én Nevemben, kizárni benneteket az Egyházból. Ha hűségesek maradtok Hozzám, és nem lesztek hajlandóak részt venni ebben a gonosz megtévesztésben, akkor Egyházam tagjai maradtok.

Meglehet, hogy fájdalmas a választás, amikor mindezek a dolgok bekövetkeznek, ugyanakkor mégis nagyon egyszerű. Ti vagy Velem vagytok vagy Ellenem.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Hamarosan beteljesednek azok a Próféciáim, melyek az Antikrisztus érkezését nyilatkoztatják ki

16 aug

2013. augusztus 4. vasárnap, 23.16

Hőn szeretett leányom, hamarosan beteljesednek azok a Próféciáim, melyek az Antikrisztus érkezését nyilatkoztatják ki.

A nap, hogy felkészítsétek otthonaitokat, és előkészítsétek imagyakorlataitokat, már a nyakatokon van, és mindazoknak, akik követnek Engem, hajlandónak kell lenniük áldozatokat hozni annak érdekében, hogy segítsenek Nekem felnyitni – az egész világon – Isten gyermekeinek szemét erre a gonoszságra, mely a feje tetejére fogja állítani a világot.

Ahogy minden igaz prófétát megvetnek, és nyűgnek tekintenek, benneteket is, drága Követőim, nyűgnek fognak tekinteni, amikor feltárjátok az Igazságot. Számítsatok arra, hogy mindenütt, ahol megfordultok, kinevetnek, kigúnyolnak és megvetnek benneteket. A körülöttetek lévők kegyetlenül bánnak majd veletek, bírálnak és hibát keresnek majd benneteket, még akkor is, amikor nem is Szavamról (Üzenetemről) beszélgettek velük.

Minden bukott angyal és démon, akik jelenleg behálózzák a Földet, a gyenge lelkeken keresztül azon nyomban felétek fognak igyekezni, azért, hogy elbátortalanítsanak benneteket, ezt a Feladatot illetően.

Fogadjátok el ezt a bánatot az Én Nevemben, mert ha így tesztek, nagy dicsőséget szereztek Istennek, és ez az egyik legnagyobb ajándék, amit adhattok Nekem. Én aztán ezen megpróbáltatásaitokat arra fogom használni, hogy legyőzzem a sátán, jogot formálván azokra a lelkekre, akiknek a sorsa az, hogy az övéi legyenek.

Csak nagyon kevesen értitek a Menny Isteni Törvényeit, és a Kereszt szerepét az életetekben. Egy nap, Isten valamennyi gyermeke megérti majd, miért kell ezeket a kegyetlen cselekményeket elszenvedniük. Továbbra is terjesszétek az Igazságot, hagyjátok figyelmen kívül a gyűlöletet, melynek tanúi lesztek, és ne fogadjatok el útmutatást azoktól, akik megtagadnak Engem – soha.

Az Új Paradicsom felé való menetelésetek nehéz lesz. De akár csak egy kis hadsereggel is képesek lesztek úrrá lenni azon büntetések szigorúságán, melyeket az Antikrisztus fog a világra bocsátani. Feladatotok az, hogy figyelmeztessétek a többieket annak veszélyeire, ha elfogadják a sátán törvényeit, Isten Törvényeinek alternatívájaként.

Csak Atyám Parancsára vihetem Magammal mindazokat, akiknek neve benne foglaltatik az Élet Könyvében, de akik a hamis prófétának fogadnak majd hűséget, engedelmes megadással, azok bele fognak szeretni az Antikrisztus megnyerő modorába.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy