RSS
 

Globális terv a világnépesség csökkentésére, és a világ vezetőinek megbuktatására

26 nov

2010. november 26. péntek; 3.00

Szeretett leányom, egy lelkivezető által hamarosan vezetésben lesz részed.

De ne felejtsd el, hogy sokakat Hívtam Követőim közül, de nem mindenki fogadta el. Amint azt tudod, nem tudok beavatkozni a szabad akaratba, mely egy ajándék az emberiségnek. Nem számít, most nagyon fontos folytatni ezt a sürgős munkát, hogy Gyermekeim meghallgassák majd, és hogy megmeneküljenek.

A jelek
Tévedés ne essék, változás van készülőben, és hamarosan oly sok jel lesz, hogy alig lesznek olyanok ezen a földön, akik ezeket majd nem veszik észre. A jelek, amelyekről Beszélek, azok amelyek látnokaimon keresztül adatnak, szeretett Áldott Édesanyám jelenései által, Európa szerte. Sok ember, aki megnyitja elméjét, és felszabadítja csapdába esett  lelkét,  meg fogja érteni,  hogy ez  egy Mennyből jövő kommunikáció. Gyermekeim akkor fogják felismerni az Igazságot,  amikor a Napban látható csodálatos jeleket megpillantják.

Ne vegyél tudomást a gúnyolódásról, a csúfolódásról és a gyűlöletről, melyek megmutatkoznak majd, amikor az emberek ezen kézirat tartalmát olvassák. Ugyanez történt Apostolaimmal is, amikor a Szentlélek adománya által végezték munkájukat. Leányom, te is megkaptad ezt az adományt. Soha ne utasítsd azt vissza, és ne kételkedj benne. Ez valóságos,  és ezt most már te is tudod. Kétségeid végre elkezdtek enyhülni.

Mint ahogyan azt már mondtam neked, Én segítséget fogok küldeni neked. Most már kibontakozóban van ennek az ígéretnek a bebizonyosodása. A jövőbéli eseményekről is tájékoztatni foglak, amelyet fel kell tárnod mindenki előtt,  beleértve a hitetleneket is. Mit számít az, ha eleinte nem hisznek? Mert amikor az események kibontakoznak, nem lesz más választásuk, minthogy elismerjék az Igazságot.

Terv egy háború szervezésére
A világhatalmak által, egy gonosz terv van  készülőben  egy háború szervezésére,  azzal a szándékkal  hogy csökkentse a világnépességet. Imádkozzatok, imádkozzatok most, hogy segítsetek enyhíteni a kár mértékét,  amelyet ezek a gonosz emberek  akarnak okozni a Földön. A csalóhoz való ostoba ragaszkodásuk ahhoz vezet, hogy az ő befolyása által kapott sátáni hatalmuknál fogva, ők eltökélten be akarják teljesíteni ezt a feladatot, bármi áron.

Tervek Benedek pápa megbuktatására
Arra vonatkozóan is tervek vannak készülőben, hogy átvegyék a hatalmat az Egyházak és a különböző vallások felett, beleértve a Vatikánt is. Az Én Pápám, az Én szeretett Benedekem körül van véve azokkal, akik az ő bukását tervezik. Más világvezetők, nem lévén tudatában a saját soraikban megbúvó, mögöttes hatalmaknak, szintén célpontjai néhányaknak, akik meg akarják őket buktatni.

Ébredjetek fel Gyermekeim, és harcoljatok. Ez egy nagyon valóságos háború, bármely más, a földön megélt háborúval ellentétben. Ez egy ellenetek – minden egyes Gyermekem ellen – irányuló háború. Ti vagytok a célpont. A probléma az, hogy ti nem látjátok az ellenséget. Szívükben gyávasággal, nincs meg a bátorságuk, hogy felfedjék magukat.

Titkos találkozók
Eltelve önmaguktól, a  ti társadalmaitokon belül titokban találkoznak, és szétszóródtak az élet minden területén. Nemcsak Kormányaitok  folyosóin találjátok meg őket, hanem az igazságszolgáltatási rendszereitekben, a rendőrségen,  az üzleti világban, az oktatási rendszereitekben, és a hadseregnél is.

Soha ne hagyjátok, hogy majd ezek az emberek írják elő nektek azt, hogy hogyan kell imádkoznotok. Figyeljétek, hogy hogyan próbálják majd igazgatni életeteket, és már most kezdjetek el felkészülni arra, ami rátok vár.

Figyelmeztetés a Globális Védőoltásokra
Elsősorban csoportokban imádkozzatok. Imádkozzatok ezekért az emberekért, akik a sátán lelkes hívei. Az ima segíteni fog  néhány ilyen katasztrófa elhárításában. Óvakodjatok a szörnyűségektől, melyeket majd a védőoltások által próbálnak okozni. Ne bízzatok a beoltással kapcsolatos hirtelen globális kezdeményezésben, amely szándékait tekintve könyörületesnek tűnhet. Legyetek éberek. Ezek országról – országra összejátszanak a lehető legtöbb ember irányítására és ellenőrzésére.

Ne féljetek, mert Én meg fogom védeni mindazon Követőimet, akik Hozzám imádkoznak. Imádkozzatok azokért a közöttetek lévő bátor lelkekért is, akik elhatározták, hogy terjesztik az Igazságot. Sokakat közülük kinevetnek, pedig ők többnyire az Igazságot beszélik.

Halmozzatok fel élelmet
Ne hagyatkozzatok az élelmiszer szállítókra. Most készüljetek fel a jövőre. Kezdjetek el élelmet felhalmozni, és megtermeszteni a sajátotokat. Szerelkezzetek fel, mintha egy háború közeledne. Azok, akik így cselekednek, rendben lesznek. Az ima és az áhítat meg fogja erősíteni a lelketeket, és megvéd benneteket ezeknek az embereknek a gonosz módszereitől. Soha ne engedjétek, hogy ők irányítsák és ellenőrizzék az elméteket vagy a hiteteket, abbéli ragaszkodásuk által, hogy olyan törvényeket vezessenek be, melyeknek célja, hogy elpusztítsák családjaitokat. Arra fognak törekedni, hogy szétválasszák a családokat, azáltal, hogy bátorítják a szétválasztást, beleértve a válás-, a szexuális-, és a vallásszabadság hirdetését.

Világvezetők meggyilkolása
A világ nemzetei között gyűlöletet fognak szítani, vezetőket fognak meggyilkolni merénylet által, és elveszik az emberek szabadságát, rákényszerítve őket, hogy a diktatúrájuktól függjenek.

Isten haragja hamarosan megmutatkozik, mert Ő már nem fogja sokáig eltűrni ezeknek az embereknek a gonoszságát, hacsak ezek az emberek – akik úgy döntöttek, hogy az ő sátáni ihletésű szervezeteiket követik-, hátat nem fordítanak ennek a gonosz rémtettnek. Imádkozzatok értük.

Legyetek elővigyázatosak, hogy országaitokban milyen emberekre szavaztok. Figyeljétek, hogyan mutatkoznak meg nektek, az általuk szólt szavak által. Azokra hallgassatok, akik megpróbálnak figyelmeztetni benneteket. Kérlek benneteket, hogy imádkozzatok azokért, akik nem  imádkoznak, hogy ők megtérhessenek, és így megmenekülhessenek.

Hamarosan kezdetüket veszik ezek az események, amelyekről most beszélek nektek. Szorosan tartsatok össze, saját élelmiszerkészleteiteket tartsátok készenlétben, törekedjetek megtermelni saját zöldségeteket, és a túléléshez szükséges egyéb dolgokat. Ez egy ellenetek irányuló háború, de nem annak fog tűnni. Csak legyetek éberek.

Az Egyházakat betiltják majd
Közületek azok, akik összeszeditek a bátorságotokat, hogy visszatérjetek egyházatokhoz, soha ne féljetek imádkozni, vagy hiteteket nyíltan kimutatni. Közületek azok, akik magától értetődőnek veszik Egyházamat, akkor majd nem fogják. Mert csak akkor fogtok végül ráébredni az igazságra, amikor ez a valódi ajándék, amely nyíltan mutatja hiteteket, elvételre kerül tőletek. És ez feldühít majd benneteket.

Leányom, mondd meg Népemnek, hogy ne essenek pánikba. Követőim megmenekülnek majd, és Magammal emelem őket a fellegekbe, hogy új földi Paradicsomomra várakozzanak. Ők élvezni fogják az új Paradicsomot, és újra egyesülni fognak eltávozott családtagjaikkal ebben az új Örök Életben. Nekik erősnek kell maradniuk, imádkozniuk kell, és szeretettel kell lenniük egymás iránt. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, legfőképpen azokért az elveszett, megtévesztett lelkekért, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy cselekedeteik milyen hatással vannak a jövőjükre nézve, az elkövetkezendő életben.

A langyos lelkületűekről
Szintén imádkozzatok más Gyermekeimért, akik langyos lelkületűek. Nekik mielőbb vissza kell Hozzám térniük. Gyermekeim, egymás iránti szeretetetek érdekében, ne habozzatok figyelmeztetni ezeket az embereket az igazságra. Mutassátok meg nekik, példákon keresztül, az ima fontosságát, hogy ők se vesszenek el majd.

Maradjatok erősek. Soha ne adjátok át magatokat a csaló hadseregének. Soha. Álljatok ki azért, amiben hisztek. Védelmezzétek családjaitokat most. Térjetek vissza Hozzám. Mindennap imádkozzátok Isteni Irgalmasságom Rózsafüzérét. Keresztények mindenütt, imádkozzátok a Rózsafüzért.  Engedjétek,  hogy Édesanyám visszahozzon benneteket Hozzám az Ő közbenjárása által.

Gyermekeim, mindannyiatokért sírok, és most szükségem van Követőimre, hogy Velem egyesítsék erőiket ezen gonoszság ellen. Az ima a válasz.

Szeretett Megváltó Jézus Krisztusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért