RSS
 

Archive for november 15th, 2010

A Második Eljövetel

15 nov

2010. november 15. hétfő; 3.00

Köszönöm leányom, hogy kitartasz Igazságomban, és megérted, hogy a veled való Kommunikálásom nagyon is valós. A testedben érezni fogod Lelkemet, amikor Eljövök, hogy kinyilatkoztassam neked Isteni Üzenetemet, amelyet az emberiségnek szükséges megértenie ezekben az időkben. Atyám gyermekeinek, egy tiszta szeretettel és szenvedéllyel telt üzenetet hozok. Ezek az üzenetek azért vannak, hogy Isten minden követőjének elmagyarázzák először is azt, hogy milyen fontos most, hogy térdre boruljanak, és hogy János könyvének Igazságát megértsék.

Elérkezett Második Eljövetelem ideje, és ennek jelei már feltárultak azok számára, akik ismerik az oly rég megjövendölt próféciákat. Figyeljetek, mit láttok most? A jelek most már láthatóak. Az ember nem ismeri fel azt a szörnyű hanyatlást, amelynek ki van téve. A gonosz hazugság, amellyel szembenéznek, és amelyet elfogadnak a gyanútlan Kormányok, észrevétlenül elrejtőzik az üdvösség látszata mögött.

Hallgassatok meg most Engem, Gyermekeim. Az Antikrisztus támadásra készen áll. Legyetek éberek, nyissátok fel szemeteket, és nyissátok meg szíveteket az Igazságra, vagy meg fogtok halni. Ne féljetek szeretett Követőim, mert ti, Örök Atyám Szent Imádására fogjátok vezetni nyájamat. Az élet eledele, ezen hívek számára bőséges lesz az elkövetkezendő sötét napok alatt. Maradjatok együtt, szeressétek egymást. Erősítsétek  egymást azért, hogy egyesíteni tudjatok minden rasszt, minden felekezetet és minden hívőt, mindenütt, Atyám Királysága felé.

A ti feladatotok lesz, hogy bemutassátok Isten szeretetét, és az Örök Élet jóságát, szeretetét, reményét és  igazságát, amely az egész emberiségre vár. A közös imádkozás, a gőg és a félénkség külső falának ledöntése által hatalmas erővé fogtok válni. Együtt erősek lesztek. A Belém, Isteni Megváltótokba vetett hitetek segíteni fog a hitetlenek megtérítésében. Ezek az emberek, sokan közülük önhibájukon kívül, nem tudnak semmit  Szeretetemről. Lehet, hogy szeretetet éreznek egymás iránt, de azt nem értik, hogy ez az érzés honnan származik. Vezessétek őket a világosságra, Isten gyermekei.

Én vagyok a Kenyér, Én vagyok a világosság. Világosságom biztonságban tart majd mindannyiatokat. De arra buzdítalak benneteket, hogy legyetek önzetlenek szívetekben és lelketekben, és gondoljatok azokra a szegény lelkekre, akiknek vezetésre van szükségük. Ezt példamutatással kell tennetek, és meg kell mutatnotok ezeknek a lelkeknek, hogy hogyan kerüljenek Hozzám  közelebb. Szelíden, de határozottan kell őket rábeszélni az út során. Fontos felébreszteni őket a tudatlanság álmából, még mielőtt túl késő lenne.

Gyermekeim, nem értitek Atyám Könyvének tanításait? A Könyvet – amely a földre való visszajövetelem jelét nyilatkoztatja ki –  tanulmányozni kell, és igazságként kell elfogadni. Isten, az Én Örök Atyám nem hazudik prófétáin keresztül. Ő nem keveredik ellentmondásba. Nektek most bemutatásra kerülnek az égi jelek, amelyek már meg voltak jövendölve, és fel kell most készülnötök.

Ti és családjaitok egy szempillantás alatt felemeltettek Velem együtt

Kérve-kérlek benneteket, imádkozzatok a vezetésért. Hívek, álljatok készen most a harcra az Én Nevemben, és álljatok ki az Antikrisztus ellen. Az emberek kinevetnek majd benneteket, amikor őket a jövendölésekre emlékeztetitek, amelyet János könyve tartalmaz. Megvádolnak majd benneteket, és kaján élvezettel pocskondiáznak majd titeket, nézeteitekért és aggodalmaitokért. Ne törődjetek ezzel, mert most kötelességetek van Felém. Imádkozzatok, imádkozzatok, és beszéljétek rá a hitetleneket, hogy fogadják el a tanításokat. Ne féljetek. Sokatoknak, akik aggódtok a jövő és családjaitok miatt, nektek a következőt kell mondanom. Amikor eljön az ideje, akkor ti és családjaitok egy szempillantás alatt felemeltettek a Mennyországba, Velem együtt. Akkor, amikor az Ég és Föld eggyé válik, megkapjátok majd az Örök élet ajándékát. Ez az, ami az Új Paradicsomot jelenti. Ez a nagy dicsőség, szeretet és tökéletesség ideje lesz minden Követőm számára.

Maradjatok erősek. A kínszenvedés egy rövid szakaszát kell elviselnetek. De hitetek erőben tart majd benneteket. Ne feledjétek, Én mindannyiatokat szeretem. Szeressetek viszont Engem, és segítsetek Nekem annyi lelket megmenteni, amennyit csak lehetséges.

Ti vagytok az Én erős hadseregem, és most elérkezett az idő, hogy felkészüljetek a csatára. Én mindannyiatokat Atyám Királyságába foglak vezetni.

Szerető Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A Világhatalom, az Antikrisztus és a Fenevad Bélyege

15 nov

2010. november 15. hétfő, 11.00

Most már felismered az igazságot, és Üzenetemet a valóságnak megfelelően fogadod el. Leányom, írd a következőket: Az a sebesség, amellyel a jövendölések kibontakoznak, az mindenki számára egyértelműen látható lesz. Első jelek egyikeként nézd az Egyházammal kapcsolatos nyilvánvaló változásokat. Ez nem lesz más, mint amikor tanítványaimat tévútra vezeti majd a csaló.

A második jel abban fog megmutatkozni, hogy sokan közületek már nem fogjátok irányítani saját országotokat. Ez magába foglalja az összes anyagi javak és a hadsereg irányítását is.

Gyermekeim, gyermekeim vezetői, és mindazok, akik a saját emberiekről való gondoskodásért felelősek, teljesen el fogják veszíteni az irányítást. Olyanokká válnak, mint egy evező nélküli csónak. Az általuk kormányzott csónak céltalanná válik, és ők el fognak veszni.

Gyermekeim, most nagyon kitartóan kell imádkoznotok, hogy lazuljon az a szorítás, amelyet ezek a gonosz embercsoportok felettetek fognak gyakorolni. Ők nem az Isten Királyságából valók, és a ravasz, megtévesztő külsejük miatt, ti nem fogjátok felismerni, hogy ez egy erős hatalom, mely óvakodik felfedni magát.

Gyermekeim, ti nem lesztek ennek tudatában. Azt fogjátok hinni, hogy nehéz időket éltek, pedig ezt a látszatot előre kitervelték, éppen azért, hogy ezt gondoljátok. Álljatok most fel, Gyermekeim.

A Fenevad Bélyege

Ne vegyétek fel a Bélyeget. Ha közületek többen nem veszitek fel, akkor erősebbek lesztek a számotokat tekintve. Ez a Bélyeg – a fenevad bélyege lesz a ti vesztetek. Ez nem az, mint aminek látszik. Ha beleegyeztek, akkor egyre messzebb távolodtok majd.

Óvakodjatok a csaló vezérelte Tervtől, amely arra irányul, hogy eltüntesse Örök Atyám minden jelét, és a Szentírás minden tanítását az életetekből. Ezt meg fogjátok tapasztalni az iskolákban, az egyetemeken, a kórházakban, és országaitok alkotmányában. A legundorítóbb dolog, ami mély fájdalmat okoz Nekem, az az írásokban lévő tanítások kitörlése, azokból, akik gyakorolják az Irántam, az Ő Isteni Megváltójuk iránti Imádatot. Hamarosan látni fogjátok, hogy az Én Igémet, és az igazság tanítását eltörlik, sőt büntetendővé teszik.

Gyermekeim, ti az Én Nevemben nagyon fogtok szenvedni. Ezek a gonosz erők a felelősek ezért. Őket a sátán vezeti. Mindenütt meg fogjátok őket találni, legfőképpen azokban a hatalmon lévő vezetőkben, akiktől túlélésetek függ. Gyermekeim, ne aggódjatok magatokért. Inkább azokért a szegény félrevezetett lelkekért aggódjatok, akiket a csaló úgy megfertőzött, hogy most nehéz szabadulniuk erős szorításából. Nem lehet bízni ezekben az emberekben. Vigyázzatok,  hogy hogyan kommunikáltok velük. Satuszerűen szorítanak majd benneteket, mivel ők irányítanak majd mindent. Nehéz lesz küzdenetek ellenük, mert irányítani fogják még a bankotokat, a tulajdonotokat, az adóitokat, és a túléléshez szükséges élelmeteket is.

De mindez nem fog sokáig tartani, mert napjaik meg vannak számlálva. Ha ők rabszolgaként a gonosz mellett maradnak, akkor a borzalom olyan szakadékába fognak zuhanni, hogy sorsuk leírása olyannyira elborzasztó és félelmet keltő lenne,  hogy az ember élettelenül esne össze, mint egy kő, hacsak egy percre bepillantana abba a kínszenvedésbe, amelyet ők fognak elviselni.

A Csata hamarosan megkezdődik és kibontakozik, amint Örök Atyám keze villámgyorsan le fog sújtani, büntetésül a bűneikért, amelyeknek ezen a Földön most tanújává váltok. A bűnöknek, amelyekért Meghaltam. Senki sem mondható Isten gyermekének,  aki  tanúságot tesz emellett, vagy lepaktál ezzel a baljós, ám fegyelmezett hadseregével a rombolásnak. Ez a gonosz hadsereg, amely tele van a pokol mélységének démonaival, az ártatlan emberek számára felfoghatatlan mérvű gonosz tetteket hajt végre.

Nem szeretném Gyermekeimet megijeszteni, de az igazság idővel a maga valójában fel fog tárulni. Keljetek fel most, Gyermekeim, és harcoljatok a gonosz erők ellen, még mielőtt ők pusztítanának el benneteket. Legyetek óvatosak a Globális szabályokkal, azok minden fajtájával, mértékével, formájával, vagy törvényével szemben. Elővigyázatossággal szemléljétek vezetőiteket, és mindazokat, akik irányítják a napi hozzáféréseteket a pénzhez, amely élelmet fog biztosítani számotokra, és életben tart benneteket. Szükségetek lesz most arra, hogy élelmiszert tartalékoljatok.

Ezt az üzenetet nem abban a formában kaptátok, mely tanításaimat tükrözi, de figyeljetek most Rám. Ezek a próféciák meg voltak jövendölve. Most Gyermekeimnek kell figyelmesen hallgatniuk. A Sötétség szelleme egyre nő, és ti, híveim, most erősek kell, hogy maradjatok. A Belém vetett hiteteket, imáitok által tartsátok életben. Az Irgalmasság Rózsafüzérét minden egyes Gyermekem naponta kell, hogy imádkozza, mert ezáltal a lélek megerősödik, és a halál pillanatában kegyelemre talál.

Gyermekeim, kérlek, ne hagyjátok, hogy Üzenetem megijesszen benneteket. Követőim, van egy kötelességetek most Felém. Hadd mondjam ezt el. Ne feledjétek, hogy amint elfogadjátok Szavamat (Üzenetemet), a Szentlélek eltölt benneteket. Ne féljetek, mert ti kiválasztottak vagytok.  Ti, mint a Követőimből álló hadsereg, a gonoszra vereséget fogtok mérni. Ezért imádkoznotok kell.

A tiszta szeretet üzenetével jövök hozzátok. Nem ismeritek fel,  hogy ti a Paradicsomot fogjátok megélni, amikor az Ég és a Föld eggyé válik? Nincs mitől félnetek, Követőim, mert testetek, lelketek, és elmétek az Isteni Hierarchia birodalmába emeltetik majd fel. Látni fogjátok szeretteiteket, azokat a szeretteiteket, akik kegyelmet találtak Örök Atyámnál.

Azt tegyétek, amit Én mondok nektek. Imádkozzatok, beszéljetek Hozzám, szeressetek Engem, és bízzatok Bennem. Én pedig viszonzásul erőt adok majd nektek. Imádkozzatok védelemért a nektek adott Legszentebb Rózsafüzér imádkozása által,  amelyen szeretett Édesanyám áldása nyugszik. Egyrészt ezt az imát azért kell imádkoznotok, hogy segítsen megvédeni benneteket a gonosztól, másrészt  azért, hogy azok védelmét kérjétek, akikkel  kapcsolatba kerültök, hogy ők ne tudjanak beszennyezni benneteket, vagy ne tudják eloszlatni az Irántam való hiteteket, amelyet szívetekben  őriztek.

Imádkozzatok Látnokaim és prófétáim védelméért is. Imádkozzatok az Én szeretett, felszentelt szolgáimért, azokért a szent hithű szolgákért, akiket azért küldtem, hogy vezessenek benneteket. Ők is, éppen úgy, mint Követőim, a gonosz által okozott kínokat szenvedik el. A gonosz sosem fog felhagyni azzal, hogy vakká tegyen benneteket az Igazságra, és felhasznál minden ördögi taktikát, hogy meggyőzzön arról benneteket, hogy a ti hitetek hamis. Hallgassatok meg Engem. Ő, a csaló, minden észérvet és érvelést be fog vetni, finom, gyengéd módon, hogy arról győzzön meg benneteket, hogy ő reményt hoz életetekbe. Az Antikrisztus által ő arra fog törekedni, hogy elhitesse veletek, hogy ő a Kiválasztott.

Az Antikrisztus

Ennek az undorító csalónak sok Gyermekem fog áldozatul esni. Legyetek éberek. A világban úgy fogják őt megismerni, mint a szeretet, a béke és a harmónia hírnökét. Az emberek térdre fognak előtte borulni, és imádni fogják őt. Megmutatja majd nektek a hatalmát, és ti elhiszitek majd,  hogy az Isteni eredetű. De nem az. Olyan módon fog benneteket utasítani,  ami időnként furcsának fog tűnni. Az igaz hitűek tudni fogják, hogy ő nem a világosságból való. Beképzelt, nagyképű fellépése elrejti majd merő gonoszságát. Büszkélkedése és magamutogatása úgy fog tűnni, mintha mindenki iránt érzett igaz szeretet és együttérzés lenne. Ez alatt a látszat mögött pedig tele van gyűlölettel szeretett Gyermekeim iránt. Nevet a zárt ajtók mögött.

Gyermekeim, rémesen össze fog zavarni benneteket. Ő  hatalommal teljesnek, határozottnak, humorosnak, gondoskodónak, szeretetteljesnek fog tűnni, és megmentőként fognak rá tekinteni. Mindenkit vonzani fog helyes arca, de ő hamarosan meg fog változni.

Rettenetes pusztítást végez majd a világban, és sokakat meg fog gyilkolni. Terror cselekedetei mindenki számára világossá fognak válni. Le fogja rombolni függetlenségeteket, és közreműködik majd a Bélyeg – a Fenevad Bélyegének – létrehozatalában. Ti, gyermekeim, erősek kell, hogy legyetek. Ne vegyétek fel a Bélyeget, mert ha megteszitek, akkor az ő gonosz hipnotikus befolyása alá kerültök.

Sokan fognak meghalni a Bennem való hitükért. Ne féljetek, mert ha Értem, Bennem vagy Velem szenvedtek, akkor ti kiválasztottak vagytok. Imádkozzatok, imádkozzatok, hogy az ő rémuralmának ne vessétek alá magatokat. Álljatok fel, és harcoljatok Értem.

Ne hagyjátok, hogy az Antikrisztus, meggyőző bája által győzedelmeskedjen lelketek fölött. Hagyjátok, hogy Karjaimban tartsalak benneteket, hogy Isteni Kegyelmem által ringassalak titeket, hogy az Igazságért folytatott harchoz erőt adjak nektek. Irántatok való szeretetem sohasem hal meg.

Sohase válasszátok az Antikrisztus útját, mert különben ti is elvesztek Számomra. Nagyon nehéz lesz, de nagyon sokféle segítséget fogtok kapni gyermekeim, hogy szenvedéseteket enyhítsem. Menjetek, és imádkozzatok Isteni Irgalmasságomért, és készüljetek fel a végső harcra.

Jézus Krisztus,  Népem Királya

Megváltó és Igazságos Bíró

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne