RSS
 

Archive for november 18th, 2010

Üzenet az Agnosztikusoknak* és az Ateistáknak

18 nov

2010. november 18. csütörtök; 21:00

Azoknak, akik azt állítják, hogy nem hisznek Bennem, a következőket kell mondanom. Kérdezzétek meg magatoktól: fel tudtok idézni a múltatokban egy olyan időszakot, amikor hittetek? Emlékezzetek vissza, amikor még gyermekek voltatok, amikor hittetek Istenben. Nem számít, hogy szüleitek milyen vallást gyakoroltak. Hittetek akkor? Mi változott meg? Mások befolyásoltak? Azt mondták nektek, hogy van racionális válasz a létezésetekre?

Már az idők kezdete óta nehéz volt elfogadniuk Gyermekeimnek, hogy ezen a léten kívül létezhet egy másik is. De nézzetek csak körül a világban, és lássátok meg az Örök Atyám általi teremtés csodáját. A napot, a holdat, a tengert, a folyókat, a növényeket, az állatokat és a teremtés minden csodáját, s akkor feleljetek a következőkre:

Honnan lett mindez? Valóban azt hiszitek, hogy ez egy felsőbbrendű lényen kívül, valami másból jött létre?

Vigyázzatok, amikor azokat a hazugságokat halljátok, amelyeket azok az úgynevezett jövendőmondók terjesztenek, akik a New Age mozgalomhoz tartoznak.

Őket afelé vezetik, amelyet az igazságnak, és egy új korszak által nekik ígért élet izgalmának hisznek. Ez a korszak, ahová hitük szerint vezetik őket, az egy új Paradicsom. Egy emberi irányítás alatt álló formátum, de egy dicsőséges központja az univerzumnak. Ez egy hamis tan. Isten sok gyermeke, beleértve a hívőket, tévesen összekeverik az ebben a tanban való  hitüket, a világosságról szólóval.

Őket a démonok vezetik. Némelyek tudatában vannak ennek, mások nem. Imádkozzatok, hogy ők meglássák az igazságot, mielőtt még folytatnák az ürességbe vezető értelmetlen útjukat.

Az Ateistáknak a következőt mondom: Bármennyire is megbántotok Engem, szeretlek titeket. Azok az ateisták, akiket más meggyőződések vezetnek és befolyásolnak, álljanak meg, és gondolkodjanak. Abbéli igyekezetükben, hogy emberi magyarázatokat kövessenek, egyszerűen egy másik hitben hisznek. Ez az a hit, hogy az ember az irányítása alatt tart mindent, pedig nem. De ugyanezeket az embereket, az Én drága gyermekeimet, akikért Én harcolni fogok, arra buzdítják, hogy a sátánt, azaz a csalót, az emberiség ellenségét kövessék.

Kérdezzetek meg egy Ateistát, aki kész bármit bevetni, hogy Isten gyermekeire nyomást gyakoroljon, hogy miért teszi ezt?

Nem elég egyszerűen csak elutasítani Engem? Miért hazudnak ezek az emberek? Sok ilyen ateista csoportnak van terve arra, hogy egy hamis tanra csábítsa és csalja Gyermekeimet.

Tévedés ne essék, ami az ő hitük, az a vallás egy másik formája. Egy olyan vallásé, amely felmagasztalja az intelligencia, az értelem és a gőg hatalmát. Ők felülmúlják a sátán legjellemzőbb tulajdonságait. Vakságukban ők egy másik vallást követnek – a szeretet nélküli Sötétséget tömjénezik.

Ezek az Ateisták olyan szenvedélyesek, olyan büszkék a vallásukra, hogy nem értik, hogy az, amiben hisznek, az egy vallás – annak a csalónak a vallása, aki a butaságukon kacag.

Ateisták, még utoljára hallgassatok meg Engem. Térjetek vissza a Szentíráshoz. Nézzétek meg János Könyvét, és fontoljátok meg az Igazságot, ami most kezd el kibontakozni. Nem tűnik most számotokra valóságosnak, ahogyan tanúi vagytok az eseményeknek, melyek pőrén, lépésről lépésre, naponta tárulnak fel előttetek?

Nem látjátok, hogy az oly rég megjövendölt Igém, Próféciám, az igazság lehet?

Nyissátok ki szemeteket, és szóljatok még egyszer Hozzám a következőképpen:

“Isten, ha te vagy az Igazság, mutasd meg nekem szereteted jelét. Nyisd meg a szívemet, hogy útmutatást kapjak. Ha létezel, engedd, hogy érezzem szeretetedet, hogy láthassam az Igazságot. Imádkozz most érettem”

Most, amikor utolsó alkalommal Hívlak benneteket, ezt mondom:

A szeretet nem az ember műve. Nem láthatjátok, de érezhetitek. A szeretet Örök Atyámtól származik. Ez egy ajándék az emberiség számára. A szeretet nem a sötétségtől ered. Az általatok érzett sötétség mentes a szeretettől. Igaz szeretet nélkül nem érezhetitek, nem láthatjátok a világosságot. Nem láthattok semmilyen jövőt. Én vagyok a Világosság. Én vagyok a jövő. Én örök dicsőséget és életet hozok nektek. Térjetek meg most, és kérjétek Segítségemet. Tegyétek ezt, és válaszolni fogok nektek, és Ölelésembe burkollak benneteket.

Örömkönnyeim meg fognak menteni benneteket, amint újra szeretett Gyermekeimmé váltok. Jöjjetek most, és csatlakozzatok Hozzám a Paradicsomban.

Szerető Megváltótok

Jézus Krisztus

 

*Agnosztikus: Az agnosztikusok így fejezik ki véleményüket: „nem lehet tudni, hogy Isten létezik-e”.
http://lexikon.katolikus.hu/A/agnoszticizmus.html

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne