RSS
 

Archive for the ‘2013 novemberi üzenetek’ Category

A sátánnak az a stratégiája, hogy először becsapja és megtéveszti a hívőket, és csak azután teszi tönkre őket

28 dec

2013. november 30. szombat, 15.50

Hőn szeretett leányom, mennyire nagyon szeretem a világot. Mennyire vágyom minden egyes olyan lélek után, akik jelenleg elveszettek a Számomra. Megígérem, hogy minden egyes személyt meg fogok keresni, és megpróbálom Isteni Irgalmamba vonni őket. Szeretném mindegyikükkel megismertetni Jelenlétemet, Szeretetemet és Könyörületemet. Könnyeim, melyeket kimutatok neked Kislányom, most azokért hullik, akik el fogják utasítani Isteni Beavatkozásomat, és akik ennek következtében fejest fognak ugrani a gonosz megtévesztés légüres terébe.

Kínszenvedésemet most újra át fogom élni, amint Testemnek szembe kell majd néznie egy újabb ostoroztatással, amikor is a pogányok – akik a béke, a szeretet és az alázat hamis látszatát keltve fognak jönni – megtiporják Egyházamat, mielőtt keresztre feszítenék azt. A lélekben bölcsek tudni fogják az Igazságot. A háború keservesebb lesz, és a sátán serege által áhított fődíj Isten valamennyi gyermekének a lelke lesz.

A hívők lelke lesz az elsődleges célpontja a sátánnak, és erre fogja összpontosítani minden energiáját. A sátánnak az a stratégiája, hogy először becsapja és megtéveszti a hívőket, és csak azután teszi tönkre őket. A hitetlenek kevésbé érdeklik a sátánt, mert már megnyerte magának a lelküket, és így ők már kevés kihívást jelentenek a számára. Atyám nem fog félreállni, és csak úgy nézni ezt az előre megjövendölt borzalmat. Minden csoda, minden Mennyei hívás, és minden Beavatkozás látható lesz, amint kibontakozik a végső csata – minden idők legnagyobb szellemi háborúja.

Azok, akik intelligensnek születtek, nem lesznek okosabbak az Igazságot illetően, mert az emberi logika mentén fogják elemezni teremtésük valóságát. Azok, akik Isten iránti tiszta szeretettel a szívükben születtek, el fogják fogadni az Igazságot, még ha az össze is zavarja őket, mert szívük Istenhez tartozik, és meg lesznek áldva a tisztánlátás Ajándékával. Azok, akik harcolnak Isten Szava és Atyám lelkeket megmentő Beavatkozása ellen, és akik próbálják megakadályozni Őt a lelkek megmentésében, szigorúan meg lesznek ítélve.

Amint folytatódik a lelkekért vívott csata, folyamatosan Hozzám kell fordulnotok, és kérnetek kell Engem, hogy tartsalak meg erőben benneteket, hogy védelmezzelek meg és vigasztaljalak meg titeket. Ha Velem vagytok, olyan nyugalommal fogjátok viselni ezt a borzalmas elhagyatottságot, mely meg fog lepni benneteket. De ha nem tudtok bízni Bennem, és ha nem tudjátok teljes mértékben átadni magatokat Nekem, akkor ezekkel a megpróbáltatásokkal, melyek Egyházamban várnak rátok, szinte lehetetlen lesz megbirkóznotok, olyannyira gyötrelmesek lesznek.

Soha nem szabad elfelejtenetek azt, hogy Isten Mindenható, és hogy a sátán nem nyerheti meg ezt a lelkekért folyó háborút. Sajnos sokan nem lesznek elég erősek a hitükben, vagy nem lesznek képesek felismerni a megtévesztést, mellyel szembe kell majd nézniük az Én Nevemben, és soha nem fogják tudni helyrehozni vétkeiket Előttem.

Ezek azok a lelkek, akik oly keserű bánatot okoznak Nekem jelenleg.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A gyötrelem, az üldöztetés, a szenvedés, a nevetségesség és a kigúnyolás mindig osztályrésze lesz Isten választott lelkeinek

28 dec

2013. november 29. péntek, 16.45

Hőn szeretett leányom, amikor azt kérdezed, hogy Én, Jézus Krisztus miért engedem meg a szenvedést a világban, akkor neked meg kell értened Isten Akaratát. Sok ember szenved a világban, és mindig is szenvedett. A szenvedést az a tény okozza, hogy a bűn megosztottságot okoz az emberek között. A bűn elszakítja az embert Istentől, és így ember, ember ellen fog vétkezni. Én azért engedem meg a szenvedést, mert az közelebb hozza a lelkeket Hozzám, a megtisztulás által, amit ezek a lelkek szenvednek el. Én nem lelem örömöm a szenvedésben. Viszont Én Jelen Vagyok minden egyes lélekben, akinek fájdalmat és kínt kell elszenvednie. Isten Akarata az, hogy bizonyos lelkek többet szenvedjenek, mint mások, mert az ilyen áldozatok által lehet megmenteni azon más lelkeket, akik kevésbé érdemesek Irgalmamra.

Én önként szenvedtem Kínszenvedésem során, de Szenvedésem és Alázatosságom legyőzte a sátán hatalmának nagy részét. A sátán sosem tudná megalázni magát, mert ez elképzelhetetlen. És így, a szenvedés fájdalmából fakadó alázatosság által, a lelkek gyengíteni tudják a sátán mások feletti hatalmát. A gyötrelem, az üldöztetés, a szenvedés, a nevetségesség és a kigúnyolás mindig osztályrésze lesz Isten választott lelkeinek. Az ilyen lelkek vannak a legközelebb Hozzám, és ezen áldozatukat fogom használni ahhoz, hogy az üdvösség menedékébe vonzzam azon más lelkeket, akik a legjobban rászorulnak Irgalmamra.

Ez a mostani tanítás nagyon nehéz nektek, akik szerettek Engem, és talán igazságtalannak tűnhet. De tudjátok meg, hogy a szenvedés még közelebb hoz benneteket Hozzám, és megszerzi számotokra a Velem való Örök Életet a Paradicsomban. Soha ne hibáztassátok Istent a világban lévő szenvedésért, mert azt elsősorban az emberi nem bukása okozta, amikor Isten gyermekei megadták magukat a gőg bűnének.

A gőg a gyökere minden bűnnek, és a gőg az oka a világban lévő szenvedés nagy részének. A gőg vezet minden más bűnhöz, majd aztán megosztottságot okoz a világban, és az igazságosság hiányát. Legyetek nyugodtak afelől, hogy a világ hamarosan meg fogja érteni végre Isten Akaratának valódi értelmét. Akkorra az emberi akarat tisztelettel meghajol Atyám Szent Akarata előtt. Amíg el nem jön az a nap, amikor az ember megszabadul a gőgtől, és megalázza magát a Magasságos Úristen előtt, addig nem tud vége szakadni a szenvedésnek.

Amikor a világ végül elfogadja az Igazságot, és az Általam tett Ígéretet, miszerint eljövök újra, akkor le fogok törölni minden könnyet a szemetekről. Fel fogom emelni dicsőségben az élőket és a holtakat, és nagy pompában fognak uralkodni az Új Ég és az Új Földön, amikor is a kettő eggyé válik Bennem. Amikor szenvedtek, legyetek nyugodtak, mert hamarosan vége lesz.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A Menny hamarosan ki fogja hirdetni Isten – az emberiség megmentését célzó – Nagy Tervének befejező részét

28 dec

2013. november 26. kedd, 12.53

Hőn szeretett leányom, mindazok, akiket üldöznek az Én Nevemben, azt akarom, hogy megértsék, miért történik ez. Ne feledjétek, Kereszthalálom és a szenvedés, melyet elviseltem, azért volt, hogy meg tudjam szabadítani az emberiséget a fenevad iránti szolgaságból. Legyetek tudatában, hogy Keresztem – amikor nehéznek találjátok, hogy hordoznotok kell – egy nagyon nehéz teher.  Amikor felveszitek Keresztemet, gyűlölni fognak benneteket nemcsak a gonoszok, hanem a szent emberek is, akik pedig őszintén szeretnek Engem, de híján vannak a tisztánlátásnak.

Amikor felveszitek Keresztemet, és tettekre váltjátok Tanításaimat, akkor meg fognak vetni benneteket. Amikor felveszitek Keresztemet, azáltal, hogy hirdetitek az Igazságot, melyet ezek az Üzenetek tartalmaznak, rágalmazni és gyűlölni fognak benneteket, jobban, mint bármely más Tanítványomat, akik előttetek jártak. Kereszthalálom óta, semmilyen más küldetés nem hasonlítható ehhez a legeslegutolsó küldetéshez, melyet Atyám hagyott jóvá a Mennyben. Ha ez nem így lenne, akkor ügyet sem vetnének erre. Ehelyett a Föld minden szegletében hallató lesz Szavam, és a Szentlélek Ereje által mindenki meg fogja hallani, még ellenségeim is. Senki sem fogja figyelmen kívül hagyni Szavamat, mert ez lehetetlen. Mert amikor az Isten Szava hallható, nem lesz olyan, aki – függetlenül lelke állapotától – ne reagálna Rá valamilyen módon.  Azok, akik hagyják, hogy megérintsem a szívüket, el fognak telni szeretettel Irántam, de egyúttal meg is lesznek rendülve, mivel egyedül Isten hangja képes ilyen reakciót kiváltani.

Ti, akik hallotok Engem, most meg kell hallgatnotok. Kérlek, fogadjátok el Keresztem súlyát, függetlenül attól, hogy mennyire nehéz lesz a terhetek végül. Ez a Kereszt ki fog meríteni benneteket, de a megbocsátás gyümölcseit fogja teremni ellenségeim számára, akiknek a lelkét szeretném megmenteni. Üldöztetésetek meglehet, hogy nehéz, meglehet, hogy ez bánatot és szomorúságot okoz nektek, de legyetek tudatában, hogy ezt az a tény okozza, hogy ez az Én Művem. Művem, ha beszennyezetlen marad, rettenetes szenvedést vált ki azok körében, akik válaszolnak Nekem. Ugyanakkor legyetek tudatában, hogy szenvedésetek rövid életű lesz, és gyorsan feledésbe merül, mert a Menny hamarosan ki fogja hirdetni Isten – az emberiség megmentését célzó – Nagy Tervének befejező részét. Akkor megújul a világ, és áradni fog Isten Szeretete, amíg Isten Akarata be nem teljesül.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: Isten ellenségei rettenetes szentségtöréseket követnek majd el, mígnem megszentségtelenítik a Tabernákulumokat is

27 dec

2013. november 25. hétfő, 17.25

Gyermekem, amikor Fiam földi Egyházát megkaparintják, akkor a majdan kibontakozandó események sorozata pontosan ugyanaz lesz, mint ami az Ő Keresztre feszítése során történt.

Fülsiketítő lesz a zaj, amikor Isten ellenségei átveszik az irányítást az Ő Teste felett, és megszentségtelenítik Azt. Örvendezni fognak, és rendkívüli kiáltványokat tesznek közzé a csaló szélhámosok iránti nagy ujjongás közepette, akiket mindenütt hallani lehet majd, mert ez alkalom lesz majd arra, hogy megnyerjék Fiam Egyházának több makacs ellenlábasát és korábbi ellenségét. Fiam Szent Igéjének jelentését illetően, mindenféle új nyilatkozatok fognak özönleni Fiam Egyházának szájából. Be fognak vetni minden hazugságot – ravaszul álcázva, hogy hihetőnek tűnjenek-, hogy ebbe az új, megújított egyházba csábítsák Isten gyermekeit. Minden bűnre lesz mentség, hogy még több kívülállót üdvözölhessenek Isten templomaiban, míg végül teljes zűrzavar nem lesz tapasztalható Fiam Egyházának falai között.

Miközben tégláról téglára lerombolják Fiam Egyházát, Fiam maradéka kénytelen lesz elhagyni azt. El fognak vetni minden érvet, minden gesztust és minden védekezést, melyekkel azok hozakodnak elő, akik továbbra is hűségesek lesznek Fiam Egyházához. Ez egy csendes Keresztre feszítés lesz, épp olyan, mint amit Fiam viselt el megadással, amikor alig több mint egy nyöszörgést hallatva Szenvedett. Azok hangja, akik továbbra is hirdetni fogják az Igazságot nem fog médiaérdeklődést kapni. Sem figyelmet. Sőt, ha még sikerül is hangjukat hallatni, démontól megszállottaknak fogják tartani őket emiatt.

Nagyon kérem mindazokat, akik szeretik Fiamat, és akik megértik, hogy ezek a jelek előre meg lettek jövendölve, hogy továbbra is szolgálják Fiamat. Sok pap, ahelyett, hogy harcolna a hitéért, és hű maradna Fiamhoz, inkább el fogja hagyni. A többiek nem fognak meghátrálni, és biztosítani fogják az Élet Eledelét mindazoknak, akik Fiam Valóságos Jelenlétét keresik.

Isten ellenségei rettenetes szentségtöréseket követnek majd el, mígnem megszentségtelenítik a Tabernákulumokat is. Amikor már elérték ezt, akkor elő fogják készíteni a trónt, amelyen az antikrisztus fog trónolni.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy ti, akik ismeritek az Igazságot, vigaszt tudjatok majd nyújtani azoknak, akik nagyon fognak szenvedni, amiért az eddigi legnagyobb hitehagyás felemészti Fiam, Jézus Krisztus Egyházát, mely a szemetek előtt bontakozik ki.

Nagy az én bánatom, és nehéz az én Szívem, a gonosz megtévesztés miatt, mely még azokkal is meg fog történni, akik nagyon szeretik Fiamat. Az ő szenvedésük lesz a legnagyobb.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Emberek milliárdjai fogják élvezni az örök dicsőséges életet Isten Jelenlétében

26 dec

2013. november 24. vasárnap, 16.45

Hőn szeretett leányom, amikor eljövök, hogy szabadulást hozzak az emberiségnek a gyötrelemtől, amit az Istentől való elszakadás miatt szenvednek el, mindannyiuknak hálásnak kell lenniük ezért a Nagy Irgalmasságért. Ennek köszönhető, hogy emberek milliárdjai fogják élvezni az örök dicsőséges életet Isten Jelenlétében.

Az Irgalmasság eme nagy Cselekedete által, a dicsőséges Ígéret nagyszerű hírét hozom el, amikor is Második Eljövetelem – nem sokkal a Nagyfigyelmeztetést követően – be fogja teljesíteni Isten Tervét az Ő gyermekeire vonatkozóan. Valamennyi lélek meg fogja kapni Irgalmam Ajándékát, de nem mindenki fogja elfogadni. Azok, akik nem fogják elfogadni, csak egy rövid időt fognak kapni arra, hogy eldöntsék, milyen életet akarnak élni. Dönthetnek egy olyan mellett, melyben egy teljes, és testben-lélekben tökéletes életet fognak élni Új Paradicsomomban, vagy egy Isten nélküli mellett. Azoknak, akik felfogják, hogy mi az, amit Én kínálok, nem szabad visszautasítaniuk egy ilyen Ajándékot. Azok viszont, akik vissza fognak utasítani Engem, hajlandóak lesznek sötétségben tespedni, abban a hitben, hogy ez úgysem számít. Amit viszont ők nem tudnak az az, hogy rettenetes fájdalmat fognak átélni, amikor végleg elszakadnak Tőlem. Egy olyan koromsötét mélységben fogják találni magukat, ahol semmit sem fognak látni. Semmijük sem lesz. Csak egy tomboló tüzet fognak érezni, mely tőrként hasít beléjük, amit örökre el kell majd viselniük.

Az Istentől való elszakadás akkor következett be, amikor Lucifer megkísértette Ádámot és Évát a gőg bűne által. A gőg bűne az eredendő oka minden bűnnek, és ez az a bűn, ami az embert a sátánhoz láncolja. Amikor eljövök, hogy visszaköveteljem Trónomat, megszűnik majd ez az elkülönülés. Azok, akik Értem, Velem és Bennem vannak, egyként fognak egyesülni. De azon a napon, amikor végre eljövök, és megítélem majd a világot, azok, akik elszakadtak Tőlem, és akik továbbra is el fognak utasítani Engem, a végső befejezést fogják átélni, melyben nem leszek többé Jelen. Melyben már nem fogok tudni vigaszt nyújtani nekik; már nem fogom tudni Magamhoz vonni őket. Akkor aztán örökké tartó gyötrelmet és szenvedést fognak átélni a fenevaddal és minden démonával együtt a Pokol tüzében.

Én nem akarlak megrémíteni vagy sokkolni benneteket, sem szenvedést okozni nektek, de azért, hogy felfogjátok a következményeket, el kell mondanom nektek az Igazságot. Nagyon sokan közületek nem hisztek a Pokolban. Azért nem hisztek benne, mert oly régóta félre vagytok vezetve. A Menny, a Pokol és a Tisztítótűz létezik. Az utolsó napon csak két lét fog létezni – az Új Paradicsom, amikor a Föld és az Ég eggyé válik, és a mélység, mely maga a Pokol.

Az Igazságot nehéz elfogadni, de az Igazság ismerete nélkül nem tudjátok megválasztani sorsotokat.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Virul a szeretet, mert az egy Ajándék Istentől, és van hatalma, hogy elpusztítsa a gonoszt

23 dec

2013. november 23. szombat, 17.00

Hőn szeretett leányom, szeretném elmagyarázni a szeretet fontosságát, és azt, hogy ezzel miként tudjátok legyőzni a gonoszt, valamint, hogy e nélkül, miként terjeszkedik a gonosz.

A sátán képtelen szeretni, ugyanakkor viszont megszállottja annak, amit hatalmának és nagyságának vél. Amikor lelkeket fertőz meg, az első dolog, amit tesz az az, hogy elpusztítja a szeretetet a lélekben. Amikor ezt eléri, rettenetes gyűlöletet plántál az illető lélekbe, és ez olyan gyűlölet, mely megosztottságot okoz. A gyűlölet szította megosztottság és egyet nem értés, meggondolatlan tettekhez vezethet, melyeket egyik lélek követ el a másik ellen. Ezek a gyűlölettel teli cselekedetek nagyon gyakran szörnyű kegyetlenséghez, sőt még gyilkossághoz is vezethetnek. A gőg bűne bele van plántálva azokba a lelkekbe, akik kitárják magukat az ördögnek, és ez könyörtelen nagyravágyáshoz, valamint kapzsisághoz vezet. De ahol szeretet van, ott van Isten Jelenléte.

Virul a szeretet, mert az egy Ajándék Istentől, és van hatalma, hogy elpusztítsa a gonoszt. A Szeretet nem önző. A Szeretet nagylelkű, megbocsátó, és nem szennyezte be a gőg bűne. Minden egyes nap kérnetek kell Istentől a Szeretet Ajándékát, és ha megkaptátok, használjátok, mint fegyvereteket a gyűlölet ellen. Amikor egy tiszta lélekben jelen van a Szeretet, az vonzza a gyűlöletet azon lelkek felől, akik száműzték Istent az életükből. Ők nem állhatják Isten Világosságát, mely azok lelkéből ragyog, akiket az Isten Szeretete tölt be.

Most menjetek abban a tudatban, hogy a Szeretetet mindazoknak a lelkének a megsegítésére kell használni, akiknek nagy szükségük van Segítségemre. Kérlek, imádkozzátok ezt az Imahadjárati imát a Szeretet Ajándékáért.

Imahadjárat (129) Ima a Szeretet Ajándékáért

„Ó Istenem, kérlek, tölts el engem Szereteteddel.
Segíts, hogy meg tudjam osztani a Szeretet Ajándékát mindazokkal, akik rászorulnak Irgalmadra.
Segíts, hogy jobban tudjalak szeretni Téged.
Segíts, hogy szeretni tudjam mindazokat, akiknek szükségük van a Te Szeretetedre.
Segíts, hogy szeretni tudjam ellenségeidet.
Engedd, hogy a szeretet, mellyel Megáldottál engem, arra használódjon, hogy elárassza mindazoknak a szívét, akikkel kapcsolatba kerülök.
Segíts, hogy a Szeretettel, melyet lelkembe öntesz, győzedelmeskedjek minden gonosz felett, megtérítsem a lelkeket, valamint legyőzzem az ördögöt és mindazon gonosz megbízottját, akik megpróbálják lerombolni Szent Szavad Igazságát. Ámen.” 

Én Vagyok a Szeretet. Ha őszintén szerettek Engem, még több szeretettel fogom elárasztani lelketeket, és ezzel a szeretettel segíteni fogtok Nekem megmenteni a világot.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Amikor eljövök, mint az Irgalom Királya, egyetlen lélekben sem marad semmi kétely azt illetően, hogy Ki Vagyok, és Mi Vagyok

10 dec

2013. november 20. szerda,14.15

Hőn szeretett leányom, mondd meg valamennyi Követőmnek – mindazoknak, akik hisznek Bennem, Jézus Krisztusban -, hogy minden nap időt kell szánniuk Rám az imádságban, annak érdekében, hogy megmentsék azok lelkét, akik Számomra elveszettek. A Kegyelmek által, melyeket nektek adok, szeretném, ha viszonzásul segítenétek elvezetni Hozzám azok lelkét, akik összetörik a Szívemet.

Arra kell kérnem benneteket, hogy viseljétek el azt a kínt, melyet az emberiségnek a Tőlem, Jézus Krisztustól való elszakadása miatt fogtok átélni. Ezt a földi Egyházamban bekövetkező szakadás fogja kiváltani. Azáltal, hogy teljes engedelmességgel elfogadjátok ezt a szenvedést, Én felül tudok kerekedni ama szorításon, melyet a gonosz gyakorol azok körül, akik túl gyengék ahhoz, hogy hirdessék Isten Igaz Szavát. Nem szabad félnetek ettől a Küldetéstől, mert ez szeretett Atyám Nagylelkűségéből fakadóan adatik a világnak. Ő egyszerűen csak vissza akarja szerezni Teremtését, sértetlenül, annak érdekében, hogy egyetlen gyermekét se veszítse el.

Nem számít, hogy ki ostoroz, gúnyol, vagy üldöz titeket, csak gondoljatok arra a büntetésre, mely mindazokat sújtja, akik Arcul köpnek Engem. Akkor, nem törődvén a gúnyolódásokkal, buzgón kell imádkoznotok minden ilyen szegény lélekért. Legyetek nagylelkűek szívetekben, és be fog tölteni benneteket a Szentlélek, hogy akkor majd Mennyei Hadseregem oldalán harcoljatok azért, hogy megmentsétek a világot a gonosztól. Ezért hát szeretettel és bizalommal kell várakoznotok, és Én nagy Áldást fogok hozni nektek.

Nem szabad felhagyni a reménnyel a félelem miatt. Nem szabad, hogy a félelem vakká tegyen benneteket a tőletek elvárt feladatra, így amikor Én eljövök, mint az Irgalom Királya, egyetlen lélekben sem marad semmi kétely azt illetően, hogy Ki Vagyok, és Mi Vagyok. Gyűljetek egybe. Egyesüljetek. Vezessetek minden lelket Irgalmas Karjaimba. Ahhoz, hogy segítsetek Nekem ebben, imádkoznotok kell ezt a különleges Imahadjárati Imát, mellyel segítetek Nekem egybegyűjteni és egyesíteni az összes lelket.

Imahadjárat (128) Ima az összes lélek egybegyűjtésére és egyesítésére

„Drága Jézus, segíts nekünk, szeretett Tanítványaidnak, Karjaidba gyűjteni a világot, és bemutatni Neked azokat a lelkeket, akik a legjobban rászorulnak Nagy Irgalmadra.

Tölts el minket a Szentlélek Ajándékával, annak érdekében, hogy az Igazság Lángja elborítsa mindazokat, akik elszakadtak Tőled.

Egyesíts minden bűnöst, hogy mindenki megkapjon minden lehetőséget a kiengesztelődésre.

Add meg mindannyiunknak az erőt, hogy szilárdan kitartsunk Szent Igéd mellett, amikor arra kényszerítenek bennünket, hogy utasítsuk el az Igazságot, melyet a Legszentebb Evangéliumok hirdetnek a világnak.

Mi továbbra is Benned, Veled és Érted vagyunk ezen utunk, az üdvösségre vezető út minden egyes lépésénél. Ámen.”

Nyugodjatok meg. Bízzatok Bennem. Helyezzétek imáitokat Lábaim elé, és Én válaszolni fogok minden egyes, Hozzám intézett kérésre, hogy mentsem meg mindazokat a lelkeket, akiknek a nevét Elém tárjátok.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Azon a napon össze fogom gyűjteni az Élőket

09 dec

2013. november 19. kedd, 20.00

Hőn szeretett leányom, sok Keresztény életében egy olyan kellemetlen rokonná váltam, Akit időről időre vendégül kell látni, de rejtegetni kell mindvégig. Sokan, akik Keresztényeknek születtek, de eltávolodtak Tőlem, így tekintenek Engem manapság. Nem igazán vagyok fontos, és mégis amikor bajban vannak, önkéntelenül Hozzám kiáltanak, mert ilyen az alaptermészetük.

Miért, ó miért nem tudnak elfogadni Engem? Mi szakította el az embert Tőlem? Miért nem tudták felszentelt Szolgáim Hozzám vezetni őket? Szenvedésem ma is pontosan olyan, mint amilyen Kínszenvedésem alatt volt, és most azok, akik eddig hűek maradtak Hozzám, hamarosan el fognak hagyni Engem. Azért, mert kezdik majd átértékelni felfogásukat azt illetően, hogy Ki is Vagyok Én pontosan, és mit is jelent valójában Szövetségem – mindezt a közelgő eretnekségek miatt.

Hamarosan minden Irántam való hódolatot egy egyszerű, Felém vetett főhajtásra fognak redukálni Templomaimban. Többé már nem fognak térdet hajtani Tabernákulumaim előtt. Nem fognak meghajolni Előttem, vagy térdre ereszkedni, sőt imádkozni sem fognak Feszületem előtt, mert nem arra fogják kérni őket, hogy az Engem ábrázoló Kép előtt hódoljanak. Megostoroznak és nevetségessé tesznek majd Engem. Szavaimat a legfurcsább szóáradattá fogják változtatni, és Kereszthalálom Igazságát el fogják vetni.

Jelenlétem még most is él a Földön. Nem szabad elhagynotok Engem, mert ha elhagytok, Világosságom kialszik, és akkor elborít majd benneteket a sötétség. Csak azok tudják őrizni Lángomat, akik hűségesek maradnak Hozzám, és amikor földi Egyházam már csak pislákoló fénnyé halványult – akkor fog felhangzani a végső Mennyei hívás. Azon a napon össze fogom gyűjteni az Élőket. A többiek ottmaradnak, Isten ellenségeivel egyetemben, akiknek ők hűséget esküdtek. Ezután már nem lesz örömben részük.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Én kizárólag az Irgalom Isteneként jövök. Nem azért jövök, hogy megrémítselek benneteket, mert Én őszintén szeretem mindegyikőtöket

09 dec

2013. november 18. hétfő, 20.10

Hőn szeretett leányom, mindenkinek fel kell készülnie, hogy méltó legyen Színem elé járulni, mert úgy jövök el, mint tolvaj az éjszakában, és sokan nem fogják tudni, mi is történik. Ezért fontos, hogy most mindannyian valljátok meg bűneiteket Nekem.  

Legszentebb Igém Igazsága úgy lesz majd hirdetve, hogy azt elferdített változatokkal fogják felváltani ellenségeim, akik bátran igyekeznek megtéveszteni benneteket. Elérkezett most az idő, hogy saját lelketekre és annak állapotára összpontosítsatok.  Annak, aki nem hisz Bennem, a következőt mondom: Amikor Én eléd járulok, örülni fogsz, hogy tudod, Ki Vagyok? Velem jössz majd? Elviszlek téged, letörlöm könnyeidet, és egy dicsőséges életet fogsz élni, amennyiben megvallod Nekem vétkeidet, és arra kérsz, hogy vegyelek Irgalmamba téged.

Annak, aki hisz Bennem: Te képes leszel mindennemű szégyenérzet nélkül megállni Színem előtt? Vajon tiszta lélekkel fogsz Színem elé járulni, mindannak tudatában, hogy tudod, hogy mit tanítottam neked? Nem számít, mert ha ezt mondod Nekem, „Jézus, bocsáss meg nekem, én követni akarlak Téged.”, meg leszel mentve.

Annak, aki hisz bennem, de azt hiszi magáról, hogy ő példás, és nincs szüksége gyónásra: Te is méltó leszel arra, hogy Színem elé járulj? Amikor megmutatom neked lelked állapotát, vajon vitatkozni fogsz Velem, és azt fogod mondani, hogy márpedig te méltó vagy Színem elé járulni, amikor valójában nem vagy az? Ha nem tudjátok elfogadni Irgalmi Ajándékomat, és bevallani helytelen cselekedeteteket, akkor továbbra is el lesztek szakadva Tőlem, és már csak egy esélyt fogok adni nektek a haladékra.

Az egész emberiségnek: Arra kérlek benneteket, hogy mindenekelőtt lelketeket készítsétek fel. Rendbe kell hoznotok lelketek minden területét, mielőtt alkalmasak lennétek arra, hogy felkészülten álljatok meg Jelenlétemben a Nagyfigyelmeztetés alatt. Amennyiben nem, egy fájdalmas tisztulást kell majd elszenvednetek, és Tisztítótüzeteket a Földön fogjátok elszenvedni, még mielőtt felvirrad Második Eljövetelem Napja. Arra buzdítalak benneteket, hogy imádkozzátok ezt az Imahadjárati Imát, a magatok és szeretteitek lelkéért.

Imahadjárat (127) Ima a magam és szeretteim lelkének megmentéséért

„Ó Jézus, készíts fel engem, hogy szégyenérzet nélkül járulhassak Színed elé. Segíts nekem és szeretteimnek (nevezd meg itt őket), hogy készek legyünk megvallani minden helytelen cselekedetünket. Hogy beismerjük hiányosságainkat. Hogy kérjük minden bűn megbocsátását. Hogy szeretetet tanúsítsunk azok iránt, akiket megbántottunk. Hogy Irgalomért esedezzünk az üdvösség reményében. Hogy megalázzuk magunkat Előtted, hogy a Nagy Átvilágítás Napján, a magam és a többiek (nevezd meg itt őket) lelkiismerete tiszta legyen, és hogy eláraszd majd lelkemet Isteni Irgalmaddal. Ámen.”

Elérkezett most az idő, hogy emlékeztessétek magatokat mindarra, amit tanítottam nektek. Elérkezett most az idő, hogy megvizsgáljátok a Tízparancsolatot, és megkérdezzétek magatoktól, hogy valóban ennek megfelelően éltétek-e az életeteket.

Legyetek őszinték magatokkal, mert ha nem, így is úgy is fel lesz tárva előttetek, hogy hogyan bántottatok Engem életetekben. De hadd vigasztaljalak meg benneteket.

Én kizárólag az Irgalom Isteneként jövök. Nem azért jövök, hogy megrémítselek benneteket, mert Én őszintén szeretem mindegyikőtöket, függetlenül attól, hogy mit tettetek, de Türelmem véges. Csak azokat lehet Isteni Irgalmamba burkolni, akik elfogadják az Isten elleni bűneik súlyos mivoltát. Azoknak, akik elutasítanak Engem, kevés idejük marad majd arra, hogy jóvátegyék vétkeiket, mert külön fogom választani a juhokat a kosoktól. Az egyik tábor Velem fog jönni. A másik tábor ottmarad, és akkor feltárul az Új Kezdet minden teremtény előtt. Csak azok fognak részesülni az Örök Életben, akik szeretnek Engem.

Szívleljétek meg most Hívásomat, mert Én ezt annak érdekében teszem, hogy a lehető legtöbbetek jól felkészült legyen még a Nagyfigyelmeztetés Napja előtt.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Azért jövök, hogy megújítsam a Földet, hogy megszabadítsam az embert nyomorúságától, szomorúságától és bűnétől

08 dec

2013. november 17. vasárnap, 14.00

Hőn szeretett leányom, Szeretném, hogy a világ teljes Dicsőségemben lásson Engem, az ő szeretett Megváltóját, az Emberfiát, hogy Isteni Irgalmamhoz vonzódjon majd.

Szeretném, hogy valamennyien – különösen azok, akik nem hisznek Istenben – lássanak Engem, és Hozzám fussanak elsőként. Őértük aggódom elsődlegesen, és a következőt mondom nekik. Ti nem ismertek Engem. Ti nem láttok Engem. Ti nem akartok hinni Bennem, de Én szeretlek titeket. Szeretném, hogy Királyságom részesei legyetek, hogy elhalmozhassalak benneteket Új Paradicsomom, Új Világom, Új Kezdetem minden Ajándékával. Szeretném, hogy ti, családotok, rokonaitok és barátaitok egyek legyetek Velem, és az egész emberiséggel. Várnotok kell a nagy eseményig, addig a napig, amikor is Sugaraim beragyogják a majd világot, és megáll a világ tizenöt percre. Amikor látjátok ezt, és tanúi vagytok ennek, nem szabad félnetek. Tudatosítsátok akkor, hogy Szeretetem Isteni, és hogy a világ, attól a naptól kezdve, a felismerhetetlenségig meg fog változni.

Ne próbáljatok elfutni Előlem, mert Én jó hírrel jövök majd. Azért jövök, hogy megújítsam a Földet, hogy megszabadítsam az embert nyomorúságától, szomorúságától és bűnétől. Azért jövök, hogy elpusztítsak minden gonoszságot a világban azáltal, hogy Létezésem bizonyítékát adom mindenkinek. Amikor megadatik ez nektek, meg kell engednetek Nekem, hogy felkészíthesselek benneteket az Általam megígért Örök Életre. Az Örök Élet egy olyan élet, melyben testben és lélekben fogtok Velem élni örökké. Meg foglak szabadítani benneteket nyomorúságotoktól, és megszüntetem a fájdalmat, melyet el kell viselnetek a sátán létezése miatt, aki örökre száműzve lesz.

Ne utasítsatok el Engem, mert nem akarlak elveszíteni benneteket. Én Vagyok a ti Üdvösségetek. Én Vagyok az Igazság. Én Vagyok a ti szeretett Jézus Krisztusotok, és hamarosan végre kinyilvánítom Magam a világnak, különösen azoknak, akik nem hisznek Bennem.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy