RSS
 

Archive for november 19th, 2013

Egyházam az Igazságra épült, és ajkairól kizárólag az Igazságnak lenne szabad fakadnia

19 nov

2013. október 27. vasárnap, 23.30

Hőn szeretett leányom, amikor Egyházamat nyíltan ünnepli egy gőgös és szekuláris világ, akkor legyetek tudatában, hogy ez a két különálló egység közel van ahhoz, hogy egyesüljön. Amikor Egyházam befogadja a szekuláris világot, ezáltal politikailag lesz motivált, és a politikai-üzleti világban keresi az elismerést, akkor tudatosítsátok magatokban, hogy Én soha nem hagynék jóvá ilyen intézkedést.

Egyházam az Én Igémre épült. Egyházam az Igazságra épült, és ajkairól kizárólag az Igazságnak lenne szabad fakadnia. Amikor Egyházam, az Én Felhatalmazásommal szónokol a bűn ellen, akkor mindig bírálat fogja érni, mert az ember mindig a bűn pártján áll. A bűn elfogadhatóbbá teszi az ember életét a maga és mások számára, és az ember minden erőfeszítésével azon van, hogy a poklot képtelenségnek nyilvánítsa. Amikor Egyházam csak erről a világról szónokol, annak gondjairól, problémáiról, valamint az ember szenvedéséről, és nem hirdeti Isten Igéjét, ezzel elszakítja magát Tőlem. Egyházamban csak azok mondhatják magukat valóban Egyházamhoz tartozónak, akik hűségesek maradnak ahhoz, ami Én tanítottam nekik. Kizárólag azokból áll Egyházam, akik az Igazságot szólják.

Amikor az Egyházamban lévők elvetnek Engem, Jézus Krisztust, akkor a gonosz lélek már behatolt annak felségterületére. Folyamatosan szorítanak ki Engem Egyházamból. Már nem tisztelnek úgy, ahogy egykor. Saját Szavaimat már nem fogják használni az Igazság hirdetésére. El fogják ferdíteni Szavaimat, hogy igazolják azokat a szavakat, tetteket és cselekedeteket, melyek nem Tőlem erednek, és soha nem is fognak Tőlem eredni. Igémet nem lehet megváltoztatni, és bárki, aki fogja és meggyalázza azt, örökké tartó büntetést fog elszenvedni.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Nem fogom tétlenül nézni, ahogy tönkreteszitek az életeteket, mely mindörökké a tiétek lehetne

19 nov

2013. október 26. szombat, 17.52

Hőn szeretett leányom, amikor az emberek azt próbálják megállapítani, hogy Isten gyermekei közül, melyeknek hozom el Irgalmamat – a válasz az, hogy mindegyiküknek. Én nem teszek különbséget, mert Én szeretek minden egyes megszületett lelket, akik mindegyikét Atyám teremtette. Egy lélek sem rekesztődhet ki ebből, az emberiség megmentésére irányuló végső Küldetésemből. Azért jövök, hogy üdvösséget hozzak mindenkinek.

Kérdezzetek meg egy jó szülőt, hogy feláldozná-e egyik gyermekét a másikkal szemben, és a következőt válaszolnák nektek – „Nem számít, hogy milyen csúnyán viselkednek, vagy hogy bántanak engem, sosem tudnám megtagadni őket, mert ők testem része.” Ugyanez igaz Isten ellenségeire is. Ők bántják Őt, és nagy bánatot okoznak Neki, de Ő továbbra is szereti őket, hiszen Tőle származnak, noha ők ki vannak éhezve az emberiség bűnének következtében.

Hogyan lehet az – kérdezhetitek -, hogy Én meg tudok bocsátani azoknak, akik a legjobban bántanak Engem? Akik másokat sanyargatnak, fájdalmat és szenvedést okozva nekik? Azért, mert szeretem őket. Én örökké szeretni fogom a bűnösöket. Bűneik émelyítenek Engem, mégis minduntalan arra várok, hogy átöleljem őket.

Ez a Küldetés a Megbocsátásról szól. Ez az egész a lelketek megmentéséről szól. Akármilyen szigorúak is a Szavaim időnként, azért adatnak nektek, mert szeretlek benneteket, és nem bírom elviselni a gondolatát annak, hogy elveszítelek titeket. Azoknak, akik az életambíciók miatt elárultak Engem, soha nem szabad félniük Hozzám jönni, és Segítségemet kérni. Hiányoztok Nekem. Én szomorú Vagyok, de minden beavatkozást meg fogok tenni, anélkül, hogy megszegném Atyám Szövetségét a szabad akaratot illetően, mely mindig a tiétek marad, egészen az új kezdetig. Bármit is tesztek, semmi sem fog elválasztani benneteket Tőlem, ha arra kértek, hogy bocsássak meg nektek.

El fogom árasztani a világot Irgalmammal, és Megígérem, hogy be fogok avatkozni minden gonosz tettért, melyet ellenségeim visznek végbe, hogy bűnbe rángassanak benneteket. Nem foglak odavetni benneteket a farkasoknak, akik fel akarnak falni titeket. Nem fogom tétlenül nézni, ahogy tönkreteszitek az életeteket, mely mindörökké a tiétek lehetne. Én fenntartalak majd benneteket, egészen addig, amikor is meg kell majd hoznotok a végső döntést. Én nem fogom ilyen könnyen elengedni a lelketeket. Kegyetlen halált haltam azért, hogy megváltsalak benneteket. Ezúttal tanúi lesztek a legerőteljesebb Isteni Beavatkozásnak, hogy visszaszerezzelek benneteket. Ti az Enyéim vagytok. Én a tiétek. A fenevad nem fogja könnyen megnyerni a lelkeket, mert Én Vagyok az Isten, egy félelmetes erő. Én Mindenható Vagyok. A sátánnak nincs semmije, de ravaszsága vonzani fogja a gyengéket közületek. Arra buzdítalak benneteket, akik szerettek Engem, hogy imádkozzatok, hogy a gyengék, szeretettel szívükben fogadják majd Isteni Beavatkozásomat.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy