RSS
 

Archive for the ‘VolumeOne’ Category

Utolsó üzenet a „Nagyfigyelmeztetés” Kötetbe

19 feb

2011. február 19. szombat, 15.00

Drága, szeretett leányom, nagyon igyekszel engedelmeskedni Utasításaimnak, hogy megszentelődjön a lelked, és ez nagyon kedves Nekem. Kérlek, szánj rám egy teljes órát napodból, csendességben Velem, és engedd, hogy közelebb vonhassalak Szent Szívemhez.

Sokkal erősebbnek fogod érezni magad, ha ezt teszed. Kezdd el már mától ezt az időt az Én társaságomban tölteni, hogy megvilágosíthassam szívedet, és megkönnyíthessem terhedet.

Ma szeretném feltárni neked Óhajomat az emberiség felé, hogy kezdjék el kiértékelni életüket a Nagyfigyelmeztetésre való felkészülés során. Leányom, azoknak, akik nem fognak felkészülni, sok imára van szükségük.

A Nagyfigyelmeztetés – a nagy ajándék – most bemutatásra kerül majd a világnak. Mindenki lehetőséget kap majd arra, hogy megízlelje az örömet, amikor ők végre ráébrednek az igazságra. Létezésem Igazságára. Imádkozz mindenkiért, Gyermekem, hogy legyen majd bátorságuk Megbocsátásomat keresni.

Leányom, Gyermekeim végre mindenütt kezdik felnyitni a szemüket. Ők most ébrednek rá arra, hogy a világ változóban van. A világ – ahogyan ők egykor ismerték – egy új fázisba lépett. Ez az új fázis számos szakaszon át vezet majd, mielőtt Gyermekeim végül készen állnak az Új Paradicsomra.

A csaló élősködői makacsul harcolni fognak a keserű végig, sajnos. Imádkozzatok most a szegény megtévesztett lelkekért, hogy egy szikrányi fény árassza majd el szívüket, amikor ők kapcsolatba kerülnek hithű Követőimmel. Ti, Követőim, folyamatosan kapjátok a kegyelmeket, hogy segítsetek megtéríteni mindazokat a lelkeket, akik elvesztek a vadonban, és összezavarodott állapotban vannak, amit a sátán okozott a lelkükben.

A La Salette-i, a Fatimai és a Garabandali próféciák most bontakoznak ki

Mindazok a próféciák, melyek az Áldott látnokoknak adattak La Salette-ben, Fatimában és Garabandalban, most fognak mindenki szeme láttára kibontakozni. Mert mindazon több ezer hívő, akik ismerik és elfogadják ezeket a próféciákat, tudják, hogy most Én, a ti Megváltótok, hívlak mindannyiatokat imádkozni az egész emberiség lelkéért. Nyissátok meg szíveteket még egyszer ezekre az új üzenetekre – a maguk nemében az utolsó próféciákra, hogy eljussanak valamennyi Gyermekemhez, mielőtt Én visszajövök ítélni.

Felhívás minden Egyházi Szolgához

Szólítom az Én felszentelt szolgáimat minden olyan felekezetből is, ahol tisztelik Örök Atyámat, hogy hallgassanak meg most. Ne engedjétek, hogy a csaló, az ő Hamis Prófétája által, megtévesszen benneteket elhitetvén azt a hazugságot, amit az ő nevében fognak elkövetni hamarosan. Ez egy nagyon nehéz időszak lesz nektek, akik szerettek Engem, mert nagyon össze lesztek zavarodva.

A Hamis Próféta és az Antikrisztus

Csak figyelmesen nézzétek a Hamis Prófétát – aki megkísérli majd vezetni Egyházamat -, mert ő nem Örök Atyám Házából való. Úgy fog tűnni, mintha onnan való lenne. De ez nem lesz igaz. Figyeljétek meg azt a barátságot, amit ő fog mutatni az Antikrisztussal, mert ők ketten lesznek a legmegtévesztőbb sátánkövetők – báránybőrbe bújva. Az ősi csodákhoz hasonló hatalommal fognak rendelkezni, de ez sátáni hatalom lesz. Meg kell maradnotok a kegyelemben mindenkor, hogy megvédjétek hiteteket. Imádkozzatok az Én langyos hitű Szent szolgáimért, akik a csaló karjaiba vonódnak majd. A csaló vonzani fogja őket, mert ő izgalmat, szenvedélyt fog kínálni, és úgynevezett szeretetet, mely én-vezérelt lesz, és az ő karizmatikus megjelenésének nehéz lesz majd ellenállni. Ha ezen az úton mentek, felszentelt szolgáim, akkor örökre el fogtok veszni a Számomra.

Azt kérdezhetitek, miért kell ezeknek az eseményeknek ilyen nehézségeket adniuk. Aztán majd csodálkozni fogtok, miért Engedem megtörténni ezeket az eseményeket. Jézus, az Ő Irgalmasságában, biztosan nem adna ilyen akadályokat? Nos, meg kell Engednem ezeket, mert ezen próbatételek által valósulhat meg az Örök Atyám és a gonosz közötti végső csata. Egy végső összecsapás nélkül őt, a sátánt, nem lehetne végül az Örök Pokol mélyére vetni.

Legyetek éberek ezzel a megtévesztéssel szemben. Ne engedjétek, hogy lelketek elvesszen ily módon. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok a megkülönböztetés és tisztánlátás kegyelméért, hogy olyannak láthassátok ezt a Hamis Prófétát, ami ő valójában. Egy démon, aki a pokol mélyéről küldetett, hogy eltérítsen benneteket. Legyetek hálásak azért, hogy az ő célpontjai vagytok. Mert az Irántam való hűségetek miatt próbára lesztek téve, a végső próbára. A hitetek próbájára. Soha többé nem kell szembenéznetek egy ilyen próbatétellel. Tehát legyetek felkészültek. Forduljatok Hozzám most ti, mindannyian, felszentelt szolgáim, mielőtt még túl késő lenne.

Szeretett Megváltó Jézus Krisztusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 februári üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Az Arab Világ felkelése – a Világ Vezetői közül hármat meg fognak gyilkolni

17 feb

2011. február 17. csütörtök, 23.45

Drága, szeretett leányom, boldog Vagyok ma most, hogy eme fontos üzenetsorozat – az egész emberiség számára történő – közzététele előkészítés alatt van. Hamarosan azt fogod tapasztalni, hogy minden ország keresni fogja ezeket az üzeneteket. Ne aggódj a biztonságod miatt, mivel Én oltalmazni foglak téged és családodat, minden időben. Bár tele vagyok szeretettel irántad, gyermekem, Szívem megszakad a nagy bánattól azon szenvedés miatt, melyet jelenleg a ravasz társadalom okoz, azt tervezvén, hogy átveszik a hatalmat az országok felett.

Ők ezt azáltal fogják megtenni, hogy agyafúrt módon eltávolítják a Vezetőket.* Majd segítséget ajánlanak. Aztán megvásárolják az új rezsimek barátságát, mígnem irányítják majd őket. Ez az új irányítás rosszabb lesz azoknál a hataloméhes diktátoroknál, akiket a szabadság nevében buktattak meg.

Nézd most, leányom, azt a sebességet, amellyel az Arab világ fog egyesülni, Népem, a Zsidók ellen. Nézd, hogyan fog minden szövetségesük elpártolni, védtelenül hagyva őket.

Leányom, amikor a Nagyfigyelmeztetés megtörténik, Szavam (Üzenetem) készségesen meghallgatásra talál majd, a megtérés bekövetkezte után. Ez lesz az ideje annak, hogy szent Követőim elszántan egyesüljenek a zsarnokság ellen, mely meg fog jelenni a Nyugati Világban, különösen Európában. Harcoljatok az imádkozáshoz való jogotokért. Ha nem harcoltok érte, ez nem egy vallási háború, hanem egy népirtó háború lesz.

A világ vezetői közül hármat hamarosan meg fognak gyilkolni, egyiket a másik után. Ne feledjétek, hogy mindegyiküket meg fogják gyilkolni a Gonosz Csoport – a szubkulturális szervezetek cselszövése által, melyek minden nemzetben uralkodnak, annak ellenére, hogy ti nem látjátok őket, mert ők gyávák. De már nem fognak sokáig rejtőzködni. Amikor az irányítás a markukban van, versengeni fognak a figyelmetekért, és tisztelet követelnek majd.

A Nagyfigyelmeztetés segít majd megmenteni valamennyi Gyermekemet, mindenütt. A Megtérés, mely egy ajándék Tőlem, még azoknak is megadatik majd, akik cselszövést terveznek, hogy irányítást nyerjenek Isten Földje felett. Ha csak megértenék, hogy ez a hatalom soha nem lesz az övék, talán abbahagynák. De ők vakok.

Több Angyalom** – akik most, mint emberi lények szüremlenek a világba – segít majd megmutatni ezen szegény félrevezetett lelkeknek az igazságot. Sokan meg fognak térni. Mások viszont nem.

Leányom, menj, terjeszd az üzenetet gyorsan. Csak heteid vannak. Használj fel minden, számodra elérhető eszközt. Mutass bátorságot. Feltétlenül tégy meg mindent, hogy lehetővé tedd valamennyi Gyermekem, minden nemzet számára, hogy megértsék különleges Ajándékom értelmét – amikor kinyújtom Kezem a Mennyből, hogy megmentsem az ő lelküket.

Azok, akik először nem fognak megtérni, majd megtérnek az Üldöztetés előtt, amikor egyre több lélek fordul vissza Hozzám. Ez egy nagyon nehéz időszak lesz mindenki számára. De legyetek türelmesek, jó idők várnak rátok, amikor a béke vissza fog térni a Földre. Gyermekeim – ezen ébresztő hívást követően – meg fogják látni a szeretetet, melyet Én érzek, és futva jönnek vissza majd Karjaimba. Aztán amikor ez bekövetkezik, Karom fogja alakítani és megvédeni Királyságomat a csalóval szemben, akinek uralma nagyon rövid lesz.

Ez egy fordulópont az emberiség történelmében, gyermekek. Ezt nagyon rövidesen meg fogjátok érteni. Addigra minden kétkedő gondolatotok el fog tűnni a Nagyfigyelmeztetéskor – amikor ez megtörténik, ki fogjátok tárni szíveteket az igazságra.

Menj most, leányom, Békével és az egész emberiség iránti Szeretettel

Jézus Krisztus, a Zsidók Királya

 

Megjegyzés

* A látnoknő szeretné megértetni a világgal, hogy az ok, amiért ő nem teheti közzé a vezetők neveit – amelyek közül kettő az Arab Világból, és egy a kontinentális Európából való – a következő: a családjaik iránti tiszteletből, és az indokolatlan szenvedés elkerülése végett. Ugyanakkor ő az üzeneteket átadta számos papnak és a médiának, mely zárolta, kiadásra készen, amint a gyilkosságok rövidesen bekövetkeznek (az egyes gyilkosságok között nagyon rövid időszakok lesznek).

** A látnoknő értelmezése az, hogy az Angyalokra való utalások a „hírnökökre“ utalnak, akik arra választattak ki az egész Világon, hogy közöljék az isteni üzeneteket, melyek segítenek terjeszteni a megtérést.

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 februári üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

A Szentlélek üzenete

12 feb

A Szentlélek üzenete

2011. február 12. szombat, 15.30

Eljött az ideje annak, hogy felkelj most, hogy fogd ezt a kelyhet és igyál belőle, mert ez az Üdvösség Kelyhe. Azáltal, hogy e kehelyből iszol, te most kész leszel arra, hogy megoszd ezt a kelyhet az emberiséggel. Te most arra készülsz, hogy nyilvánosságra hozd Krisztus szavait, hogy a lelkek megmenekülhessenek a Nagyfigyelmeztetés során.

Ne vesztegess el egyetlen pillanatot sem, mivel már közeledik ennek a nagy eseménynek az ideje. Csak nagyon rövid idő áll majd rendelkezésedre, hogy a világ elolvassa ezek tartalmát az interneten. De ez az időszak jelentős szerepet fog játszani milliók – a pokol tüzétől való – megmentésében.

Ez egy nagy felelősség, de te most már készen állsz.

Menj most szeretettel és békével

A Szentlélek

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 februári üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Jelentesd meg Üzeneteimet az egész világon

07 feb

2011. február 7. hétfő; 22.00

Leányom, kicsit eltévelyedtél, és most erőt kérsz, mely magabiztosságot és bátorságot ad neked, hogy végrehajtsd Utasításaimat. Ez jó. Adjátok át nekem az időtöket, ahogyan azt Szeretett édesanyám kérte, mert lelketeknek tisztának kell maradnia, amikor Szavamat (Üzenetemet) közlitek.

Most arra kell kérnem téged, hogy kezdd el megtervezni értékes Nagyfigyelmeztetésem közzétételét, mely egy ajándék minden egyes személynek a világon. Nekik meg kell kapniuk ennek részleteit február végéig az interneten keresztül, szerte a világon. Siess, gyermek, tedd, amit tenni kell, hogy a lehető legtöbb ember lehetőséget kapjon arra, hogy meghallja ezt. Szánj időt erre, szeretett leányom, mert ez most sürgős. Ennek a kérésnek nem az a célja, hogy megrémisszen téged, hanem az, hogy nyomatékosítsa a sürgősséget, hogy a lehető legtöbb ember a világon felkészült legyen. Akkor törekedhetnek a kiengesztelődésre, mikor bűneik lelepleződnek szemeik előtt.

A felkészülés nagymértékben fogja a javukat szolgálni. Ezen darab írás révén fogják túlélni a Nagyfigyelmeztetést. Aztán megtisztulnak majd, és a kapott áldásokkal készek lesznek majd szembenézni az elkövetkezendő megpróbáltatásokkal.

Ragadd meg ezt az ajándékot, Leányom. Ne légy ijedt vagy kiábrándult. Ez egy ajándék az emberiség számára. Az, hogy elfogadtad ezt a hívást, azt eredményezte, hogy szenvedtél, de nem úgy, ahogy számítottál rá. Szenvedésed a kísértés miatt jött létre. Kételyeid megakadályoznak téged abban, hogy elfogadd a lelkedben lévő békét és örömöt, ami a tiéd lenne, ha engednéd Nekem, hogy kézen fogjalak és vezesselek téged. Itt az ideje most, leányom, hogy átadj Nekem mindent. Ajánld fel Nekem – ajándékként – szabad akaratodat, és Én a legnagyobb és legbecsesebb ajándékot adom majd neked. Békét, örömet, és hatalmas szeretetet Irántam, lényed minden porcikájában. Jöjj most, leányom. Légy az Enyém. Végül egyesülj Velem. Add Nekem minden szeretetedet, szenvedésedet, aggodalmadat és gondodat. Csak engedd el azokat most. Akkor, és csakis akkor leszel igazán szabad, és szívedben könnyed.

Ez a munka erőt igényel majd, leányom. Te nemcsak az vagy, amit te látnoknak nevezel. Én a prófétálás adományát adom neked. Miért? Mert te, drága Prófétám, jelentős szerepet fogsz játszani abban, hogy terjeszd a jó hírt az egész világnak Második Eljövetelemről, amikor Én visszatérek a földre.

Tisztában vagyok azzal, hogy ez a hír sokként érhet téged, de te már nagyon-nagyon régóta készülsz erre a szerepre, csak nem tudtál róla. Segítvén téged ebben a feladatban, Én számos szentet jelöltem ki, hogy segítsenek téged. Több között Szent Benedeket, Szent Ágostont, Szent II. János Pál pápát, Szent Fausztinát, Szent Malakiást és Avilai Szent Terézt. A többieket is fel fogom fedni idővel. Mindannyian azon munkálkodnak most, hogy támogassák feladatodat, mely az egyik legfontosabb, ami valaha is adatott az emberiségnek, a történelem eme válságos időszakában.

Ne félj, leányom. Te több mint alkalmas vagy erre a feladatra. Mit gondolsz, miért követelek ilyen fegyelmet tőled? Még meg kell tenned néhány utat lelki fejlődésedben, de ez el fog jönni idővel. Én továbbra is fogok személyesen beszélgetni veled, miközben az első kötet nyilvánosságra kerül. Szeretlek, leányom. Tudom, hogy szeretsz Engem. Tudom, hogy ez nagyon nehéz lehet számodra, minden rád nehezedő nyomással együtt. De ki fogsz tartani, és egyre erősebb leszel. Energiád és gyors észjárásod biztosítani fogják, hogy ez a fontos üzenetsorozat eljusson valamennyi Gyermekemhez, mindenhova. Minden országba.

Mára ennyi. Köszönöm, hogy szántál időt az elmélkedésre, és arra, hogy válaszolj Nekem ma este.

Szerető Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 februári üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Világméretű Megtérés van készülőben

06 feb

2011. február 6. vasárnap, 13.40

Drága, szeretett leányom, ez az utolsó üzenetek egyike, melyet be kell illeszteni az Én szent írásom első darabjába, melyet „A Nagyfigyelmeztetés” kötete foglal magába.

Szeretett Gyermekeim, hamarosan – a büntetés által – tudomásotokra lesz hozva Létezésem. Most hamarosan, a Mindenható Istenben hívők és az Ateisták egyaránt meg fogják kapni a végső ajándékot, még a dicsőséges nap előtt, amikor Én visszatérek ítélni.

Ez a nagy esemény meg fogja nyitni a szíveteket, és félelemmel vegyes áhítattal fogjátok nézni azt a csodálatos szeretetet, melyet Én mutatok nektek az Irgalmasság ezen cselekedete során. Sokan közületek nem fogják fel az Én, vagy Örök Atyám létezését. Mert oly sokatoknak, ártatlan lelkeknek, meg kellene értenetek, hogy Irgalmamat adom nektek a Nagyfigyelmeztetés során.

Mindegy milyen névvel szeretnétek majd illetni Engem, ekkor majd egy új értelmezés ragadja meg lelketeket. Legyetek hálásak, amikor ez megtörténik, mert ez a Büntetés lesz a ti Üdvösségetek.

Amint ennek az eseménynek vége, valamennyi hívő – együtt azokkal, akik csatlakozni fognak, mert végre megértik majd az igazságot – meg fogja alakítani földi új Hadseregemet. Mindannyian – akik megbocsátást fogtok keresni, mikor bűneitek feltárulnak majd számotokra – törekedni fogtok arra, hogy terjesszétek az igazságot a sötétségben lévőknek.

Ez az ajándék, Gyermekeim, fájdalmat fog hozni nektek, amikor kigúnyolnak benneteket az Én nevemben. Legyetek hálásak, amikor ez történik, mert abból fogjátok tudni – bármilyen fájdalmasak is lesznek ezek az élmények -, hogy az Én igaz tanítványaim vagytok. Ti Velem lesztek a Paradicsomban, ha eljön az ideje. Soha ne féljetek hitetek miatt Szeretteim. Mert ha csak egy pillanatra is megpillantanátok azt az igazi pompát, amelyet Atyám teremtett számotokra a Paradicsomban, a ti emberi szemetek nem állhatná a fényt és a dicsőséget. Ha egyszer megpillantanátok – bármennyire is kötődtök ehhez a földhöz, bármilyen gyönyörű is ez, hiszen ezt is Isten teremtette – könyörögnétek azért az időért, amikor Velem lehettek a Paradicsomban.

A Szeretet Üzenete az Ateisták részére

Ne feledjetek egy végső tanítást Tőlem. Ateisták mindenütt, hallgassátok meg ezt az üzenetet most, még ha nehéz is számotokra megtenni ezt. Minden egyes Gyermekem ezen a földön érez szeretetet valamikor élete során. Amikor szeretetet éreztek szívetekben, nem láthatjátok, nem tudjátok megtapintani, és nehéz lehet számotokra még leírni is. Nincs tudományos módszer, amellyel meg lehetne állapítani azt. A szeretet alázatossá tesz benneteket. A szeretet nagylelkűvé, nemes szívűvé tesz benneteket. A szeretet segíthet, hogy nagyobb áldozatokat hozzatok. A szeretet bonyolult, de szenvedélyes. A szeretet nem ember-alkotta. Ez egy ajándék Istentől. A szeretet csak egy forrásból származik. A szeretet maga az Isten. Az Isten maga a szeretet. Ez ilyen egyszerű. Nyissátok meg szívetek arra a tiszta szeretetre, melyet Én és Örök Atyám érzünk mindannyiatok iránt. Nézzetek rám úgy, ahogy egy gyermek nézne a szülőjére. Hívjatok Engem, és Én betöltöm majd a szíveteket. Ha ez megtörténik, soha nem fogtok visszafordulni.

A ti szerető Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 februári üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

A Szeretet az út az Üdvösséghez

05 feb

2011. február 5. szombat; 11.50

Drága, szeretett leányom, ma további kegyelmeket kaptál, melyekkel Én közelebb tudlak vonni Magamhoz. Mert csak a Közelemben tudod megtapasztalni a békét, a szeretetet és az örömet a szívedben. Csak az ima által, és azáltal, hogy átadod Nekem gondjaidat, fogsz eggyé válni Velem. Ha átadod magad, leányom, és bízol Bennem, akkor meg fogod érteni a szeretetet, melyet Én érzek irántad a Szívemben. És ha így teszel, az Irántam való szereteted megerősödik. Csak ha felajánlod, és az Én kezembe helyezed minden gondodat, akkor fognak azok elrendeződni.

Csak akkor tudtok igaz szeretet mutatni mások felé, ha szerettek Engem. Csak a szeretet által lesztek megáldva azokkal az adományokkal, hogy más embereket az Én – szeretettel és irgalommal teljes – szívemen keresztül néztek.

Csak akkor fog az életetek megváltozni, és csak akkor fogja átjárni az öröm mindennapi életeteket, ha igaz szeretetet mutattok Felém. Soha ne féljetek Szeretetemtől, gyermekek. Bőségesen lenne mindannyiatok számára, ha csak Hozzám fordulnátok, és kérnétek azt. Ha egyszer megkapjátok ezt a szeretetet, legyetek bőkezűek vele. Terjesszétek Szeretetemet mindenütt, hogy ti, mind, különösen a langyos lelkületűek, a lelketekbe tudjatok hívni Engem. Ez az egyetlen út az üdvösséghez.

A ti szerető Megváltó Jézus Krisztusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 februári üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Készüljetek a Nagyfigyelmeztetésre, a Lelkiismeret Átvilágítására

28 jan

2011. január 28. csütörtök; 00.15

Ma éjjel, drága, szeretett leányom, megkaptad a kegyelmeket, melyek megerősítenek téged ennek a szent feladatnak a folytatásához. Szeretett és dédelgetett követőim odaadása révén, akik kitartóan imádkoznak érted, te, Leányom, gyorsan fogsz előrehaladni az Igazság Könyvének befejezésében. Bármennyire zaklatott is vagy, továbbra is nehezen tagadod meg az Irántam való kötelességedet. Ez kedves Nekem, de nincs sok időnk.

Leányom, ez a különleges kegyelem – az Igazság Könyve – most adatik a világnak, hogy megmutassa Gyermekeimnek, hogy mit kell tenniük a Nagyfigyelmeztetésre – a Lelkiismeret Átvilágítására – való felkészülés érdekében, amely az emberiségnek adatik, hogy segítsen megfelelően felkészülniük Második Eljövetelemre.

Azoknak, akik nem hisznek Bennem, szintén meg kell adni az esélyt, hogy olvassák az igazságot. Amikor ez az esemény bekövetkezik, miután ezeket az üzeneteket megkapja a világ, az emberek meg fogják érteni – az általad, az emberiség megmentésére adott – Szavaim (Üzeneteim) hitelességét, leányom.

Egy Misztikus Esemény megtapasztalása, minden 7 év feletti által

Ne érezd magad megbántva, amikor az emberek elutasítják ezeket az üzeneteket, leányom. Csak légy hálás, hogy nekik megadatik ez az ajándék. Ők meg fogják érteni eme prófécia igazságát, ezen misztikus eseményt követően, melyet minden 7 évnél idősebb Gyermekem meg fog tapasztalni, mindenütt a világban. Azok, akik életben maradnak ezután az esemény után, figyelmesebbek lesznek ezen szent könyv tartalmát illetően. Nehéz lesz számukra, hogy ne vegyenek róla tudomást, még ha hitük gyenge is. Másokat, akik nem akarják megismerni az igazságot, továbbra is emlékeztetni kell ennek a műnek a tartalmára.

Soha ne add fel, Gyermekem, ha a lelkek megmentéséről van szó. Minden drága gyermekem Örök Atyám szeretetéből született. Ha eltévelyedtek, nem számít. Isten, Örök Atyám akkor is szereti minden egyes gyermekét.

A hit, Gyermekem, újra fellobbantható mások hite által, akik a Szentlélekkel vannak megáldva. Kiválasztott gyermekeimnek, akik Szavam (Üzenetem) terjesztésére küldettek most a világba, megvan a képességük, hogy örömkönnyeket csaljanak azon szegény lelkekbe, akik iránymutatásért kiáltanak üres, zavaros életükben.

Az Én szememen keresztül lássatok mindenkit

Barátaitokat, családotokat, felebarátaitokat és munkahelyi kollégáitokat mindig az Én szememen keresztül lássátok. Mindig nézzétek a jó oldalát mindennek. Mutassatok feléjük szeretetet, és ők érezni fogják Jelenlétemet. Vonzani fogjátok őket, és nem fogják tudni, hogy miért.

Az Én példámon keresztül kövessetek Engem, és segíteni fogtok Nekem megtéríteni tévelygő Gyermekeimet. Kitartóan imádkozva értük, közelebb tudjátok vonni őket Hozzám. Az áldozat, és a Velem egyesült szenvedés elfogadása által, megmenthetitek a lelkeket. Ez magában foglalja az ebből a világból már eltávozott lelkeket, valamint azokat is, akik a Tisztítótűzben ítéletre várnak.

Hadd emlékeztesselek végül benneteket arra, hogy két választásotok van. Vagy hisztek Bennem, elmétek megnyitásával az Evangéliumban lévő igazságra. Ha elvesztettétek minden hiteteket, akkor csak részleteket olvassatok Tanításaimból. Majd kérjetek Engem, hogy mutassam meg szívetekben az igazságot. Akkor tudni fogjátok, hogy melyik út vezet benneteket Hozzám a Mennybe. Vagy becsukva is tarthatjátok a szemeteket, mert nem vagytok hajlandóak figyelni. Akkor csak a hívek imái segíthetnek rajtatok. Követőim imája, együtt az Isteni Irgalom ajándékának, az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérének imádkozásával – mely Fausztina nővérnek adatott a XX. században -, megmentheti a lelketeket halálotok pillanatában.

Imádkozzátok az Isteni Irgalmasságot

Imádkozzátok, imádkozzátok, imádkozzátok most Isteni Irgalmasságomat saját lelketekért, és a hitetlenek lelkéért. Az imacsoportok segíteni fognak az igazság terjesztésében, hitet plántálva azokba, akik elvesztették létük és származásuk teljes értelmét. Ennek jelentős szerepe lesz az evangéliumi megvilágosodás terjedésének fellobbantásában, mely most a világ minden pontján érezhető lesz, ahogy közeledik az ideje annak, hogy a Földre való Második Eljövetelemmel kapcsolatos próféciák kezdenek kinyilatkoztatásra kerülni, ahogy azok kibontakoznak egy sor globális esemény előtt.

Álljatok készen minden időben, gyermekek. Maradjatok a kegyelem állapotában, és tartsátok nyitva a szíveteket a szeretetről és a földi békéről szóló Tanításaimra. Ha minden Gyermekem követné a Tanításaimat, akkor nem lennének háborúk, nem lenne kapzsiság, gyűlölet vagy nyomor a világban. Mindannyiatoknak le kell ülnie csendben, naponta csak fél órára. Menjetek végig a zsoltárokon, a példázatokon, és tegyétek fel magatoknak a kérdést: „vajon ez a tanítás vonatkozik az én életemre, a mai világban?”. Tudjátok, a válasz természetesen igen. Imádkozzatok az erőért, hogy megváltoztassátok a halál utáni élettel kapcsolatos hozzáállásotokat és nézeteteket. Ne feledjétek ezt a fontos tanítást. A föld egyszerűen csak egy rövid átutazás az időben. Az egyedüli igaz boldogság és az örök élet ott van Velem a Mennyben, a Paradicsomban – Atyám Királyságában.

Szerető Megváltó Jézus Krisztusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 januári üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Milyen könnyű vétkezni

24 jan

2011. január 24. hétfő; 22.00

Ma, szeretett leányom, végre megértetted a veszélyeket, melyeket a csaló okoz, ha lankad az éberséged. Az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérének Örök Atyámhoz való imádkozása fontos a lelked megszentelődésében.

A bűnt, szeretett leányom, nehéz elkerülni. Különleges Kegyelmeimet nehezebb elnyerni, mint elkerülni a bűn bármely formáját. Mióta te erre a szent feladatra hívást kaptál, te mindig célpontja leszel a gonosznak, aki minden lehetőséget megragad, hogy borúlátást okozzon az életedben. Ő a körülötted lévőket fogja felhasználni a támadás eszközeként, ezért kell mindig ébernek lenned vele szemben. Soha ne engedd, hogy felülkerekedjen, mert ha felülkerekedik, akkor neki sikerül megfertőznie a lelkeket, és szörnyű fájdalmat, gyötrelmet, és kínszenvedést okoz. Barátságok felbomlását, összezavarodottságot, kétségbeesést idéz elő, és célpontjai fejében hamis gondolatokat ültet el. Majd amikor Gyermekeim bűntudatot éreznek saját gyarlóságukért, mert  engednek a kísértésnek, akkor egyfajta hitványságot élnek át, amely kétségbeesett szenvedést és zaklatottságot hoz az életükbe.

Gyermekeim, ti mindig bűnre lesztek csábítva. A lelki tökéletességet különösen nehéz elérnetek, és óriási fegyelmet és elhatározást igényel részetekről. Ha és amennyiben áldozatául estek a gonosz csábításának, és vétkeztek, azonnal szívetek mélyéből kell imádkoznotok, megbocsátást kérve. A rendszeres szentgyónás egy olyan szentség, melyet gyakran félreértenek. Kizárólag a hetente elvégzett szentgyónással maradhat lelketek a kegyelem állapotában. Csak akkor tarthatjátok távol a csalót, ha lelketek ily módon, és a napi imádkozás által meg van szentelődve.

A bűn  következtében érzett bűntudat

Ha bűntudattól szenvedtek egy bűnös cselekedet következtében, függetlenül attól, hogy milyen súlyos a vétketek Atyám szemében, ne nyugtalankodjatok. Térjetek vissza, tárjátok ki szíveteket, és kérjetek megbocsátást. A bűntudat egy negatív érzés. És habár ez egy formája a lelkiismeretetek vezetésének, mégsem egészséges ebben az állapotban maradni. Ima által kérjétek a kegyelmeket, hogy a lélek olyan tisztaságát érjétek el, mely ahhoz kell, hogy Engem szolgáljatok. Fontos a türelem. Soha ne engedjétek, hogy a bűn eltávolítson Tőlem benneteket. A bűntudat sohasem állhat az üdvösség keresésének útjában.

Ne feledjétek gyermekek, hogy az eredendő bűn miatt ti mindig áldozatul fogtok esni a gonosz csábításának. Az ima, a böjt és a Szent Eucharisztia iránti odaadás révén kerültök közelebb Hozzám. Ehhez időre van szükség, és időt kell rá áldoznotok.

Menjetek most Gyermekeim, és egy dolgot ne feledjetek – soha ne féljetek visszatérni Hozzám, amikor vétkeztek. Soha ne szégyelljetek megbocsátásért esedezni, ha igazán bűnbánóak vagytok. De ne feledjétek azt sem, hogy ha nem teszitek, azzal a csalót újra és újra odavonzzátok, és lelketek majd alámerül a sötétségbe. A sötétség a sötétet vonzza. A világosság a világosságot vonzza. Én vagyok a világosság.

Forduljatok most Hozzám, és engedjétek, hogy Szeretetem átragyogjon szegény elveszett lelketeken. Olyannyira szeretlek benneteket Gyermekeim, hogy amikor szíveteket Felém fordítjátok, nem számít, mennyire érzitek magatokat elszigeteltnek, sosem lesztek elutasítva.

Menjetek Békével és Szeretettel

Isteni Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 januári üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Keresztem hordozása

16 jan

2011. január 16. vasárnap; 15.00

Igen, szeretett leányom, Én vagyok az. Számodra ez egy hosszú tanulási szakasz volt, és te továbbra is táplálva leszel az igazság ismeretével, a lelkedet betöltő Szentlélek ajándéka által.

Leányom, kérlek, biztosítsd, hogy ezek az üzenetek, melyek az előzetes figyelmeztetések, a próféciák és Tanításaim összefoglalásának elegyei, eljussanak a világ minden szegletébe. Létfontosságú, hogy Gyermekeim megértsék annak módját, hogy hogyan készíthetik fel lelküket annak érdekében, hogy megmentsék magukat Atyám szemében.

A Lelki Megújulás most zajlik a világban

Hűség és tisztelet van kialakulóban most Irántam, Örök Atyám, a Szentlélek és szeretett Édesanyám iránt. Habár ez még nem látható egyértelműen, ez az erőteljes lelki megújulás segít majd megvédeni Gyermekeimet, még azokat is, akik mindenütt hátat fordítanak Nekem. Az Evangéliumot most újra tanulmányozni fogják, amint az emberek éhezni kezdik majd az igazságot. Ahogy a megtisztulás szüntelenül terjed, és egyre kiterjedtebb lesz az egész világon, úgy fogják ezek a lelkek, akikben nincs Irántam szeretet, ismét megnyitni szívüket. Amint a szeretet kibontakozik Követőim világosságán keresztül, a gonosz hatásai, és azok viselkedése, akiket ő megfertőz, gyengülni fognak. A gonosz vissza fog vágni.

A sátán napjai meg vannak számlálva

Ahogy az ő napjai ezen a földön óráról órára fogynak, ő megpróbál majd minél több kárt okozni. Követői felgyorsítják majd tevékenységüket, és tüstént nekiiramodnak, hogy mindenütt terjesszék a gonoszságot. Rövid életűek lesznek cselekedeteik, melyeket szörnyű lesz látni, amikor azok a döbbent tekintetetek előtt megnyilvánulnak.

Gyermekeim, a rendszeres napi imádkozás által erősödő hit, el fogja törölni ezeket a kegyetlen szörnyűségeket. Térjetek vissza Gyermekeim, és fedezzétek fel újra Tanításaimat. Vigyetek vissza Engem az életetekbe. Fogadjatok be a szívetekbe Engem még egyszer, hogy Karjaimban tarthassalak benneteket. Hadd vezesselek benneteket a lelki tökéletesség felé, hogy készen álljatok az Örök Életre, amikor a Föld és az Ég eggyé válik.

Kövessetek Engem, Gyermekeim, mindennapi életetek során. Vegyétek fel Keresztemet, még ha ennek megtétele túl nagy tehernek is tűnhet. Soha ne féljetek elfogadni Keresztemet, mert Én csak annyit engedek majd hordoznotok, amennyit képesek vagytok.

Az ebben az életben való szenvedés értelme

Amikor eben az életben szenvedtek, akkor az Én keresztemet hordozzátok. Két választásotok van. Ha elutasítjátok Keresztemet, siránkoztok, és keseregtek emiatt, akkor a szenvedés szakadatlanul fokozódik. Másfelől, ha elfogadjátok a keresztet, és szenvedéseteket felajánljátok a lelkek megmentésére, akkor ez egy csodálatos ajándék Számomra. Ha örömmel fogadjátok el ezt a szenvedést, a megpróbáltatásokat és szorongattatásokat, akkor terhetek könnyebbé válik. Én segíteni fogok nektek annak hordozásában. A fájdalom akkor enyhülni fog, és béke, szeretet, öröm, valamint tiszta boldogság fog uralkodni bennetek.

Éljetek egyszerű életet

Éljetek egyszerű életet gyermekek, és tegyetek mindent mértékkel. Ha esztek, isztok, alszotok, pihentek és kikapcsolódtok, gondoskodjatok róla, hogy mindezt mértékkel tegyétek. Amint fizikai szükségleteiteket kielégítettétek, nem szabad továbbra is többre törekednetek, mert az alapjaiban gyengíti meg a lelketeket. A vezeklés, Gyermekeim, nélkülözhetetlen, hogy Hozzám közelebb kerüljetek. Ezalatt Én a személyes áldozatot értem. A böjt csak egyetlen példája a vezeklésnek. Földi létem során Tanítottam a Vezeklés fontosságáról. Ugyanezt tette drága Prófétám, Keresztelő Szent János is. Én szintén ezt tettem, a negyvennapos böjtöléssel, hogy példát mutassak nektek. Gyermekek, kizárólag a böjt által fogtok segíteni kiűzni a gonoszt.

Drága gyermekeim, oly sok minden vár még rátok. Nem értitek még, hogy milyen elvárások lesznek veletek szemben az elkövetkezendő években. Mindeközben fontos, hogy Hozzám közeledjetek, hogy készen álljatok az elkövetkezendő megpróbáltatásokra, melyek a Keresztények előtt állnak az egész a világon.

Menjetek békével. Szerető Megváltó Jézus Krisztusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 januári üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Hogyan lehet a Mennybe jutni – a szenvedés szerepe

14 jan

2011. január 14. szombat; 10.00

Szeretett leányom, a mód, ahogyan Én kommunikálok veled, kezd megváltozni. Míg korábbi Üzeneteimben Gyermekeimet annak sürgősségére figyelmeztettem, hogy tartsanak bűnbánatot az üdvösség elérésének érdekében, addig következő Közléseim arra fognak összpontosítani, hogy segítsék a lelkeket a lelki tökéletesség felé törekedni.

Habár a Paradicsom, leányom, mindannyiatok jogos otthona, mégsem könnyű oda bejutni. A bejárat szűk, és egyszerre csak páran tudnak belépni. A bejutás érdekében a lelkeknek alázatot kell mutatniuk, és teljes mértékben a Kezembe kell helyezniük önmagukat. Félre kell tenniük a gőgöt, az erős akaratot és a mohóságot, valamint az evilági anyagi dolgokhoz való ragaszkodásukat, ha be akarnak jutni a Mennybe.

Minden Gyermekemnek, aki most megkezdi a Hozzám vezető lelki útját, hogy megértse az igazságot, keményen kell dolgoznia most, és meg kell értenie azon jellemvonásokat, melyek elengedhetetlenek az Atyám Királyságába való belépéshez.

Az alázat fontossága

Az alázat olyan fogalom, melyet sok Gyermekem megért Tanításaim által. Habár Követőim közül sokan megértik, miért olyan fontos az alázat, mégis össze vannak zavarodva azt illetően, hogy mivel is jár ez valójában. Az alázat őszinteséget jelent. Ez azon megpróbáltatások, provokálások, és gyalázkodások méltósággal való elfogadását jelenti, melyekkel szembetaláljátok magatokat, különösen, ha az Én nevemben jöttök. Legjobb Tanácsom a következő. Képzeljétek magatokat egy gyermeknek, egy egyszerű ártatlan gyermeknek, aki nincs tudatában a gonosz társadalomnak, melyet általában felnőttként tapasztalnátok meg. Minden időben, egy gyermek szemén és szívén keresztül kommunikáljatok Velem imáitokban.

Imáitok és kommunikációtok mindig legyen egyszerű. Nem várom el tőletek, hogy valamennyi, szeretetből a világnak adott imát elmondjátok. Nézzetek fel, és osszátok meg Velem gondjaitokat. Osszátok meg szenvedéseiteket. Adjátok át azokat Nekem. Nagy jutalomban részesültök majd, ha elfogadjátok Értem a bánatot vagy a szenvedést életetekben. Talán nem veszitek észre, de amikor ezt teszitek, sok lelket mentetek meg, és egyengetitek az útjukat a Mennybe jutáshoz. Ez a tény nem kerül kinyilatkoztatásra számotokra, mindaddig, míg ti magatok is be nem léptek a Mennybe, ahol megtapasztaljátok majd a Nekem adott nagylelkű ajándékotok dicsőségét.

Ne veszítsétek el a türelmeteket, amikor a hiteteket védelmezitek

Ha alázatot mutattok, az azt jelenti, hogy elfogadjátok azt, ami körülöttetek történik, még ha az fájdalmas is esetleg. Mindig mutassatok méltóságot, még akkor is, ha társaságotokban a Nevemet gúnyolják. Minden eszközzel védelmezzetek – és szenvedélyesen, ha úgy kívánjátok -, de soha ne nyilvános megvetéssel utasítsátok el a gyalázkodókat.

Tanításaim igazságát higgadtan magyarázzátok el. Ne veszítsétek el a türelmeteket. Ne mutassatok félelmet, még a gyalázkodó iránt sem. Legyetek megingathatatlanok. Védjétek meg magatokat, de kizárólag Tanításaim ismételgetésével.

Soha ne féljetek nyíltan beszélni az igazságról. Ne tévesszétek össze az alázatot a gyávasággal. Követőim közül némelyek, akik megértik az alázat fontosságát, és annak jelentőségét a lelkek megszentelődésében, összetévesztik ezt azzal, hogy csendben maradnak, amikor Nevemet a nyilvánosság előtt gúnyolják. Igen, sohasem szabad ítélkeznetek azon személy felett, aki nevetség tárgyává tesz Engem, vagy Örök Atyámat, illetve alkalmasint szeretett Áldott Édesanyámat, de helyt kell állnotok az igazság megvédelmezésében.

A bánat Isten ajándéka

Amikor gyermekként szóltok Hozzám, értsétek meg a következőt. Ha megnyitjátok szíveteket, és minden bizalmatokat Belém helyezitek, Én foglak vezetni benneteket, amikor szenvedtek a bánattól földi szenvedésetek idején. Ne fordítsatok hátat Nekem. Bár ez gyötrelmesen fájdalmas, Gyermekeim, a bánatot Isten ajándékának tekintsétek. Áldásnak. Mert a bánat és a szenvedés által megy végbe a megtisztulás. Ajánljátok fel szenvedéseiteket Nekem. Ha ezt teszitek, enyhítitek azt a kínt, melyet Én szenvedek el, mikor minden egyes nap, újra és újra átélem Kínszenvedésemet a kereszten, amint ma tanúja Vagyok a borzalomnak a világban.

Ti, Gyermekeim nem érthetitek meg igazán a Megtisztulást, mely akkor megy végbe, amikor ti elfogadjátok a bánatot vagy a szenvedést, függetlenül annak súlyosságától, mely örömmel kerül felajánlásra az emberiség üdvösségéért. De amint közelebb kerültök Hozzám szívetek megnyitásával, átadván akaratotokat Nekem, és teljességgel átadván magatokat Nekem, akkor jobban meg fogjátok érteni. Nos, csak ennek megtételével lesztek egységben Velem. És amikor megteszitek, akkor földi megpróbáltatásaitok és szenvedésetek enyhülni fog. Idővel majd szívetekben örömmel fogjátok elfogadni a szenvedést. Különösen ha ezt ajándékként felajánljátok Nekem. A szenvedés Isten ajándéka, és meg van engedve. A lelkek, melyeknek megmentésében segédkeztek majd, helyet biztosítanak nektek Atyám Királyságában.

Ezek nem új Tanítások, Gyermekeim. Csak annyi történt, hogy nem lettetek emlékeztetve az egyszerű igazságra. Üzeneteim és Tanításaim sosem változnak. Azok egyszerűek, és össze vannak foglalva az Evangéliumokban, és a Tízparancsolatban. Csak emlékezzetek, hogy amikor magatokat adjátok mindenkinek, akkor Nekem adjátok magatokat. Mutassatok szeretetet felebarátotok iránt, és ezzel Irántam mutattok szeretetet.

Bánjatok velük úgy, ahogyan elvárnátok, hogy veletek bánjanak. És soha ne feledjétek, hogy amikor dühössé váltok másokkal szemben, és kísértésbe estek, hogy bármi módon is bántsátok vagy megbüntessétek őket, akkor Én vagyok jelen bennük – még azokban is, akik gyűlölnek Engem. Ha kárt okoztok bármely Gyermekemnek, akkor ezt Velem teszitek. Idővel, Gyermekeim, mindezek a méltóságteljes cselekedetek majd értelmet nyernek. Imádkozzatok minden nap az erőért, hogy életeteket az Én nevemben éljétek. Tudnotok kell, hogy minden egyes alkalommal, amikor megbocsátotok másoknak, még ha ellenségnek is tűnnek, akkor kitárjátok Szerető és Irgalmas Szívemet. Ezért örök boldogságban fogtok részesülni a Mennyben.

Imádkozzatok állhatatosságért. Kövessétek Életemet. Ez nem lesz könnyű. De a tetteitek, bármennyire kicsik is, segíteni fognak a lelkeknek.

Szeretett Tanítótok és Megváltótok

Jézus Krisztus – Istennel, az Örök Atyával és a Szentlélekkel Egylényegű

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 januári üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne