RSS
 

Archive for november 11th, 2013

Az Egyházamban bekövetkező szakadás különböző szakaszokra lesz bontható

11 nov

2013. október 20. vasárnap, 17.48

Hőn szeretett leányom, ti, mindannyian, menjetek a világba, és hirdessétek az Evangéliumot, mert addig kell ezt megtennetek, amíg Egyházam üldöztetése komolyan kezdetét nem veszi.

Helyezzétek minden bizodalmatokat Belém, és vigasztaljon benneteket az a tudat, hogy amikor eljön a Nagy Nap, egy szempillantás alatt Karjaimba vétettek, testestül-lelkestül. Ezért, szeretettel és türelemmel, emlékeztetnetek kell a világot Tanításaimra. Emlékeztessétek őket arra, hogy a bűn létezik, és megbocsáttatik, de ehhez előbb bocsánatért kell esedezniük Hozzám. Nem számít, hogy azt mondják nekik, hogy az embernek szokásává vált a bűn, nekik tudniuk kell, hogy mint Isten gyermekeinek, minden egyes alkalommal kérniük kell a megbocsátást, függetlenül attól, hogy milyen jelentéktelennek tűnnek is esetleg a bűneik. A bűn az, ami elválaszt benneteket Istentől. Minél többet vétkeztek, annál sötétebbé váltok; annál mélységesebb gyötrelmet fogtok átélni, és olyan nyugtalanok lesztek, hogy csak Kegyelmem fogja enyhíteni kínotokat, és fog valódi békét szerezni számotokra.

Legyetek tudatában, hogy amikor kezdetét veszi az eretnekség uralma, azok, akik érintettek lesznek ebben, szörnyű magányt és nyomorúságot fognak érezni.  Ennek ellenére, a külvilág számára úgy fog tűnni, hogy mindez elfogadható az Egyház számára. Míg belül vívódtok, ezzel egyidejűleg minden – az egyesült globális egyház nevében vezetett – külső szertartás nyugtalanítani fog benneteket. Hat hónapon belül – azt követően, hogy az eretnekség bevezetésre került Egyházamban – sokan, akik semmibe vették Hívásomat, elmenekülnek, és felkeresik azokat, akik hűek maradtak Szent Szavamhoz. Akkor majd Hadseregem egyre csak duzzad, gyarapszik, és egybegyűjti a maradékot valamennyi Keresztény egyházból, és harcolni fog a gonosz lélek ellen.

Az Egyházamban bekövetkező szakadás különböző szakaszokra lesz bontható. Az első szakasz az lesz, amikor egyedül azok, akik valóban ismernek Engem, és ismerik a Szent Evangélium Igazságát, úgy döntenek, hogy ők nem hajlandóak elfogadni a Nevemben tett hazugságokat. A második szakasz akkor következik be, amikor az emberektől megtagadják a Szentségeket, úgy, amilyennek azoknak lenniük kellene.  A harmadik szakasz az lesz, amikor Egyházaimat megszentségtelenítik, és amikor felszentelt Szolgáim végre megértik a Jelenések Könyvében foglalt Igazságot.

Prófétáim nem hazudnak. Nem igazán van ínyükre az, aminek megtételére kérik őket. Ők kizárólag Szent Szavamat hozzák nyilvánosságra, illetve azt, amire utasítást kapnak Atyám Szent Akarata szerint. Már itt vannak annak a jelei, hogy eljött az utolsó próféta – az egyetlen olyan mai próféta, aki engedélyt kapott a Mennyből arra, hogy felkészítse a világot Második Eljövetelemre.  Amikor megértitek, hogy a Mennyből a világ számára adott próféciák azt eredményezik, hogy növelik hiteteket, és biztosítják, hogy hűek maradjatok Szent Szavamhoz, akkor majd elfogadjátok a próféciákat. Amikor a próféciák bekövetkeznek, úgy, ahogyan azok kinyilatkoztattak, akkor fel fogjátok ismerni az Igazságot.

Álljatok készen. Nyugodjatok meg, mert Én kísérni foglak benneteket, akik most egybegyűltök, hogy megalakítsátok Maradék földi Hadseregemet.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy