RSS
 

Archive for november 14th, 2010

Az idők végének jele – De a Dicsőség visszatér majd a Földre

14 nov

2010. november 14. vasárnap; 23.00

Drága leányom, ne érezd magad vétkesnek azokért a kétségekért, amelyeket ma éreztél. Ez természetes. A lelki kérdéseket illetően még nem olyan erős a felfogásod, megértésed, mint amilyennek lennie kellene, de ez nem baj.

Vezetni foglak téged, és te idővel meg fogod érteni küldetésed célját. Szükségem van rá, hogy erős légy a munkádban, és az Irántam való engedelmességedben. Ez egy nehéz feladat, ami érzelmileg felemészt majd téged. Egy lelkivezetőt küldök neked, hogy segítsen megbirkózni ezzel az óriási feladattal, amit teljesíteni kell. Olyan ez a feladat, hogy nélküle egyre több lélek veszne el a gonosz által. Leányom, te már akkor elkötelezted magad erre a feladatra, még mielőtt Én felkértelek volna erre a munkára.

A lelkivezetődet Én vezetem. Amikor te beszélni fogsz, ő tudni fogja az igazságot. Eddig, az elmúlt két nap során, oly módon gyűjtöttél össze csak néhányat az emberiség bűnei közül, ahogyan az mostanáig lehetetlen volt számodra. Láttad a különbséget? Furcsán érezted magad, amikor Gyermekeimre néztél? Más megvilágításban láttad őket, nem igaz? Ez a Szentlélek ereje, amivel megáldottalak téged.

Az a szeretet, amelyet a szívedben éreztél a mai Szentmisén látott Gyermekeim és pap iránt, szintén az Én ajándékom volt számodra a Szentlélek ereje által. Te most olyan mértékben fogod látni, érezni és hallani az emberek bűneit, hogy te is azt a fájdalmat fogod érezni, amit Én érzek. Azt – a Gyermekeim iránt érzett – szeretetet is látni fogod saját szemeiden keresztül, amelyet az Én Szívem tükröz vissza neked.

Ne félj ezektől az ajándékoktól, Gyermekem. Ne érezd azt, hogy ezt a feladatot nem tudod elvégezni, mert az az erő, amelyet Kegyelmeim által adni fogok neked, megerősít téged, úgy, hogy sohasem fogsz, és nem is akarsz majd visszanézni.

Most gyengének érzed magad. Ez az Én Isteni erőm érzése, amely most testedet elárasztja. A forróság, az a szeretet, amelyet Én irántad érzek. Ne sírj, Gyermekem. Mostanáig különlegesen erős voltál és elfogadó, habár csak egy pár napja szóltam hozzád először. Nem, Gyermekem, te nem képzelődsz. Folyamatosan kérdezgeted önmagad, és a hozzád közel állókat.

Azok, akik eladják lelküket a sátánnak

Most írd a következőket: a világ zihál a sötétség és a gonosz által szőtt ördögi összeesküvés terhe alatt, aki továbbra is csalogatja és csábítja szeretett Gyermekeimet. Őket oly mértékben tőrbe csalták, hogy sokan közülük úgy vonaglanak, csapkodnak, mint az állatok emberi mivoltuk ellenére is. Hány bujasággal, kapzsisággal és hiúsággal etetett szegény lélek tűnik a hívők számára szegény, sajnálatraméltó állapotban lévőnek? Ők önteltségükben, hiúságukban azt hiszik, hogy valódi hatalommal rendelkeznek. Azzal a hatalommal, melyet a sátán ígért nekik. Sokan ezen gyermekeim közül azt választották, hogy eladják a lelküket, és még büszkék is tettükre.

Gyermekeim többségét vonzza az a ragyogó csillogás és gazdagság, melyet a sátán ígér, és amely látható az egész világ számára. Nem, ők nem szégyellnek azzal dicsekedni, hogy hozzá tartoznak. Az általa adott ígéretek nemcsak, hogy hazugságok, hanem még tiszta gyűlöletből is adta nekik. A sátán gyűlöli az emberiséget.

Ő hazudik Gyermekeimnek, és azt mondja nekik, hogy bármit meg tud nekik adni, de ez sajnos hazugság. Mindazok, akik követik őt és üres ígéreteit, nem fognak megmenekülni, és nem is lehet megmenteni őket.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok Gyermekeimért. Leányom, tudom, hogy fáradt vagy, de szívleld meg ezt. Azoknak a hívőknek is elővigyázatosnak kell lenniük, akiknek a hite langyos, és akik nem igazodnak közvetlenül a gonoszhoz a végletekig. Ők – beleértve Követőimet, és némelyeket felszentelt szolgáim, püspökeim és érsekeim közül – kigúnyolják Gyermekeim hitét. Az ő lelkiségük elveszett valahol a kapzsiság mögött, ahol az arany és a vagyon elfedi az Isteni Ajándékokat, melyek Isten tanaiként adattak.

Az Egyház eltévelyedett és elmerült a sötétségben. Gyermekem, ez meg volt jövendölve, és ez a Végidők jele. Ez akkor következik be, amikor az utolsó pápa fellép, és a világ elvész a Hamis Próféta elhibázott irányítása által.

Kinyilatkoztatásokat fogsz kapni a Második Eljövetelemet megelőző eseményekről Gyermekem, hogy szavaidat meghallhassák, azért, hogy a lelkek még a Nagyfigyelmeztetés előtt felkészüljenek. Ne nyugtalankodj. Az élet folytatódni fog. A Dicsőség visszatér a Földre. Gyermekeim meg lesznek mentve a gonosz karmai közül, aki el lesz pusztítva. Nagyon fontos, hogy gyermekeimet ne vigye magával a pokol mélyére, csalása által.

Szavaimnak szigorúnak kell lenniük. Gyermekeimnek meg kell ezeket hallgatniuk. Tiszta szeretetből adom ezt a Figyelmeztetést. Mert Én mint bíró jövök most, és nem mint megváltó, szeretett Édesanyám és az egész világon lévő Követőim imáinak köszönhetően, a múltban eltolódott az ítélet időpontja. Ezennel ez nem fog megtörténni.

Senki sem fogja tudni Második Eljövetelem időpontját

Sem neked, sem Gyermekeimnek nem lesz ez az időpont kinyilatkoztatva. Nem lehet kinyilatkoztatni. Ezért fontos, hogy minden gyermekem fel legyen készülve. Mindazok, akik nem készülnek fel, nem mondhatják, hogy ők nem kapták meg az Igazságot. Amikor bekövetkezik a Nagyfigyelmeztetés, fel fogják ismerni az Igazságot. Igen, ha meggyónják és beismerik bűneiket, megkapják Áldásomat. Ha nem, akkor a pokolba vettetnek. Irgalmasságom akkor már lejár számukra.

Most menj, gyermekem. Készítsd elő a Szót (Üzenetet), hogy a világ meghallhassa. Mondd meg gyermekeimnek, híveimnek, hogy ne féljenek. Mondd meg nekik, hogy imádkozzanak a hitetlenekért. Aztán mondd meg a hitetleneknek, hogy térjenek vissza Hozzám. Tégy meg mindent, ami csak lehetséges, arra buzdítván őket, hogy nyissák meg szívüket.

Megváltótok, Jézus Krisztus, aki eljön ítélni élőket és holtakat

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne