RSS
 

Hűséges Tanítványaim – beleértve a papokat és minden Keresztény vallás szent szolgáit – továbbra is szorosan a Közelemben maradnak

23 nov

2013. november 1. péntek, 23.17

Hőn szeretett leányom, terjed a gonosz lélek, és ez hatással van mindazokra, akik ádázul ellenzik ezeket az Üzeneteket. Ez még több gonoszsághoz, hazugsághoz, és gondosan kidolgozott cselszövésekhez fog vezetni, melyeknek célja, hogy megállítsák ezt a Küldetést. Ne törődjetek a gonosz nyelvekkel, valamint azokkal, akiket a lelki féltékenység felemésztett, akik bármit megtennének, hogy megsemmisítsék eme Küldetésemet, melynek célja, hogy üdvösséget hozzon mindenkinek.

Nektek mondom, akik követtek Engem, ezek az Üzenetek túl fontosak számotokra ahhoz, hogy bármi figyelmet is szenteljetek azoknak, akik az Én Nevemben gyűlölnek benneteket. Mert Én, Jézus Krisztus vagyok az, akit ők célba vesznek. Ezt jegyezzétek meg. Ugyanakkor gőgjük el akarja hitetni velük, hogy ők azért cselekednek így, mert szeretnek Engem. Nekik tudniuk kell, hogy Én soha nem engedném meg senkinek, hogy efféle hazugságokat mondjon, vagy aljas pletykákat terjesszen egy másik lélekről az Én Nevemben.

Egyedül Nekem – Jézus Krisztusnak, az Isten Bárányának – van Felhatalmazásom kinyilatkoztatni számotokra az Igazságot ezekben az időkben. Az Igazság sokakat fel fog zaklatni, és az Igazságot keserves lesz lenyelni, mert olyan nagy jelentőséggel bír, hogy csak azok fogják tudni elfogadni, akik szilárdak az Irántam való szeretetükben. Akármilyen nehéz is megemésztenetek az Igazságot, az Igazság fog szabaddá tenni benneteket. Az Igazság fel fogja nyitni a szemeteket a gonoszra, amikor az jónak álcázza magát, a gonosz emberekre, akik istenkáromlást terjesztenek, amikor azt mondják, hogy ők az Én Szavamat szólják, és ellenségeimre, akik el akarják pusztítani Isten gyermekeit.

Sok hamis próféta fog támadni minden nemzetben, azt hirdetvén, hogy az Antikrisztus szájából tóduló hazugságok, maguk az igazság. Sőt azt is mondják majd, hogy az Antikrisztus nem más, mint Én magam. Mindenféléket fognak mondani az Evangéliumról, melyek látszólag helytállóak lesznek, és részleteket fognak felhasználni a Szent Bibliából, köztük Tőlem származó idézeteket is, hogy igazolják aljas küldetéseiket. De ti, akik ismertek Engem, a hazugságot és az eretnekséget úgynevezett prófétai szavakba burkolva fogjátok találni mindig. Ők ellent fognak mondani ezeknek az Üzeneteknek, és Szavamat eretnekségnek fogják nyilvánítani. Most itt az idő, hogy kizárjatok minden olyan hangot, amely arra buzdít benneteket, hogy rájuk hallgassatok, és ne Rám. Folyton-folyvást emlékeztetnetek kell magatokat a Szent Evangéliumban lévő Igazságra. Hallgassatok Rám, ahogy vezetlek benneteket.

Hamarosan félrelökik azokat, akik a múltban vezették Egyházamat, azokat, akik Egyházamban Isten Igaz Igéjével táplálják Isten gyermekeit, és azokat, akik továbbra is hűségesek lesznek az Igazsághoz. A Katolikus Egyház több aggasztó kijelentést is fog tenni azt illetően, hogy miért kell teljes egészében megváltoztatnia és módosítania szerkezetét. Az Egyházamban lévők bűneit fogják felhasználni, továbbá azokét, akik elárultak Engem, mintegy igazolásként Egyházam felforgatására. Több felszentelt Szolgámat is kiválogatják majd, és bűnbakot csinálnak belőlük. Sokukat ki fogják pécézni, valótlanságokat és más állításokat tesznek majd becsületük ellen, mielőtt elbocsájtanák őket. Így fognak sok felszentelt szolgát elfordítani Egyházamtól, hogy lehetővé tegyék Isten ellenségeinek, hogy átvegyék belülről a teljes irányítást. Minden rágalmazás, amit Isten ellenségei követnek el felszentelt Szolgáim ellen, nyilvános tetszést fog aratni, és helyes dolognak lesz feltüntetve, hogy az Egyház becsülete sértetlen maradjon.

Ó mennyire meg fognak téveszteni benneteket, és mennyire elfedik, elrejtik, majd elvetik az Igazságot. Mindezek a változások gyorsan fognak bekövetkezni a jövőben, és ezeknek a dolgoknak a terjedése sokakat meg fog döbbenteni. Mindeközben zűrzavar, rettegés, szomorúság és kétségbeesés lesz. Egyházam annyira szét fog hullani, hogy falain belül megtörik mindennemű bizalom. Ez nagy rettegést fog kiváltani, majd egy elsőre nem egyértelműnek tűnő módon a Katolikus Egyház az új egy-világvallás vezető erejévé válik. Ez az új förtelem nagy szeretetet fog mutatni a világ szegényei és éhezői iránt. De nem fogja Igémet hirdetni, sőt Egyházamhoz sem marad hűséges. Ennek ellenére Egyházam tovább él majd.

Hűséges Tanítványaim – beleértve a papokat és minden Keresztény vallás szent szolgáit – továbbra is szorosan a Közelemben maradnak. Maradék Egyházam ki fogja állni az idő próbáját, és sosem halhat meg, mert Én Vagyok az Egyház. Engem nem lehet elpusztítani soha.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért