RSS
 

Archive for augusztus 20th, 2013

Amikor megvédelmezitek Szavamat, kegyetlennek és rosszindulatúnak fognak tartani benneteket, valamint olyanoknak, akikből hiányzik az együttérzés azok iránt, akik nem hisznek Istenben

20 aug

2013. augusztus 5. hétfő, 18.33

Hőn szeretett leányom, mily nagyon sírok a bánattól, amikor Látom azt a szörnyű szakadást, mely földi Egyházamban kezd kirajzolódni. Ugyanakkor Kínszenvedésem keserűségét enyhítik azok, akik őszintén szeretnek Engem, és akik már aggodalmat éreznek amiatt, ahogyan Testemmel bánnak.

Soha ne érezzétek szükségét annak, hogy elfogadjatok bármilyen Ellenem irányuló tettet, cselekedetet vagy szót. Ha kellemetlenül érzitek magatokat azért, aminek tanúi vagytok Egyházamban – azok részéről, akik esküsznek, hogy egységben vannak Velem -, amikor ők megszentségtelenítik Testemet, akkor a szíveteket kell követnetek. Én veletek Vagyok eme nagy hitehagyás minden egyes pillanatában, és ti, akik továbbra is Hozzám fogtok kiáltani, Én felnyitom majd szemeteket az Igazságra, hogy hűek maradhassatok Hozzám.

Az idő szinte már a küszöbön van. Egyházam ajtajai hamarosan zárva lesznek azok előtt, akik ki fognak tartani amellett, hogy hűségesek maradjanak a Kereszténység hagyományos gyakorlataihoz. Ezeket az ajtókat be fogják csapni az orrotok előtt, amikor tanúságot tesztek Rólam. Hiteteket a legravaszabb módon fogják gúnyolni, hogy amikor megvédelmezitek Szavamat, kegyetlennek és rosszindulatúnak fognak tartani benneteket, valamint olyanoknak, akikből hiányzik az együttérzés azok iránt, akik nem hisznek Istenben.

Korholni fognak benneteket, amennyiben ti az Én felszentelt szolgáim vagytok, és arra fognak késztetni benneteket, hogy visszavágjatok az Irántam való hűségetekből kifolyólag. Gyűljetek most össze, mind. Azt kérem, hogy ne tagadjatok meg Engem. Én meg foglak védelmezni titeket, hogy tudjatok Engem szolgálni. Én segíteni foglak benneteket, könnyítvén terheteken. A Menny összes Kegyelme ki lesz árasztva rátok.

Figyelmeztetés a Papoknak:

Én le fogok sújtani mindazokra közületek, akik a hamis egyházat, azaz a fenevad egyházát követik, amikor is azt ismertetik veletek. Ha ezt az új egyházat követitek, akkor eladjátok a lelketeket a fenevadnak. Ahelyett, hogy lelkeket mentenétek az Én Nevemben, felelősek lesztek abban, hogy az örök pokolra juttatjátok őket.

Én most elmondom nektek az Igazságot, hogy legyen elég időtök felkészülni erre a napra, hiszen ez nincs már messze.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: Ez a háború, melynek célja, hogy megőrizze Isten Igéjét, oda fog vezetni, hogy azoknak a papoknak, akik valóban hűségesek maradnak Hozzá, rejtekhelyet kell majd keresniük

20 aug

2013. augusztus 5. hétfő, 13.05

Drága gyermekeim, ez a nagy próbatételek időszaka lesz hiteteket illetően. A Katolikus Egyház lesz az az Egyház, melyben a nagy szakadás kezdetét veszi. Fiam papjai ebben az Egyházban fognak a legtöbbet szenvedni a nagy hitehagyás idején, melyet annak hamarosan el kell szenvednie, mégpedig belülről.

Fiam hűséges papjai, akik ketté fogtok szakadni a döntésképtelenség miatt, legyetek tudatában annak, hogy egységben kell maradnotok az Irgalmas Krisztussal. Soha nem szabad kísértést éreznetek arra, hogy elhagyjátok az Ő Egyházát azáltal, hogy elfogadjátok a hamisságokat azoktól, akik súlyos tévedésbe estek. Tisztelnetek kell Fiamat minden körülmények között, és vezetnetek kell az Ő népét a szentségre vezető úton, függetlenül attól, hogy mennyire nehéz is lesz ez számotokra.

Benneteket – akik továbbra is hagyományos Szentmisét fogtok bemutatni – mindaddig gyötörni fognak, amíg bele nem egyeztek abba, hogy véglegesen felhagyjatok ezzel. A vallási rendetekben lévők közül sokan – a hátatok mögött – el fognak árulni benneteket az ellenségnek. Csakúgy, mint Fiamat előttetek, titeket is azok elé fognak hurcolni, akik veletek egyenrangúaknak mondják magukat, és eretnekséggel fognak vádolni benneteket, amiért továbbra is ragaszkodtok ahhoz, hogy tiszteletet tanúsítsatok a Szentmise Legszentebb Áldozata iránt.

Az új szavak, melyek Fiam Testének legaljasabb meggyalázását fogják eredményezni, rá lesznek erőltetve azokra a felszentelt szolgákra, akik mernek ellenkezni.

A Katolikus Egyházban testvér testvér ellen, apa fia ellen, gyermekek a szülők ellen tusakodnak majd, mígnem két részre szakadnak.

Ez a háború, melynek célja, hogy megőrizze Isten Igéjét, oda fog vezetni, hogy azoknak a papoknak, akik valóban hűségesek Hozzá, rejtekhelyet kell majd keresniük. Ehhez el kell kezdenetek a felkészülést, és olyan helyeket kell keresnetek, ahol be tudjátok mutatni a Szentmisét, és ki tudjátok szolgáltatni a Szentségeket Isten gyermekeinek.

Én, az Üdvösség Anyja, oltalmazni fogom ezeket a rejtekhelyeket, és az – Atyám által a világnak adott – Élő Isten Pecsétjének, belül, a falakon való elhelyezésével, ők láthatatlanok maradnak Isten ellenségei számára.

Ne féljetek ezektől a dolgoktól, mert ha megfelelően felkészültök, üdvösségre fogjátok vezetni Isten gyermekeit. Ha nem fogadjátok meg ezt a figyelmeztetést, Fiam ellenségei foglyuk ejtenek benneteket, a testet, a lelket, és a szellemet illetően, és nem nyeritek el az üdvösséget.

Azoknak, akik a hamis próféta parancsát teljesítik, sok imára van szükségük, mivel néhányuk vak az Igazságra. Másoknak, akik tudatában lesznek az Igazságnak, mégis azok oldalára fognak állni, akik megtagadják Fiam Kereszthalálát, nekik van mitől félniük. Ők szörnyű veszedelmet szabadítanak majd Krisztus ártatlan követőire.

Azáltal, hogy hűségesek maradtok az Igazsághoz, ti fogjátok vezetni Fiam Maradék Hadseregét, és így az egy félelmetes erővé válik a gonosz ellen, és azok ellen, akiket ő irányít a Fiam igaz földi szolgái elleni harcban.

Amikor elérkezik az idő, nem szabad hajlandónak lennetek utasítást elfogadni azoktól, akik meg fogják szentségteleníteni Isten Igéjét, és hazugságaik, valamint új illetlen tanaik révén sokakat félre fognak vezetni. Ti, akik elfogadjátok a Szentmise és a Szentségek bárminemű torzulását, felelni fogtok Fiam előtt. Mert akaratlanul is a gonosz szolgáivá váltok, és nagyon sok lélek el fog veszni, mert ők olyan szertartásokba fognak keveredni, melyek a sátánnak fognak hódolni. Ezek a szertartások a hamis prófétát és az Antikrisztust fogják tisztelni, akik Isten ellenségei.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy feltáruljon az Igazság, és hogy a hazugságok a maguk valójában mutatkozzanak meg – azaz egy sértésnek Fiam gyötrelmes Keresztre feszítésével szemben.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy