RSS
 

Archive for november 29th, 2010

Az Igaz Látnokok üldözése

29 nov

2010. november 29. hétfő, 12.48

Leányom, írd a következőt, hogy figyelmeztesd a világot arra az üldöztetésre, melyet jelenleg okoznak az Én kiválasztott lelkeimnek, akik azért küldettek a világba, hogy közöljék az igazságot, azért, hogy megmentsék a lelkeket még a Második Eljövetelem előtt.

Észre fogjátok venni, hogy az Általam választott látnokokat és prófétákat még nyíltabban el fogják utasítani, mint a hamis prófétákat. Ezek az Én gyönyörű lelkeim, akik az egyszerű hűségükért választattak ki, Velem együttesen szenvedik majd el azt az elutasítást, amit Én szenvedtem el az emberiség keze által.

Azok, akik Bennem,Velem és Miattam szenvednek, ők az igaz próféták. Ők azok a lelkek, akiket az Én nevemben majd megkínoznak, megvetnek,és nyíltan elítélnek. Őket saját Egyházam is el fogja utasítani, de nem minden Felszentelt Szolgám. A hűséges követők is, akik Tanításaimat szigorúan követik, szintén kísértésbe fognak esni, hogy elutasítsák őket, míg idővel lassan rá nem ébrednek  az igazságra.

Az idők kezdete óta, mikor úgy döntöttem, hogy Isteni Irgalmasságomból fakadóan prófétákat küldök a világba, hogy minden Tanításomra emlékeztessenek benneteket, eleinte csak nagyon kevésnek hittek. Sokakat közülük kigúnyoltak, és úgy néztek rájuk, mint akik szenvednek a nagyon élénk  fantáziájuk, depressziójuk  miatt, vagy egyszerűen becsapottaknak ítélték őket. A legtöbb próféta maga is megrendült, amikor megtapasztalta az első isteni találkozást. Sokan közülük egy ideig maguk is kételkedtek ezekben a misztikus élményekben, mielőtt elfogadták volna ezek hitelességét. Lassan fedték fel bárkinek is élményeiket. Időbe telt, míg elfogadták.

Minden  Általam választott lélek, habár elfogadták a feléjük intézett hívást, mégis vonakodtak felfedni az Üzeneteimet vagy Utasításaimat még a felszentelt szolgáimnak is, beleértve az apácákat, papokat, püspököket és bíborosokat is. Ők megilletődöttséget éreztek ezen emberekkel szemben, és tudták a szívükben, hogy a nekik feltett kérdéseikkel nehéz lenne megbirkózniuk. Az elhívottak közül sokan nem fedték fel az általuk kapott üzeneteket, hanem az imát és a személyes szenvedést használták fel arra, hogy teljesítsék kötelességeiket Velem szemben.

Másoknak, akik követve Áldott Édesanyám és az Én utasításaimat, felfedték az üzeneteket, nem hittek. Ezeket csak az idővel nyilvánvalóvá váló Isteni megnyilvánulások révén hitték el.

Kérem minden Követőmet, hogy hallgassatok a szívetekre. Figyeljétek az üzeneteket, amelyeket drága Látnokaim juttatnak el hozzátok. Ezek az üzenetek tiszta szeretetből adatnak nektek, hogy segítsenek és vezessenek benneteket, és lelkeket mentsenek. Ez a cél. Ha úgy döntötök, hogy ezek nem Isteni eredetűek, imádkozzatok vezetésért. Ha úgy döntötök, hogy mégis Isteni eredetűek, akkor imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok a Látnokaimért, hogy meghallgassák őket.

Most hadd figyelmeztesselek benneteket a jelekre, amelyekre figyelnetek kell, mikor az Én nevemben, igaz Látnokaimat üldözik. A gonosz követői, látván Látnokaim világosságát, nemcsak úgy könnyedén veszik célba őket, hanem olyan gonoszsággal, hogy még a lélegzetetek is eláll. Nemcsak gúnyolódás által gyötrik majd őket, hanem attól sem fognak visszariadni, hogy lejárassák őket. És mindezt az Én nevemben. Az a fájdalom, amelyet Tanítványaim szenvednek el, semmiség ahhoz a fájdalomhoz képest, amit ezzel Nekem okoznak.

Az utóbbi időben szenvedésem oly méreteket öltött, hogy átélem újra mindazt a keserves kínszenvedést, melyen akkor mentem keresztül, amikor bűneitekért meghaltam. Az összes bűnért. Az egész emberiségért. Beleértve azokat is, akik Engem és Látnokaimat gyötrik. Beleértve a gyilkosokat, azokat az embereket, akik nyilvánosan megtagadnak Engem, és ezzel még dicsekednek is, ahogyan a világban jelenlévő rettenetes gonoszsággal is.

Kérlek, figyeljetek Látnokaimra. Érezni fogjátok a szívetekben, amikor az igazságot halljátok. Kérlek, ne essetek azoknak a csapdájába, akik üldözték Áldott Édesanyám látnokait, köztük Szent Bernadettet, vagy az Én  kis gyermekeimet Fatimában. A legnagyobb tiszteletlenséggel bántak velük, különösen az Én felszentelt szolgáim. Ők azok, akik a leginkább bántanak, amikor szeretetből fakadó Isteni Kinyilatkoztatásaim az emberiségnek adatnak. A Szívem még inkább gyötrődik, amikor ők nem hisznek az Isteni eredetű természetfelettiben, vagy nem ismerik fel azt, amikor az megmutatkozik előttük.

Kérlek, imádkozzatok a Látnokaimért, különösen azokért a Látnokaimért, akiknek az üzeneteit nem lehet elutasítani, a bennük megmutatkozó szeretet, és a bennük található figyelmeztetések miatt. Mert ők az Én igaz látnokaim. Fel fogjátok ismerni őket azokról a sértésekről, rágalmazásokról, gyötrelmekről és gyalázásokról, amelyeket Gyermekeim keze által kapnak.

Ha megfigyelitek azokat a gyalázásokat, amiket kapnak, és majd megfigyelitek azokat a hazugságokat, amelyeket olyan megalázó módon terjesztenek róluk, akkor fel kell majd tennetek magatoknak a kérdést: Ha ezt a személyt mindezidáig gyötörték, és nem hittek neki, akkor miért szidalmazzák őt továbbra is ilyen durván? Majd meg fogjátok kapni rá a választ. Imádkozzatok a Szentlélekhez a vezetésért, hogy  az Én igaz prófétáimat és látnokaimat meg tudjátok különböztetni azoktól, akik megtévesztenek benneteket.

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne