RSS
 

A világban jelenlévő gonoszság Noé napjai óta nem tapasztalt méreteket öltött

12 aug

2013. augusztus 1. csütörtök, 15.00

Hőn szeretett leányom, mennyire Vágyom arra, hogy átöleljelek benneteket, mind, drága Követőim, és hogy Menedékembe, a béke és a biztonság menedékébe vigyelek benneteket. Bárcsak elvihetnélek benneteket, mind, és elrejthetnélek titeket azon gonoszság elől, melyet jelenleg szőnek minden Keresztény ellen.

A világban jelenlévő gonoszság Noé napjai óta nem tapasztalt méreteket öltött, és olyan, mint egy láthatatlan háló, mely ráborul a Földre. Olyan végzetes ez, hogy csak nagyon kevesen fogják fel valójában kifinomultságának mértékét. De legyetek tudatában annak, hogy elétek fogják terjeszteni ezt a tervet – melynek részleteit azok fogják közölni a világgal, akik azt állítják magukról, hogy földi Egyházamat képviselik –, és azt várják majd tőletek, hogy fogadjátok is el. Ezt követően azt fogják kérni tőletek, hogy tegyétek magatokévá ezt a tervet, és nektek nem lesz más választásotok. Amire kérni fognak benneteket – a csúsztatások mögött – az az, hogy tagadjatok meg Engem, Jézus Krisztust.

Én figyelmeztetem a világot, hogy ha megpróbáljátok elvetni Istenségemet – ti, és mindazok, akik benne vannak ebben a fondorlatos összeesküvésben -, Isten ellenségeként lesztek megjelölve. Ha az istenkáromló törvények oldalán álltok, akkor Istenellenes bűnben vagytok vétkesek.

Én továbbra is figyelmeztetni foglak benneteket, hogy felnyissam szemeteket az Igazságra, de nem erőltethetem rátok, hogy maradjatok hűségesek Hozzám. Nem kényszeríthetlek benneteket, hogy szeressetek Engem. Szabad akaratotok a sajátotok, de ha megtértek, és kéritek, hogy Én vezesselek benneteket, Én fel fogom nyitni szemeteket az Igazságra. Ha elfogadjátok az Igazságot, Én megmentelek benneteket.

Szegény követőim, legyetek tudatában, hogy amint a világ Isten ellen fordul, Atyám Mindenható Hatalma be fog avatkozni, és ellenségeit egytől egyig megsemmisíti.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért