RSS
 

Archive for augusztus 5th, 2013

Habár ezek félelmet fognak kelteni, semmiségek lesznek az eljövendő Nagy Büntetéshez képest

05 aug

2013. július 25. csütörtök, 20.40

Hőn szeretett leányom, Atyám Keze már beavatkozott a világban, az emberi bűnért való büntetés gyanánt. Elburjánzott a bűn a világban, mivel az ember már nem tesz különbséget jó és rossz között. Nem menekülhettek el Atyám Haragjának Indulata elől, amikor is országaitok – törvényeik által – ujjongva üdvözlik a gonosz bűnt.

Ezek a büntetések hamarosan világszerte tapasztalhatóak lesznek. Habár ezek félelmet fognak kelteni, semmiségek lesznek az eljövendő Nagy Büntetéshez képest. Az ember makacs. Visszautasítja az Isten által felajánlott segítséget. Az emberiség úgy döntött, hogy elutasítja Istent, és ti, mind, a köztetek lévő pogányok miatt szenvedtek.

Mennyei Hívásom célja elsődlegesen az, hogy megmentsen minden lelket, ugyanakkor az is, hogy segítsen enyhíteni az emberiséget érő büntetéseket. Mily hatalmas az Én Irgalmam. Mily nagy az Én Türelmem, de azok, akik elutasítják Tanításaimat, és akik elzárják magukat Atyámtól, az ő Teremtőjüktől, hamarosan tudatában lesznek a következményeknek.

Én minden valláshoz szólok, és könyörögve kérlek benneteket, imádkozzatok a kegyelemért, akár elfogadjátok ezeket az Üzeneteket, akár nem. Az imák nélkülözhetetlenek a katasztrófák enyhítésében, melyek már kezdetüket vették. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok életetekért, és lelketek üdvösségéért.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: Mintha csoda történne, úgy fog tűnni, mintha a hamis próféta feltámadna a halálból

05 aug

2013. július 25. csütörtök, 18.52

Gyermekem, fontos, hogy gyermekeim ne veszítsék el a bátorságukat, amikor szembenéznek azzal a gyötrelemmel, amivel szembe kell majd nézniük, amikor Fiam Egyháza a kietlen pusztaságba lesz vetve.

A Jelenések Könyvében én vagyok a Napba öltözött Asszony, aki életet adott a Gyermeknek. A Gyermek nem más, mint maga Jézus. Fiamnak, Jézusnak a Misztikus Teste az Ő földi Egyháza. Fiam Egyházát ellopják, és hamarosan az Ő Teste nem lesz többé jelen benne. Ez a pusztulás ketté fogja szakítani azok szívét, akik követik Fiam tanításait. Azok, akiknek nem lesz hová fordulniuk, azon kapják majd magukat, hogy száműzték őket azokból az épületekből, melyek – egészen addig – a Szent Eucharisztia lakóhelyéül szolgáltak. Ugyan ki fogják vetni őket, kevés irgalmat tanúsítva irántuk, de be fogja őket tölteni a Szentlélek. Ez azt jelenti, hogy vezetés alatt állnak majd, és szenvedélyesen fogják vezetni a Maradék Hadsereget, mely azokból áll, akik hűségesek Istenhez.

Mások, akik vakok az Igazságra, követni fogják a hamis prófétát, bele a zűrzavarba. Meg lesz tévesztve a szívük, és hamarosan zokogni fognak, amikor is úgy tűnik majd, hogy a hamis próféta a halál kapujában van. De akkor, mintha csoda történne, úgy fog tűnni, mintha a hamis próféta feltámadna a halálból. Azt fogják mondani, hogy rendkívüli, természetfeletti Mennyei erőkkel van megáldva, és imádattal fognak arcra borulni előtte. Szeretet és imádat fogja övezni őt azok részéről, akik nem látnak.

Az Antikrisztus hamarosan színre lép, és híressé válása Jeruzsálemben veszi kezdetét. Amint ő nyilvánosan fellép, minden rohamosan meg fog változni Fiam Egyházában. Bevezetésre kerülnek az új előírások. Új kegytárgyak, a papok által viselt öltözetben bekövetkező változások, és számos új szabályozás fog életbe lépni. Eleinte az emberek azt fogják mondani, hogy mindezek a változtatások az alázatosság szükségességéből fakadnak. És miközben eme utálatosságok behatolnak a Keresztény egyházakba, kezdetét veszi az üldöztetés. Ha meritek ellenezni ezeket a sátáni rituálékat, eretneknek – bajkeverőnek – fognak tartani benneteket.

Sok bíborost, püspököt, papot, apácát és hétköznapi embert ki fognak közösíteni, amennyiben nem követik az új előírásokat, vagy nem imádják a hamis prófétát. Ekkor rejtekhelyeket kell keresnetek, melyek addigra már el lesznek készítve annak érdekében, hogy Fiamat, Jézus Krisztust nyugodtan tudjátok imádni. A papoknak továbbra is ki kell szolgáltatniuk a Szentségeket, és el kell látniuk gyermekeimet a Legszentebb Eucharisztiával.

Soha ne adjátok meg magatokat a megtévesztésnek, melyben való részvételre fognak kérni benneteket. Azok, akik részt vesznek benne, el fogják veszíteni a lelküket a gonosz javára.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy