RSS
 

Archive for december, 2013

Jaj nektek, csaló szélhámosok, mert ti nem Tőlem valók vagytok

31 dec

2013. december 4. szerda, 10.30

Hőn szeretett leányom, tudd, hogy minden Szó, mely Ajkamról fakad, Annak Ajkáról fakad, Aki Engem küldött. Minden figyelmeztetés, mely ezeken az Üzeneteken keresztül adatik a világnak, Attól való, Aki Mindenható. Én Atyám Nevében jövök, és Ő azért küld Engem, hogy előkészítsem az utat a Föld megszentelésére, Második Eljövetelem nagy Napja előtt.

Kizárólag Hangom hozza el nektek a hírt azt illetően, hogy mit szeretne Atyám, hogy Gyermekei tudjanak. Ezek az egyedüli olyan Üzenetek, melyek nyilvánosan kimondják az Igazságot arról a két szentségtelenről, akik a nagy hitehagyás által ketté fogják szakítani a világot. Sehol máshol nem fogjátok hallani az Igazságot Második Eljövetelemet illetően, mert közületek senki sem kapott Felhatalmazást arra, hogy Annak a nevében szóljon az egész világhoz, Aki teremtett benneteket.

Ahogy az igaz végidő próféta kinyilvánítja nektek az Igazságot, ugyanígy a hamis is fel fogja emelni a hangját, mint egy bárány, aki úgy fog beszélni, mintha Isten Igaz Igéjét szólná. Aztán amikor a Föld királya – a gonosz – harcol a Mennyei beavatkozás ellen, hamis próféták százai fognak felemelkedni közöttetek, és ők sosem az Igazságot fogják mondani nektek. Látomásaik és szavaik – melyek saját képzeletükből fakadnak, sőt sok esetben a gonosz szellemtől – azokat a jó dolgokat fogják kinyilvánítani nektek, amit hallani akartok. Meg fognak nyugtatni benneteket, amikor arra van szükségetek, hogy megnyugodjatok, de ők félre fognak vezetni benneteket. A békéről fognak beszélni, holott nem lesz béke; az Igazságról, amikor eretnekség lesz; a bő termésről, amikor pedig éhínség lesz. Sosem fogjátok hallani az Igazságot, mert ezek a hazugok nem akarják magukra vonni haragotokat.

Az Igazság felkészít benneteket arra, hogy az Atyám Könyvében megjövendölt nehéz idők valóságával foglalkozzatok. Azért adatik nektek, hogy erőssé tegyen benneteket. De a hamis próféták, akik közöttetek járnak, össze fognak zavarni benneteket, és azt fogják mondani nektek, hogy minden helyes – holott helytelen, és hogy minden szent – holott nem. Ők a farkasokat fogják védelmezni, akik fel akarják falni Isten gyermekeinek a lelkét. Szavaik a szeretetről, és Szentírási idézeteik nem szolgálnak mást, minthogy megtévesszenek benneteket. Ennek ellenére sokan fogjátok magatokévá tenni a hazugságokat, ahelyett, hogy szembenéznétek az Igazsággal.

Jaj nektek, csaló szélhámosok, mert ti nem Tőlem valók vagytok. Amikor Hozzám jöttök, és azt mondjátok: „De Jézus, mi csak az Örömhírt akartuk terjeszteni.” – ki foglak tagadni benneteket, és száműzve lesztek. Elárultatok Engem azáltal, hogy hazudtatok küldetéseteket illetően, amit sohasem kaptatok. Megtagadtok Engem azáltal, hogy ellentmondotok Nekem, és amikor nyilvánosan hazugságnak állítjátok be Szavamat.

Soha ne próbáljatok Isten Szolgálatának útjába állni, mert a Menny megnyílik, és ti lesztek az elsők, akikre le lesz sújtva az utolsó napon, a hamis prófétával és a fenevaddal egyetemben. Büntetés fogja érni mindazokat, akik azt állítják, hogy az Én Nevemben jönnek, és akik egyetlen egy célt szolgálnak. Mégpedig azt, hogy megmásítsák, és meggátolják Isten Szavát. Ahogy közeledik az Armageddoni Csata, és amint a sátán serege megindítja ezt az Isten gyermekei ellen dúló háborút, félre kell állnotok azonnal, mert ha nem, akkor Isten Haragjával fogtok szembenézni, és nem lesz Irgalom számotokra, sem azok számára, akik bevették a hazugságokat, melyek szátokból fröcsögnek, azért, hogy szembeszegüljetek az Igazsággal.

Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Én soha nem fogok ismét testben járni

31 dec

2013. december 3. kedd, 19.45

Hőn szeretett leányom, mindazok, akik azt mondják magukról, hogy az Én Nevemben jönnek, és azt állítják, hogy előkészítik az utat az Úr részére, hallatni fogják magukat a világ minden részén – sok hang, sok próféta, sok hazug– mindegyikük Isten Felhatalmazása nélkül.

Legyetek éberek, különösen akkor, amikor azt a prófétát halljátok, aki azt mondja nektek, hogy neki az a kötelessége, hogy felkészítsen benneteket Második Eljövetelemre. Amikor ilyen dolgokat hallotok, és amikor azt mondják nektek, hogy Én mind testben, mind lélekben meg fogok jelenni a világban, akkor tudatosítsátok, hogy ez nem az Igazság. Újra megismétlem Figyelmeztetésemet a világnak: Én soha nem fogok ismét testben járni. Először testben jöttem el, de amikor újra eljövök, pontosan úgy fogok jönni, ahogyan elhagytam a Földet – a felhőkön.

Hamarosan nagy tetteket fogtok látni, melyek nagyszerű dolgoknak fognak minősülni a Második Eljövetelemre való felkészülést illetően. Számos gondosan megrendezett csodás gyógyulást fognak bemutatni a világnak Isten azon ellenségei, akik azt fogják állítani, hogy ezek Tőlem valók. Sokan annyira ledöbbennek majd, hogy be fognak dőlni ennek a gonosz megtévesztésnek. A megannyi csoda és nagy tett – mind Isten Keze általinak mutatkozva – még a kétkedőket is meg fogja győzni arról, hogy isteni csodák történtek. Záporozni fognak a hatalmas elismerések azokra a hamis képviselőkre, akik azt állítják magukról, hogy Népemet vezetik. Hamarosan nyíltan ki fogja jelenti a világ, hogy ezek a csaló szélhámosok élő szentek, és nem sokkal ezt követően be fogják mutatni az antikrisztust.

Immáron hét éve tervezik mindezeket az előkészületeket, és nem véletlen az irama annak, ahogyan ezek a radikális változtatások bevezetésre kerülnek. Második Eljövetelem állandó vitatéma lesz. Arra fognak kérni mindenkit, hogy készüljön fel erre a Nagy Eseményre, de a Keresztény tanításban bőven lesznek eltévelyedések. Csak azok fognak átlátni ezeken a hamisságokon, akik nyitott szemmel járnak és látják az Igazságot, illetve azok, akik nem félnek szembenézni az Igazsággal. És számukra ez nagyon súlyos terhet fog jelenteni. A harsogás, a túláradó dicséretek közepette – melyekkel azokat fogják elhalmozni, akik ellopták a Bölcsesség Székét -, alig fognak szót ejteni Szent Igémről. Csak a jócselekedetek fontosságáról fognak beszélni. Egy szó sem fog esni arról a tevékenységről, mely elengedhetetlen az üdvösség-kereséshez, Isten Igéje szerint.

Amikor a szekuláris világ végül megenyhül és egyesíti erőit a hazug csaló szélhámosokkal, akik át fogják venni a hatalmat Isten Temploma fölött, akkor már közel az idő, hogy tapasztalható lesz a legnagyobb utálatosság. Ez akkor lesz, amikor a létrehozott templom az antikrisztus székhelyévé válik. Addigra több milliárdra fog rúgni azok száma, akik az antikrisztust fogják imádni. Ugyanakkor azoknak, akik ismerik az Igazságot, nem kell sokáig várniuk, mert nagyon rövid lesz a fenevad uralma. És akkor felhangzik a harsona. Azon a napon Isten ezen ellenségei a tüzes tóba fognak vettetni, pontosan úgy, ahogyan az meg lett jövendölve.

Jól véssétek eszetekbe a próféciákat. Azok pontosan úgy fognak bekövetkezni, ahogyan azok meg lettek jövendölve – azokat a csaló szélhámosokat, akik azt állítják, hogy az Én Nevemben jönnek, szeretni, éljenezni és bálványozni fogják. Azok, akik valóban az Én Nevemben jönnek, megvetettek és gyűlöltek lesznek. De ajkukról az Igazság Lelkének Tüze fog fakadni, és szenvedésük által sok olyan ember fog megmenekülni, akik máskülönben nem menekültek volna meg.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahajárat (130) Az Üdvösség-Kilenced Imája

29 dec

2013. december 1. vasárnap, 16.12

Most egy különleges, Fiam által megáldott Ajándékot adok nektek, hogy az összes lélek mentességet kapjon a pokol tüzétől, és elnyerje az üdvösséget. Fiam azt szeretné, hogy minden lélek megmeneküljön, függetlenül bűnük súlyosságától. Azt kérem, hogy kezdjétek el most az Üdvösség-Kilencedet. Most rögtön el kell kezdenetek, és kérésemnek megfelelően folytatnotok kell ezt az idők végezetéig. Egymást követő hét teljes napon át kell imádkoznotok ezt az Imát, egy naptári hónapban, mindig hétfővel kezdődően, reggeli, délelőtti időben. Háromszor kell ezt elimádkoznotok a hét nap mindegyikén, és ezen napok egyikén böjtölnötök is kell. Az a kérés felétek, hogy amikor böjtöltök, mindössze egy főétkezést fogyasszatok a nap folyamán, a másik két étkezés alkalmával kenyeret és vizet fogyasszatok.

Ezt az imát kell imádkoznotok a hét nap mindegyikén.

Imahadjárat (130) Az Üdvösség Kilenced Imája

“Szeretett Édesanyám, Üdvösség Anyja, kérlek, nyerd el minden lélek számára az örök üdvösség Ajándékát, a te Fiad, Jézus Krisztus Irgalma által.

Közbenjárásodra kérlek, imádkozz azért, hogy minden lélek megszabaduljon a sátán fogságából.

Kérlek, kérleld meg Fiadat, hogy gyakoroljon Irgalmat és megbocsátást azon lelkek iránt, akik elutasítják Őt, akik közömbösségükkel bántják Őt, és akik tévtant és hamis isteneket imádnak.

Esedezve kérünk téged, drága Édesanyánk, esdekeld ki a kegyelmeket, hogy megnyissák azon lelkek szívét, akik legjobban rászorulnak segítségedre. Ámen. „

Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

Teljes üzenet - Üdvösség Anyja: Azt kérem, hogy kezdjetek el most egy Üdvösség Kilencedet

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Üdvösség Anyja: Azt kérem, hogy kezdjétek el most az Üdvösség-Kilencedet

29 dec

2013. december 1. vasárnap, 16.12

Gyermekem, Én vagyok a Napba öltözött asszony, és ez az a Nap, mely Isten Világosságát testesíti meg a világban. A Nap nélkül nincs Világosság. Világosság nélkül nincs Élet. Isten nélkül csak halál van.

Üdvösség Anyjaként – melynek során segíteni fogok Fiamnak az Ő végső Küldetésében, az Ő végső Tervében, hogy beteljesítse Atyjának Szövetségét, hogy üdvösséget szerezzen minden egyes léleknek – szerepem azt jelenti, hogy minden tőlem telhetőt meg fogok tenni azért, hogy elvezessem Hozzá a lelkeket, akikre Ő oly nagyon áhítozik. Szeretném tudatni, hogy nemcsak a Mennyország Királynőjévé lettem kinevezve, hanem Izrael tizenkét törzsének Királynőjévé is. Tizenkét nemzet fog uralkodni az Új Jeruzsálemben. A tizenkét csillaggal ellátott koronám, melyet szeretett Fiam, Jézus Krisztus helyezett a fejemre Megkoronázásom alkalmával, ezt a próféciát jelenti. Ezek a csillagok azt a tizenkét nemzetet jelképezik, akik az Ítélet Napján fognak kialakulni.

Minden lélek – beleértve azokat is, akik fel fognak támadni a halálból, és azokat is, akik ma a világban élnek és továbbra is Isten Világosságában vannak – át fog menni az Új Égbe és az új Földbe. Egyként fognak csatlakozni, Fiammal egyesülve, és tökéletes testben-lélekben fognak feltámadni, úgy ahogyan Fiam támadt fel a halálból. A tökéletesség ezen állapota a Legnagyobb Ajándék Istentől, és bizonyíték arra, hogy mennyire irgalmas is Ő. Ez az az üdvösség, melyet Fiam ígért, amikor elszenvedte Haláltusáját a Kereszten. És az emberiség iránti nagy Szeretetének köszönhetően Ő meg szeretne menteni minden egyes lelket, különösen azokat, akik elveszettek a Számára.

Most egy különleges, Fiam által megáldott Ajándékot adok nektek, hogy az összes lélek mentességet kapjon a pokol tüzétől, és elnyerje az üdvösséget. Fiam azt szeretné, hogy minden lélek megmeneküljön, függetlenül bűnük súlyosságától. Azt kérem, hogy kezdjétek el most az Üdvösség-Kilencedet. Most rögtön el kell kezdenetek, és kérésemnek megfelelően folytatnotok kell ezt az idők végezetéig. Egymást követő hét teljes napon át kell imádkoznotok ezt az Imát, egy naptári hónapban, mindig hétfővel kezdődően, reggeli, délelőtti időben. Háromszor kell ezt elimádkoznotok a hét nap mindegyikén, és ezen napok egyikén böjtölnötök is kell. Az a kérés felétek, hogy amikor böjtöltök, mindössze egy főétkezést fogyasszatok a nap folyamán, a másik két étkezés alkalmával kenyeret és vizet fogyasszatok.

Ezt az imát kell imádkoznotok a hét nap mindegyikén.

Imahadjárat (130) Az Üdvösség-Kilenced Imája

“Szeretett Édesanyám, Üdvösség Anyja, kérlek, nyerd el minden lélek számára az örök üdvösség Ajándékát, a te Fiad, Jézus Krisztus Irgalma által.

Közbenjárásodra kérlek, imádkozz azért, hogy minden lélek megszabaduljon a sátán fogságából.

Kérlek, kérleld meg Fiadat, hogy gyakoroljon Irgalmat és megbocsátást azon lelkek iránt, akik elutasítják Őt, akik közömbösségükkel bántják Őt, és akik tévtant és hamis isteneket imádnak.

Esedezve kérünk téged, drága Édesanyánk, esdekeld ki a kegyelmeket, hogy megnyissák azon lelkek szívét, akik legjobban rászorulnak segítségedre. Ámen. „

Ígéretem, miszerint segítek Fiamnak, Jézus Krisztusnak, az emberiségre vonatkozó Tervében, egyesíteni fog benneteket, akik elismeritek szerepemet, mint Minden Kegyelem Közvetítője és egyben Társmegváltó, hogy az egész világ egyként egyesülhessen, egységben Jézus Krisztussal, Üdvözítőtökkel és Megváltótokkal.

Menjetek békével. Szüntelenül imádkozni fogok értetek, drága gyermekek, és mindig válaszolni fogok hívásotokra, hogy helyrehozzam az emberiség hibáit Isten Szemében.

Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 december, Maria Divine Mercy

 

A sátánnak az a stratégiája, hogy először becsapja és megtéveszti a hívőket, és csak azután teszi tönkre őket

28 dec

2013. november 30. szombat, 15.50

Hőn szeretett leányom, mennyire nagyon szeretem a világot. Mennyire vágyom minden egyes olyan lélek után, akik jelenleg elveszettek a Számomra. Megígérem, hogy minden egyes személyt meg fogok keresni, és megpróbálom Isteni Irgalmamba vonni őket. Szeretném mindegyikükkel megismertetni Jelenlétemet, Szeretetemet és Könyörületemet. Könnyeim, melyeket kimutatok neked Kislányom, most azokért hullik, akik el fogják utasítani Isteni Beavatkozásomat, és akik ennek következtében fejest fognak ugrani a gonosz megtévesztés légüres terébe.

Kínszenvedésemet most újra át fogom élni, amint Testemnek szembe kell majd néznie egy újabb ostoroztatással, amikor is a pogányok – akik a béke, a szeretet és az alázat hamis látszatát keltve fognak jönni – megtiporják Egyházamat, mielőtt keresztre feszítenék azt. A lélekben bölcsek tudni fogják az Igazságot. A háború keservesebb lesz, és a sátán serege által áhított fődíj Isten valamennyi gyermekének a lelke lesz.

A hívők lelke lesz az elsődleges célpontja a sátánnak, és erre fogja összpontosítani minden energiáját. A sátánnak az a stratégiája, hogy először becsapja és megtéveszti a hívőket, és csak azután teszi tönkre őket. A hitetlenek kevésbé érdeklik a sátánt, mert már megnyerte magának a lelküket, és így ők már kevés kihívást jelentenek a számára. Atyám nem fog félreállni, és csak úgy nézni ezt az előre megjövendölt borzalmat. Minden csoda, minden Mennyei hívás, és minden Beavatkozás látható lesz, amint kibontakozik a végső csata – minden idők legnagyobb szellemi háborúja.

Azok, akik intelligensnek születtek, nem lesznek okosabbak az Igazságot illetően, mert az emberi logika mentén fogják elemezni teremtésük valóságát. Azok, akik Isten iránti tiszta szeretettel a szívükben születtek, el fogják fogadni az Igazságot, még ha az össze is zavarja őket, mert szívük Istenhez tartozik, és meg lesznek áldva a tisztánlátás Ajándékával. Azok, akik harcolnak Isten Szava és Atyám lelkeket megmentő Beavatkozása ellen, és akik próbálják megakadályozni Őt a lelkek megmentésében, szigorúan meg lesznek ítélve.

Amint folytatódik a lelkekért vívott csata, folyamatosan Hozzám kell fordulnotok, és kérnetek kell Engem, hogy tartsalak meg erőben benneteket, hogy védelmezzelek meg és vigasztaljalak meg titeket. Ha Velem vagytok, olyan nyugalommal fogjátok viselni ezt a borzalmas elhagyatottságot, mely meg fog lepni benneteket. De ha nem tudtok bízni Bennem, és ha nem tudjátok teljes mértékben átadni magatokat Nekem, akkor ezekkel a megpróbáltatásokkal, melyek Egyházamban várnak rátok, szinte lehetetlen lesz megbirkóznotok, olyannyira gyötrelmesek lesznek.

Soha nem szabad elfelejtenetek azt, hogy Isten Mindenható, és hogy a sátán nem nyerheti meg ezt a lelkekért folyó háborút. Sajnos sokan nem lesznek elég erősek a hitükben, vagy nem lesznek képesek felismerni a megtévesztést, mellyel szembe kell majd nézniük az Én Nevemben, és soha nem fogják tudni helyrehozni vétkeiket Előttem.

Ezek azok a lelkek, akik oly keserű bánatot okoznak Nekem jelenleg.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A gyötrelem, az üldöztetés, a szenvedés, a nevetségesség és a kigúnyolás mindig osztályrésze lesz Isten választott lelkeinek

28 dec

2013. november 29. péntek, 16.45

Hőn szeretett leányom, amikor azt kérdezed, hogy Én, Jézus Krisztus miért engedem meg a szenvedést a világban, akkor neked meg kell értened Isten Akaratát. Sok ember szenved a világban, és mindig is szenvedett. A szenvedést az a tény okozza, hogy a bűn megosztottságot okoz az emberek között. A bűn elszakítja az embert Istentől, és így ember, ember ellen fog vétkezni. Én azért engedem meg a szenvedést, mert az közelebb hozza a lelkeket Hozzám, a megtisztulás által, amit ezek a lelkek szenvednek el. Én nem lelem örömöm a szenvedésben. Viszont Én Jelen Vagyok minden egyes lélekben, akinek fájdalmat és kínt kell elszenvednie. Isten Akarata az, hogy bizonyos lelkek többet szenvedjenek, mint mások, mert az ilyen áldozatok által lehet megmenteni azon más lelkeket, akik kevésbé érdemesek Irgalmamra.

Én önként szenvedtem Kínszenvedésem során, de Szenvedésem és Alázatosságom legyőzte a sátán hatalmának nagy részét. A sátán sosem tudná megalázni magát, mert ez elképzelhetetlen. És így, a szenvedés fájdalmából fakadó alázatosság által, a lelkek gyengíteni tudják a sátán mások feletti hatalmát. A gyötrelem, az üldöztetés, a szenvedés, a nevetségesség és a kigúnyolás mindig osztályrésze lesz Isten választott lelkeinek. Az ilyen lelkek vannak a legközelebb Hozzám, és ezen áldozatukat fogom használni ahhoz, hogy az üdvösség menedékébe vonzzam azon más lelkeket, akik a legjobban rászorulnak Irgalmamra.

Ez a mostani tanítás nagyon nehéz nektek, akik szerettek Engem, és talán igazságtalannak tűnhet. De tudjátok meg, hogy a szenvedés még közelebb hoz benneteket Hozzám, és megszerzi számotokra a Velem való Örök Életet a Paradicsomban. Soha ne hibáztassátok Istent a világban lévő szenvedésért, mert azt elsősorban az emberi nem bukása okozta, amikor Isten gyermekei megadták magukat a gőg bűnének.

A gőg a gyökere minden bűnnek, és a gőg az oka a világban lévő szenvedés nagy részének. A gőg vezet minden más bűnhöz, majd aztán megosztottságot okoz a világban, és az igazságosság hiányát. Legyetek nyugodtak afelől, hogy a világ hamarosan meg fogja érteni végre Isten Akaratának valódi értelmét. Akkorra az emberi akarat tisztelettel meghajol Atyám Szent Akarata előtt. Amíg el nem jön az a nap, amikor az ember megszabadul a gőgtől, és megalázza magát a Magasságos Úristen előtt, addig nem tud vége szakadni a szenvedésnek.

Amikor a világ végül elfogadja az Igazságot, és az Általam tett Ígéretet, miszerint eljövök újra, akkor le fogok törölni minden könnyet a szemetekről. Fel fogom emelni dicsőségben az élőket és a holtakat, és nagy pompában fognak uralkodni az Új Ég és az Új Földön, amikor is a kettő eggyé válik Bennem. Amikor szenvedtek, legyetek nyugodtak, mert hamarosan vége lesz.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A Menny hamarosan ki fogja hirdetni Isten – az emberiség megmentését célzó – Nagy Tervének befejező részét

28 dec

2013. november 26. kedd, 12.53

Hőn szeretett leányom, mindazok, akiket üldöznek az Én Nevemben, azt akarom, hogy megértsék, miért történik ez. Ne feledjétek, Kereszthalálom és a szenvedés, melyet elviseltem, azért volt, hogy meg tudjam szabadítani az emberiséget a fenevad iránti szolgaságból. Legyetek tudatában, hogy Keresztem – amikor nehéznek találjátok, hogy hordoznotok kell – egy nagyon nehéz teher.  Amikor felveszitek Keresztemet, gyűlölni fognak benneteket nemcsak a gonoszok, hanem a szent emberek is, akik pedig őszintén szeretnek Engem, de híján vannak a tisztánlátásnak.

Amikor felveszitek Keresztemet, és tettekre váltjátok Tanításaimat, akkor meg fognak vetni benneteket. Amikor felveszitek Keresztemet, azáltal, hogy hirdetitek az Igazságot, melyet ezek az Üzenetek tartalmaznak, rágalmazni és gyűlölni fognak benneteket, jobban, mint bármely más Tanítványomat, akik előttetek jártak. Kereszthalálom óta, semmilyen más küldetés nem hasonlítható ehhez a legeslegutolsó küldetéshez, melyet Atyám hagyott jóvá a Mennyben. Ha ez nem így lenne, akkor ügyet sem vetnének erre. Ehelyett a Föld minden szegletében hallató lesz Szavam, és a Szentlélek Ereje által mindenki meg fogja hallani, még ellenségeim is. Senki sem fogja figyelmen kívül hagyni Szavamat, mert ez lehetetlen. Mert amikor az Isten Szava hallható, nem lesz olyan, aki – függetlenül lelke állapotától – ne reagálna Rá valamilyen módon.  Azok, akik hagyják, hogy megérintsem a szívüket, el fognak telni szeretettel Irántam, de egyúttal meg is lesznek rendülve, mivel egyedül Isten hangja képes ilyen reakciót kiváltani.

Ti, akik hallotok Engem, most meg kell hallgatnotok. Kérlek, fogadjátok el Keresztem súlyát, függetlenül attól, hogy mennyire nehéz lesz a terhetek végül. Ez a Kereszt ki fog meríteni benneteket, de a megbocsátás gyümölcseit fogja teremni ellenségeim számára, akiknek a lelkét szeretném megmenteni. Üldöztetésetek meglehet, hogy nehéz, meglehet, hogy ez bánatot és szomorúságot okoz nektek, de legyetek tudatában, hogy ezt az a tény okozza, hogy ez az Én Művem. Művem, ha beszennyezetlen marad, rettenetes szenvedést vált ki azok körében, akik válaszolnak Nekem. Ugyanakkor legyetek tudatában, hogy szenvedésetek rövid életű lesz, és gyorsan feledésbe merül, mert a Menny hamarosan ki fogja hirdetni Isten – az emberiség megmentését célzó – Nagy Tervének befejező részét. Akkor megújul a világ, és áradni fog Isten Szeretete, amíg Isten Akarata be nem teljesül.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: Isten ellenségei rettenetes szentségtöréseket követnek majd el, mígnem megszentségtelenítik a Tabernákulumokat is

27 dec

2013. november 25. hétfő, 17.25

Gyermekem, amikor Fiam földi Egyházát megkaparintják, akkor a majdan kibontakozandó események sorozata pontosan ugyanaz lesz, mint ami az Ő Keresztre feszítése során történt.

Fülsiketítő lesz a zaj, amikor Isten ellenségei átveszik az irányítást az Ő Teste felett, és megszentségtelenítik Azt. Örvendezni fognak, és rendkívüli kiáltványokat tesznek közzé a csaló szélhámosok iránti nagy ujjongás közepette, akiket mindenütt hallani lehet majd, mert ez alkalom lesz majd arra, hogy megnyerjék Fiam Egyházának több makacs ellenlábasát és korábbi ellenségét. Fiam Szent Igéjének jelentését illetően, mindenféle új nyilatkozatok fognak özönleni Fiam Egyházának szájából. Be fognak vetni minden hazugságot – ravaszul álcázva, hogy hihetőnek tűnjenek-, hogy ebbe az új, megújított egyházba csábítsák Isten gyermekeit. Minden bűnre lesz mentség, hogy még több kívülállót üdvözölhessenek Isten templomaiban, míg végül teljes zűrzavar nem lesz tapasztalható Fiam Egyházának falai között.

Miközben tégláról téglára lerombolják Fiam Egyházát, Fiam maradéka kénytelen lesz elhagyni azt. El fognak vetni minden érvet, minden gesztust és minden védekezést, melyekkel azok hozakodnak elő, akik továbbra is hűségesek lesznek Fiam Egyházához. Ez egy csendes Keresztre feszítés lesz, épp olyan, mint amit Fiam viselt el megadással, amikor alig több mint egy nyöszörgést hallatva Szenvedett. Azok hangja, akik továbbra is hirdetni fogják az Igazságot nem fog médiaérdeklődést kapni. Sem figyelmet. Sőt, ha még sikerül is hangjukat hallatni, démontól megszállottaknak fogják tartani őket emiatt.

Nagyon kérem mindazokat, akik szeretik Fiamat, és akik megértik, hogy ezek a jelek előre meg lettek jövendölve, hogy továbbra is szolgálják Fiamat. Sok pap, ahelyett, hogy harcolna a hitéért, és hű maradna Fiamhoz, inkább el fogja hagyni. A többiek nem fognak meghátrálni, és biztosítani fogják az Élet Eledelét mindazoknak, akik Fiam Valóságos Jelenlétét keresik.

Isten ellenségei rettenetes szentségtöréseket követnek majd el, mígnem megszentségtelenítik a Tabernákulumokat is. Amikor már elérték ezt, akkor elő fogják készíteni a trónt, amelyen az antikrisztus fog trónolni.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy ti, akik ismeritek az Igazságot, vigaszt tudjatok majd nyújtani azoknak, akik nagyon fognak szenvedni, amiért az eddigi legnagyobb hitehagyás felemészti Fiam, Jézus Krisztus Egyházát, mely a szemetek előtt bontakozik ki.

Nagy az én bánatom, és nehéz az én Szívem, a gonosz megtévesztés miatt, mely még azokkal is meg fog történni, akik nagyon szeretik Fiamat. Az ő szenvedésük lesz a legnagyobb.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Emberek milliárdjai fogják élvezni az örök dicsőséges életet Isten Jelenlétében

26 dec

2013. november 24. vasárnap, 16.45

Hőn szeretett leányom, amikor eljövök, hogy szabadulást hozzak az emberiségnek a gyötrelemtől, amit az Istentől való elszakadás miatt szenvednek el, mindannyiuknak hálásnak kell lenniük ezért a Nagy Irgalmasságért. Ennek köszönhető, hogy emberek milliárdjai fogják élvezni az örök dicsőséges életet Isten Jelenlétében.

Az Irgalmasság eme nagy Cselekedete által, a dicsőséges Ígéret nagyszerű hírét hozom el, amikor is Második Eljövetelem – nem sokkal a Nagyfigyelmeztetést követően – be fogja teljesíteni Isten Tervét az Ő gyermekeire vonatkozóan. Valamennyi lélek meg fogja kapni Irgalmam Ajándékát, de nem mindenki fogja elfogadni. Azok, akik nem fogják elfogadni, csak egy rövid időt fognak kapni arra, hogy eldöntsék, milyen életet akarnak élni. Dönthetnek egy olyan mellett, melyben egy teljes, és testben-lélekben tökéletes életet fognak élni Új Paradicsomomban, vagy egy Isten nélküli mellett. Azoknak, akik felfogják, hogy mi az, amit Én kínálok, nem szabad visszautasítaniuk egy ilyen Ajándékot. Azok viszont, akik vissza fognak utasítani Engem, hajlandóak lesznek sötétségben tespedni, abban a hitben, hogy ez úgysem számít. Amit viszont ők nem tudnak az az, hogy rettenetes fájdalmat fognak átélni, amikor végleg elszakadnak Tőlem. Egy olyan koromsötét mélységben fogják találni magukat, ahol semmit sem fognak látni. Semmijük sem lesz. Csak egy tomboló tüzet fognak érezni, mely tőrként hasít beléjük, amit örökre el kell majd viselniük.

Az Istentől való elszakadás akkor következett be, amikor Lucifer megkísértette Ádámot és Évát a gőg bűne által. A gőg bűne az eredendő oka minden bűnnek, és ez az a bűn, ami az embert a sátánhoz láncolja. Amikor eljövök, hogy visszaköveteljem Trónomat, megszűnik majd ez az elkülönülés. Azok, akik Értem, Velem és Bennem vannak, egyként fognak egyesülni. De azon a napon, amikor végre eljövök, és megítélem majd a világot, azok, akik elszakadtak Tőlem, és akik továbbra is el fognak utasítani Engem, a végső befejezést fogják átélni, melyben nem leszek többé Jelen. Melyben már nem fogok tudni vigaszt nyújtani nekik; már nem fogom tudni Magamhoz vonni őket. Akkor aztán örökké tartó gyötrelmet és szenvedést fognak átélni a fenevaddal és minden démonával együtt a Pokol tüzében.

Én nem akarlak megrémíteni vagy sokkolni benneteket, sem szenvedést okozni nektek, de azért, hogy felfogjátok a következményeket, el kell mondanom nektek az Igazságot. Nagyon sokan közületek nem hisztek a Pokolban. Azért nem hisztek benne, mert oly régóta félre vagytok vezetve. A Menny, a Pokol és a Tisztítótűz létezik. Az utolsó napon csak két lét fog létezni – az Új Paradicsom, amikor a Föld és az Ég eggyé válik, és a mélység, mely maga a Pokol.

Az Igazságot nehéz elfogadni, de az Igazság ismerete nélkül nem tudjátok megválasztani sorsotokat.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (129) Ima a Szeretet Ajándékáért

23 dec

2013. november 23. szombat, 17.00

Imahadjárat (129) Ima a Szeretet Ajándékáért

„Ó Istenem, kérlek, tölts el engem Szereteteddel. 
Segíts, hogy meg tudjam osztani a Szeretet Ajándékát mindazokkal, akik rászorulnak Irgalmadra. 
Segíts, hogy jobban tudjalak szeretni Téged. 
Segíts, hogy szeretni tudjam mindazokat, akiknek szükségük van a Te Szeretetedre. 
Segíts, hogy szeretni tudjam ellenségeidet. 
Engedd, hogy a szeretet, mellyel Megáldottál engem, arra használódjon, hogy elárassza mindazoknak a szívét, akikkel kapcsolatba kerülök. 
Segíts, hogy a Szeretettel, melyet lelkembe öntesz, győzedelmeskedjek minden gonosz felett, megtérítsem a lelkeket, valamint legyőzzem az ördögöt és mindazon gonosz megbízottját, akik megpróbálják lerombolni Szent Szavad Igazságát. Ámen.” 

Jézusotok

Teljes üzenet - Virul a szeretet, mert az egy Ajándék Istentől, és van hatalma, hogy elpusztítsa a gonoszt 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat