RSS
 

Archive for november 17th, 2013

Felvirrad majd a Nagy Nap, és hamarosan kezdetét veszi a vég nélküli világ

17 nov

2013. október 26. szombat, 11.15

Hőn szeretett leányom, annyira gyenge Isten gyermekeinek a hite – függetlenül attól, hogy milyen felekezethez tartoznak -, hogy azoknak, akik ismerik az Igazságot, nagyon nehéz lesz nyíltan gyakorolniuk a vallásukat, anélkül, hogy bírálat érné őket.

Oly sokan utasítanak el Engem, Jézus Krisztust a világban, a történelem ezen időszakában, hogy a legtöbb nemzetben nem lesz többé megengedett nyilvánosan beszélni Rólam. Nagyon ritkán fogjátok hallani Nevemet említeni a médiában, hacsak úgy nem, hogy megkérdőjelezik Létezésemet. Ritkán fogjátok hallani az embereket, amint nyíltan hirdetik az Irántam való szeretetüket a nyilvánosság előtt, mert túl kínosnak fogják ezt találni. Még felszentelt Szolgáim sem lesznek többé hajlandóak hirdetni az Igazságot, mert félnek attól, hogy nevetségessé teszik őket. Azoknak, akik követnek Engem egyre nehezebb lesz hirdetni Szent Igémet. Oly sokan, akik valaha szerettek Engem, többé már nem fognak, és Elhagyatottságom, valamint Szomorúságom úgy hasít Szívembe, mintha tőrrel döfnék át.

Miért, ó miért hagytatok el Engem? Ti, akik hisztek bennem, és ismertek Engem, miért bántjátok megannyi testvéreteket? Miért nő a gyűlölet szívetekben? Miért érzitek szükségét annak, hogy megkérdőjelezzétek most az Evangéliumot, amikor az oly régóta létezik? Ki hatalmazott fel benneteket arra, hogy félremagyarázzátok az Apostolaimnak adott Igémet? Miért ferdítitek el azt, és miért nem hisztek abban, amit Én mondtam? Szavam nagyon egyértelmű. Amikor beszélek, azt értem alatta, amit mondok. Ha mondok valamit, akkor nem mást értek alatta. Miért mondanék – például – ellent Magamnak, különösen most, ebben a Küldetésben?

Ami Isten prófétáinak adatik az maga az Igazság. El kell utasítanotok mindent, ami ellentmond ezeknek az Üzeneteknek, azok szájából, akik azt állítják, hogy Én beszélek velük. Soha nem versenyeznék Saját Hangommal, mert biztosítanom kell, hogy megkapjátok az Igazságot.

Mit kell tennem ahhoz, hogy rávegyelek benneteket arra, hogy meghallgassatok? Mit kell tennem ahhoz, hogy megállítsam tévelygéseteket, és kereséseteket az izgalmak egyéb formáit illetően? Oly sok drága időt vesztegettek arra, hogy keressétek a jövendőmondást – mely méregként áramlik az úgynevezett misztikusok és szenzációhajhászok szájából -, hogy sértetek Engem azzal, hogy elfordultok Tőlem. Én itt Vagyok. Ezek az Én Szavaim. Mi mást kerestek, mert az Én Számból kizárólag az Igazságot fogjátok hallani. Én az Igazságot szóltam, amikor a Földön jártam. Én nagy reményt és üdvösséget hagytam örökül. Most is az Igazságot szólom, amint Végső Szavaimat hozom el nektek, ebben az időben, mert felvirrad majd a Nagy Nap, és hamarosan kezdetét veszi a vég nélküli világ.

Amikor beszélek, szeretném, ha meghallgatnátok, de nem kényszeríthetlek benneteket erre. Kereshetitek mindenütt, és megpróbálhatjátok fellelni Üzeneteimet, melyek azért adatnak, hogy felkészítsék most a világot Második Eljövetelemre, de nem fogtok rájuk bukkanni. Nyilvános Üzeneteim – melyek felkészítenek benneteket erre a befejező szakaszra, még mielőtt Szövetségem beteljesedik – egyedül az Igazság Könyvében találhatóak meg.

Ez az Én Szavam. Szavaim minden nemzetben hallhatóak lesznek. Senki sem állíthat meg Engem, mert Hatalmam Mindenható.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A mai világban nagyon kevés embernek van bármi hite vagy bizalma Istenben

17 nov

2013. október 25. péntek, 23.55

Hőn szeretett leányom, amikor az emberek azzal vádolnak téged, hogy ezekkel az Üzenetekkel félelmet terjesztesz, akkor nekik meg kell érteniük valódi Szándékomat. A félelem azon közöttetek járók gonoszságától ered, akik a lélek sötétségével vannak átitatva. A ti ellenségeitek az Én ellenségeim. Ők egy olyan hamis szellemiséget fognak teremteni minden nemzetben, mely nem Tőlem ered. Oly megnyerőek lesznek, hogy beférkőznek a magas rangúak közé, hogy terjesszék a sátáni eredetű new age hamis tanát. Sokan ártalmatlan tréfának fogják tekinteni ezeket a rettenetes cselekedeteket, de a látszólag ártatlan külső mögött egy nagyon ravasz terv rejlik, mégpedig, hogy megfosszák a világot a Szentháromságba vetett hitétől.

A mai világban nagyon kevés embernek van bármi hite vagy bizalma Istenben, és így amikor a sátán szolgái hamis értékeket, hamis szellemiséget és pogányságot tárnak eléjük, sokan el fognak csábulni. Vonzani fogják őket a hamis jótékonysági felhívások azok jogaiért, akik arra törekednek, hogy elfogadtassák életüket, mely ellenszegül az Atyám által lefektetett Törvényeknek. Mivel gyenge az Istenbe vetett hitük, nyitottak lesznek a hazugságokra, és egy hamis istent fognak imádni, mégpedig az Antikrisztust.

Én azért mondom el ezeket a dolgokat nektek, mert mindez az Igazság. Miért ne figyelmeztetnélek benneteket ezekre a dolgokra? Én vagyok a ti Megváltótok, és arra készülök, hogy eme hosszú és gyötrelmes időszak után végre megmentselek benneteket. Az embernek a sátán miatt temérdek szenvedést kell elviselnie. Nagyon sokan nem fogják fel, hogy a sátán mennyire tönkreteszi az életeket. Lerombolja a többi emberrel való kapcsolataitokat, bűnre csábít benneteket, mely bűnök tönkretesznek, megváltoztatnak, és csapdába ejtenek benneteket. Mindegy mit ad ő nektek, mindig ürességet fogtok érezni. Egyre lejjebb süllyedtek, mígnem részt vesztek az aljas és gonosz cselekedetekben, és nem fogtok megelégedésre lelni. Csak Én, Jézus Krisztus hozhatom el nektek az igaz békét, szeretetet és üdvösséget. Mivel az Antikrisztus minden képzeleteteket felülmúlóan meg fogja változtatni földi életeteket, Nekem figyelmeztetnem kell benneteket. Nem azért, hogy félelmet keltsek bennetek, hanem hogy felkészítselek benneteket az Igazságra. Csak az Igazság fog megszabadítani benneteket azok gonoszságától, akik élnek, lélegeznek, majd aztán meghalnak a sátán és annak démonai iránti hűségük miatt.

Kizárólag Én, Jézus Vagyok a ti Utatok, hogy menekvésre leljetek az üldöztetés elől, amit ezek a gonosz, ravasz és csalárd emberek szabadítanak majd a világra.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy