RSS
 

Archive for augusztus 14th, 2013

Isten, az Atya: Azok, akiknek neve benne foglaltatik az Élet Könyvében, az elsődleges célpontjai a fenevadnak

14 aug

2013. augusztus 3. szombat, 13.17

Drága leányom, a Magasságbeli és Legszentebb Királyságból Szólítom az emberiséget.

Szegény kicsi Gyermekeim, mennyire szenvedtek Lucifer bűne miatt, de tudnotok kell, hogy Mindenható Hatalmam által, Én el fogom törölni őt és minden bukott angyalt a Föld színéről. Ez az idő közel van, ezért készüljetek!

Legyetek tudatában annak, hogy a bukott angyalok és démonok ismeretlenek és láthatatlanok a legtöbbetek számára, de ők köztetek járnak, kísértvén benneteket nap, mint nap, hogy elbukjatok. Ha a megtévesztés eme hálójába visznek benneteket, nagyon hamar azon kapjátok majd magatokat, hogy képtelenek vagytok megnyugodni, vagy békére lelni lelketekben.

Közlöm, hogy azok, akiket tévútra visz a hamis próféta, elveszettnek és összezavarodottnak fogják érezni magukat, amint elfogadják a nagy megtévesztést, melynek során önkéntes áldozatokká  fognak válni. Ha Hozzám, vagy szeretett Fiamhoz, Jézus Krisztushoz fogtok fordulni, nem úgy fog tűnni számotokra, mintha ez így is lenne. Azt fogátok hinni, hogy a Szentségek változatlanok, annak ellenére, hogy azok másképpen lesznek bemutatva nektek. Ezek üres edényekké válnak majd, és többé már nem lesznek elfogadottak Általam.

A világ az Enyém,  Gyermekeim mégsem akarnak Engem, az ő szeretett Atyjukat, Teremtőjüket. Elméjük bezárult, és a gonosz arra használja Ajándékomat, az intelligenciát, hogy elhitesse velük azt, hogy Én valószínűleg nem is Létezhetek. Azoknak, akik nem hisznek Bennem, nem lesz igaz szeretet, öröm és béke az életükben. Sőt az Örök Életet sem fogják elfogadni. Ehelyett inkább a testi élvezeteket fogják keresni, annak ellenére, hogy tudatában vannak annak, hogy földi életük rövid.

Én – mint egy Édesapa, Aki szereti mindegyikőjüket – Magamhoz fogom vonni őket Fiam Nagy Irgalmassága révén. Határtalan a Hatalmam, és a sátán, az Én Luciferem, aki gőgje miatt elvágta magát Tőlem, sosem fog legyőzni Engem. Ezért azok, akik őt követik, ugyanúgy éket vertek közéjük és Közém. Ők tudni fogják a jelekből, melyeket most Mutatok, hogy csak egyetlen Egy Isten van, Egy Teremtő, egy Paradicsom. Mindazok a paradicsomok, amelyekről a világban lévő hamis próféták beszéltek, akik eltérítették Gyermekeimet Tőlem, nem léteznek, és nem is létezhetnek soha. Én Vagyok minden létező. Én teremtettem mindent. Én fogok véget vetni mindennek. Mindennek Szent Akaratom szerint kell lennie. Ha harcoltok Akaratom ellen, semmivé lesztek. Fogadjátok el Akaratomat, és akkor Gyermekeim maradtok.

Ti, akik hisztek Bennem, soha nem szabad visszautasítanotok Fiamat, Jézus Krisztust. Én Fiam által jöttem a világba, hogy visszahozzalak benneteket Irgalmamba, de ti elutasítottátok Őt. Megöltétek Őt, de az irántatok való Szeretetemet nem öltétek meg soha. Ezért engedtem meg az Ő Keresztre feszítését, hogy üdvösséget szerezzen nektek. Ez, azaz Fiam Kereszthalála lett a  ti üdvösségre vezető utatok. Halála nem az volt, aminek látszott – egy kudarcnak, a gonosz szemében. Ez nem volt más, mint a nagy szenvedés cselekedete, melyet a legnagyobb alázattal viselt el, és mellyel legyőzte a sátánt. És Fiam Kereszthalálának volt köszönhető az, hogy a sátán – emberiség feletti – hatalma elbukott. Annak ellenére, hogy ő nem tudta minden Gyermekemet magával rántani a mélységbe, még mindig sokakat elcsábít hazugságaival. Emiatt kell harcolnotok, gyermekek, nem csak a saját lelketekért. Ha szerettek Engem, akkor szeretnetek kell Fiamat is. Ha szeretitek Fiamat, akkor segítenetek kell Neki megmenteni az összes bűnöst.

Szólítalak benneteket, hogy elmondjam nektek, hogy amikor Hívom a lelkeket – különösen azokat, akik nem ismernek Engem, és azokat is, akik ismernek, de nem hajlandóak elfogadni Parancsolataimat -, akkor nekik épp csak annyi idő áll rendelkezésükre, hogy megmentsék magukat az örökké tartó gyötrelemtől.

Azok, akiknek neve benne foglaltatik az Élet Könyvében, az elsődleges célpontjai a fenevadnak. Ezen lelkek közül sokan Fiam követői, és hűségesek az Egyházhoz. Ők Fiam ellen fognak fordulni azáltal, hogy elfogadják az új törvényeket, melyek nem Fiam törvényei, és melyeket, mint egy új vallást, kénytelenek lesznek magukévá tenni. Ezt az új vallást sok éve, nagy gondossággal tervezik. Ez a sátáni szertartásokat követi, de sokan nem fogják ezt megérteni. Ha magatokévá teszitek ezeket a szertartásokat, azzal hatalmat fogtok adni a sátánnak. Ha megadjátok neki ezt a hatalmat, akkor több imára lesz szükségetek, mert ő felemészt majd benneteket, testeteket és lelketeket egyaránt.

Gyermekeim, Én most büntetések által avatkozom be a Földön. A szegény lelkek, akik ezen büntetések során életüket vesztik, segítenek majd megmenteni közületek azokat, akik el vagytok veszve Számomra.

Ha féltek a sátán gonoszságától, és az életetekre gyakorolt befolyásától, akkor gondoljatok arra, hogy Én meg fogom semmisíteni az ő földi képviselőit. Rövidre fogom majd szenvedéseteket, mert Én meg szeretném menteni a lelkeket. Ha továbbra is engedném ezt a gonoszságot, nem tudnám megmenteni mindazokat a lelkeket, akiknek neve benne foglaltatik az Élet Könyvében.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy