RSS
 

Archive for augusztus 8th, 2013

Sose fogadjatok el egy olyan keresztet, mely nem hasonlít arra a Keresztre, amelyen megfeszítettek Engem

08 aug

2013. július 30. kedd, 20.06

Hőn szeretett leányom, mily édes azoknak a hangja, akik szeretnek Engem, és akik megvigasztalnak Engem, ebben az időben, a nagy bánat idejében. Szeretett Követőim, ti, akik sosem fogtok elhagyni Engem, olyanok vagytok, mint a méz, ami édes a Számban, ami megnyugtatja Testemet, és felemeli Lelkemet.

Sokan fogják követni a hamisságokat, mivel félnek majd felállni, és makacsul védelmezni Isten Szavát. Eleinte össze lesznek zavarodva az új gyakorlatoktól, az új szimbólumoktól, az új öltözékektől, az új formájú oltároktól, és az új keresztektől. Aztán elfogadják majd mindezeket az új dolgokat, mint az idők jeleit. Az Isten tiszteletének ezt az új, modern, úgynevezett egységes megközelítését, lelkesen fogják magukévá tenni ezek a szegény lelkek.  De az Enyéim mindenkoron hűek maradnak majd Szavamhoz. Ők alkotják földi Egyházam gerincét, és sosem fognak megtörni.

Óhajom az, hogy ti, hűséges Keresztényeim, gyűljetek egybe minden felekezetből, hogy harcoljatok a démonok ellen, akik ki lettek eresztve a pokolból, és akik köztetek járnak. Sose szabadkozzatok azért, mert szerettek Engem. Sose fogadjatok el egy olyan keresztet, mely nem hasonlít arra a Keresztre, amelyen megfeszítettek Engem. Ha Én nem vagyok megtalálható, vagy nem kerülök említésre, akkor tudni fogjátok, hogy fertőzés söpör végig ezeken az Egyházakon, melyet ellenségeim irányítanak a háttérből. Ha elfogadjátok sátáni szertartásaikat és jelképeiket, akkor kiszolgáltatjátok magatokat a gonosznak.

Maradjatok hűek Hozzám. Napi imáitok legyenek egyszerűek. Otthonaitokban legyen Szenteltvíz, valamint Keresztem. Védelmezzétek egymást. Maradjatok engedelmesek azon felszentelt Szolgáimhoz, akik ádázul hűségesek maradnak Hozzám, és nem hajlandóak elárulni Engem. Időtök többi részét pedig töltsétek imádkozással az ateisták lelkéért, azokért, akik pogány istenekben hisznek, és azokért, akik vakon fogják követni Egyházam ellenségeit a vadonba.

Maradjatok szoros egységben Velem, és mindennap kérjétek Tőlem az erőt. Ezen eljövendő keserű megpróbáltatások alatt, Én végig mellettetek leszek, és soha nem fogom elhagyni azokat, akik keresnek Engem.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: Meg kell őriznetek a hagyományos Kereszteket, mert ezek hamarosan el fognak tűnni

08 aug

2013. július 29. hétfő, 19.05

Gyermekeim, mindig gondoljatok arra, hogy én – Isten Hatalma és Fiam Kegyelme által – el fogom taposni a fenevadat, és amikor már minden reménytelennek tűnik, akkor hirtelen vége szakad a gonosz uralkodásának.

Védelmi Fátylam beborítja mindazokat, akik segítségemet kérik ezekben a nehéz időkben. Ne feledjétek, hogy ahogy elveszítettem Fiamat, amikor Ő tizenkét éves volt, úgy meg is találtam Őt a Templomban. Imádkozzatok gyermekeim, és menjetek el templomaitokba, most, hogy felajánljátok azokat az áldozatokat, melyek eme, a lelkekért vívott rettenetes szellemi csata alatti állhatatosság kéréséhez kellenek.

Fiam nagyon sokat szenvedett Kereszthalála során, de ez csak az egyik teher volt. A legnagyobb szenvedés, amit ma Ő átél, azok miatt van, akik már elvesztek a Számára. És most, amikor a gonosz szellem igyekszik elragadni Tőle mindazokat, akik szeretik Őt, Fájdalma tőrként nyilall Belé, kettéhasítva Őt.

Az áldozati lelkek most fogják elszenvedni a legnagyobb gyötrelmet, ahogy fokozódik az üldözés Isten gyermekei ellen. Fiam Keresztje által lettetek megváltva. Az Ő Keresztjével fogtok harcolni a gonosz ellen, és az Ő Keresztje – amennyiben az meg van áldatva – fog megvédelmezni benneteket. De ha ez a Kereszt megváltozik, vagy másként néz ki, az megcsúfolása Fiam – bűnösöket megváltó – halálának. Meg kell őriznetek a hagyományos Kereszteket, mert ezek hamarosan el fognak tűnni.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A fenevad bélyege halált fog magával hozni – a lélek halálát és egy szörnyűséges betegség általi halált

08 aug

2013. július 29. hétfő, 11.23

Hőn szeretett leányom, Nevem ritkán kerül említésre ugyanazzal a lendülettel, mint amikor azok, akik azt állítják, hogy Engem képviselnek, káromlásokat harsognak Isten ellen. Ők nemcsak, hogy elvetik majd Kereszthalálomat, és beszélni sem fognak róla, hanem még a démonok képét is arra fogják használni, hogy azzal helyettesítsék Testemet a Kereszten. Ha nem Én vagyok az, akit ők megöltek a Kereszten, akkor ki az? Kik ezek, akik Szavamat hirdetik a világnak, de istenkáromlásokat hangoztatnak, melyek csak úgy ömlenek a szájukból?

Őrizkedjetek a csodáktól, melyekről a fehér ruhás emberek azt fogják állítani, hogy ők hajtották végre, mintha ők Testemből valók lennének, és Lelkemmel lennének megáldva. Amikor rendkívüli, és látszólag természetfeletti események történésének vagytok tanúi, tudjátok, hogy ezek egyáltalán nem azok.

Azt fogják mondani nektek, hogy csodák mentek végbe a hamis próféta keze által. Majd azt várják tőletek, hogy tanúsítsatok nagy tiszteletet iránta, és eleinte azt fogják nektek mondani, hogy ő egy élő szent. Imádat, szeretet és csodálat fogja övezni, és mindenki azt fogja mondani róla, hogy ő Isten kegyeltje. Idővel ők azt fogják hinni, hogy ezek a csodák azért történnek, hogy beharangozzák Második Eljövetelemet.

És ekkor fog feltűnni a fenevad. És ő tisztelni fogja az előbbit (a hamis prófétát). És a világ rettenetes zűrzavarba kerül. Csapdába esik. Ugyanakkor a hamis próféta fogja irányítani az összes vallást a világban, és azokra fog vadászni, akik tudatában vannak az Igazságnak. Azok, akik valóban ismerik az Igazságot, nem fognak elutasítani Engem, mert övék az Isten Országa. Az Antikrisztus nagy tiszteletet fog tanúsítani a hamis próféta iránt. De mivel neki politikai szerepe lesz, szövetségük egyesíteni fog sokakat, akik ujjongva üdvözlik majd ezt a szövetséget.

Ezek az események hamarosan kezdenek majd értelmet nyerni. Nagyon meggyőzőek lesznek azok, akik nem az Istenhitbe, hanem egy hamis hitbe próbálnak magukkal rántani benneteket. Ők sosem fogják felfedni valódi szándékukat, egészen addig, amíg azt hiszik, hogy meg fogják nyerni ezt a csatát. De aztán sokakat el fognak pusztítani, akik nem hajlandóak felvenni a fenevad bélyegét. Azt fogják mondani, hogy ez az igaz világbéke, a szeretet és az egység jelképe lesz, de romlott belsejében a fenevad jele, a 666-os szám lesz elrejtve.

Ahogy a szent érmék Mennyei védelmet nyújtanak az Istentől származó Erő által, a fenevad bélyege viszont halált fog magával hozni – a lélek halálát és egy szörnyűséges betegség általi halált. Azoknak, akik ezt megtagadják, rejtekbe kell vonulniuk, és fel kell készülniük. Tudom, hogy ez ijesztő, de igaz. Imáitok segítségével Én be fogok avatkozni, és véget fogok vetni az üldöztetésnek.

Szeretett követőim, ti, akik birtokában vagytok az Igazságnak, folyamatos felkészítés alatt vagytok, hogy segítsetek azoknak, akik nem tudják megemészteni ezt az információt. Mire ez bekövetkezik, Maradék Hadseregem olyan erő lesz, amivel már számolni kell. Erejük abban rejlik majd, hogy képesek megmenti azokat, akik szenvednek ettől – az Isten gyermekein vett bosszúnak – az ördögi cselekményététől.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy