RSS
 

Imahadjárat (88) Ima a lelkekért a Nagyfigyelmeztetés után

08 dec

2012. december 3. hétfő, 19.05

Az Imahadjárat ezen imáját kell imádkozni a lelkekért a Nagyfigyelmeztetés után.

Imahadjárat (88) Ima a lelkekért a Nagyfigyelmeztetés után

„Ó, Jézus Szentséges Szíve, Irgalmazz mindannyiunknak, szegény bűnösöknek.

Világosítsd meg a kőszívűeket, akik oly kétségbeesetten keresik a vezetést.

Bocsásd meg nekik gonoszságaikat.

Segítsd meg őket Szereteted és Irgalmad által, hogy megtalálván azt szívükben, megragadják a Te nagy Ajándékodat, a Megváltás Ajándékát.

Esedezve kérlek, bocsáss meg mindazon lelkeknek, akik elutasítják Isten Igazságát.

Borítsd be őket Fényeddel, Drága Jézus, hogy az vakká tegye majd őket a gonoszságra és az ördög kelepcéire, aki próbálja majd őket örökre elszakítani Tőled.

Könyörögve kérlek, adj erőt Isten minden gyermekének, hogy hálásak legyenek a Te Nagy Irgalmasságodért.

Kérlek, hogy Te nyisd ki Királyságod ajtaját minden tévelygő lélek számára, akik a tehetetlenség és a reménytelenség állapotában bolyonganak a földön. Ámen.”

Kapcsolódó link:

Teljes üzenet - Felszólítom az emberiséget, hogy készüljön fel Nagy Irgalmasságomra

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért