RSS
 

Archive for november 12th, 2013

Mindazok, akik viselik a háromszöget, a legszentségtelenebb háromság jelét, részt fognak vállalni az ilyen jótékonysági szervezetek támogatásában

12 nov

2013. október 22. kedd, 13.20

Hőn szeretett leányom, Egyházam minden szegletében az új szertartásokra készülődnek. A nyilvános nyilatkozatok – annak szükségességéről, hogy alázatosnak és másokkal törődőnek kell lenni – precedenst fognak teremteni a világi emberbaráti szeretetre, melyet az Antikrisztus fog bevezetni. A sátán mindezen szolgái titokban együtt ünnepelnek, és az egész világra kiterjedő hálózatuk globális jótékonysági szervezeteket hoz majd létre, azzal a céllal alapítva, hogy meggyőzzenek benneteket arról, hogy ezek isteni ihletésűek.

Mindazok, akik viselik a háromszöget, a legszentségtelenebb háromság jelét, részt fognak venni az ilyen jótékonysági szervezetek támogatásában, mert ez emelni fogja őket a világ szemében. Váratlanul egy új, hatalmas úgynevezett evangéliumi mozgalomról fognak beszélni, és az emberek oda fogják adni a pénzüket, hogy segítsenek növelni azon erőfeszítéseiket, hogy segítsenek a világ szegényein. Úgy fog vélekedni mindenki, hogy ez a nagyobb jó érdekében történik, és Egyházam bizonyos vezetőit csodálni fogják a világ minden szegletében. Csak nagyon kevesen fogják vitatni az ő szándékaikat, de amikor azt látjátok, hogy a világ legnagyobb bankjai egyesítik erőfeszítéseiket, akkor tudni fogjátok, hogy ez egy olyan tett, mellyel meg akarnak téveszteni benneteket. Milyen ravasz a fenevad. Milyen okosnak tűnnek tettei, hiszen azok cukormázba lesznek öltöztetve, a megtévesztés egy formájaként, amit csak a Szentlélek Ajándékával megáldottak fognak tudni felismerni. És miközben minden beszéd az ember közjaváról szól, ama vágyról, hogy egyesítsenek minden vallást, egy hatalmas közösséget alakítván ezzel – addig egy szó sem esik majd azon Tanításomról, hogy Isten gyermekeinek szilárdan ki kell tartaniuk Isten Igéje mellett.

Az idő gyorsan halad, és a látszólag jól szervezett és gondosan összehangolt propaganda közepette, kezdenek megjelenni a repedések. Amikor a sátán munkálkodik, terjed a zűrzavar; megosztottság keletkezik; uralkodóvá válnak az ellentétek, és már semmi sincs rendben. Bizonyos tiszteletek, melyeket Tabernákulumaim előtt adnak Nekem, meg fognak szűnni. Az Örök Imádást be fogják szüntetni, és hamarosan megfosztják a Templomokat a szentek szobraitól. Minden tettük jóvá lesz hagyva annak a nevében, hogy a régi Egyházat gyökerestül fel kell forgatni, és azt időszerűbbé, csábítóbbá, és vonzóbbá kell tenni a nem hívők számára.

Azoknak, akik ismernek Engem, meg kell tenniük minden tőlük telhetőt az Evangélium hirdetése által, mivel biztosak lehettek abban, hogy nem fogtok hallani semmit a Szent Bibliáról. Az idézetek, amiket hallani fogtok, azok lesznek, melyeket elferdítenek a hazugságokat alátámasztandó. Amint megfosztják az Egyházat méltóságától, elkezdenek a büntetések lezúdulni rájuk a Mennyből. Idővel meg lesznek ők fékezve, de előbb ezeknek a megpróbáltatásoknak végbe kell menniük, a megjövendöltek szerint.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Maria Divine Mercy

 

Mint a vágóhídra terelt bárányok, úgy fogják követni a pusztulás útját

12 nov

2013. október 21. hétfő, 10.56

Hőn szeretett leányom, az Én szeretett, hűséges tanítványaimmal – azok, akik mindig szilárdan ragaszkodni fognak az Igazsághoz – szembeni legnagyobb árulás azon követők részéről lesz Egyházamban, akik áldozatul fognak esni a nagy megtévesztésnek.

Félrevezetett hűségük miatt nagyon sok embert fog megtéveszteni a csaló szélhámos, aki kezébe veszi az irányítást Egyházaimban, a világon mindenütt. Lehet, hogy elfogja őket az aggodalom akkor, amikor szokatlan magyarázatokat hallanak Szent Igémet illetően, melyek nem lesznek a helyes szövegösszefüggésbe téve, mégis mint a vágóhídra terelt bárányok, úgy fogják követni a pusztulás útját. Ők el fogják halmozni dicséretekkel a hamis prófétát, és úgy fognak tisztelegni neki, mint egy nagy diktátornak, majd aztán egyesülnek,  hogy egy hatalmas hadsereget alakítsanak. Ez a hadsereg a legszörnyűbb üldöztetést fogja okozni Keresztény testvéreiknek. Testvér-testvér ellen fog harcolni ebben az Igazságért vívott szörnyű csatában. Azok száma – akik követni fogják a hamis prófétából, az Antikrisztusból és a sátánból álló szentségtelen háromságot – sokkal nagyobb lesz, mint azoké, akik hűek maradnak Isten Szent Igéjéhez, ahogyan azok le lettek fektetve a kezdetekben.

Választott Népem, ti, akik nem tértek el az Igazságtól, nehéznek fogjátok találni ezt az utat. Életetek során, soha egy pillanatra sem gondoltátok volna azt az iszonyatos megtévesztést, melynek hamarosan tanúi lesztek. Ellenségeim jól felkészültek, nagy befolyással bírnak, és tőkeerősek. Megannyi előnyük van, de Isten Hatalma nem az ő oldalukon áll. Nemcsak, hogy nem rendelkeznek Isten, az Én Mindenható Atyám Hatalmával, hanem még bármelyik pillanatban le is sújthat rájuk az Ő Akarata. Sajnos sok lelket el fognak vonni Tőlem, de Én meg fogom engedni ezt, az emberiség végső megtisztulásának részeként. Ez az időszak a Földön azért lesz, hogy szétválassza a jókat a gonoszoktól.

Mit értek Én ezalatt? Valószínűleg azt fogjátok válaszolni, hogy a jók meg lesznek tévesztve, és hogy ez nem az ő hibájuk. Ez igaz. De amikor azok, akik magukat igaz Keresztényeknek vallják, Szent Igém helyett elfogadják az eretnekséget, akkor ők káromolnak Ellenem. Ők jól ismerik az Igazságot, és nekik minden másodpercben ébernek kell lenniük Szavamra. Sokan közületek alszotok. Sokan közületek nem ismertek Engem igazán, mert nincs alázat a lelketekben, és nagyon büszkék vagytok tudásotokra a Szentírást illetően. Sokatok nem is olvasta az Evangéliumot, vagy nem értette meg, hogy mi fog történni Második Eljövetelem előtt. Mégsem ismeritek fel még mindig, hogy az Igazság a Legszentebb Bibliában adatott nektek. Miért dacoltok továbbra is Isten Szavával, miért ellenkeztek, utasítjátok el, és küzdötök a Kéz ellen, mely megteremtett benneteket? Ti sem vagytok tájékozottabbak, mint azok, akik keresztre feszítettek Engem. Nektek sincs nagyobb tudásotok a Farizeusokénál, akik úgy vélték, hogy értelmezésük Isten Szent Igéjét illetően, felülmúlta az Emberfiáét. Azzal, hogy nem vagytok hajlandóak elfogadni a végső próféciákat, megtagadtok Engem. Irántam való mindennemű szolgálatotok semmit sem fog jelenteni, mert követni fogjátok azt, akit a sátán küldött, hogy megtagadja tőletek a Paradicsomomban való jogos örökségeteket.

Mennyire megríkattok Engem. Hogy milyen mértékben fogtok elárulni Engem az tükröződni fog abban az üldöztetésben, melyet azokra hoztok, akiket testvéreiteknek neveztek az Én Nevemben. Hazugságokkal lesztek beoltva, mint ahogy a többiek is előttetek a régmúlt idők gonosz vezetői és diktátorai által. Mivel nincs bennetek Irántam igaz szeretet, mely nagy áldozatot követel, sok szomorúságot és fájdalmat fogtok okozni Nekem. Habár Egyházam ellenségei a megtévesztés hálójába csalnak benneteket, ti mégis dicséretüket fogjátok zengeni, imádni és szeretni fogjátok azokat, akik gyűlölnek Engem, és Én feledésbe fogok merülni.

Jó jegyezzétek meg ezeket a Szavakat. Ha előrébb helyezitek a hamis isteneket Nálam, akkor magatokra fogjátok vonni az Isten Haragját.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy