RSS
 

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Igen, Leányom, a legnagyobb meglepetésedre,  te vagy a kiválasztott, hogy  beteljesítsd a János Könyvében lévő próféciákat,  hogy felkészítsd az emberiséget a megtisztulásra, mely hamarosan kibontakozik.”
(Úr Jézus, 2010. nov. 16.)
„Egy eszköz vagy, amelynek segítségével Isten szava eljut az összes gyermekemhez.”
(Szűzanya, 2010. nov. 8.)
“Ezek az üzenetek az Istentől vannak, és tisztelni kell őket.”
(Szűzanya, 2010. nov. 8.)


 

Európában egy újabb próféta - Maria Divine Mercy, az Isteni Irgalmasság Máriája - állítja,  2010 novemberétől kap üzeneteket a Szűzanyától és szeretett Fiától, Jézus Krisztustól.

Az üzenetek próféciákat és keresztény tanításokat tartalmaznak,  hogy Jézus második eljövetelére felkészítsék az emberiséget. Ezek az üzenetek a Nagyfigyelmeztetésre (“The Warning”) vonatkoznak,  Isten nagy Irgalmasságára,  amely a  látnoknő szerint nemsokára beteljesedik, de a  pontos dátum nem ismert előtte. A világon mindenki,  aki 7 évnél idősebb,  látni fogja bűneit, hogy mélyen megbánhassa azokat, és hogy megtérhessen még az Ítélet előtti utolsó napon.

A látnoknő szerint nagyon fontos,  hogy a Nagyfigyelmeztetésre az emberiség jól felkészüljön, mert az esemény olyan sokkoló lesz,  hogy ezt a sokkot egyesek nem tudják majd elviselni, ezért  halálos bűnben meghalhatnak.

1/4

A fiatal látnoknő,  feleség és édesanya,  ezért nem szeretne a nyilvánosság elé kerülni,  hogy óvja a családját.  Azt állítja,  hogy Urunk az egész világ számára ajándéknak szánta az üzeneteket, és hogy ezeket interneten kell közzé tennie. Néhányan segítettek ebben neki. A hölgy,  aki a katolikus hitet éli,  rendszeresen vett részt Szentmisén, de állítása szerint, hite nem volt elég erős. Azonban  az üzenetek által hite különlegesen megerősödött.

Nyomatékosan állítja,  hogy sem a Mária-jelenésekről,  sem a Szentírás tanításairól nem volt elegendő ismerete, hiszen nagyon gyengének minősítette lelki életét.  Amikor Urunk megmondta a könyv címét (amelyet közzé kell tennie): „A Nagyfigyelmeztetés”,  azt hitte,  hogy a könyv Urunk második eljöveteléről fog szólni.  A Garabandáli üzenetek által szerzett csak tudomást arról, hogy a Nagyfigyelmeztetés megelőzi Urunk második eljövetelét.

Hónapok eltelte után  végre lelkivezetőt talált,  így az üzenetek megfelelnek a  katolikus hit tanításának, és úgy kerülnek továbbításra.

2/4

Hogyan kapja a látnoknő az üzeneteket? 

Az üzeneteket belső hang által kapja,  de többször is volt része, általában imádkozás közben,   a Szűzanya és az Úr Jézus jelenésében. Több Szent arcképét is láthatta,  olyanokét,  akiket azelőtt nem ismert pl: Szent Fausztináét,  Szent Ágostonét,  Szent Benedekét,  Avilai Szent Terézét és II. János Pál Pápáét,  akit a Szűzanya a „Szent” szóval illetett.

Az  egyes előrejelzések (az üzenetek alapján) az arab világ felkelésére,  az Antikrisztusra, aki nemsokára kinyilatkoztatja magát, és a három vezető beosztásban levő politikusra vonatkoznak,  akiket rövidesen meg fognak ölni.  Ugyanakkor a látnoknőnek felfedték a politikai összeomlás részleteit is, és a Vatikánnal kapcsolatos szakadásokat is.

A közzétett üzenetek megerősítik a katolikus tanítást,  növelik a hitet, és azért adattak,  hogy az emberiséget újra evangelizálják,  hogy felkészülhessenek Jézus második eljövetelére, és hogy az Utolsó Ítéletkor megmenekülhessenek.

3/4 

Jelenleg a látnoknő lelki vezetésben részesül, az Egyház vezetése alatt áll.

Arra ösztönzi a világ keresztényeit, hogy sokat imádkozzanak azokért a lelkekért, akik a Nagyfigyelmeztetést nem fogják túlélni, és azokért,  akik minden cselekedetükben arra fognak törekedni, hogy ennek a nagy eseménynek a hatásait meggyengítsék, hiszen ők az Antikrisztus uralmát akarják.

A látnoknő aláveti magát a pápai hivatal döntésének az üzenetek valóságát illetően. Abban az esetben, ha próféciáról van szó,  a pápa az egyedüli bíró.  /X. Leo Pápa (1513)/

4/4

Az üzenetek és a honlapunkon való közzététel időpontjai

(A címekbe kattintva olvasható a teljes üzenet. Az üzenetek kinyilatkoztatásának időpontja, és a közzététel dátuma között van pár nap eltérés, az eredeti angol honlapon való megjelenés, valamint a magyar nyelvre történő fordítás időtartama miatt.)

 

Üzenet címe Közzététel dátuma

Üdvösség Anyja: A Nagyfigyelmeztetés után nagy vágy fog ébredni Isten dicsőítésére 2014-05-22
A rossz jónak fog tűnni, a jó pedig rossznak 2014-05-22
Én végtelenül Irgalmas Vagyok. Nem állok bosszút 2014-05-22
Terjedni és fokozódni fognak a háborúk, mígnem bejelentésre kerül a Nagy Háború 2014-05-21
A Szeretet képes legyőzni minden csapást, amit az emberiség elszenved 2014-05-21
Ha Én már a tiétek vagyok, akkor már minden a tiétek 2014-05-20
A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről 2014-05-18
Isten, az Atya: Csak nagyon kevesen fogjátok elutasítani az új egy-világegyházat, ezért Beavatkozásom gyors lesz 2014-05-12
Üdvösség Anyja: Jézus mindenben hasonló volt hozzátok, a bűnt kivéve, mert az képtelenség lett volna 2014-05-11
Amíg él a szeretet, addig az emberi nem képes a túlélésre 2014-05-11
Üdvösség Anyja: Az Atyám által Ígért megtérés ebben a hónapban veszi kezdetét 2014-05-06
Üdvösség Anyja: Kérjetek engem, szeretett Édesanyátokat, hogy adjak nektek erőt az Üdvösség-Küldetés folytatásához és megvédelmezéséhez 2014-05-05
Ha egyszer egy lelket megteremtett Atyám, akkor az örökké élni fog 2014-05-05
Sokkal jobb elviselni a fájdalmat az Én Nevemben, mint dicsőítve lenni a bűnösök által olyan tettért, mely helytelen az Én Szememben 2014-05-04
Isten, az Atya: Mert ez az utolsó időszak – az utolsó fejezet Szent Akaratom beteljesülésében 2014-05-01
Az ördög befolyása miatt váltok tisztátalanná a Szememben 2014-04-27
A világ fejet fog hajtani, és térdre fog ereszkedni a fenevad előtt, valamint bálványozni fogja őt 2014-04-22
Üdvösség Anyja: Szeretet, és csakis Szeretet származhat Istentől. Gyűlölet kizárólag a sátántól ered. Nincs átmenet 2014-04-22
Isten, az Atya: Az elveszett Paradicsom Tökéletessége vissza lesz állítva régi Dicsőségébe 2014-04-22
Az általuk majdan hirdetett “isten” nem szeretett Atyám lesz 2014-04-21
Nektek, az Én Két földi Tanúmnak, állnotok kell a sarat 2014-04-21
Üdvösség Anyja: A Pokolra vonatkozó minden utalás el lett törölve, és az ember egy hamis biztonságérzetbe lett csalva 2014-04-21
Amikor az emberi akarat ütközik az Isten Akaratával, nagy fájdalom szenvedődik el mindkét oldalon 2014-04-09
Közületek sokan, akik azt mondjátok most, hogy szerettek Engem, Júdáshoz hasonlóan el fogtok árulni Engem 2014-04-08
Amikor Isten megengedi a keresztények és a zsidók üldöztetését, akkor annak jó oka van 2014-04-04
Olyan erősségű földrengések lesznek, hogy egyszerre több országban is érezni lehet majd azokat 2014-04-04
Amikor ítélni jövök, meg fog remegni a világ 2014-04-03
Ha elvesztek egy lelket – egy életet – Tőlem, akkor a saját életetekhez – az Örök Üdvösséghez – nem lesz többé jogotok 2014-04-03
Semmi jó nem származhat a gyűlöletből, mert az kizárólag a sátántól ered 2014-03-30
Az antikrisztus az állítólagos stigmáit eszközként fogja használni arra, hogy meggyőzze a világot arról, hogy ő Jézus Krisztus 2014-03-27
Viseljétek el némán, amikor gyötörnek benneteket, amikor a kegyetlenség aljas formáit szenveditek el, amikor rágalmaznak, gyaláznak és gúnyolnak benneteket az Én Nevemben 2014-03-27
Üdvösség Anyja: Ez az az időszak, amikor a lelkeknek a Tisztítótűz kínjait kell elviselniük a Földön 2014-03-24
Ők csak színleg fogadják el azt, amit Második Eljövetelem jelent 2014-03-24
Üdvösség Anyja: Hamarosan már nem lesz hallható az “Üdvözlégy Mária” imádság sem Fiam Egyházában, sem azon kívül 2014-03-22
Végül a zsidók is látni fogják Atyám Szövetségének bizonyítékát 2014-03-21
Talán nem tudjátok, hogy Második Eljövetelem megtörténte után, lelketek örökké fog élni 2014-03-17
Isten, az Atya: Nincs olyan, amit Én meg ne tennék Gyermekeimért. Nincs az a túl nagy áldozat 2014-03-17
Üdvösség Anyja: Atyám meg fogja rázni a világot, mind fizikailag, mind lelkileg 2014-03-16
Soha nem fogom magára hagyni azokat, akik magányosak, szomorúak, rémültek, és bizonytalanok azt illetően, hogy Létezik-e Isten vagy sem 2014-03-13
Üdvösség Anyja: Sokan egy nagyon szent embernek fogják tartani az antikrisztust 2014-03-11
Üdvösség Anyja: Amikor Fiam papjai rettenetes gyötrelemnek és hamis vádaknak (igazságtalan ítéleteknek) lesznek kitéve, akkor nekik hívniuk kell engem 2014-03-08
Üdvösség Anyja: Ezek az imák, drága gyermekek, nagy Kegyelmekkel járnak 2014-03-08
Isten, az Atya: Azt szeretném, ha elfogadnátok az Igazságot, nem kétellyel a szívetekben, hanem szeretettel és bizalommal 2014-03-08
Ahogy nő a sátánkövetők száma, úgy fognak ők mindent elkövetni, hogy nyilvánosan is megvallják az ördög iránti imádatukat 2014-03-06
Üdvösség Anyja: Minden más vallásúnak is el kell kezdenie imádkozni Szent Rózsafüzéremet, mert ez mindenkinek nagy védelmet nyújt majd 2014-03-05
Sok minden, amit az emberiség természetesnek vesz, a feje tetejére fog állni, de ez elkerülhetetlen 2014-03-04
Az Igazság Könyve - 2014 januári üzenetek - e-könyv 2014-03-03
Szüntelen készüljetek, minden egyes nap, úgy, mintha holnap lenne a Nagyfigyelmeztetés, mert váratlanul fog érni benneteket 2014-02-27
Üdvösség Anyja: Ne feledjétek, hogy a sátán gyűlöli ezt a Küldetést, mert emiatt lelkek milliárdjait fogja elveszíteni 2014-02-27
Még az Úr Nagy Napja előtt be kell avatkoznom, hogy megmentsem az emberiséget attól, hogy elpusztítsa saját magát 2014-02-26
Ma minden eddiginél kevesebben hisznek Isten Igéjében 2014-02-25
Isten, az Atya: Nagyon régóta türelmesen várok, hogy újra Szent Akaratom alá vonhassam Gyermekeimet 2014-02-25
Kezdetét vette az a terv, hogy minden Nyomomat eltüntessék 2014-02-24
Minden szó, amit eme Küldetés során kiejtesz, Tőlem ered. Minden cselekedet, amit teszel, Tőlem ered 2014-02-23
Ez a gyorsan létrehozott új hierarchia át fogja venni Egyházam irányítását 2014-02-20
Édesanyám Társmegváltói szerepe végre teljes mértékben megértésre kerül 2014-02-19
Üdvösség Anyja: Ezek a jelenések idén tavasszal veszik kezdetüket, Fiam rendelése szerint 2014-02-18
Hamarosan a Poklot hivatalosan is egy nem létező helynek fogják nyilvánítani 2014-02-17
A mai világban élő emberek semmiben sem különböznek azoktól, akik több ezer évvel ezelőtt éltek 2014-02-15
Az emberiség iránti Szeretetem egyetemes. Én mindenkit szeretek, még azokat is, akik a leggonoszabb tetteket követik el 2014-02-14
Amikor azon Követőim, akik elhiszik a közelgő megtévesztést, megtagadnak Engem, akkor ez nem azt fogja jelenteni, hogy ők azt mondják: “Én nem hiszek Jézusban”. Nem, ez a következőt fogja jelenteni 2014-02-12
Hamarosan a legnagyobb megtévesztésnek lesztek tanúi, amivel valaha is sújtotta a sátán a világot 2014-02-11
Üdvösség Anyja: Először Júdeába mentünk, majd aztán Fiam elkerült Indiába, Perzsiába, Görögországba, és Angliába 2014-02-09
Még sok minden ki lesz nyilatkoztatva Isten gyermekeinek az Úr nagy Napja előtt 2014-02-07
Négyből hárman meg fognak tagadni Engem 2014-02-03
Üdvösség Anyja: Ki fogják forgatni az Igazságot, és Isten Igéjének az ellenkezőjét fogják mondani 2014-01-31
Isten, az Atya: Hamarosan eljövök, hogy összegyűjtsem a hűségeseket. Az Én időm közel, mivel Fiam Irgalma szinte már elérkezett hozzátok 2014-01-30
Amennyiben Egyházam megőrzi Isten Igéjét, engedelmesnek kell maradnotok Egyházamhoz 2014-01-30
Ha csak egy szemernyi gőg is van a lélekben, a Szentlélek soha nem fog betérni oda 2014-01-29
Amikor ezt az új Litániát imádkozzátok a nagy megpróbáltatások idején, Én enyhülést fogok adni nektek 2014-01-29
Én mindig válaszolni fogok nektek, akik Irgalomért könyörögtök más lelkek számára 2014-01-28
Ki lenne közületek elég erős ahhoz, hogy elfogadja Kelyhemet, a Szenvedés Kelyhét, mindazzal együtt, amit az magával vonz 2014-01-28
Üdvösség Anyja: Ez az utolsó Érem, melyet Isten Irgalmának köszönhetően hoztam el nektek, lelkek milliárdjait fogja az Örök Élet felé terelni 2014-01-28
Isten, az Atya: Az emberiségnek adott szabad akarat azt eredményezte, hogy sok gyermekem eltávolodott Tőlem 2014-01-28
Ha megpróbáljátok átírni Isten Igéjét, szentségtörést követtek el 2014-01-24
Ti mindannyian megkaptátok az Igazságot, de sokan már elfelejtettétek. Untat benneteket. Túl terhes a számotokra 2014-01-24
Üdvösség Anyja: Fiam arra kért, hogy hozzam el ezt a fontos Üzenetet a világnak 2014-01-24
Isten valamennyi gyermeke az Ő rendkívüli családjának tagja 2014-01-24
Terveim – az egész világ megmentésére - már készen állnak, és egy lelket sem fogok könnyen elengedni 2014-01-24
Következő Karácsonykor Születésem ünnepe egy nagy ünnepséggel lesz felváltva 2014-01-24
Üdvösség Anyja: Isten Igéjének ezt az új és ocsmány utánzatát sokan egyszerűen az Újszövetség egy modern és korszerű változatának fogják hinni 2014-01-19
Hamarosan látni fogtok Engem teljes Mennyei Dicsőségemben, és akkor végre megértitek majd Istenségem Titkát 2014-01-17
Üdvösség Anyja: A Lelkiismeret - Átvilágítás csodája által, Ő, az én Fiam, örömet, szeretetet és reményt fog hozni a világnak 2014-01-17
Nem választhatjátok el Egyházamat az Igétől - a Testtől -, mert akkor Az nem tud létezni 2014-01-16
Az Ítélet Napján végre meg fogjátok érteni Isten Hatalmát 2014-01-14
Egyedül Isten Világossága nyújthat örök boldogságot 2014-01-13
A Keresztség Szentsége által a fenevad hatalma meggyengül 2014-01-12
A gőgösség egy veszélyes jellemvonás, mert meggyőzi az embert arról, hogy nagyobb, mint Isten 2014-01-12
Immáron három éve álltok felkészítés alatt. Álljatok fel, vegyétek fel kereszteteket, és kövessetek Engem 2014-01-12
Gyermekkoromban mindvégig tudtam, hogy Ki vagyok 2014-01-11
Mert amikor ily módon szenvedtek, lelkeket hoztok Hozzám, és akik lelkeket hoznak Hozzám, azok Hozzám tartoznak 2014-01-10
Üdvösség Anyja: Tiszteletbeli doktorátus kitüntetésben fognak részesülni a hamis próféta újonnan kialakított egyházában 2014-01-08
Nem tudjátok az Igazságot közvetíteni, ha énetek a népszerűséget keresi 2014-01-04
Ő, az antikrisztus, számos nyelven fog beszélni, de egy latin szó sem fog ajkáról fakadni 2014-01-03
Készítem fel a világot Második Eljövetelemre, és sokan gyűlölni fognak Engem emiatt 2014-01-03
Én elsősorban a Végtelen Irgalom Istene Vagyok 2014-01-02
Üdvösség Anyja: Fiam azért halt meg, hogy megmentse a lelketeket, nem pedig azért, hogy megszabadítson benneteket az evilági bajoktól 2014-01-02
Jaj nektek, csaló szélhámosok, mert ti nem Tőlem valók vagytok 2013-12-31
Én soha nem fogok ismét testben járni 2013-12-31
Üdvösség Anyja: Azt kérem, hogy kezdjétek el most az Üdvösség-Kilencedet 2013-12-29
A sátánnak az a stratégiája, hogy először becsapja és megtéveszti a hívőket, és csak azután teszi tönkre őket 2013-12-28
A gyötrelem, az üldöztetés, a szenvedés, a nevetségesség és a kigúnyolás mindig osztályrésze lesz Isten választott lelkeinek 2013-12-28
A Menny hamarosan ki fogja hirdetni Isten - az emberiség megmentését célzó - Nagy Tervének befejező részét 2013-12-28
Üdvösség Anyja: Isten ellenségei rettenetes szentségtöréseket követnek majd el, mígnem megszentségtelenítik a Tabernákulumokat is 2013-12-27
Emberek milliárdjai fogják élvezni az örök dicsőséges életet Isten Jelenlétében 2013-12-26
Virul a szeretet, mert az egy Ajándék Istentől, és van hatalma, hogy elpusztítsa a gonoszt 2013-12-23
Amikor eljövök, mint az Irgalom Királya, egyetlen lélekben sem marad semmi kétely azt illetően, hogy Ki Vagyok, és Mi Vagyok 2013-12-10
Azon a napon össze fogom gyűjteni az Élőket 2013-12-09
Én kizárólag az Irgalom Isteneként jövök. Nem azért jövök, hogy megrémítselek benneteket, mert Én őszintén szeretem mindegyikőtöket 2013-12-09
Azért jövök, hogy megújítsam a Földet, hogy megszabadítsam az embert nyomorúságától, szomorúságától és bűnétől 2013-12-08
Több milliárdan meg fognak térni, és életükben először fogják felismerni Istent, a Háromságos Istent 2013-12-08
Egyedül fogtok megállni Színem előtt – senki nem lesz mellettetek 2013-12-07
Olyan próbatételnek lesz alávetve hitük, mint eddig még soha 2013-12-06
Az első jel az lesz, hogy a Föld gyorsabban fog forogni. A második jel a Napot érinti, mely hatalmasabbnak és fényesebbnek fog látszani, és elkezd majd forogni 2013-12-06
Atyám büntetései kezdetüket vették, és még több ökológiai megbolydulásnak lesz tanúja a világ 2013-12-06
Üdvösség Anyja: Egyedül az Istennel való kiengesztelődés által nyerhetitek el az Üdvösséget 2013-12-05
Isten, az Atya: Egyik tudományos véleménynek sem lesz semmi értelme, amikor majd két Nap lesz látható 2013-12-03
Hamarosan többen is tudományos ismeretüket kezdik el használni a Legszentebb Evangélium megítéléséhez 2013-12-03
Üdvösség Anyja: Amikor egy küldetés – mely azt állítja, hogy Isten Szavát közvetíti – hamis, akkor az iránt nem mutatkozik gyűlölet 2013-11-29
Minden felfordulás, melynek hamarosan tanúi lesztek, bizonyíték lesz azon próféciák Igazságára, melyeket szeretett Jánosomnak adtam a Jelenések Könyvében 2013-11-28
Isten Világossága le fog ragyogni rátok, és Én megígérem, hogy nem fogjátok egyedül érezni magatokat 2013-11-27
Annál inkább fokozódik Atyám Haragja, minél inkább lázadnak az Ő hálátlan gyermekei Mindenható Szövetsége ellen 2013-11-27
Senkinek sem adok felhatalmazást arra, hogy ítélkezzen mások fölött, hogy rosszat mondjon másokról, vagy hogy rágalmakat szórjon egy másik lélek lelkiségére 2013-11-25
A legnagyobb üldöztetést Keresztény fogja mérni Keresztényre 2013-11-23
Hűséges Tanítványaim – beleértve a papokat és minden Keresztény vallás szent szolgáit - továbbra is szorosan a Közelemben maradnak 2013-11-23
Ha nincs benneteket alázat, akkor lelketeket elönti a gőg, és vétkezni fogtok Ellenem 2013-11-21
Ha a Szentlélek betölt egy lelket, akkor a lélek feléled, rögtön Atyám Akaratához vonzódik, és teljes önátadásban válaszol 2013-11-21
Üdvösség Anyja: Fiam Egyháza az Antikrisztus székhelyévé fog válni 2013-11-20
Egyházam az Igazságra épült, és ajkairól kizárólag az Igazságnak lenne szabad fakadnia 2013-11-19
Nem fogom tétlenül nézni, ahogy tönkreteszitek az életeteket, mely mindörökké a tiétek lehetne 2013-11-19
Felvirrad majd a Nagy Nap, és hamarosan kezdetét veszi a vég nélküli világ 2013-11-17
A mai világban nagyon kevés embernek van bármi hite vagy bizalma Istenben 2013-11-17
Isten, az Atya: Ez egy Felhívás azok üdvössége érdekében közületek, akik nem fogjátok megkérdőjelezni a hamarosan bejelentésre kerülő eretnekségeket 2013-11-15
Üdvösség Anyja: Fiam nagy megújulást tervez a Földön ebben az időben, ami sok fájdalmat fog okozni 2013-11-14
Ti vagytok az a nemzedék, akinek tanúbizonyságot kell tennie Egyházam végső Keresztre feszítéséről 2013-11-13
Mindazok, akik viselik a háromszöget, a legszentségtelenebb háromság jelét, részt fognak vállalni az ilyen jótékonysági szervezetek támogatásában 2013-11-12
Mint a vágóhídra terelt bárányok, úgy fogják követni a pusztulás útját 2013-11-12
Az Egyházamban bekövetkező szakadás különböző szakaszokra lesz bontható 2013-11-11
Maradjatok nyugodtak, békések, ámde azzal az elszánt határozottsággal, hogy továbbra is hirdetitek az Evangéliumban foglalt Szent Igét 2013-11-10
Az Antikrisztus támogatásokat fog létrehozni, hogy arra csábítsa a vállalatokat, a jótékonysági és egyéb szervezeteket, hogy dolgozzanak az ő új egy-világkereskedelmi központjának 2013-11-10
Lehetek Én az egyetlen igaz barátjuk, az egyedüli üdvösségük, mégis sokuk fogja figyelmen kívül hagyni Figyelmeztetéseimet 2013-11-04
Minden új törvény – melyet hamarosan be fog vezetni az Egyházamban lévő ellenség – gúnyolni fogja az Atyám által lefektetett Igazságot 2013-11-04
A kígyó külön üzeneteket ad az Antikrisztusnak, amiket ő gondosan lejegyez 2013-11-02
A terveket a szentségtelen háromság dolgozta ki, melynek során minden, ami Igaz, száműzve lesz 2013-11-01
Üdvösség Anyja: A Katolikus Egyház papjaihoz – Kérlek benneteket, hogy Legszentebb Rózsafüzérem mindig legyen nálatok 2013-10-31
Akkor ti nem ismertek Engem, mert nem ismertek fel Engem 2013-10-30
Amikor az Ég és a Föld eggyé válik, megszűnik a Tisztítótűz 2013-10-30
Nyugodjatok meg mindannyian, és tudatosítsátok magatokban, hogy Isten Hatalma örök, és nincs olyan gonosz tett, melyet Ő ne tudna eltiporni 2013-10-29
Isten, az Atya: A sátán, démonaival együtt, egy hatalmas sereget verbuvált 2013-10-29
Hamarosan azt mondják nektek, hogy hiteteket egy - a szegények megmentését célzó - globális politikai kampány szervezésére fordítsátok 2013-10-26
Ha tagadjátok a bűnt, azzal Engem tagadtok meg 2013-10-22
Amint megkezdődik földi Egyházam Keresztre feszítése, figyeljétek a megjövendölt jeleket 2013-10-21
Van egy nagy félreértés a tekintetben, hogy mitől szent egy férfi vagy egy nő az Én Szememben 2013-10-21
Az egyházi szabadkőművesség a lehető legnagyobb hatalomra tett szert most Legszentebb földi Egyházamban 2013-10-19
Igaz Egyházamat ki fogják utasítani Rómából, és jó néhány évig elhagyatottságban kell majd élnie 2013-10-18
Isten, az Atya: Ha városokat is kell elpusztítanom ahhoz, hogy megfékezzem a gonosz terjedését, meg fogom tenni 2013-10-16
Üdvösség Anyja: Csak kevesen lesznek elég bátrak ahhoz, hogy nyíltan hirdessék Isten Szavát, Fiam földi Egyházának Keresztre feszítése során 2013-10-16
Jaj azoknak a Keresztényeknek, akik a new age pogányságért elhagytak Engem 2013-10-15
Olyan sokan elfelejtettek Engem, ugyanakkor meg sok esetben természetesnek vesznek Engem 2013-10-13
A világ négy része, amire Én utalok, az a négy nagy birodalom – az Egyesült Államok, Oroszország, Európa és Kína 2013-10-12
Üdvösség Anyja a papokhoz: Ahhoz hogy hűek maradhassatok Fiam földi Egyházához, fel kell készülnötök, hogy táplálni tudjátok az Ő nyáját 2013-10-09
Sokan el fognak árulni Engem azáltal, hogy elfogadják a csalárdságokat 2013-10-09
Négy hatalmas birodalom fog felemelkedni, mint elsődleges kiindulópontok, ahonnan háborúk kerekednek majd 2013-10-09
Senkinek, se papnak, se püspöknek, se bíborosnak, se pápának nincs felhatalmazása arra, hogy átírja Isten Igéjét 2013-10-07
Imádkozzátok ezt az Imahadjárati Imát, hogy felajánljatok minden hozzátok közelállót, hogy beboríthassam őket Drága Véremmel 2013-10-03
Második Eljövetelemkor meg fogok ítélni minden egyes, akkor a Földön élő embert, aszerint, hogy mit tett Isten Dicsőségéért 2013-10-03
Én azért jövök el értetek, hogy Atyámhoz vigyelek benneteket. Én azért jövök, hogy beteljesítsem az Ő Isteni Akaratát, és hogy véghezvigyem a Szövetséget 2013-10-01
Isten, az Atya: Veletek, akik nem tehettek arról, hogy pogány családba születtetek, Irgalmat fogok gyakorolni 2013-10-01
A világot megmentő Terveim megvalósulóban vannak. Minden készen áll már 2013-09-28
Üdvösség Anyja: Ezek az Érmék meg fogják téríteni az összes olyan lelket, akik nyitottak Fiamnak, Jézus Krisztusnak az Irgalmára 2013-09-28
A sötétség tana – a nagy hitehagyás, mely Egyházam öléből fakad majd – sűrű nehéz ködként fog leereszkedni 2013-09-28
Ti, akik rettenetesen szenvedtek, és talán elvesztettétek az életbe vetett minden reményeteket, legyetek tudatában, hogy a Szívemben vagytok 2013-09-28
Üdvösség Anyja: Ki fognak gúnyolni benneteket, amiért nem ismeritek el a Katolicizmus új értelmezését 2013-09-28
Minél jobban gyűlölnek benneteket, Tanítványaim, annál jobban szeret benneteket az Isten 2013-09-28
Itt az ideje, hogy megalakuljanak, és az egész világon elterjedjenek az Imahadjárati Imacsoportok 2013-09-28
Szent Igémet nem lehet módosítani vagy átalakítani úgy, hogy az valami mássá váljon 2013-09-28
Üdvösség Anyja: Az egyetlen út az Örök Életre, Fiamon, Jézus Krisztuson keresztül vezet 2013-09-28
Üdvösség Anyja: Egy újabb keserves világháborút fognak indítani 2013-09-27
Egyetlen felszentelt Szolgám sem ítélhet el senkit az Én Nevemben 2013-09-20
Üdvösség Anyja: Minden egyes Szentséget a felismerhetetlenségig meg fognak változtatni 2013-09-20
Szakaszosan hozok Ajándékokat, a lélek tisztaságának függvényében 2013-09-19
Életetek csak egy múló pillanat a teljes életetekben. Ti száműzetésben vagytok 2013-09-18
Talán nem vagytok tisztában azzal, hogy fiatalok egy egész generációja távolodik el most Tőlem? 2013-09-17
Ti, akik kigúnyoltok most Engem, azzal, hogy elutasítjátok Üzeneteimet, tényleg azt hiszitek, hogy Én megosztanám Egyházamat? 2013-09-16
Én tizenkét egyszerű, tanulatlan, és a Szentírásról semmit sem tudó embert választottam ki, akik szegény halászok voltak 2013-09-16
Sokan közületek, akik Engem szolgáltok, nem vagytok méltóak arra, hogy felálljatok, és Isten szolgáinak nevezzétek magatokat 2013-09-15
Nagy örvendezés lesz mindenütt, ami 100 napig fog tartani 2013-09-11
Imádkoznotok kell a lelkükért, mivel eladták a lelküket 2013-09-10
Üdvösség Anyja: Az utolsó napon, amikor a hajnal hasad, hangos harsonaszó fog hallatszani szerte az egész világon 2013-09-09
Minden gonosz háborús illetve terrorcselekményért, Isten száműzi, és halálra sújtja majd őket 2013-09-09
A farizeusok sokakat megostoroztak és megöltek, mielőtt végül keresztre feszítettek Engem 2013-09-07
Isten, az Atya: Féljetek ti, akik felálltok, és gyalázzátok Fiamat 2013-09-06
Ez a tűz fog lesújtani a Föld ellenségeire is, és azokra is, akik üldözik ezt a Két Tanút 2013-09-04
Isten, az Atya: Gyermekek, már nem vagyunk messze a Nagy Naptól 2013-09-03
Üdvösség Anyja: Az Antikrisztus, bejelentésekor, azt fogja állítani, hogy ő hithű Keresztény 2013-09-03
Figyelmeztetnem kell a világot arra a sok hamis prófétára, akik most megpróbálják elnyomni Hangomat 2013-08-31
Második Eljövetelemre nem kerülhet sor addig, amíg a bűn okozta szenny el nem tűnt 2013-08-30
Gondoskodni fogok arról, hogy milliókkal többen meghallják Szavaimat 2013-08-28
Üdvösség Anyja: Gyermekeim, az egész világon – figyeljetek most rám, szeretett Édesanyátokra, a bánat ezen idejében 2013-08-27
Azt fogják kérni tőlük, hogy egy új eskü által, tegyenek hűségfogadalmat, hogy hűek maradnak az Egyházhoz 2013-08-27
Üdvösség Anyja: Rejtekhelyeket kell majd keresniük, hogy biztosítani tudják a napi Szentmiséket és a Szent Eucharisztiát 2013-08-27
Meg kell őrizniük a Szent Misekönyveket, a miseruhákat, a Szent Bibliát, és a Szent Kereszteket. Ezeket mind le fogják cserélni 2013-08-26
Üdvösség Anyja: Melyik ember tudná valaha is elutasítani ezt az új, tökéletes létezést? 2013-08-23
Egy lélek nem válhat újra teljessé mindaddig, amíg nem ismeri el Isten Nagyságát 2013-08-23
Isten, az Atya: Az Antikrisztus már készen áll arra, hogy felfedje kilétét 2013-08-23
Üdvösség Anyja: Ne fogadjátok el a pogányok iránti azon toleranciát, hogy átvegyék az irányítást Isten egyházai fölött 2013-08-21
Amikor megvédelmezitek Szavamat, kegyetlennek és rosszindulatúnak fognak tartani benneteket, valamint olyanoknak, akikből hiányzik az együttérzés azok iránt, akik nem hisznek Istenben 2013-08-20
Üdvösség Anyja: Ez a háború, melynek célja, hogy megőrizze Isten Igéjét, oda fog vezetni, hogy azoknak a papoknak, akik valóban hűségesek maradnak Hozzá, rejtekhelyet kell majd keresniük 2013-08-20
Amikor módosítják a Keresztség Szentségét, kiveszik majd az összes olyan fogadalmat, amely ellene mond a sátánnak, mert ezeket az utalásokat idejétmúltaknak fogják nyilvánítani 2013-08-16
Hamarosan beteljesednek azok a Próféciáim, melyek az Antikrisztus érkezését nyilatkoztatják ki 2013-08-16
Isten, az Atya: Azok, akiknek neve benne foglaltatik az Élet Könyvében, az elsődleges célpontjai a fenevadnak 2013-08-14
Üdvösség Anyja: Hamarosan arra fognak kérni benneteket, hogy a Szent Eucharisztia egy utánzatát szolgáltassátok ki, mely már nem lesz Fiam Teste 2013-08-13
A világban jelenlévő gonoszság Noé napjai óta nem tapasztalt méreteket öltött 2013-08-12
Meg fogják győzni Követőimet, hogy alakítsák át Egyházam Törvényeit, egy népszavazás által 2013-08-11
Üdvösség Anyja: Ahogy Isten Szent Szava egyesíteni tudja a lelkeket, ugyanúgy nagy megosztottságot is tud okozni 2013-08-10
Sose fogadjatok el egy olyan keresztet, mely nem hasonlít arra a Keresztre, amelyen megfeszítettek Engem 2013-08-08
Üdvösség Anyja: Meg kell őriznetek a hagyományos Kereszteket, mert ezek hamarosan el fognak tűnni 2013-08-08
A fenevad bélyege halált fog magával hozni – a lélek halálát és egy szörnyűséges betegség általi halált 2013-08-08
A többi ártatlan, akik vakon követik a fenevadat és a hamis prófétát, kegyetlenül gúzsba lesznek kötve 2013-08-07
Ha a humanizmus álarca mögé néztek, ott nem fogtok Isten nyomaira bukkanni 2013-08-07
Habár ezek félelmet fognak kelteni, semmiségek lesznek az eljövendő Nagy Büntetéshez képest 2013-08-05
Üdvösség Anyja: Mintha csoda történne, úgy fog tűnni, mintha a hamis próféta feltámadna a halálból 2013-08-05
Én kinyilatkoztatom a Jelenések Könyvében szereplő titkokat, és azok nem lesznek kellemesek 2013-08-02
Üdvösség Anyja: Az utolsó Fatimai titok nem lett felfedve, annyira rémisztő volt 2013-08-01
Bízzatok Bennem, és Én felnyitom majd szemeteket dicsőséges jövőtök Igazságára 2013-07-31
Jelenleg készítik fel az Antikrisztust az ő látványos színrelépésére 2013-07-31
Üdvösség Anyja: A végkifejlet Rómában azt fogja eredményezni, hogy sokan félre lesznek vezetve 2013-07-27
A terve az, hogy a szívüknél fogva csalja a lelkeket a megtévesztés hálójába 2013-07-27
A végső próféta már elküldetett, így kérlek, ne utasítsátok vissza ezt az Ajándékot 2013-07-25
Üdvösség Anyja: Az Üdvösség-Érem a Megtérés Ajándékát kínálja 2013-07-24
Nem tudtok őszintén követni Engem, ha nem viselitek el a Kereszt gyötrelmét 2013-07-23
A papokhoz: Már nincs messze az a nap, amikor arra kérnek majd benneteket, hogy tagadjátok meg Istenségemet 2013-07-23
Elepedek értük. Nélkülük nem érzem magam egésznek 2013-07-23
Azáltal, hogy Imahadjárati Imáimat imádkozzátok, Én meg fogom tudni menteni őket 2013-07-22
Isten, az Atya: A hazugságoknak - melyekkel gazdaságotokat illetően etetnek benneteket – az a célja, hogy megtévesszenek titeket 2013-07-22
Üdvösség Anyja: Olyan könnyen elfogadják az emberek azokat az új törvényeket, melyekről azt állítják, hogy jók 2013-07-22
A Tízparancsolat, melyet Atyám adott a világnak Mózes prófétán keresztül, jelenleg átíródik az ember által 2013-07-22
Ő arra fogja használni Isten Igazságát, hogy elrejtőzzön mögé, egészen a megfelelő pillanatig 2013-07-21
Az Egy-Világrend a Háromságos Egy Igaz Istennel szembeni legnagyobb gúny 2013-07-18
Isten, az Atya: Tisztában vagyok azzal, hogy az egész világra kiterjedő abortusz terve irányítva van 2013-07-18
Ahogy a keserűség megosztja a nemzeteket, a bizalmatlanság és a félelem továbbra is polgári zavargásokat fog okozni 2013-07-16
Hamarosan erős földrengések lesznek Oroszországban és Kínában, melyek egymás után fognak bekövetkezni 2013-07-14
Üdvösség Anyja: Egy ajtó sem nyílt meg, mely lehetővé tette volna, hogy Fiam méltósággal jöjjön a világra 2013-07-14
Üdvösség Anyja: Lehetetlenség papírra vetni azt, aminek tanúja voltam, oly aljas volt az a kegyetlenség, amit Fiam Isteni Testére mértek 2013-07-10
Azzal fognak vádolni titeket, hogy összeesküvést szőtök Saját Egyházam ellen, de mindössze annyi lesz a vétketek, hogy védelmezitek az Igazságot 2013-07-09
A Mise formátumában lévő változás hamarosan bemutatásra kerül Egyházamban 2013-07-07
Igazságosságom utol fogja érni mindazokat, akik akadályozzák azt, hogy Isten Szent Szavát megismerje a világ 2013-07-07
Üdvösség Anyja: Hozzátok hozzám gyermekeiteket, hogy - mint Isten valamennyi gyermekének igaz édesanyja – Fiamnak, Jézus Krisztusnak szentelhessem őket 2013-07-04
Csak nagyon kevesen keresnek vigaszt Bennem. Én türelmesen várok, de nem fognak Hozzám jönni 2013-07-04
Isten Anyja: Hűnek kell maradnotok ahhoz, amit Fiam tanított nektek. Ő mindenben olyan volt, mint ti, a bűnt kivéve 2013-07-03
Az Igazság szabaddá tesz benneteket. A hazugságok viszont elpusztítanak titeket 2013-07-02
Isten, az Atya: Legyetek tudatában, hogy amikor Fiamat bűnösnek tekintik, az a legnagyobb istenkáromlás 2013-07-01
A legnagyobb hazugság az, hogy a sátán meg tudja mondani a jövőt, de ez nem lehetséges 2013-07-01
Én Vagyok a Szeretet. Én Vagyok Isten. E kettő egy és ugyanaz. 2013-06-26
Isten benne Él minden egyes - e világban született - emberben, függetlenül saját vagy szüleik hitétől 2013-06-26
A Római Birodalmon belül fog felemelkedni Ellenem a nagy utálatosság 2013-06-25
Isten nem várja el tőletek, hogy időtöket úgy töltsétek, hogy elhanyagoljátok a mindennapi dolgokat, vagy azt az időt, amit a családdal és a barátokkal töltötök 2013-06-24
Sose kövessétek el ezt, mert ez az egyetlen bűn, mely álszentsége miatt undorít Engem 2013-06-23
Nem szabad félnetek, mert amit Én Ígérek, az a tiétek, és ez a ti örökségetek 2013-06-21
Amikor az Új Jeruzsálem harsonaszóra leszáll a földre, fénybe borul majd az ég, és elnémul majd minden 2013-06-19
Gyermekeim világi javak iránti megszállottsága és a személyes vagyon bálványozása elszakítja őket Istentől 2013-06-17
Csodákat fogok tenni az egész világon, a kétkedőknek bizonyítandó, hogy Én, Jézus Krisztus vagyok az, aki azért küldtem el Prófétámat, hogy felkészítsen benneteket Második Eljövetelemre 2013-06-17
A hazugságok nagyon gyakran jó dolgoknak álcázva jönnek 2013-06-16
A többi felszentelt Szolgám egy - az új egy-világvallás iránti - hűségnyilatkozatot fog aláírni 2013-06-14
Az Én Utam nagyon egyszerű. Követhettek Engem, ahogy akartok, de Keresztény Egyházaimban kell tisztelnetek Engem 2013-06-14
Pogány gyakorlataitok a pokolra juttatnak benneteket 2013-06-12
Én Jelen Vagyok a Legszentebb Eucharisztiában az Átlényegülés Cselekménye révén 2013-06-11
Isten nem kérkedik. Isten nem gőgös. Isten gyengéd, szeretetteljes, ugyanakkor határozott az emberiségnek szóló Útmutatását illetően 2013-06-10
Isten, az Atya: Én le fogok sújtani minden nemzetre, az általuk meggyilkolt ártatlanok számának mértéke szerint 2013-06-08
Hangom, mihelyt megszólal, milliókat fog Felém vonzani a következő szakaszban, a befejező szakaszban pedig milliárdokat 2013-06-06
Isten, az Atya: Én megígértem a világnak az Igazság Könyvét, és Én sosem vonom vissza Szent Szavamat 2013-06-05
Én, az Isten Anyja, meg fogom semmisíteni a gonosz hatalmát azok szívében, akik hívnak engem 2013-06-05
Ezek lesznek az utolsó Üzenetek, melyek nektek adatnak még a Nagy Nap előtt, amikor Én ítélni jövök 2013-06-04
Azok, akik indulatosan lekiabálják Szavamat, és azt állítják, hogy Az a sátántól ered, a fenevaddal fognak lakni az örökkévalóságig 2013-06-03
Keresztény katonáim fogják alkotni a legnagyobb Hadsereget az Antikrisztus ellen 2013-05-31
Amikor elérkezik az idő arra, hogy a fenevad felfedje az Antikrisztust, rendkívüli jelek lesznek láthatóak 2013-05-28
Elsőként a Keresztény Egyházakhoz tartozók fognak Hozzám jönni. Majd idővel a Zsidók is megtérnek, és végül elfogadnak Engem 2013-05-28
És akkor, amikor Én már feledésbe merültem, Egyházam – Hozzám hasonlóan - fel fog támadni halottaiból 2013-05-27
Amikor a Szentlélek jelen van, terjed, mint a tűz, és számos nyelven reprodukálja majd Isten Szavát 2013-05-25
Azonnal megbocsáttatik majd nekik, ha összeszedik a bátorságukat, és hívnak Engem, hogy segítsem ki őket nyomorúságukból 2013-05-23
A világ pedig örvendezni fog, hogy a Rómában lévő Egyházammal együtt, a Zsidó nép is megsemmisül majd 2013-05-22
A szeretet csak Tőlem ered. A gyűlölet nem 2013-05-20
Isten, az Atya: Kezdetét vette az emberiség megmentésére irányuló Nagy Beavatkozásom, és Intézkedéseim gyors irama nyilvánvaló lesz mindenki számára 2013-05-19
Azok, akik követték Isten Igéjét, melyet az Előttem járó próféták fektettek le, ők voltak az elsők, akik arcul köptek Engem 2013-05-19
Szavam a végső. Az utolsó. Nem létezhet más szó 2013-05-17
Gyarapodni fognak a csodák, melyeket Imahadjárati Imáim által Ígértem a világnak 2013-05-16
Az egyedüli víz - mely nélkülözhetetlen Isten gyermekeinek életben maradásához - az Élet Fájából fog fakadni 2013-05-13
Leghőbb Vágyam az, hogy a fiatalok lelkét keressétek 2013-05-12
A járvány szélesebb körben fog terjedni, mint az AIDS 2013-05-12
Isten Anyja: A Küldetés, mellyel megbíztak téged, az utolsó láncszem a végső Szövetségben 2013-05-10
Ha birtokában vagytok az Igazságnak, akkor fontos, hogy továbbra is terjesszétek Isten Igéjét 2013-05-09
Ne próbáljatok ésszel érvelni, amikor Létezésemet próbáljátok bizonyítani, mert Én nem ebből a világból való Vagyok 2013-05-09
A gőg bűne volt az, ami Lucifer bukását, kitagadását, és a mélybe taszítását okozta 2013-05-09
Az általuk majdan képviselt, látszólag autentikus nézetek egy újfajta Katolicizmusnak fognak tűnni 2013-05-07
A Péter Széke ellen elkövetett bűnökkel fogják vádolni őket, és nyilvánosan megalázzák majd őket az Én Szent Nevemben 2013-05-07
Az abortusz bűne halálos bűn, és akik felelősek ebben, a pokol tüzében fognak égni az örökkévalóságig 2013-05-05
Egy újfajta Keresztet fognak bevezetni 2013-05-04
A most hozzátok intézett Szavaimat újra hallani fogjátok az Utolsó Napon. Emlékezzetek ezekre. 2013-05-03
Kérdezzétek meg magatoktól minden nap – vajon Isten ma helyeselné a cselekedeteimet? 2013-05-01
Az Antikrisztus Keletről való lesz, és nem Nyugatról 2013-05-01
Ők folyamatosan hazudni fognak, és nyilvános szentbeszédük egy merő zagyvaság lesz Isten Szemében 2013-04-30
Ezeknek a gonosz tetteknek be kell következniük, mivel a Föld megtisztítás alatt áll 2013-04-29
Isten Anyja: Ezúttal Ő nem emberi testben fog eljönni 2013-04-28
Én minden hamis prófétát száműzni fogok, és szigorúan megbüntetek 2013-04-28
Isten Anyja: Ahhoz, hogy méltóvá váljanak az Ő Királyságára, meg kell szabadítani őket a világi hatásoktól 2013-04-26
Újra fel fogják építeni a Bábeli Tornyot, és Isten templomaként fogják bemutatni 2013-04-26
Amikor valaki nem hisz Istenben, akkor nem vesz tudomást a jó és a rossz közti különbségről 2013-04-24
Kérlek benneteket, akik meg vagytok rémülve, és össze vagytok zavarodva ezen Üzenetek által, hogy hallgassatok meg most Engem 2013-04-24
Ez a jelkép - mely nem összetévesztendő a Fenevad Bélyegével - az új Egy-Világvallást fogja szimbolizálni 2013-04-23
Isten Igéjét ízekre fogják szedni, amint a pogányság végigsöpör a Földön 2013-04-22
Sokan nem lesznek elég erősek ahhoz, hogy küzdjenek az abortusz, az eutanázia és az azonos neműek közötti házasság ellen 2013-04-21
Isten Anyja: Amikor Isten gyermekeit hazugságok által megtévesztik, akkor ők elszakadnak Tőle 2013-04-19
A Katolikus Egyház most hamarosan történelme legszörnyűbb üldöztetéséhez ér 2013-04-18
Boldogok a szelíd szívűek, akik Isten Kegyelméből megszabadultak a gőgtől 2013-04-18
Minden lélekért, akit Irgalmamba ajánlotok, Én száz annyit fogok megmenteni 2013-04-15
Isten az Atya: Ima az Új Paradicsom Kulcsainak elnyeréséhez 2013-04-14
Olyan sok jó és szent pap fogott össze azért, hogy ízekre szedjék ezeket az Üzeneteket 2013-04-12
Azt fogják mondani nekik, hogy ez az új templom egy egyház, mely egyesít mindenkit, hiszen Isten szereti az Ő valamennyi gyermekét 2013-04-11
Közel az ideje az Általam említett üstökös megjelenésének, amikor az emberek azt fogják hinni, hogy két Nap van 2013-04-09
Isten Anyja: Téged azért küldtek, hogy előkészítsd az utat az Ő Második Eljövetelére 2013-04-09
Egyikőtök sem kapna soha felhatalmazást arra, hogy megítéljetek másokat az Én Nevemben, mert az képtelenség 2013-04-09
Csak az Élő Isten Pecsétjével rendelkezők fognak megmenekülni a lelkek tömegirtásának eme formájától 2013-04-08
Én újra eljövök majd az utolsó napon. De ezt megelőzően Én nem fogok a földön járni 2013-04-06
Isten több mint 7 milliárd gyermekét Szeretném végül hazavinni az ő Örök Paradicsomukba 2013-04-04
Isten, az Atya: Én, a ti szeretett Atyátok, végre meghatároztam a Nagyfigyelmeztetés napját. Csak Én tudok erről az időpontról 2013-04-03
Ma nagy Kegyelmeket Árasztok a világra 2013-04-02
Szeretett Fiam Feltámadása a legjelentősebb Ajándék, hiszen ez azt jelenti, hogy Isten valamennyi Gyermeke elnyerheti az örök életet 2013-04-02
Nem az Én Lábam elé fognak borulni. Nem az Én Lábamat fogják csókolni, hanem Szolgáim, Követőim, és Bűnöseim lábát 2013-04-01
Hamarosan Szeretett Benedek Pápám fogja kormányozni Isten gyermekeit, száműzetésének helyéről 2013-04-01
A mai napon földi Egyházamat Keresztre fogják feszíteni. A mai nap jelzi a változások kezdetét 2013-04-01
Meg fog mutatkozni számotokra, hogy veszélyben a Szent Eucharisztia Létezése 2013-03-31
Átmenetetek, ebből a világból Új Királyságomba, fájdalommentes, gyors és olyan hirtelen lesz, hogy alig tudtok majd levegőt venni 2013-03-30
Tartsátok nyitva a szemeteket mindenre, ami sérti Istenségemet 2013-03-29
A legszörnyűbb iszonyat, melynek szemtanúja voltam az Olajfák Kertjében töltött Időm alatt, az a bűn - végidőben való - veszedelme volt 2013-03-28
Küldetésem nem az, hogy egy új Bibliát adjak nektek, mert ilyen sohasem történhet, hiszen Atyám Könyvében benne foglaltatik a teljes Igazság 2013-03-27
Isten Anyja: Fiam Testét cafatokra tépték 2013-03-27
Azt Szeretném, hogy valamennyi Követőm tartson egy böjti időszakot jövő hétfőtől, Nagypéntek délután fél 4-ig 2013-03-24
Közel a szakadás ideje, és nektek fel kell készülnötök 2013-03-24
Ahogy a vakok sem látnak, lesznek olyanok az Egyházban, Rómában, akik ugyan látják, de nem lesznek hajlandóak elismerni az Igazságot 2013-03-23
Fokozatosan világossá válnak gonosz szándékaik, ahogy a saját dugájukba dőlnek 2013-03-23
Isten Anyja: A Góg és Magóg által előidézett szakadás a világban, ketté fogja osztani a családokat 2013-03-22
Üzenet a papoknak, és mindazon felszentelt Szolgáimnak, akik életüket az Én Szent Szolgálatomra adták 2013-03-21
A Harmadik Pecsét akkor fog feltárulni, amikor az emberek élelemért tülekednek majd, amint éhínségek szorongatják az emberiséget 2013-03-20
Gyötrelmemet átéli a Menny összes angyala és szentje, mivel közel az Apokalipszis ideje 2013-03-19
Az Üdvösség Anyja: Imádkozzátok Rózsafüzéremet mindazokért, akik Rómában kormányoznak 2013-03-18
Ez a gonosz megnyilvánulás a Nagyhét alatt látható lesz azok számára, akik nyitva tartják a szemüket 2013-03-17
Trónját ugyan ellopták, de hatalmát nem 2013-03-16
Isten az Atya: Most dúl a csata Hierarchiám és a fenevad birodalma között 2013-03-15
Az Üdvösség Anyja: Az Imahadjárati Imacsoportok lelkek milliárdjait fogják megmenteni 2013-03-14
Mire Nagypéntek elérkezik, sok lélek kezd majd rájönni, hogy az emberiségnek szóló Figyelmeztetésem csaknem elérkezett a világba 2013-03-14
A hamis próféta azzal a céllal küldetett, hogy lebontsa, és apró darabokra szakítsa Egyházamat 2013-03-13
Az ima meg tudja, és meg is fogja menteni az emberiséget 2013-03-12
Sokatok, félelemből fakadóan, el fogja utasítani ezt a Mennyei Hívást 2013-03-11
Mindannyiatoknak megadatnak majd a jelek, és csodák történnek majd 2013-03-10
Földi Egyházam támadás alatt áll, ami azt jelenti, hogy Testemet újra Keresztre fogják feszíteni, amint azt megjövendölték 2013-03-09
Kérem valamennyi felszentelt Szolgámat, hogy hívjanak Engem, az ő szeretett Jézusukat, hogy beboríthassam őket Drága Véremmel 2013-03-08
Csak a bátrak és rettenthetetlenek - akik a legjobban szeretnek Engem – lesznek azok közületek, akik vezetni fogják Hadseregemet, az üdvösség felé 2013-03-06
Szent Eucharisztiámat továbbra is vegyétek magatokhoz. Nem hagyhatjátok abba a mindennapi Áldozást, mert nem ti lesztek azok, akiknek ezt el kell döntenetek 2013-03-05
Hamarosan meggyilkolják az egyikét, annak a másik két politikai vezetőnek, akikről Én említést tettem korábban 2013-03-04
Az Antikrisztus nagyon szoros szövetségese lesz a hamis prófétának, és az Antikrisztusnak nincs illúziója afelől, hogy ki is ő maga – a sátán fia 2013-03-04
A legnagyobb hiba, amit elkövethettek, az az, hogy azt feltételezitek, hogy csak a megátalkodott bűnösök vettetnek a pokol tüzébe 2013-03-02
Igen, Szavam mindenkinek szól, de hatalmas felelősséggel jár Üzeneteim népszerűsítése 2013-03-01
Ti abban a korban éltek, amikor Isten gyermekei közül sokan pogányokká váltak 2013-02-28
Ez a Nagy Lelkiismeret - Átvilágítás azután fog megtörténni, hogy Szent Helytartóm elhagyta Rómát 2013-02-27
Azt fogják mondani, hogy ő egy olyan bűncselekményt követett el, amelyben ő teljesen ártatlan 2013-02-25
Ők Isten gyermekeit a kis szarv* uralma alá vonják majd, aki fenséges pompában fog Péter Székében ülni 2013-02-24
A hamis próféta most elfoglalja Rómában a Széket 2013-02-24
A két, azonos nemű ember közötti házasság nem megengedett az Én Oltáromnál 2013-02-24
Ez a végső csata. Helytartóm elbukott. Egyházam el fog bukni, de hamarosan újra felemelkedik. 2013-02-22
Szűz Mária: Az Emberiség Önteltsége és Gőgje sértő az Isten Jelenlétére 2013-02-22
A Szabadkőművesek már beszivárogtak földi Egyházamba, és hamarosan az egyházszakadás - amint az megjövendöltetett -, megosztottságot és nyugtalanságot fog előidézni hithű Szolgáim körében 2013-02-22
Ez az élet egy szempillantás alatt fog átmenni egy Új Életbe, egy Új Megújult Paradicsomba 2013-02-20
Sokan úgy vélik, hogy a Pokol csak a népi hiedelmekben létező Hely 2013-02-19
Szavam (Üzenetem) terjedni fog Ausztráliában és Új-Zélandon 2013-02-18
Soha ne feledd, hogy te az író vagy. Én Vagyok a Szerző 2013-02-17
Én vagyok a ti Tanítómesteretek, és Általam meg fogjátok érteni Végső Isteni Tervem Titkait 2013-02-15
Isten, az Atya: Jöjjetek, kövessétek Fiamat, végig az Igazság Útján 2013-02-14
Isten Anyja: Imádkozzatok mindazokért a felső körökben lévőkért, akiknek hatalmuk van nemzeteitek felett 2013-02-12
Isten Anyja: Sokan egyedül vannak abbéli törekvésükben, hogy imacsoportot alakítsanak 2013-02-12
Az embernek mindenkor törekednie kell arra, hogy hasonlóvá váljon Hozzám 2013-02-12
Hamarosan kezdetét veszi az emberiség megtisztulásának utolsó szakasza 2013-02-10
A jelek, melyeket Küldök majd, azonnal felismerhetőek lesznek 2013-02-09
Isten, az Atya: El fogom törölni a föld színéről azokat a Nemzeteket, amelyek Arcul köpnek Engem 2013-02-08
Isten Anyja: Krisztus maradék egyháza Győzni fog 2013-02-08
Atyám már megkezdte a beavatkozást, és Haragja meg fogja rázni a földet 2013-02-07
Mérhetetlenül fokozódik a gyűlölet, a gyilkosság, valamint a jótékonyság hiánya, és a bűn futótűzszerűen elárasztotta a földet 2013-02-05
Hamarosan hoznak egy törvényt, mely száműzi az istenkáromlás fogalmát 2013-02-05
A Jelenések Könyvében szereplő próféciák csak részben ismertek 2013-02-03
Isten az Atya: Ezért csak egy csoda mentheti meg az emberiséget 2013-02-01
Zokogni fognak a megkönnyebbüléstől, amikor tudatosul bennük, hogy egy olyan jövő vár rájuk, ahol nem létezik halál 2013-02-01
Imahadjárati Imacsoportjaim ereje által Én enyhíteni fogom az előre megjövendölt szenvedések nagy részét 2013-01-30
Arra kérem Követőimet, hogy hívják fel az emberek figyelmét a Szent Biblia olvasásának fontosságára 2013-01-29
Szűz Mária: Az ima ereje által tud Fiam Irgalma szétáradni az egész világban 2013-01-29
A Szentlélek Ajándéka révén, ti prófétálni fogtok az Én Szent Nevemben az egész világon 2013-01-28
Csaknem elérkezett az Én időm, mely összefonódik Atyám Isteni Akaratával 2013-01-28
Ezek az emberek fogják lerombolni Templomaimat, és csak kevésben lesz lehetőség a napi Áldozatbemutatásokra 2013-01-27
Azok az igaz prófétai Küldetések, melyek felháborodást váltanak ki 2013-01-27
Szűz Mária: Harcolnotok kell minden olyan törvény és érvelés ellen, mely támogatja az abortuszt 2013-01-25
Olyan könnyen benyelitek a hazugok által elétek tárt hamis szavakat 2013-01-25
Szűz Mária: Fiam minden nyomának eltüntetése a vég kezdetét fogja jelenti 2013-01-23
Mindent el fognak követni, hogy fennakadást okozzanak Imacsoportjaitoknak 2013-01-23
Kérlek, éljetek ezzel az új Ajándékkal, a Gyógyulás Ajándékával, melyet most adok nektek 2013-01-21
Istenségem ellenére, émelyítő undor fog el az emberek bűneitől 2013-01-21
Ne foglalkozz a hozzád intézett kérdésekkel és kérésekkel, hogy módosítsd Szavaimat (Üzeneteimet) 2013-01-20
Már folyamatban van a Katolikus Egyház - saját körein belülről történő - elpusztítását célzó terv 2013-01-18
Én most nekik adományozom a Szeretet és a Megtérés Könnyeinek Adományát 2013-01-17
Ha megcsonkítjátok, vagy megmásítjátok az Igazságot, az már nem az Igazság többé. Az már csak a látszat 2013-01-17
Ne figyeljetek a túlzó állításokra, amiket esetleg hallotok a végidőkkel kapcsolatban 2013-01-14
Csak Isten Hatalma által léteztek. Csak Isten Szeretete által fogtok örökké élni. 2013-01-13
Kérlek, imádkozzátok az Imahadjárat ezen imáját (92) Ima az Állhatatosság Kegyelméért 2013-01-12
Szűz Mária: Az elkövetkezendő időszak megpróbáltatásokkal teli lesz valamennyi Keresztény számára 2013-01-10
Szólítom mindazokat, akik bizonytalanok a tekintetben, hogy vajon Én Létezem, vagy sem 2013-01-09
Szűz Mária: Azért szenved olyannyira, és van ilyen nagy sötétségben oly sok ember, mert nem hisznek Istenben 2013-01-07
Szeressétek mindazokat, akik az Én Nevemben üldöznek benneteket. Majd imádkozzatok értük 2013-01-06
Szűz Mária: Nem mindenki fogja elfogadni a szabadságot. Sokan a gonosz oldalán állnak majd, és elutasítják Fiamat 2013-01-04
Az Isten Templomát a felismerhetetlenségig megszentségtelenítik majd 2013-01-04
A legnagyobb gyűlölet középpontjává fogsz válni 2013-01-03
Amit az Antikrisztus az okkultizmus ereje által művelni fog, az látszólag gyógymód lesz a gyógyíthatatlan betegek számára 2013-01-02
Soha ne féljetek Tőlem, mert Én békével jövök 2013-01-01
A tudás nagyon gyakran vakká tehet benneteket az Igazságra 2012-12-31
Isten, az Atya: Hamarosan egy új Világosság, egy új Nap lesz látható 2012-12-30
Egy nagy özönvíz jön majd. Kisebb árvizeknek szintén tanúi lesztek más országokban 2012-12-28
Szűz Mária: Az a nap, amelyen én egy Megváltót adtam a világnak, megváltoztatta az emberiség sorsát 2012-12-28
A családi egység, és annak lerombolása lesz a kiváltó oka mindennek 2012-12-27
Én rátok árasztom ezt a Különleges Áldást ma 2012-12-25
Szavam kardként fogja széthasítani a zűrzavart és a hazugságokat. 2012-12-24
Az emberiség iránti Szeretetemet sokan érzik. Sajnos, akik nem keresik azt, nem is fogják meglelni 2012-12-24
Isten az Atya: A mindenki javát szolgáló nagy változás ideje csaknem elérkezett 2012-12-23
Én meghaltam értetek. Ezért nektek bíznotok kell Bennem most 2012-12-23
A sátán meg lesz kötözve Uralmam alatt, és többé már nem téveszti meg Isten gyermekeit 2012-12-21
Irgalmam Lángjai a Tűz Lángnyelveihez hasonlóan fognak hamarosan leereszkedni minden egyes lélekre 2012-12-21
Szűz Mária: Halálos bűnt követnek el mindazok, akik pártolják az abortuszt, valamint akik felelősek annak bevezetéséért 2012-12-20
A halál emberiség feletti hatalma véglegesen le lesz győzve. 2012-12-20
Én reményt, Irgalmat és üdvösséget hozok. 2012-12-20
Én egy mindent megbocsátó Isten Vagyok, kész arra, hogy megadjam nektek a szabadulást a bűnöktől, melyek fogva tartanak benneteket 2012-12-18
Az alázatosság több mint pusztán a szenvedés elfogadása. Ez a gonosz legyőzésének egy hathatós eszköze 2012-12-17
Komolyan megígérem, hogy az Isten prófétái által küldött Szent Szavam árulói Atyám Haragját fogják kiváltani 2012-12-16
Értelmetlen minden emberi érvelés, amikor próbáljátok meghatározni az Örök Életet 2012-12-14
Szűz Mária: Ő, aki oly alázatos, nagy dicsőséges pompával fog eljönni, és az Ő Nagy Irgalmassága el fogja árasztani a földet 2012-12-14
Én Megítélem majd az Élőket és Holtakat, és csak az arra méltók léphetnek be Királyságomba 2012-12-13
A Szentlélek Tüzét mindenki érezni fogja a szívében 2012-12-12
A Nagyfigyelmeztetés meg fogja tisztítani Isten gyermekeit, a Második Eljövetelemre való felkészülés részeként 2012-12-12
A Hamis Próféta már eltervezte, hogyan fogja átvenni a hatalmat a papi rend felett a Katolikus Egyházban 2012-12-10
Szűz Mária: Az Üdvösség Anyjaként Én segíteni fogok nektek és családotoknak, hogy Fiamnak legyetek szentelve 2012-12-09
Felszólítom az emberiséget, hogy készüljön fel Nagy Irgalmasságomra 2012-12-08
A szeretet lángja kioltja a gyűlölet tüzét 2012-12-07
A világ összes nemzete egyként egyesül Istennel. Valamennyien ugyanahhoz a családhoz tartoznak. 2012-12-07
A Zsidók – minden nemzetben lévő – ellenségei egységben összegyűlnek majd, hogy szétmorzsolják Izraelt 2012-12-06
Amikor megszűnik a szólásszabadság, az Igazság rejtve marad 2012-12-05
Szűz Mária: Egy Szerető Isten nem generálna konfliktust vagy okozna szakadást 2012-12-03
Nem számít, hogy földi javaitok mennyire fontosak számotokra, azok semmit sem érnek 2012-12-03
Papjaim, ne bántsatok Engem, azt állítván, hogy egy hazug Vagyok. 2012-12-02
Akik Isten Törvényeit követik, azokat ördögien veszélyesnek fogják beállítani, és fel fogják kutatni őket 2012-11-30
Ők nem az Én Fejemre fognak smaragd-, vagy drágakő koronát helyezni 2012-11-30
Szeretett papjaim és felszentelt szolgáim, ne tartsatok Szavamtól (Üzenetemtől) 2012-11-28
Isten, az Atya: Én a legtökéletesebb jövőt kínálom nektek. 2012-11-27
A hűséges követők egyik fele nem fog eltérni az Igazságtól. A másik fele el fogja ferdíteni az Igazságot 2012-11-26
Szűz Mária: Imádkozzatok, hogy azok a szegény lelkek, akik továbbra is keresztre feszítik Fiamat, elforduljanak a bűntől 2012-11-23
A befolyásos nemzeteket képviselő tizenkettők csoportja, egy sértés tizenkét Apostolom létezésével szemben 2012-11-23
A zűrzavar a föld minden szegletében nyilvánvaló lesz, és csak a vak nem veszi majd észre a változásokat 2012-11-22
Van egy Üzenetem, melyet Közölnöm kell az Amerikai Néppel 2012-11-21
Számos esemény kezd majd napvilágot látni azon Egyházakat érintően, melyek Engem tisztelnek a világban 2012-11-20
A Töviskoronázás Keresztre feszítésem során szimbolikus 2012-11-18
A Római Katolikusoknak rejtekhelyeken, vagy biztonságos Templomokban kell majd tartaniuk a Szentmiséket 2012-11-17
Ünnepélyesen Megígérem nektek, hogy gyors lesz az átmenet 2012-11-15
Globális Védőoltás: A népirtás valaha látott egyik leggonoszabb formája, a Zsidók – Hitler uralma alatti – halála óta 2012-11-15
Ez a védőoltás egy méreg lesz, és egy globális egészségügyi tervként mutatják majd be 2012-11-14
Szükségem van a segítségetekre. Mint ahogy szükségem volt Apostolaimra és Tanítványaimra, amikor a földön jártam 2012-11-12
Az emberiség nagy része meg fog tisztulni, és akkor majd készen áll a régóta várt Békekorszakra 2012-11-11
Isten, az Atya: A Mennybéli angyalok teljes hierarchiája gyülekezik most a föld négy sarkában 2012-11-11
Fájdalmában fog nyögni a föld, ahogy az Antikrisztus készíti elő az ő színre lépését 2012-11-07
Az Én örök királyságomba vezető út éles kövekkel és szikladarabokkal van tele 2012-11-07
Hamarosan nem lesz többé bűn. A bűn veszedelme a múlté lesz 2012-11-05
Szűz Mária: Térjetek meg, és kérjétek Fiamat, hogy vezessen benneteket az Ő Nagy Irgalma felé 2012-11-05
Megkaptátok a fegyverzetet. Használjátok azt 2012-11-04
Jelenleg a világban, a Belém – a ti Jézusotokba – vetett hit puszta említése is szégyenkezést kelt. 2012-11-03
Az Ő nagy – a világban ez idáig sosem látott méretű - büntetései enyhíthetőek 2012-11-03
Isten, az Atya: Én azért büntetem meg a gonoszokat, hogy a hazugok által megfertőzött, ártatlan lelkeket megmentsem 2012-11-01
Az ő kezük által fogják villámlások, földrengések és szökőárak sújtani a földet. 2012-10-31
Azok, akik megalázzák Szavamat (Üzenetemet), mely neked adatik, Leányom, csontig hatoló kínzó fájdalommal hasítanak Belém. 2012-10-30
Meg fogják kérdőjelezni, és elemezni fogják Szavamat (Üzenetemet) attól félve, nehogy egy szörnyű hibát kövessenek el. 2012-10-30
Szeretném, hogy Hadseregem imádkozza ezt az Imahadjárati imát a Maradék Egyház Győzelméért 2012-10-28
Szűz Mária: Fiam maradék egyházának növekedése folytatódni fog 2012-10-28
Soha ne utasítsátok el a magán-kinyilatkoztatásokat, kellő tudás vagy kellő alázat nélkül 2012-10-27
Szeretném felszólítani Isten valamennyi – Amerikai Egyesült Államokban élő – gyermekét 2012-10-26
Ne engedjétek, hogy a jövőtől való félelem eluralkodjon rajtatok, mert nem ez az Én óhajom 2012-10-26
Amikor ők egy förtelemből próbálnak létrehozni egy Szentséget az Én Egyházaimban, majd azt fogják mondani, hogy ez az azonos nemű párok jogai miatt történik 2012-10-26
A több milliárd lélek, akik már a Pokolban vannak, azok, akik életük során szégyentelenül elutasítottak Engem 2012-10-25
Mert a Zsidók végül elfogadják majd, hogy az Igaz Messiás már eljött 2012-10-23
Szűz Mária: A Fiam Testének magatokhoz vételekor nektek adományozott kegyelmek 2012-10-23
Isten, az Atya: Hamarosan elküldetik Fiam, hogy feltárja az emberiség Teremtésének Igazságát 2012-10-21
A változás hulláma hamarosan kezdetét veszi 2012-10-20
Ez egy nehéz és magányos időszak számos látnok és próféta számára, mert mindegyikük egyedül tevékenykedik 2012-10-19
Azok, akik a végidőket túlélik, nem fognak fizikai halált halni 2012-10-19
Azok, akik hidegvérrel gyilkosságot követnek el, imáitok által megmenthetőek 2012-10-17
Majd bevezetnek egy globális oltóanyagot, mely meg fog ölni benneteket, ha elfogadjátok azt. 2012-10-16
Különböző szintek lesznek a tizenkét nemzet alkotta Új Paradicsomban 2012-10-16
Sokan fogtok megtagadni Engem, elfogadván ezeket a gonosz új törvényeket 2012-10-16
A pogányság rá lesz kényszerítve Isten minden Egyházára 2012-10-15
Ez az új egy-világvallás a fenevadnak fog hódolni 2012-10-14
A bejelentés, mely hírül adja Második Eljövetelemet, hirtelen lesz 2012-10-13
Szűz Mária: Véres könnyeket hullatok értük, és nehéz a Szívem 2012-10-11
Isten Világossága jelen van mindegyikőtökben 2012-10-10
Isten az Atya: Igazságos Kezem várja, hogy megbüntesse azokat a kormányokat, akik azt tervezik, hogy bántják Gyermekeimet 2012-10-08
A Kereszténység egyetlen fő ok miatt áll támadás alatt 2012-10-07
Szűz Mária: Fiam Egyházának vezetői közül sokan nem mondanak semmit. Ők már nem védelmezik – nyilvánosan – Fiam Szent Nevét. 2012-10-06
Ha egyszer megérzi valaki Isten Szeretetét, akkor már nem tud a nélkül élni 2012-10-05
Ma oly sok ember hajszolja megszállottan a hírnevet és a dicsőséget 2012-10-05
A hívők soha ne érezzék biztosnak magukat abban, hogy ismerik az Igazságot 2012-10-03
Ez a férfi azt fogja mondani a világnak, hogy ő a Messiás, és sok – a világot irányító – névleges vezető fogja őt éljenezni 2012-10-02
Kétmilliárd lélek fogja visszautasítani Irgalmas Kezem 2012-10-01
A bűn addig bocsátható meg, amíg éltek. A halál után már nem 2012-10-01
Szűz Mária: Hamarosan nagy változások kezdődnek a világban 2012-09-30
Csak három módja van, hogy megvédjétek magatokat a gonosztól 2012-09-30
Bárki, aki a másikat a vallása miatt gyűlöli, az nem szereti igazán Istent 2012-09-29
Készüljetek, mert tanúi lesztek a Mennyből hamarosan megmutatkozó jeleknek 2012-09-29
Oly sok ember keresi az Igazságot, és nem lelik meg azt 2012-09-28
A hamis próféták most készenlétben állnak, és le fognak csapni erre a küldetésre 2012-09-27
Az Isten Anyja: Megjövendölték, gyermekem, hogy ezekben az időkben, amelyekben most éltek, az emberiség szíve meg fog keményedni. 2012-09-25
Isten, az Atya: Fiam ideje egybeolvad most a ti időtökkel, gyermekek, és hamarosan minden eggyé lesz 2012-09-24
Azt fogják mondani, hogy házas voltam. Azt fogják mondani, hogy Én csak egy próféta voltam. 2012-09-24
Először a megtérés következik be. Majd az üldöztetés. Azt követően az Üdvözülés. Ebben a sorrendben. 2012-09-23
Én nem az emberek elvárása szerinti Emberfia vagyok. Én kivételes vagyok. 2012-09-23
Egy Protestáns nemzet, Nagy-Britannia, hamarosan át fog térni az Én Utaimra 2012-09-20
Figyelmeztetés azon elit világcsoportoknak, akik – erős hatalmi szövetségük által - valamennyi nemzet irányítását és ellenőrzését tervezik 2012-09-19
Világméretű gyűlölet tör ki most a nemzetek között, és mindez Isten Nevében 2012-09-18
Örök Atyám Ajándéka, hogy minden egyes Gyermekének a legtökéletesebb életet adja, a legtökéletesebb világban 2012-09-17
A kommunizmus – melytől oly sokáig tartott a nyugati világ – most titokban alakulgat egy globális szövetség által 2012-09-16
Az Új Korszakot Második Eljövetelem fogja beharangozni. Az idő rövid. 2012-09-15
Mily nagyon szenvedtek az Ateizmusotok jelvénye mögött 2012-09-14
Az igaz szeretet Istentől ered. 2012-09-13
Szűz Mária: Isten minden gyermeke előtt csodálatos jövő áll 2012-09-12
Ez a Küldetés egy hatalmas óceánjáró megmentéséhez hasonlítható 2012-09-10
Szavamat fő Szolgálóim csendben emésztgetik 2012-09-10
Egy nagy összecsapás válik majd láthatóvá, és az emberek elkülönülnek majd egymástól. Testvér a Testvér ellen lesz. 2012-09-09
Nevemet már nem tisztelik. Átkozzák a Nevemet. 2012-09-08
Felkérlek mindannyiatokat, hogy hozzatok létre olyan központokat, ahol biztosítani tudjátok Üzeneteim terjesztését 2012-09-08
Ez a Küldetés a Prófétálás utolsó Ajándéka, melyet Atyám hagyott jóvá a lelkek megmentésére 2012-09-06
Senki sem ismeri a Jelenések Könyvének valódi tartalmának Igazságát. Csak Isten ismeri. 2012-09-05
Szűz Mária: Az ébredés nemsokára eljön. 2012-09-04
A jó a gonosz ellen, az egy harc Isten, az Én Örök Atyám és a Sátán között. Ez ilyen egyszerű. 2012-09-04
Ha a hamis isteneket dicsőítitek, és nagy vagyont, gazdagságot és egyéb ajándékokat kértek, pusztán a vágyaitok kielégítésére, akkor vonzani fogjátok a Sötétség Hercegét 2012-09-04
Ez az a felelősség, melyet Én adok nektek, Tanítványaim, hogy megtérítsétek azokat a lelkeket, akikre a legjobban áhítozom 2012-09-03
A gyűlölet - mely sok formát ölt - az oka minden rossznak, gonoszságnak a világban. 2012-09-02
Szűz Mária: Ragadjátok meg a Védettség Kegyelmének Ajándékát, gyermekek. Méltányoljátok ezt, mert ez egy ritka Mennyei ajándék. 2012-09-02
Adjatok hálát Atyámnak az Ő Kegyelmének Ajándékáért, a Pokol Tüzétől való Védettség Kegyelméért 2012-08-31
Fontos Üzenet Istentől, az Atyától: Én védettséget fogok adni a Pokol Kapuitól azoknak a lelkeknek, akikért imádkoztok. 2012-08-30
Szűz Mária: A megtérés gyengítheti az Antikrisztus befolyását 2012-08-28
Ugyanúgy fognak lelkek milliói is azonnal megtérni, mint ahogy az a katona megtért, aki átszúrta az Oldalamat 2012-08-27
Szűz Mária: Amikor az apostolokkal a Cenaculum-ban* várakoztam a Szentlélek leereszkedésére, tíz napig tartott a felkészülés. 2012-08-26
Isten, az Atya: Csak ha Én elégedett vagyok, akkor fogom örökül hagyni a leglátványosabb csodákat, hogy tanúja legyen a világ. 2012-08-25
A megjövendölt Élet Könyve mindazok nevét tartalmazza, akik majd megmenekülnek 2012-08-23
Én olyan vagyok, mint egy készülődő vihar. Hangom, mint egy távoli mennydörgés. 2012-08-22
Ez az időszak a vihar előtti csendre emlékeztet. Használjátok ezt fel minél több ember felkészítésére. 2012-08-22
A pogányság burjánzik, és az okkultizmus varázsát népszerűsítik 2012-08-20
Ez az Én Könyvem. Az Én Szavam. Az Én Ígéretem. 2012-08-18
Szűz Mária: Gyermekem, hamarosan a világban lévő számos próféta és látnok többé már nem fog üzeneteket kapni 2012-08-18
Az Antikrisztus azt fogja állítani, hogy ő Én, Jézus Krisztus vagyok 2012-08-17
Az elkövetkező esőzések, áradások, és terméspusztulás, mind a Mennyből jövő büntetésnek lesz az eredménye. 2012-08-16
Hát nem tudod, hogy semmi vagy Nélkülem? Egy üres edény, amit semmi sem tud megtölteni. * 2012-08-15
Ha gonosznak nyilvánítjátok a Szentlélek Hangját, akkor nagyfokú istenkáromlásban vagytok vétkesek 2012-08-13
Ez az Én utolsó küldetésem a földön, amely során a Szentháromságtól Szent Üzenetek adatnak a világnak 2012-08-12
Amikor ezek a lelkek ilyen gyűlölettel támadják Szent Szavamat (Üzenetemet), ez egy jel a sátán részéről annak megerősítésére, hogy ezek az üzenetek hitelesek 2012-08-11
Ha hisztek a sátán létezésében, akkor tudnotok kell, hogy mindazt, ami a világban igazságtalan és gonosz, azt ő okozza 2012-08-09
Amikor ők szándékosan rávették a hazugokat, hogy tagadják Feltámadásomat, a Farizeusok megvonták a Zsidók nemzedékeitől az Igazsághoz való jogukat. 2012-08-08
A szakadároknak a Katolikus Egyházban: Ha megszentségtelenítitek Egyházam Törvényeit, meg lesztek büntetve. 2012-08-06
Isten, az Atya: Ahogyan Fiamat keresztre feszítették, ugyanúgy fogják az Ő földi Egyházát is keresztre feszíteni. 2012-08-06
Szűz Mária: Kérem Isten minden Gyermekét, hogy szenteljék augusztus havát ismét a lelkek megmentésének. 2012-08-05
Engedjétek, hogy kiemeljelek benneteket minden veszedelemből, hogy biztonságos távolságban legyetek az Antikrisztustól 2012-08-04
Szűz Mária: Ha nem hirdetitek Fiam Tanításainak Igazságát, akkor Isten feledésbe merül 2012-08-03
Katolikus Egyházamat darabokra tépték, de Egyházam lelkét mégsem fogja elvenni vagy elpusztítani a sátán soha. 2012-08-02
Az abortusz bűne lesz a veszte sok nemzetnek, és az abortusz bűnéért szigorú büntetésben részesülnek majd. 2012-08-01
Amikor már Hadseregem létszáma elérte a 20 milliót, akkor számukat milliárdokra fogom gyarapítani. 2012-07-30
A sátánnal való megállapodásnak csaknem vége, és két eseménynek hamarosan meg kell történnie. 2012-07-30
A szeretet egy jel Istentől. Nem számít, milyen valláshoz vagy felekezethez tartoztok, a szeretet kizárólag Istentől jöhet 2012-07-27
A Jánosnak adott, de mostanáig még fel nem fedett próféciák, most bemutatásra kerülnek, hogy felébresszék a világot. 2012-07-26
Szűz Mária: Legutóbbi, Mennyből kapott címem szerint, az Üdvösség Anyjaként, engedjétek meg, hogy segítsek nektek. 2012-07-25
Meg fogjátok nyerni ezt a lelkekért vívott csatát, és nem telik el majd hosszú idő a véget nem érő Új Világ felemelkedéséig. 2012-07-25
Isten Szeretete fog leragyogni mindazokra, akik kérik Atyámat, hogy akadályozza meg az Antikrisztust abban, hogy szörnyű szenvedéseket okozzon az emberiségnek 2012-07-24
A világnak hamarosan bemutatásra kerül a legcsalárdabb hazugság, melyet az emberiség képtelen lesz megérteni ebben a szakaszban. 2012-07-24
Karjaimat kirántották a helyéről Keresztre feszítésem során, és ennek képi lenyomata a Torinói Leplen látható 2012-07-23
Szűz Mária: A manapság toleránsnak nevezett társadalom rosszallóan tekint rátok, ha azt mondjátok, hogy hisztek Jézus Krisztusban 2012-07-22
Amint megtörténik a Nagyfigyelmeztetés, nagy lesz a zűrzavar. 2012-07-22
A fiatal lelkek kedvesek Számomra, és Én sírok, amiért sokuknak soha nem tanították meg az Igazságot. 2012-07-20
Közel az idő, hogy Szeretett Helytartóm, XVI. Benedek Pápa üldöztetése a tetőfokára hágjon 2012-07-19
Isten, az Atya: El fogom törölni a föld színéről hamis egyházaikat, gonosz kultuszaikat, hamis bálványaikat, városaikat és nemzeteiket 2012-07-18
Szűz Mária: Fiam földi Egyháza ezúttal sem fogja meghallgatni Őt, annak ellenére, hogy tudják, hogyan bántak Fiammal az első alkalommal. 2012-07-18
Nem elég az Atyában hinni, mert azok, akik elutasítják az Ő Fiát, elutasítják az üdvösséget is. 2012-07-17
Nos, most már értened kell, miért különbözöl a látnokoktól. Ez azért van, mert te egy próféta vagy, a végidők prófétája. 2012-07-16
A világháborút követően jön az éhínség, majd jönnek a járványok. De az imádság enyhíteni tudja a büntetést. 2012-07-15
A Nagyfigyelmeztetés sokaknak egy ijesztő esemény lesz, amikor is úgy fog tűnni, mintha itt lenne a világvége 2012-07-13
Meg fognak tagadni Engem, mondván, az Én Szent Szavam ellentmond Isten Igéjének 2012-07-12
A világon élő minden ember látni fogja saját lelkét, és sok esetben először fogja tudni, hogy van lelke. 2012-07-11
Vigyázzatok. Az Új Világvallás kívülről egy jó és szent szervezetnek fog tűnni, tele szeretettel és könyörülettel 2012-07-10
Lehet, hogy nem hallgatják meg, mégis tovább kell adni számukra Isten Szavát (Üzenetét) 2012-07-09
A föld egyharmada el lesz pusztítva, ahogy az angyalok tüzet ontanak a Menny négy sarkából 2012-07-08
Isten, az Atya: Senki sem tudja megmagyarázni, hogy Én hogyan teremtettem a világegyetemet vagy az emberiséget, bármennyire is igyekeznek, mert ezt lehetetlen megmagyarázni 2012-07-06
Szűz Mária: Bármi is történjék a világban gyermekek, tudnotok kell, hogy a Magasságos Isten parancsol. 2012-07-06
A legrosszabb szenvedés a lelki sivárság, amikor egy csepp szeretetet sem tudtok érezni Irántam, a ti Jézusotok iránt 2012-07-05
Szavam az Én Szavam. Senki sem tudja megvédeni Szavamat, mert az kőbe van vésve. 2012-07-04
A Szentgyónás, a Keresztség, a Házasság és a Szent Eucharisztia Szentségét meg kell őrizni. 2012-07-03
Szűz Mária: Az a sok hamis vallás és hamis tan, melyek az emberiség képzeletéből születtek, most elárasztják a világot. 2012-07-03
Egyházamnak bíznia kell Bennem. Meg kell szabadulniuk a félelem és a kétely bilincseitől, és engedniük kell, hogy megismertessem Magam. 2012-07-02
Isten, az Atya: Felfedem az Új Égre és az Új Földre vonatkozó jövőbeli Terveimet 2012-06-29
Az Új Paradicsom: Egy tiszta testből lesztek, mely romolhatatlan, és nem fog rajta a betegség, a fizikai halál és a kor. 2012-06-28
Én ismerem Enyéimet, és enyéim is ismernek Engem 2012-06-27
Ha gyűlöletet terjesztetek a Mennyből küldött prófétákkal szemben, vétkesek vagytok egy súlyos következményekkel járó bűnben 2012-06-26
Szűz Mária: A világ a feje tetejére állt a pogányság miatt 2012-06-24
Az ember nem az állatvilágból fejlődött ki, de ez az, amit azok, akik nem hisznek Istenben, el akarnak hitetni veletek. 2012-06-23
Kiegészítés - "Hír: Az Élő Isten Pecsétje – Más nyelveken való elérhetőség" 2012-06-22
Jöjjetek Hozzám ti, mindannyian, akik méltatlannak érzitek magatokat. Én várlak benneteket. 2012-06-21
Szűz Mária: Én, a Fiammal együtt, megadhatom nektek a kegyelmeket, és a védelem körét, melyen egyetlen bukott angyal sem tud áthatolni. 2012-06-20
Egy próféta sem kapott még ilyen mennyiségben üzeneteket Szeretett Édesanyámtól és a Szentháromságtól. 2012-06-20
Az ő gonosz terveik egy új, az egész világra kiterjedő védőoltást is tartalmaznak, amely járványt fog előidézni az egész világon. 2012-06-20
Az Égbolt meg fog nyílni, mintha egy tető nyílna fel 2012-06-18
Habár nem kell félni a Nagyfigyelmeztetéstől, mégis fájdalmat fog okozni azokban, akik nincsenek a kegyelem állapotában 2012-06-17
Hűségeskü a Mennyei Atya Isteni Akaratának 2012-06-15
Egy próféta hitelességének próbája azon imákban rejlik, melyeket az emberiség számára kapnak. 2012-06-15
Ne feledjétek, hogy ez egy olyan háború, amelyet földi Maradék Egyházam fog megnyerni. 2012-06-14
Az Üdvösség Anyja: Imádkozzatok a Keresztény Egyházakért, hogy megkapják a Hitük megvédéséhez szükséges kegyelmeket 2012-06-13
A Hamis Próféta nemcsak, hogy át fogja venni a hatalmat a Katolikus Egyház felett, de ő fog diktálni minden Keresztény Egyháznak 2012-06-12
Isten, az Atya: Meg fogom vívni az Armageddon Csatáját, a Mennyei Hierarchiával együtt 2012-06-12
A szabad akaratot nem lehet elvenni tőletek. Én nem követelhetem, hogy kövessetek Engem 2012-06-11
600 ezer bukott angyal lett kieresztve tavaly a pokol mélyéről. Most további 5 millió 2012-06-10
Szűz Mária: Gyermekek, amikor szenvedtek ebben az életben, akkor közelebb kerültök Fiamhoz 2012-06-09
A sátán meg akarja mérgezni néhány választott lelkem elméjét ezen küldetést illetően 2012-06-07
Engem éppúgy el fognak utasítani a második alkalommal, mint ahogy először is 2012-06-06
Június havát töltsétek csendes elmélkedésben, Szeretett Édesanyám útmutatása szerint 2012-06-05
Jézus: Soha ne tétovázzatok. Soha ne kételkedjetek Oltalmazó Kezemben. 2012-06-05
Szűz Mária: Én már olyan régen kinyilatkoztattam ezeket a szörnyűségeket a La Salette-i kisgyermekeknek, Melanie-nak és Maximinnek 2012-06-04
A 666-os szám bele lesz rejtve egy chipbe, és arra fognak kényszeríteni benneteket, hogy fogadjátok el azt, akárcsak egy védőoltást 2012-06-04
Szűz Mária: Június – A Keresztes Hadjárat Hónapja a Megtérésekért 2012-06-02
Én újra és újra átélem a Kertbéli Haláltusámat, és kétrét görnyedek a szenvedés fájdalmától 2012-06-01
Az imák el tudják hárítani azokat a tervbe vett szörnyűségeket, melyek atombombák bevetését szorgalmazzák 2012-05-30
Tudnotok kell, hogy a Jelenések Könyvében említett ezer év, pontosan azt jelenti 2012-05-30
A sátán meg akar győzni benneteket, hogy Üzeneteim tőle valók 2012-05-29
Fondorlatos eszközökkel el akarják űzni XVI. Benedek pápát Péter Székéből 2012-05-27
Mindazok, akik megmentették magukat (*) az Én szememben, azok nem fogják elszenvedni a Nagyfigyelmeztetés alatt a Tisztítótűz kínját 2012-05-26
Isten, az Atya: A világban lévő szenvedés most egyesítve lett Fiam, Jézus szenvedésével 2012-05-24
Igazságom Könyve tűzként fog terjedni, gyorsan az egész világon 2012-05-24
Egyre közeledik a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezésének ideje 2012-05-23
Imádkozzatok, hogy meg tudjátok különböztetni az igaz prófétákat azoktól, akik nem az Én Szent Nevemben beszélnek 2012-05-22
Szűz Mária: A gonosz azokat támadja, akik a legjobban szeretik Istent 2012-05-21
Isten, az Atya: Ne az Én Kezemtől féljetek, hanem ellenségeitek kezétől 2012-05-20
Az Egy-Maradék-Egyház, mely állni fog, legyőzetlenül, az Új Jeruzsálem feltámadásáig 2012-05-20
Szűz Mária: Ez a Pecsét meg volt jövendölve János Könyvében 2012-05-20
Alakítsatok imacsoportokat a „Jézus az Emberiséghez” üzeneteknek szentelve 2012-05-19
Szűz Mária: A világban lévő látnokaimat arra fogják kérni, hogy imádkozzanak annak érdekében, hogy egy világháborúval járó veszélyek elháruljanak 2012-05-18
Második Pecsét: a III. Világháború 2012-05-17
Imakérések: Menj most és hirdesd ezt a kérést - "Kiáltásom Jézushoz" 2012-05-16
Az Új Királyságom: El lesztek halmozva igen bőségesen, és semmiben sem fogtok hiányt szenvedni 2012-05-15
Szűz Mária: Menjetek és nyissátok ki szemeteket, gyermekek, és figyeljetek, kérdőjelezzetek meg és szemléljetek meg mindent, amit Isten nevében mutatnak be nektek 2012-05-14
Második Eljövetelem előkészületei már meglehetősen előrehaladottak 2012-05-13
Szűz Mária: A bánat könnyeit hullatom azokért a katolikus papokért, akik szörnyen szenvednek most 2012-05-13
A világotokban lévő szabadkőműves csoportok tevékenysége már folyamatosan gyengül 2012-05-12
Hénoch (Énok) Próféta által ihletett Maradék Egyházam gyűlöletet kelt majd mindenütt, ahol Szent Szavamat hallatják 2012-05-12
Szűz Mária: A Magasságos Isten megváltoztathatja a világ sorsát 2012-05-12
Sok Pápa élt rabként a Szentszékben, Szabadkőműves Csoportokkal körülvéve 2012-05-11
Súlyos fájdalmat és gyötrelmet okoznak Nekem azok a szekták, akik titokban azon munkálkodnak, hogy megdöntsék a Szentszéket 2012-05-09
Mai Tanítványaim egy hatalmas küldetést kapnak 2012-05-07
Isten, az Atya: Fogadjátok Szentlelkemet csodálattal és hálával 2012-05-06
A Szentlélek le fog szállni ezen a vasárnapon. A második kiáradás a Szentlélek erejével 2012-05-06
Halljátok meg Hívásomat, és készüljetek fel Szentlelkem kiáradására 2012-05-06
Szólítalak mindannyiatokat, akik nem ismertek Engem 2012-05-04
Az Igazság Könyvének Első Titka kinyilatkoztatja a Szabadkőműves Csoportok Egyház elleni összeesküvését 2012-05-02
Szűz Mária: Gyermekem, azokra nem vár halál, akik szeretik Fiamat 2012-05-01
Isten, az Atya: Mint az egész emberiség Atyja, készen állok elküldeni Fiamat, hogy visszaszerezze az Őt megillető trónt 2012-04-30
Azok, akik hűségesek Hozzám, egy szempillantás alatt, szenvedés nélkül lesznek elvíve az Új Ég és Új Földre. 2012-04-28
Az egész emberiség mindaddig rendelkezni fog a szabad akarattal, míg akaratuk egyesülni nem fog az Atya Isteni Akaratával 2012-04-28
Felszentelt Szolgáimnak a következőket mondom: ne kövessétek el elődeitek hibáját, akik elutasítottak Engem, amikor első alkalommal jöttem el. 2012-04-26
Több nemzet egyesül, és Isten több gyermekét Egy Szervezet fogja irányítani 2012-04-25
Segítsetek Nekem felkészíteni a világot Második Eljövetelemre 2012-04-24
Szűz Mária: Gyermekek, amikor nehéznek vagy fájdalmasnak tűnő időszakok vannak, mindig hívjatok Engem 2012-04-24
Nem milliók, hanem lelkek milliárdjai fognak megtérni 2012-04-23
Még azokat is szereti Isten, az Atya, akik szörnyű bűnt követnek el 2012-04-22
Soha ne használjatok ki másokat, még az üzleti életben, a politikában vagy az élet más területein sem 2012-04-21
Üzeneteim minden vallásnak és hitfelekezetnek szólnak, beleértve azokat is, akik nem hisznek 2012-04-19
Én, a ti szeretett Jézusotok, soha nem tudnám tönkretenni, elpusztítani az Én saját Egyházamat 2012-04-19
A Jelenések Könyvében említett Maradék Egyházam és a Két Tanú 2012-04-18
Megannyi, a pokol létezését tagadó hazugság lesz a keresztények veszte 2012-04-17
Lehet, hogy a következő pápát a Katolikus Egyház tagjai fogják megválasztani, de ő lesz a Hamis Próféta 2012-04-16
Az irántad való gyűlölet növekedni fog. Azt fogják mondani neked, hogy ez a munka a sátántól való 2012-04-14
Szűz Mária: Az idő egyre közeledik számomra, hogy eltapossam a kígyót 2012-04-14
Szűz Mária: A Békekorszak, amelyről Fatimában beszéltem, feledésbe merült 2012-04-12
Az Ég és a Föld eggyé fog válni. Az egyik nem fog létezni a másik nélkül. 2012-04-10
Én vagyok az Egyház. Az Egyház, melyet Én alapítottam, és amely nem halhat meg soha. 2012-04-09
Húsvét az az időszak, amikor Kereszthalálomat illően szemlélik 2012-04-08
A Nagypéntek, különösen az idei, az a nap, amelyről valódi jelentésének megfelelően szeretném, ha megemlékeznétek 2012-04-06
Kérlek, imádkozzátok Isteni Irgalmasságom rózsafüzérét, és kezdjétek el Kilencedemet Nagypénteken 2012-04-06
Emlékeztető: Nagypénteki böjt, az egy-világ-pénznem bevezetésének megakadályozásáért 2012-04-04
Csak a közbenjáró imák által lehet a sötétségben lévő lelkeket megmenteni 2012-04-04
Imádkozzanak Hozzám tisztánlátásért 2012-04-04
Új Csodáim bemutatásra kerülnek majd a világ számára 2012-04-03
Szűz Mária: Én vagyok a közbenjáró. Én magam fogom Drága Fiam elé vinni imáitokat. 2012-04-02
Könyörögve kérlek benneteket, ne feszítsetek ismét keresztre Engem 2012-03-31
Jézus kinyilatkoztatja Keresztre feszítése részleteit 2012-03-29
Szűz Mária: Kérd meg gyermekeimet, hogy Nagypénteken egy napot böjtöljenek, az egy-világ-pénznem bevezetésének magakadályozásáért 2012-03-28
Még a Nagyfigyelmeztetés sem fog megtéríteni minden hitetlent 2012-03-26
Nincs sok időtök, mielőtt Én ítélni jövök 2012-03-26
Második Eljövetelem tényét hevesen ellenezni fogják 2012-03-25
Mondd el az emberiségnek, hogy most már mindent az Én Legszentebb Kezemben tartok 2012-03-22
Az egyházszakadás ideje csaknem elérkezett, és nektek felkészültnek kell lennetek most 2012-03-22
Szűz Mária: Imádkozzatok XVI. Benedek pápáért, akit az a veszély fenyeget, hogy száműznek Rómából 2012-03-21
Én eljövök majd a felhőkben az Ég összes angyalaival és szentjeivel övezve 2012-03-19
Az azonos neműek közötti házasság halálos bűn 2012-03-18
A szeretet erősebb, mint a gyűlölet 2012-03-15
Egyházam egy bizonyos része most közös erőfeszítést tesz, hogy elhallgattasson téged 2012-03-14
Szűz Mária: Soha nem volt még ennyi ellenállás az isteni kinyilatkoztatásokkal szemben 2012-03-13
A második pecsét felnyitásának itt az ideje, amint a háborúk fokozódni fognak 2012-03-11
Szűz Mária: Minden nemzet imádkozza a rózsafüzért mostantól húsvét vasárnapig 2012-03-11
Védelmem Pecsétjét megjövendölték, amikor a második pecsét feltörésre került 2012-03-10
Második Eljövetelemet sem megakadályozni, sem megállítani nem lehet 2012-03-09
Az első pecsét, a hittagadás (aposztázia*) 2012-03-08
Figyeljétek most, ahogyan a béke embere be fog mutatkozni a világnak 2012-03-07
Az Igazság Könyve kinyilatkoztatás alatt van neked, mint a végidők 7. hírnökének 2012-03-06
A Katolikus Egyház és Izrael Háza üldöztetésnek lesz kitéve 2012-03-05
Szűz Mária: Ébredjetek, gyermekek. Be kell fogadnotok az igazságot. 2012-03-05
Isten, az Atya: Figyelmeztetés a sátáni kultuszokat és a new age tanokat illetően 2012-03-04
Egyesülni fogunk, amint belépünk az Új Paradicsom kapuin 2012-03-02
Nem tudjátok, hogy a Szentlélek nem tud, és nem is hajlandó belépni a megkeményedett szívűek lelkébe? 2012-03-01
A világ hamarosan keresztül fog menni a tisztulás következő szakaszán 2012-02-29
Isten, az Atya: A balzsam, amelyre oly nagyon szükségetek van, hogy megnyugtassa lelketeket 2012-02-27
Soha ne utasítsátok el az Úr prófétáit 2012-02-25
Az Új Paradicsomban nem lesz halál, nem lesz betegség, és nem lesz bűn 2012-02-25
Isten, az Atya: Felhívás a Katolikus Egyházhoz, hogy fogadják el az Új Béke - Korszakot a földön 2012-02-24
Szűz Mária: Imádkozzatok, hogy a nukleáris háború elhárítható legyen Iránban 2012-02-23
A böjt fontos a lelketeknek 2012-02-22
Miért utasítjátok el Figyelmeztetéseimet, hogy készüljetek fel Második Eljövetelemre? 2012-02-22
Isten, az Atya: Ti vagy Velem vagytok, vagy Ellenem. A választás a tiétek. 2012-02-21
Isten, az Atya: Álljatok fel most, és fogadjátok el Pecsétem, az Élő Isten Pecsétjét 2012-02-20
A tízszarvú fenevad az Európai Únió 2012-02-20
Az európai országok meg fogják adni magukat a diktatúrának, amely nem lesz jobb, mint Hitler idejében 2012-02-19
Szűz Mária: Ha bevezetitek az abortuszt Írországban, akkor elvágjátok a köteléket szívemhez 2012-02-18
A gonosz csoport a legnagyobb hazugságot követi el, hogy megszerezze az országok feletti irányítást és ellenőrzést 2012-02-17
Isten, az Atya: Európa lesz az első célpontja a Vörös Sárkánynak, majd ezt követően az Amerikai Egyesült Államok 2012-02-15
A sátán utolsó napjai: mint egy haldokló darázsnak, a szúrása lesz a legfájdalmasabb 2012-02-14
A Szent Biblia nincs mellőzve ezen üzenetek érdekében 2012-02-14
Szűz Mária: Más országok is követni fogják Angliát, és szintén betiltják a nyilvános imádkozást 2012-02-13
Szegény Szent Helytartómat, XVI. Benedek pápát, el fogják űzni a római Szentszékből 2012-02-12
Isten, az Atya: Földrengések lesznek érezhetők egy kis fenyítés részeként a Nagyfigyelmeztetés előtt 2012-02-11
A paráználkodás, a pornográfia és a prostitúció, mind halálos bűn 2012-02-11
Hamarosan jönni fog egy ember, aki azt fogja állítani, hogy ő Én vagyok 2012-02-10
Szűz Mária: A gonosz addig nem fog nyugodni, amíg a Katolikus Egyházat a földbe nem döngöli 2012-02-09
A misztérium, mely oly régóta rejtve van az Isteni Birodalom archívumában 2012-02-08
Imádkozzatok, hogy elháruljon egy nukleáris háború, mely az emberiség egyharmadát eltörölné a föld színéről 2012-02-07
Szűz Mária: A rózsafüzér imádkozásával segíthettek megmenteni a nemzeteteket 2012-02-06
Isten, az Atya: A világ büntetésen fog keresztülmenni – Beavatkozásomra szükség van 2012-02-06
Az Iránt, Izraelt, Egyiptomot és Szíriát érintő háborúk összefüggésben vannak egymással 2012-02-05
Szűz Mária: A gyűlölet az gyűlölet. Nincs kétfajta gyűlölet. Mind egyforma. 2012-02-04
Azt gondoltátok, hogy Én mellőzni foglak benneteket az Ítélet Napjáig? 2012-02-04
Szűz Mária: Senki nem fogja megakadályozni, hogy az Igazság Könyve feltáruljon a világ számára 2012-02-03
Jézus kinyilatkoztatja a Teljes Búcsút a teljes bűnbocsánatért 2012-02-01
Szűz Mária felhívása az imádság napjára és a böjtölésre, hogy felkészüljünk a Nagyfigyelmeztetésre 2012-01-30
Isteni Irgalmasságomnak úgy kell megvalósulnia, ahogy azt Szent Fausztina nővérnek nyilatkoztattam ki 2012-01-30
Szűz Mária: Teljes szívvel imádkozzatok Benedek pápáért 2012-01-30
Felhívás a papsághoz: Készítsétek fel Nyájamat az Én régóta várt Második Eljövetelemre a földön 2012-01-29
Az utolsó fatimai titok kinyilatkoztatja a sátán gonosz szektájának a Vatikánba történő behatolásának igazságát 2012-01-27
Szűz Mária: Iránt is érintő nukleáris háború van szerveződőben 2012-01-26
Jó hír: Isten, az Én Örök Atyám, szentesítette az emberiség nagy részének üdvösségét 2012-01-26
Halljátok meg sürgős kérésemet: Imádkozzatok az ateisták lelkéért 2012-01-23
A Hamis Prófétát élő szentként fogják kezelni. Azokat, akik szembehelyezkednek vele, eretnekeknek fogják tekinteni. 2012-01-23
Az Igazság Könyvének pecsétje fel fog nyílni a Második Eljövetelemre való felkészülés során 2012-01-21
A színfalak mögött rejtőzködő Antikrisztus hamarosan megjelenik a világban 2012-01-20
Szűz Mária: Egy gonosz terv a Vatikán falain belül a katolikus egyház lerombolására 2012-01-20
Felszentelt Szolgáim, benneteket a Hamis Próféta felé vezetnek 2012-01-19
Isten, az Atya: A Második Eljövetel beharangozásának utolsó hírnöke 2012-01-17
A tudósok nyilvánosan fogják tagadni, hogy ez a csoda megtörtént 2012-01-15
Szűz Mária: Gyermekem, hamarosan béke fog uralkodni a földön 2012-01-14
Imádkozzatok a halálos bűnben levő lelkekért, akiknek talán nem lesz lehetőségük, hogy üdvösségre leljenek 2012-01-14
A Holokauszt óta a legnagyobb gyűlölethadjárat szerveződik a zsidók ellen 2012-01-12
Emlékeztető, hogy készítsük fel otthonunkat a Nagyfigyelmeztetésre 2012-01-12
Szűz Mária: Oly sok lélek dönt úgy, hogy semmibe veszi az Általam adott jeleket 2012-01-11
Az egész világra kiterjedő gyónást követően elő fogom készíteni Második Eljövetelemet 2012-01-11
Jézus hívja a gyermekeket az egész világon 2012-01-10
Isten, az Atya: Ti, szeretett gyermekeim, egy csodálatos jövő elé néztek 2012-01-09
Ha ítélkeztek és káromoltok másokat az Én nevemben, akkor arcul köptök Engem 2012-01-07
Kísérletek egy atomháborúra a Keleten 2012-01-07
Hamarosan megmutatkozom 2012-01-07
Isten, az Atya: Két milliárd lélek fog megtérni ezen üzenetek következtében 2012-01-04
Szűz Mária: Szeplőtelen szívem győzelmének ideje már nincs messze 2012-01-03
Csak egy igazság létezik. Egy világosság. Minden más hazugság. 2012-01-02
Szűz Mária: Átmenetileg béke lesz a világban, ha a sötét lelkek megtérnek 2012-01-01
Irgalmasságom Cselekedete nélkül a nemzetek egymást pusztítanák el 2011-12-31
Az Irgalmasság minden fajtája be lesz mutatva azoknak, akik nem szeretik Atyámat 2011-12-30
Szűz Mária: Rózsafüzérem nemzeteket tud megmenteni 2011-12-30
Isten, az Atya: Fogadjátok el ezt az utolsó lehetőséget, vagy egy szörnyű büntetéssel kell szembenéznetek 2011-12-29
Szűz Mária: A szülési fájdalmak elkezdődtek 2011-12-29
Eretnekséggel és istenkáromlással vádoltak, amikor a földön jártam 2011-12-28
Tiszteljétek a Család fontosságát 2011-12-25
Isten, az Atya: Fiam azért küldetik, hogy visszakövetelje az Ő jogos trónját 2011-12-25
Szűz Mária: Fiam terve, hogy megmentse az emberiséget a Második Eljöveteléig, már elkészült 2011-12-23
Még a gyilkosság bűne is megbocsátható 2011-12-22
Azok a bűnösök, akik Hozzám fordulnak, azonnal kegyelmet találnak 2011-12-22
Úgy imádkozzatok, mint ahogy még sosem imádkoztatok ezelőtt 2011-12-21
Szűz Mária: A remény sosem szorulhat háttérbe a félelemmel szemben 2011-12-20
Szűz Mária: Az utolsó idők prófétáját az Égiek vezérlik 2011-12-19
Gyermekeim meg lettek fosztva az anyagi jóléttől a megtisztulás ezen évében 2011-12-17
Második Eljövetelem nem sokkal a Nagyfigyelmeztetés után fog megtörténni 2011-12-16
Nem tudom elviselni a gondolatát annak, hogy vannak lelkek, akiket a sátán a pokolba vonszol 2011-12-16
A lelki féltékenység szörnyű dolog 2011-12-13
Isten, az Atya: Védettség ígérete azoknak, akik visszautasítják Jézust 2011-12-13
Az Új Paradicsomba való átmenet gyors és szenvedésmentes lesz 2011-12-12
Kísérletek egy egységes világpénznem bevezetésére Európában 2011-12-10
Szűz Mária: “Ugyanazt a szenvedést éltem át” 2011-12-10
A hitetlenek felszólítása a megtérésre 2011-12-08
Második eljövetelem ideje majdnem itt van 2011-12-07
Próféták a Második Eljövetelemre való felkészüléshez 2011-12-05
Irgalmam minden fajtájú, bőrszínű és vallású emberre kiterjed 2011-12-04
Szörnyű háború van készülőben 2011-12-02
Szűz Mária: A büntetésre sor kerül 2011-12-02
Én meg foglak védeni benneteket világotok borzalmaitól 2011-11-30
Szűz Mária: Ajándékom a kígyó legyőzésére és elpusztítására 2011-11-30
Jöjjetek Mellettem és megvetésben lesz részetek 2011-11-28
Nem fedem fel az időpontokat 2011-11-27
A világ örökre meg fog változni 2011-11-25
A Nagyfigyelmeztetés nem a világvége 2011-11-22
Az előkészületek már befejeződtek 2011-11-17
Szűz Mária: Imádkozzatok Benedek pápáért 2011-11-17
Isten, az Atya arra kéri Gyermekeit, hogy egyesüljenek Imában 2011-11-16
Szavamat (Üzenetemet) nem félelemből, hanem a gőg bűne miatt utasítják vissza 2011-11-16
Imádkozzatok, nyugodjatok meg és örüljetek, mert most már rövid az idő 2011-11-16
Két lator a kereszten 2011-11-16
Dicsőségetek pillanata az Én szemeim előtt – üdvözülésetek pillanata 2011-11-13
Elsőként a jelek fognak megjelenni az égen – a nap forogni fog 2011-11-12
Sokan fogják elszenvedni, mintegy bűnbánatként, a Tisztítótűz kínjait 2011-11-12
Sok helyen gyűlölni fognak téged, míg máshol félni fognak tőled 2011-11-09
A démoni megszállottság és a gyűlölet bűne 2011-11-09
Isten, az Atya – Utolsó felhívás az ateistákhoz 2011-11-08
A Globális Csoport, amely lerombolta bankrendszereiteket, darabokra fog hullani 2011-11-06
Az Én Hírnökeim most veletek vannak, hogy felkészítsék lelketeket 2011-11-05
Az időjárás szokatlan jeleket kezd el majd mutatni 2011-11-04
Szűz Mária: Itt az idő, hogy Fiam átadja Isteni Irgalmasságának ajándékát 2011-11-02
Azok hitetlensége sebez meg leginkább, akik azt vallják, hogy ismernek Engem 2011-11-02
Szűz Mária: Nyissátok meg szíveteket az igazságra 2011-10-31
A legnagyobb támadás Egyházam ellen, Kereszthalálom óta 2011-10-29
Ti, Gyermekeim, áldottak vagytok, ha az Én nevemben szenvedtek 2011-10-29
Várjátok most dicsőséges újraegyesülésünket 2011-10-28
A Hamis Próféták megpróbálják Szent Szavam (Üzenetem) fontosságát csökkenteni 2011-10-28
Isten, az Atya – El kell utasítanotok a sötétséget, és a világosságot kell választanotok (befogadnotok) 2011-10-26
Érkezésem a vártnál hamarabb lesz 2011-10-25
Szeretnék létrehozni egy imacsoportokból álló hadsereget 2011-10-25
A Nagyfigyelmeztetés egyfajta globális gyónás 2011-10-23
Fiam, Moammer Kadhafi halála 2011-10-21
Isten, az Atya – Készítsd fel a világot Szeretett Fiam, Jézus Krisztus érkezésére 2011-10-20
Visszatérésem megmentésetekre, a világ minden szegletében érezhető lesz 2011-10-18
A ti időtök a földön egy kritikus ponthoz érkezett 2011-10-18
Én nem kényszeríthetem az embereket, hogy megtérjenek, vagy hogy visszatérjenek (az Istenbe, az Atyába vetett hithez) 2011-10-17
Soha ne védj meg Engem, mert ez nem szükséges 2011-10-15
Szűz Mária: Alapos vizsgálatoknak és támadásoknak leszel kitéve 2011-10-15
Üzenet Amerikának: öleljétek át valamennyi felekezethez tartozó testvéreiteket 2011-10-14
Isten, az Atya – Figyeljetek most az emberiségnek adott utolsó felhívásomra 2011-10-11
A sátán által küldött hamis próféták sokaságának korszaka 2011-10-11
Szűz Mária – A Fiam iránti közömbösség bűne burjánzik 2011-10-11
A Purgatórium (Tisztítótűz) nem egy olyan hely, ahová bekerülvén elégedettséget kellene éreznetek 2011-10-11
Bankrendszeretek összeomlása az Antikrisztus által volt a háttérből irányítva 2011-10-09
A Globális Csoportok az Antikrisztus fennhatósága alatt 2011-10-09
A Béke Korszaka már nincs messze 2011-10-05
Én sosem hagylak el benneteket gyermekeim. Ezért hamarosan jövök. 2011-10-05
Örvendezzetek, mikor az ég robban, mert akkor tudni fogjátok, hogy Én hamarosan jövök 2011-10-05
Szűz Mária: A csaló is készül a Nagyfigyelmeztetésre 2011-10-05
A megkeményedett lelkek nem fogják a Nagyfigyelmeztetést könnyűnek találni 2011-10-05
A Nagyfigyelmeztetés utóhatásai 2011-10-01
Isten, az Atya: A sátán napjai nemsokára véget érnek ezen a földön 2011-10-01
Bepillantás Keresztre feszítésem történetébe 2011-09-28
Elküldtem most a világba az Én prófétáimat 2011-09-28
Magyarázzátok el a Pokol Borzalmát azoknak, akik vakok a sátán létezésére 2011-09-28
Isten az Atya: az Antikrisztus és egy új világ pénznem 2011-09-25
Szomorkodom azon gyermekeim elvesztése miatt, akik nem akarják, hogy bármi közük legyen Hozzám 2011-09-25
Szűz Mária: A világ minden táján imádkozzatok a védelmemért 2011-09-24
A jövendőmondás (jóslás) nem Tőlem származik 2011-09-24
A kétségek megerősítenek benneteket az Irántam való szeretetetekben 2011-09-24
A legfontosabb esemény Feltámadásom óta 2011-09-22
Tipikus Hibát követtek el, amikor megpróbáltok közelebb kerülni Hozzám 2011-09-21
A béke és dicsőség korszaka majdnem elérkezett 2011-09-20
Az Igazságot általában fokozott óvatossággal és nyílt elutasítással kezelik 2011-09-18
Kérjétek a szenvedés ajándékát 2011-09-18
Az Egyházban változásokat fognak bevezetni, amelyek Isten szavának ellent fognak mondani 2011-09-18
A büntetés az imák hatására enyhülhet 2011-09-18
Nem számít, hogy milyen vallásúak vagytok, mert csak egyetlen egy Isten van 2011-09-16
Soha ne fenyegessetek másokat az Én Nevemben 2011-09-16
Ne féljetek a Nagyfigyelmeztetéstől, örömmel várjátok 2011-09-10
Ahogy Követőim hite egyre erősödik, úgy növekednek az őket ért támadások is 2011-09-07
Szűz Mária: Mindig hallgass a szívedre 2011-09-07
Most tartsatok Isteni Irgalmasság vigíliákat (virrasztásokat) – a Nagyfigyelmeztetés közel van 2011-09-06
Felebarátaitokat úgy szeretni, mint önmagatokat, sokkal nehezebb, mint gondolnátok 2011-09-06
Szűz Mária üzenete – Az engesztelő lélek elhagyatottsága 2011-09-06
Milyen nehéz megmászni a Paradicsomba vezető lépcsőt 2011-09-05
Az Én hadseregem, több mint 20 millió fős csoporttá fog duzzadni 2011-09-05
Válasszatok ki általatok ismert embereket, és járuljatok Atyám trónja elé, hogy megmentsétek őket 2011-08-31
Isten, az Atya: „Erővel fog kezem lesújtani azokra a nemzetekre, akik legalizálják az abortuszt” 2011-08-31
Sok lélek végzi a Pokolban a pornográfia bűne miatt 2011-08-31
Azok, akik látnokaimon keresztül adott Igaz szavamat hirdetik, ki lesznek gúnyolva 2011-08-31
Üzenet az Egyháznak (Klérusnak) – ne engedjetek a világi társadalmak általi megfélemlítésnek 2011-08-31
A próféciák, melyek ezen prófétámon keresztül adattak, most beteljesednek 2011-08-30
A gonosz jónak van beállítva, míg a jó gonosznak 2011-08-30
Klimatikus káosz lesz tapasztalható most számos országban. Az Én Atyám haragos 2011-08-29
Egyetlen bűn sem olyan súlyos, hogy ne lehetne megbocsátani 2011-08-29
A pénz, és ha túl sok van belőle, megrontja a lelket 2011-08-29
Mi készteti a fiatalokat arra, hogy ennyire szégyelljenek Engem? 2011-08-27
A Nagy Szorongattatás az imák hatására enyhül 2011-08-23
Hogyan kérjetek Engem, hogy segítsek nektek megoldani a gondjaitokat 2011-08-22
Segítsetek Nekem minden Fiatal megmentésében – társadalmatokban ők a legveszélyeztetettebbek 2011-08-22
Élvezzétek a dicsőséges életet, amely 1000 évre vár rátok 2011-08-19
Isten teremtette a világot – semmilyen más bolygó nem lehet ember által lakott 2011-08-19
Követőim most kapták meg a közbenjárás ajándékát 2011-08-18
Imádkozzatok mindazokért, akik az anyagi nyereségen kívül nem látnak mást 2011-08-18
A Nagyfigyelmeztetéstől való félelem nem az, amelyre Én benneteket bátorítalak 2011-08-15
Nyugtalanság a világban, melyet az Irántam való szeretet hiánya okoz 2011-08-15
Gyermekeim, ne kedvetlenedjetek el a kétségbeejtő meséktől, melyekkel az emberiség néz szembe 2011-08-10
Isten, az Atya – A szenvedés szerepe 2011-08-10
A várakozás ideje – mondjátok el a többieknek, hogy megtudják, mire számíthatnak 2011-08-07
Az Én születésnapom, egy egészen különleges ünnepnap 2011-08-07
Szűz Mária üzenete – Én már csak néhány alkalommal fogok megjelenni a világban 2011-08-04
Kérdések Jézushoz 2011-08-03
Legyetek felkészültek minden időben 2011-08-03
Isten, az Atya: Egy nagyon fontos üzenet az emberiség számára 2011-08-02
Ti nem a sátánhoz tartoztok, hanem Hozzám és az Örök Atyához 2011-08-01
Imádkozzatok azokért a kárhozattal szembenéző lelkekért, akik nem fogják túlélni a Nagyfigyelmeztetést 2011-07-29
Szűz Mária üzenete „Engesztelő lélek“ 2011-07-29
Felhívás a Római Katolikus Egyház papjai és apácái részére 2011-07-27
A sátán tehetetlen hűséges követőimmel szemben 2011-07-27
Egy ember sem lesz, aki ne hallaná meg Fiam szavát, mielőtt még eljönne visszatérésének ideje 2011-07-27
Isten, az Atya lerombolja a pénznemek megdöntésére irányuló összeesküvést 2011-07-26
2011 Augusztus – A lelkek megmentésének hónapja 2011-07-23
Ti most a megpróbáltatások közepén vagytok – a második fele 2012 végétől kezdődik 2011-07-21
A ti választott fegyveretek nem más, mint az Irántam való szeretetetek 2011-07-20
Minden ember, aki azt állítja, hogy ő, Én vagyok, az hazug; mert Én sohasem fogok emberként megmutatkozni 2011-07-20
Egyesítsétek családjaitokat, hogy élvezhessétek a földi Új Paradicsomot 2011-07-20
A kivégzések, az eutanázia, a terhesség-megszakítás és az öngyilkosság 2011-07-20
Üzeneteim a megtérés könnyeit fogják hozni 2011-07-17
Szólítsd fel a prominens személyeket szavaim hirdetésére 2011-07-17
Tudasd felszentelt szolgáimmal ennek tartalmát – így felkészíthetik nyájaikat 2011-07-13
Ne féljetek, mert a megtérés a szeretet és a béke nagy érzését fogja kiváltani 2011-07-12
Az Örök Atya meg fogja akadályozni az Új Világhatalmat gyermekei végső üldöztetésében 2011-07-12
A nárcizmus, a mai világ gonosz járványa 2011-07-11
A Szentségek fontossága – a Házasság és a Szent Elsőáldozás 2011-07-10
Azoknak a követőimnek, akik elítélik üzeneteimet 2011-07-09
Az ateisták és a tudósok azt fogják mondani, hogy a Nagyfigyelmeztetés csak egy szemfényvesztés (illúzió) volt 2011-07-08
Fokozódik a sátán harca, hogy kételyt ébresszen ezen üzenetek iránt 2011-07-02
A világban történő nézeteltéréseket az ima tudja elhárítani 2011-07-01
Ne hagyjátok, hogy Egyházam emberi gyengeségei elfordítsanak Tőlem benneteket 2011-06-30
Gyónjátok meg bűneiteket most – ne féljetek 2011-06-29
Folytasd Üzeneteim terjesztését – sok önkéntest küldök neked 2011-06-28
A Nagyfigyelmeztetés Irgalmasságom megnyilvánulása lesz, amint az már át volt adva Szent Fausztina nővérnek is 2011-06-26
Az első üzenet a Mennyei Atyától: eljött Számomra az az idő, amikor visszakövetelem dicsőséges Királyságomat – az Új Paradicsom 1000 évig fog tartani 2011-06-25
Az emberek nem tudják, hogy mi is a lelkük valójában – erre egyszerű a válasz 2011-06-25
A Szűzanya: A sátán elveszíti hatalmát, amikor az Én Rózsafüzéremet imádkozzák 2011-06-25
A rendes és a jó emberek hátat fordítanak Nekem 2011-06-23
Szűz Mária üzenete a fiatalokkal való kommunikálásról 2011-06-22
A Nagyfigyelmeztetés bizonyítani fogja, hogy Isten létezik 2011-06-22
A Nagyfigyelmeztetés alatt az Én gyermekeim először fognak szembenézni velem 2011-06-20
Beszélj egy fiatal, materialista és ingatag társadalomhoz 2011-06-15
Bánt Engem az intellektuális, vallásos sznobizmus 2011-06-15
Követőim, bátorságot kell mutatnotok, hogy másokat felkészíthessetek a Nagyfigyelmeztetésre 2011-06-14
Adjátok át nekem nehézségeiteket és Én megkönnyítem terheiteket 2011-06-13
A Szentségimádáskor kiáradó bőséges szeretetem megerősít és megnyugtat benneteket 2011-06-12
A Közel – Kelet „felszabadítói“ a zsidókat akarják ellenőrizni 2011-06-11
Lelki vezetésem meg fogja akadályozni a sátán romboló akcióit 2011-06-11
Készítsétek fel családjaitokat, hogy az égen megjelenő Keresztemnek tanúi lehessenek 2011-06-08
A szeretet üzenete minden hívem számára 2011-06-08
Üzenet a papoknak, püspököknek és a bíborosoknak a hamis prófétákról 2011-06-07
Szűz Mária elveszett gyermekeire vonatkozó üzenete 2011-06-07
Most Róma kulcsai, Istennek, az Örök Atyának lesznek visszaadva 2011-06-06
Összeütközik két üstökös, a vörös égbolton megjelenik keresztem 2011-06-05
A sátán a popkultúra által toborozza a fiatalokat 2011-06-04
Benedek pápa napjai meg vannak számlálva 2011-06-01
A Garabandáli jövendölés valósággá válik 2011-05-31
Mondd meg nekik, hogy szeretem őket, de azt szeretném, hogy szóljanak Hozzám 2011-05-31
Figyelmeztetés mindazoknak, akik sátáni kultuszba bonyolódtak 2011-05-30
A bűn mindig bűn lesz, nem számít, hogyan igazoljátok 2011-05-29
Az Igazságosság kardjai le fognak sújtani most 2011-05-29
A bűn mindig bűn lesz, nem számít, hogyan igazoljátok 2011-05-29
Felkészülni a pénzügyi nehézségekre 2011-05-27
Köszönetet mondok mindazoknak, akik Szent Igéim terjesztésében segítenek 2011-05-25
Figyelmeztető üzenet a világ vezetőinek 2011-05-25
Ha az imádkozás nehezetekre esik 2011-05-24
A Nagyfigyelmeztetés közben az ég megnyílik 2011-05-23
Miért ilyen úton szólok a világhoz? 2011-05-23
Újabb jövendölés: A nyár folyamán árvíz lesz Franciaországban 2011-05-22
A megbocsátás a szabadsághoz vezető ösvény 2011-05-21
Összezavarodottság visszajövetelem valódi értelmével kapcsolatban 2011-05-20
A szülők felelőssége a mai világban 2011-05-19
Tiszteljétek Atyámat 2011-05-18
A böjt és az önmegtartóztatás fontossága 2011-05-16
Utasítsátok el a New Age spirituális munkáját 2011-05-15
Miért küld Isten, az Örök Atya, új prófétákat a világba? 2011-05-13
Földrengés volt ma Európában, amint azt előre megmondtam… 2011-05-11
A Szűzanya üzenete a Szentek általi védelemről 2011-05-11
A Szentlélek most már az egész világra kiáradt 2011-05-10
Keresztre feszítésem borzalmait nem úgy nyilatkozzák ki az embereknek, ahogyan azt kellene 2011-05-07
A sátán káoszt okoz és pusztításokat végez az egész világban, de napjai már nagyon - nagyon rövidek 2011-05-04
Oroszország és Kína szakadást okoznak 2011-05-01
A világ minden emberének hasonló jellemvonásaik vannak (hasonló a karakterük) 2011-04-30
Az alázatosság nagyon fontos, hogy bejuthassunk a Mennyországba 2011-04-29
Az emberek zavarban vannak, hogy bűneik bocsánatát kérjék Tőlem 2011-04-28
Az arab felkelés világméretű nyugtalanságot kelt – Olaszország összeomlást fog előidézni 2011-04-26
Minden lehetőséget ragadjatok meg mások megtérítésére 2011-04-24
Ajánljátok fel hűségeteket Isteni Irgalmasságomnak 2011-04-23
Védjétek meg gyermekeitek Keresztény Neveltetéséhez való jogát 2011-04-22
Állj ellen a sátán támadásainak 2011-04-20
A szexuális erkölcstelenség a Pokolba fog vezetni benneteket 2011-04-19
Az Új Világrend – Pénzetek és élelmiszereitek ellenőrzésének terve 2011-04-17
Isten haragja lesújt az Új Világrendre 2011-04-17
Mit fogtok tapasztalni a Nagyfigyelmeztetés alatt és Ima az azonnali megbocsájtásért 2011-04-16
Még az Isteni Irgalmasság kisebb imacsoportjai is milliókat menthetnek meg 2011-04-16
Ébredjetek rá az Igazságra, mielőtt túl késő 2011-04-15
Hogyan tudjátok biztosítani, hogy családotok és barátaitok beléphessenek a Mennyországba 2011-04-15
Én Jelen vagyok az Oltáriszentségben, annak ellenére, hogy Ígéretemet félreértelmezik 2011-04-14
Különleges Kegyelmek ígérete, ha csak egy napra is meghívjuk Jézust 2011-04-14
Fájdalmam ma még nagyobb, mint Keresztre feszítésemkor 2011-04-13
Lelkek milliói fognak megmenekülni ezen üzenetek által 2011-04-07
Soha ne ítéljetek el más vallásúakat, más hitűeket vagy szexuálisan más beállítottságúakat 2011-04-06
Az Én Örök Atyám keze most fog lesújtani erre a hálátlan, vak világra 2011-04-04
Az ima jelentősége és ereje 2011-03-24
Imádkozzatok azokért, akik fájdalmat okoznak nektek 2011-03-21
Földrengés Európában és Világháború 2011-03-18
Az ember büntetve lesz a Megtisztulás ezen évében 2011-03-11
Vigasztaló szavak azokhoz, kik kételkednek ezekben az üzenetekben 2011-03-06
Minden keresztény engeszteljen, imádkozzatok a pápáért 2011-03-05
Eltűnik a demokrácia – a papokat kínozni fogják 2011-03-03
Utolsó üzenet a „Nagyfigyelmeztetés” Kötetbe 2011-02-19
Az Arab Világ felkelése – a Világ Vezetői közül hármat meg fognak gyilkolni 2011-02-17
A Szentlélek üzenete 2011-02-12
Jelentesd meg Üzeneteimet az egész világon 2011-02-07
Világméretű Megtérés van készülőben 2011-02-06
A Szeretet az út az Üdvösséghez 2011-02-05
Készüljetek a Nagyfigyelmeztetésre, a Lelkiismeret Átvilágítására 2011-01-28
Milyen könnyű vétkezni 2011-01-24
Keresztem hordozása 2011-01-16
Hogyan lehet a Mennybe jutni – a szenvedés szerepe 2011-01-14
A Nagyfigyelmeztetés – Közel a Második Eljövetel – Lehetőség lelketek Megmentésére 2011-01-12
2011 A megtisztulás éve 2011-01-11
Miképpen ajándék a Nagyfigyelmeztetés az emberiség számára 2011-01-02
A közelgő Média-, és Más Cenzúrák 2011-01-01
Figyelmeztetés a Híveknek, hogy ne utasítsák vissza az igaz Prófétákat 2010-12-28
A Karácsony ünneplése 2010-12-25
Hamis tanítók és próféták 2010-12-25
Miért Lettem Emberré 2010-12-24
Fájdalmam és Szenvedésem ma 2010-12-22
A Nagy Szorongattatás 2010-12-20
Szűz Mária Harmadik Üzenete 2010-12-20
Az Igazság Könyve 2010-12-18
Felhívás a Gyilkosság és az Abortusz megállítására 2010-12-16
Az elkövetkezendő élet 2010-12-11
Figyelmeztetés az emberiség számára, az Igazság megértésére 2010-12-07
A gazdagság hajhászása 2010-11-30
Az Igaz Látnokok üldözése 2010-11-29
Jelenések Könyve 2010-11-26
Globális terv a világnépesség csökkentésére, és a világ vezetőinek megbuktatására 2010-11-26
A Hívők felhívása az elveszett lelkek megtérítésére 2010-11-26
A lelki tökéletességhez vezető lépcső 2010-11-24
Figyelmeztetés az Atomháborúra 2010-11-23
A Nagyfigyelmeztetés - Az Irgalmasság Ajándéka 2010-11-22
Felszólítás minden Egyházhoz és Felekezethez, hogy egyesüljenek a Gonosz ellen 2010-11-21
A megtérés 2010-11-21
A Sátánista Csoportok felemelkedése, és a Világirányítás 2010-11-20
Üzenet az Agnosztikusoknak* és az Ateistáknak 2010-11-18
Figyelmeztetés a Papság számára 2010-11-16
Tegyetek félre minden kétséget 2010-11-16
A Második Eljövetel 2010-11-15
A Világhatalom, az Antikrisztus és a Fenevad Bélyege 2010-11-15
Az idők végének jele – De a Dicsőség visszatér majd a Földre 2010-11-14
Figyelmeztetés a pokolra, és a Paradicsom Ígérete 2010-11-13
A bűnök miatt meghasad Szent Szívem 2010-11-12
Ez a könyv életeket fog megváltoztatni, és lelkeket fog megmenteni 2010-11-12
Szűz Mária második üzenete 2010-11-11
Az emberiség a végső tisztulással néz szembe 2010-11-11
Megváltónktól, Jézus Krisztustól kapott első üzenet 2010-11-09
A Szűzanya első üzenete 2010-11-08

 

*

Az üzenetek havi bontásban >>

Comments are closed.