RSS
 

Archive for augusztus 7th, 2013

A többi ártatlan, akik vakon követik a fenevadat és a hamis prófétát, kegyetlenül gúzsba lesznek kötve

07 aug

2013. július 28. vasárnap, 21.40

Hőn szeretett leányom, soha ne kételkedj Szavamban. Ha őszintén bízol Bennem, akkor azt kell tenned, amit Én óhajtok a részedről, annak érdekében, hogy Megvilágosíthassam a világot ebben az időben, és hogy Felkészítsem az Új Kezdetre.

Ami most Egyházammal történik, annak nagy része meg lett jövendölve, de el kell fogadnotok azt, hogy Atyám egyetlen egy okból kifolyólag engedi meg eme utálatosságokat. Ez pedig nem mást, mint az, hogy a sátán uralma végérvényesen befejeződik. A sátán a maga nevében egy fenevadat nevelt, és ez az Antikrisztus, aki maga a sátán szelleme. Neki és követőinek csak nagyon kevés idő áll rendelkezésére a lelkekért vívott nagy csatában.

A sátán bosszúja az, hogy a lehető legtöbb lelket ellopja, még mielőtt láncra verik, és a mélységbe vetik. Csatlósai közül azok, akik a kígyót bálványozzák, csak azon hatalom végett követik az ő utasításait, melyről azt mondta nekik, hogy az övék lesz, ha segítenek neki véghezvinni ördögi tervét. Hogy fognak szenvedni ezek a szegény lelkek az örökkévalóságig, és hogy fognak könyörögni Irgalmamért, amikor sorsuk szörnyű felismerése világossá válik számukra.

A többi ártatlan, akik vakon követik a fenevadat és a hamis prófétát, kegyetlenül gúzsba lesznek kötve, amelyből képtelenek lesznek szabadulni. Nekik borzasztóan nagy szükségük van a ti segítségetekre. Állhatatosan kell imádkoznotok lelkükért, hogy visszakerüljenek Hozzám. A külvilág eleinte sok mindent nem fog észrevenni, ami aggasztaná őket. A közel-keleti háborúkat, és az azt követő békét éljenzéssel fogják köszönteni.

A béke embere sok díjat fog kapni humanitárius munkássága elismeréseként. A hamis próféta látszólag egyesíti majd a világ egyházait, és minden alkalommal megjeleníti majd azokat a tulajdonságokat, melyeket egy szenttel társítotok.

Minden rendben lesz mindaddig, amíg ők ketten nem váltanak, és bosszúból le nem sújtanak mindazokra, akik ellenzik a világ irányítását célzó tervüket. Földi Egyházamat a fenevad fészkévé fogják alakítani, mígnem sötétség borul a Földre.

Mindenki nyugtalanságot fog érezni. Mindannyian érezni fogjátok a gonoszt, lévén, hogy a sátán irányít mindent az Antikrisztuson keresztül. De akkor, amikor a dolgok már reménytelennek fognak tűnni, Én leszállok majd, hogy Nagy Irgalmam által mindent beborítsak, bizonyítandó a világnak az Igazságot.

Oly hatalmas az Én Irgalmam, hogy még a legsötétebb lelkeket is meg fogom világosítani, és ők megkönnyebbült szívvel fognak Hozzám jönni. Ekkor a Szentlélek Ereje által minden kételyük elszáll a lelkükből. Nem sokkal ezt követően, amikor Isten gyermekei felismerik az Igazságot, felharsan az Utolsó Trombita, és megújul a Föld. Minden gonosz eltűnik. A Nap Nagy Fényességgel tölt majd el benneteket, és nagy szeretettel – mindannyiatok számára – átadásra kerül az Új Paradicsom, mint a legnagyobb Ajándék, amit valaha is el tudtatok képzelni.

Csak bíznotok kell az Igazságban, melyet azért Nyilatkoztatok ki, hogy el tudjátok kerülni azokat a csapdákat, melyeket azért állítanak, hogy ellopják a lelketeket. Ti, akik láttok, akik bíztok Bennem, akik hívtok Engem, ti segíteni fogtok Nekem megmenteni azoknak a lelkét, akik látnak ugyan, de nem hajlandók meglátni az Igazságot.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ha a humanizmus álarca mögé néztek, ott nem fogtok Isten nyomaira bukkanni

07 aug

2013. július 27. szombat, 19.22

Hőn szeretett leányom, Óhajom az, hogy minden szeretett Követőm állhatatosan imádkozzon, elhárítandó a lelkekre jelentő – az ateizmus terjedése okozta – veszedelmet. Az ateizmus nem mindig mutatkozik meg. Nagyon gyakran azok az emberek, akik bármilyen okból kifolyólag úgy döntöttek, hogy már nem hisznek Istenben, egy pótlékot gyártanak.

Az ember felépítése olyan, hogy okot kell találnia létezésének igazolására. A humanizmus rákfenéje az, hogy az embert magasztalja az ember szemében. A humanisták szerint mindaz, amire törekedni kell az az, hogy az ember szükségletei legyenek az elsők. Sok ember összekeveri a humanizmust a Kereszténységgel. Amikor valaki mindenáron – a szenvedést vagy a szegénységet elkerülendő – a világi javak fontosságát hirdeti az ember életében, könnyű azt feltételezni, hogy ez a felebaráti szeretet egyik formája.

Ha azt mondjátok, hogy véget akartok vetni a szegénységnek, a munkanélküliségnek, és más nyomorúságnak, sokan azt fogják hinni, hogy Isten Nevében beszéltek. Ha a humanizmus álarca mögé néztek, ott nem fogtok Isten nyomaira bukkanni, sőt még a Nevét sem halljátok említeni. Azok, akik humanistaként élik életüket, nem szeretik Istent. Ők csak saját magukat szeretik. Sőt azt is hiszik, hogy csak az emberiség jóléte számít, rendszerint a világi javak formájában, mint célravezető eszköz.

Ugyan jótékonyságnak tűnhet látszólag az emberek szükségleteivel törődni, de soha nem pótolhatjátok Istent azáltal, hogy az emberek szükségleteit előbbre helyezitek. Ha így tesztek, azzal sértitek Istent. A humanizmus – annak ellenére, hogy magán viseli az Isten iránti szeretet minden külső jelét – nem az, aminek látszik. A szeretet álarca mögött ott lapul az önzés. Az ember meghal, teste porrá lesz, lelke tovább fog élni, mégis a humanizmus azt akarja elhitetni veletek, hogy az ember halhatatlan.

Legyetek óvatosak, amikor magatokévá teszitek a humanizmust, mert ha igen, azzal elvágjátok magatokat Tőlem.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy