RSS
 

Archive for november 26th, 2010

Jelenések Könyve

26 nov

2010. november 26. péntek, éjfél

Drága, szeretett leányom, ma egy olyan nap van, amikor Szívem megszakad a világban levő nyugtalanság és mély boldogtalanság miatt. Kétségbeesetten nézem, ahogy nő az egymás elleni harag a világban. A szomorúság főként abból a tudásból fakad, hogy ezek a próféciák ki fognak bontakozni, de az emberek túlnyomó többségének nincs erről tudomása.

Imádkozzatok, hogy Oroszország Áldott Édesanyámnak legyen szentelve
Ők még mindig nem hajlandók elismerni, hogy mindezek az események meg voltak jövendölve János Könyvében. Oly sokan fognak most szenvedni a hit hiánya miatt. Imádkozzatok most, hogy Oroszország végre megenyhüljön majd, és engedje magát, hogy végre megszentelődjön majd Áldott Édesanyám nevében. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy ez megtörténjen. Mert ez a nagy eredmény az imádság által lesz lehetséges. Ha ez megtörténik, akkor milliók fognak megmenekülni. Mert a veszély az, hogy a kommunista erők fel fognak emelkedni a kígyóval, és összefognak, tehetetlenül hagyva benneteket, Gyermekeim.

Nézzétek most azt a sebességet, ahogy a nemzetek harcra kelnek. A globális események, ahogy ezek a maguk gyorsaságával kibontakoznak, nagy megdöbbenést fognak okozni. Követőim, nektek meg kell hallgatnotok. Az imacsoportoknak nagy jelentőségük lesz a megtérés terjedésében, és ezen végzetes események terjesztésében. Még azok is közületek, akik önelégülten élitek életeteket, ahol mindent magától értetődőnek vesztek, többé már nem tudjátok figyelmen kívül hagyni ezeket az eseményeket. Nektek most meg kell hallgatnotok Engem, és el kell fogadnotok, hogy azok az események, amelyek a Jelenések Könyvében vannak megjövendölve, hamarosan bekövetkeznek.

Most kulcsoljátok imára kezeteket. Ha csak egy szikra szeretet is van szívetekben Irántam, kérjetek Engem, hogy öleljelek át benneteket, hogy lángra lobbanthassam és megerősíthessem a Bennem való hiteteket.

Harcolni fogok közületek mindenkiért
A végsőkig fogok harcolni, hogy a Szívemhez közelebb hozzalak titeket, lehettek akár gyermekek, tinédzserek, fiatal felnőttek, középkorúak, vagy idősek – az Én szememben ti mind egyformák vagytok. Ti vagytok az Én drága szeretett családom - közületek mindenki. Senki sincs kizárva. Még azok sem közületek, akik nem fogadják el Létezésemet. Még azok sem, akik elfogadják Létezésemet, mégis gyűlölnek Engem – Én mégis szeretlek benneteket. Szeretetem szenvedélyes, mely meghaladja felfogóképességeteket, és Én mindent meg fogok tenni, ami csak Hatalmamban áll, hogy visszatereljelek benneteket Nyájamba. Nem fogok olyan könnyen lemondani a lelketekről a sátán javára.

Kérlek, forduljatok Hozzám
Kérlek, forduljatok Hozzám – nem számít, hogy mennyi kétség van bennetek -, és engedjétek, hogy betöltsem szíveteket Isteni Szeretetemmel. Ha csak egyszer megízlelitek ezt a Szeretetet, ez segíteni fog nektek felkészülni az Örök Életre a Paradicsomban, Velem, Örök Atyámmal és testvéreitekkel. Ez a ti örökségetek. A ti jogos örökségetek.

Ne tékozoljátok el az üdvösség e lehetőségét. Amikor életetek a földön a végéhez ér, két választási lehetőségetek lesz az azt követő életre. Mennyország a Paradicsomban, vagy a pokol mélységei a sátánnal, aki magával visz benneteket a bűnök által, amelyek elkövetésére a földön ő kísért benneteket. Nyissátok ki a szemeteket most. Ne feledjétek, a halál a földön bármely nap, bármely pillanatban bekövetkezhet, és amikor a legkevésbé számítotok rá.

Ezáltal az üzenet által kérlek benneteket, hogy még az Ítélet Napja előtt ismerjétek fel az igazságot. Soha ne feledjétek,  hogy Én szeretlek benneteket. Nem számít, hogy milyen súlyosan vétkeztetek. Ha Hozzám fordultok, és szívetek mélyéből kéritek Megbocsátásomat, megbocsátást fogtok kapni. Még az utolsó lélegzetvételetekkor is.

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Globális terv a világnépesség csökkentésére, és a világ vezetőinek megbuktatására

26 nov

2010. november 26. péntek; 3.00

Szeretett leányom, egy lelkivezető által hamarosan vezetésben lesz részed.

De ne felejtsd el, hogy sokakat Hívtam Követőim közül, de nem mindenki fogadta el. Amint azt tudod, nem tudok beavatkozni a szabad akaratba, mely egy ajándék az emberiségnek. Nem számít, most nagyon fontos folytatni ezt a sürgős munkát, hogy Gyermekeim meghallgassák majd, és hogy megmeneküljenek.

A jelek
Tévedés ne essék, változás van készülőben, és hamarosan oly sok jel lesz, hogy alig lesznek olyanok ezen a földön, akik ezeket majd nem veszik észre. A jelek, amelyekről Beszélek, azok amelyek látnokaimon keresztül adatnak, szeretett Áldott Édesanyám jelenései által, Európa szerte. Sok ember, aki megnyitja elméjét, és felszabadítja csapdába esett  lelkét,  meg fogja érteni,  hogy ez  egy Mennyből jövő kommunikáció. Gyermekeim akkor fogják felismerni az Igazságot,  amikor a Napban látható csodálatos jeleket megpillantják.

Ne vegyél tudomást a gúnyolódásról, a csúfolódásról és a gyűlöletről, melyek megmutatkoznak majd, amikor az emberek ezen kézirat tartalmát olvassák. Ugyanez történt Apostolaimmal is, amikor a Szentlélek adománya által végezték munkájukat. Leányom, te is megkaptad ezt az adományt. Soha ne utasítsd azt vissza, és ne kételkedj benne. Ez valóságos,  és ezt most már te is tudod. Kétségeid végre elkezdtek enyhülni.

Mint ahogyan azt már mondtam neked, Én segítséget fogok küldeni neked. Most már kibontakozóban van ennek az ígéretnek a bebizonyosodása. A jövőbéli eseményekről is tájékoztatni foglak, amelyet fel kell tárnod mindenki előtt,  beleértve a hitetleneket is. Mit számít az, ha eleinte nem hisznek? Mert amikor az események kibontakoznak, nem lesz más választásuk, minthogy elismerjék az Igazságot.

Terv egy háború szervezésére
A világhatalmak által, egy gonosz terv van  készülőben  egy háború szervezésére,  azzal a szándékkal  hogy csökkentse a világnépességet. Imádkozzatok, imádkozzatok most, hogy segítsetek enyhíteni a kár mértékét,  amelyet ezek a gonosz emberek  akarnak okozni a Földön. A csalóhoz való ostoba ragaszkodásuk ahhoz vezet, hogy az ő befolyása által kapott sátáni hatalmuknál fogva, ők eltökélten be akarják teljesíteni ezt a feladatot, bármi áron.

Tervek Benedek pápa megbuktatására
Arra vonatkozóan is tervek vannak készülőben, hogy átvegyék a hatalmat az Egyházak és a különböző vallások felett, beleértve a Vatikánt is. Az Én Pápám, az Én szeretett Benedekem körül van véve azokkal, akik az ő bukását tervezik. Más világvezetők, nem lévén tudatában a saját soraikban megbúvó, mögöttes hatalmaknak, szintén célpontjai néhányaknak, akik meg akarják őket buktatni.

Ébredjetek fel Gyermekeim, és harcoljatok. Ez egy nagyon valóságos háború, bármely más, a földön megélt háborúval ellentétben. Ez egy ellenetek – minden egyes Gyermekem ellen – irányuló háború. Ti vagytok a célpont. A probléma az, hogy ti nem látjátok az ellenséget. Szívükben gyávasággal, nincs meg a bátorságuk, hogy felfedjék magukat.

Titkos találkozók
Eltelve önmaguktól, a  ti társadalmaitokon belül titokban találkoznak, és szétszóródtak az élet minden területén. Nemcsak Kormányaitok  folyosóin találjátok meg őket, hanem az igazságszolgáltatási rendszereitekben, a rendőrségen,  az üzleti világban, az oktatási rendszereitekben, és a hadseregnél is.

Soha ne hagyjátok, hogy majd ezek az emberek írják elő nektek azt, hogy hogyan kell imádkoznotok. Figyeljétek, hogy hogyan próbálják majd igazgatni életeteket, és már most kezdjetek el felkészülni arra, ami rátok vár.

Figyelmeztetés a Globális Védőoltásokra
Elsősorban csoportokban imádkozzatok. Imádkozzatok ezekért az emberekért, akik a sátán lelkes hívei. Az ima segíteni fog  néhány ilyen katasztrófa elhárításában. Óvakodjatok a szörnyűségektől, melyeket majd a védőoltások által próbálnak okozni. Ne bízzatok a beoltással kapcsolatos hirtelen globális kezdeményezésben, amely szándékait tekintve könyörületesnek tűnhet. Legyetek éberek. Ezek országról – országra összejátszanak a lehető legtöbb ember irányítására és ellenőrzésére.

Ne féljetek, mert Én meg fogom védeni mindazon Követőimet, akik Hozzám imádkoznak. Imádkozzatok azokért a közöttetek lévő bátor lelkekért is, akik elhatározták, hogy terjesztik az Igazságot. Sokakat közülük kinevetnek, pedig ők többnyire az Igazságot beszélik.

Halmozzatok fel élelmet
Ne hagyatkozzatok az élelmiszer szállítókra. Most készüljetek fel a jövőre. Kezdjetek el élelmet felhalmozni, és megtermeszteni a sajátotokat. Szerelkezzetek fel, mintha egy háború közeledne. Azok, akik így cselekednek, rendben lesznek. Az ima és az áhítat meg fogja erősíteni a lelketeket, és megvéd benneteket ezeknek az embereknek a gonosz módszereitől. Soha ne engedjétek, hogy ők irányítsák és ellenőrizzék az elméteket vagy a hiteteket, abbéli ragaszkodásuk által, hogy olyan törvényeket vezessenek be, melyeknek célja, hogy elpusztítsák családjaitokat. Arra fognak törekedni, hogy szétválasszák a családokat, azáltal, hogy bátorítják a szétválasztást, beleértve a válás-, a szexuális-, és a vallásszabadság hirdetését.

Világvezetők meggyilkolása
A világ nemzetei között gyűlöletet fognak szítani, vezetőket fognak meggyilkolni merénylet által, és elveszik az emberek szabadságát, rákényszerítve őket, hogy a diktatúrájuktól függjenek.

Isten haragja hamarosan megmutatkozik, mert Ő már nem fogja sokáig eltűrni ezeknek az embereknek a gonoszságát, hacsak ezek az emberek – akik úgy döntöttek, hogy az ő sátáni ihletésű szervezeteiket követik-, hátat nem fordítanak ennek a gonosz rémtettnek. Imádkozzatok értük.

Legyetek elővigyázatosak, hogy országaitokban milyen emberekre szavaztok. Figyeljétek, hogyan mutatkoznak meg nektek, az általuk szólt szavak által. Azokra hallgassatok, akik megpróbálnak figyelmeztetni benneteket. Kérlek benneteket, hogy imádkozzatok azokért, akik nem  imádkoznak, hogy ők megtérhessenek, és így megmenekülhessenek.

Hamarosan kezdetüket veszik ezek az események, amelyekről most beszélek nektek. Szorosan tartsatok össze, saját élelmiszerkészleteiteket tartsátok készenlétben, törekedjetek megtermelni saját zöldségeteket, és a túléléshez szükséges egyéb dolgokat. Ez egy ellenetek irányuló háború, de nem annak fog tűnni. Csak legyetek éberek.

Az Egyházakat betiltják majd
Közületek azok, akik összeszeditek a bátorságotokat, hogy visszatérjetek egyházatokhoz, soha ne féljetek imádkozni, vagy hiteteket nyíltan kimutatni. Közületek azok, akik magától értetődőnek veszik Egyházamat, akkor majd nem fogják. Mert csak akkor fogtok végül ráébredni az igazságra, amikor ez a valódi ajándék, amely nyíltan mutatja hiteteket, elvételre kerül tőletek. És ez feldühít majd benneteket.

Leányom, mondd meg Népemnek, hogy ne essenek pánikba. Követőim megmenekülnek majd, és Magammal emelem őket a fellegekbe, hogy új földi Paradicsomomra várakozzanak. Ők élvezni fogják az új Paradicsomot, és újra egyesülni fognak eltávozott családtagjaikkal ebben az új Örök Életben. Nekik erősnek kell maradniuk, imádkozniuk kell, és szeretettel kell lenniük egymás iránt. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, legfőképpen azokért az elveszett, megtévesztett lelkekért, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy cselekedeteik milyen hatással vannak a jövőjükre nézve, az elkövetkezendő életben.

A langyos lelkületűekről
Szintén imádkozzatok más Gyermekeimért, akik langyos lelkületűek. Nekik mielőbb vissza kell Hozzám térniük. Gyermekeim, egymás iránti szeretetetek érdekében, ne habozzatok figyelmeztetni ezeket az embereket az igazságra. Mutassátok meg nekik, példákon keresztül, az ima fontosságát, hogy ők se vesszenek el majd.

Maradjatok erősek. Soha ne adjátok át magatokat a csaló hadseregének. Soha. Álljatok ki azért, amiben hisztek. Védelmezzétek családjaitokat most. Térjetek vissza Hozzám. Mindennap imádkozzátok Isteni Irgalmasságom Rózsafüzérét. Keresztények mindenütt, imádkozzátok a Rózsafüzért.  Engedjétek,  hogy Édesanyám visszahozzon benneteket Hozzám az Ő közbenjárása által.

Gyermekeim, mindannyiatokért sírok, és most szükségem van Követőimre, hogy Velem egyesítsék erőiket ezen gonoszság ellen. Az ima a válasz.

Szeretett Megváltó Jézus Krisztusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

A Hívők felhívása az elveszett lelkek megtérítésére

26 nov

2010. november 26. péntek, 12.00

Drága, szeretett Leányom, a Szentháromság egyként egyesül veled, hogy sürgősen továbbítsd az isteni igazságot a világon lévő minden lélek számára.

Leányom, most – Velem egyesülve – te is érzed az emberiségért való szenvedést és fájdalmat a szívedben. Elveszett hitük mély szomorúságot és jövőjükért való aggodalmat kelt benned.

Szeretett, hűséges és odaadó Követőim most, ebben az időben, az egész világon egyesülnek az erőteljes isteni szeretet köteléke által, hogy harcoljanak a lelkek kárhozattól való megmentéséért.

Követőim – az Én gyermekeim, a világosság gyermekei – minden nemzetből valók. Ők azonnal felismerik majd egymást, rasszra, bőrszínre és felekezetre való tekintet nélkül. Én vezetem őket, hogy ez a szeretet-hadsereg segítsen majd megerősíteni az emberiség hitét a történelemnek ezen a pontján.

Jelenlétemet eddig még sohasem tettem ennyire nyilvánvalóvá a hívek szívében. Ők is érzik azt a szenvedést, amit Én átélek, amikor tanúja vagyok annak a szívszaggató romlottságnak, amelyet az emberek sugároznak magukból, még azok is, akiket ti kedvesnek és figyelmesnek tartanátok. Az önszeretet elpusztítja gyermekeimet.

Az önzés, és az, hogy nem vagytok tekintettel a környezetetekben élőkre, valamint a sebezhető, gyenge emberekre, olyan szégyenfoltot hagy, amelyet nehéz eltüntetni. A kegyetlenség, amelyet az ember mutat felebarátjával szemben, mindezt egyetlen céllal – önmaguk kielégítésének céljával – elérte minden idők csúcspontját. A saját szükségleteink iránti megszállottság bűn Örök Atyám szemében.

Az önérzet nevében tett számtalan hamis mentegetőzés teljesen elfogadhatatlan, és ellentmond Tanításaimnak. Szeressétek egymást. Úgy bánjatok egymással, ahogyan szeretnétek, hogy veletek bánjanak. Mások szükségleteit helyezzétek a tietek elé. Álljatok ki testvéreitek emberi jogaiért, ha másokkal szemben igazságtalanságnak vannak kitéve. Soha senkinek nincs joga ahhoz, hogy valakit megbüntessen azért, hogy ezáltal anyagi előnyre tegyen szert.  Mutassatok szeretetet és együttérzést, még ellenségeitek felé is. Ez nem könnyű feladat a Gyermekeim által érzett anyagi bizonytalanság miatt. A gazdagság, a szépség, és az úgynevezett siker iránti önző megszállottság tünetei – amelyeket sokan az ember természetes tulajdonságainak gondolnak – rettenetes zavart okoznak.

Azt az elképzelést, hogy az emberek – az agymosás eredményeként – saját szükségleteiket tegyék az első helyre az önérzet nevében, már nagyon régen elültették az emberi lélekben, de ez a filozófia a modern kommunikáció hatalma által megerősödött.

Amikor Gyermekeim szinte naponta hallják ezeket az üzeneteket a televízió, a média, a mozi, a zene és internet által, akkor ők ezeket az üzeneteket úgy fogadják el, hogy ezek fontosak.

A hamis ígéret ellenére, amelyeket ezek a tévhitek képviselnek – mely tévhitek vonzóak azáltal, hogy önmagunknak jóleső érzést nyújtanak, amit nehéz visszautasítani -, Gyermekeim elfogadják a hazugságot. Azt a hazugságot, amelyet a csaló, azaz a sátán plántál beléjük.

Nehéz megérteniük azt a nyugtalanságot, amit nem sokkal azután éreznek, miután valakit kihasználtak. Ők, az Én gyermekeim, mégsem boldogok, miután elnyerték a hőn áhított jutalmat. Aztán egyre többet és többet keresnek fel ugyanabból, oly kielégíthetetlen az étvágyuk. De hasztalan. Nem tudják magukat teljes elégedettséggel eltölteni. Hiányzik belőlük az igazi boldogság, egy természetes elégedettség, és nem értik azt az ürességet, amelyet belül éreznek.

Ha magatokat mások elé helyezitek, az önzés. Ha kihasználjátok a nálatok gyengébbeket és a sebezhetőbbeket, az bűn. Mélyen megbánt Engem az, ha az ilyen személyeket abban korlátozzátok, hogy méltóságteljes életet éljenek, és ha elveszítek tőlük azt a jogot, hogy családjaikat megfelelően táplálni tudják. Együtt szenvedek ezekkel a lelkekkel. Ha felebarátaitoknak tesztek rosszat, akkor azt Nekem teszitek. Amikor rosszindulatú szavak által bántjátok felebarátaitokat, akkor vétkesek vagytok a Szívemben okozott fájdalomért.

Amikor az egyik ember a másikat erőszakkal bünteti, a kereszten való Kínszenvedésem fájdalmát szenvedem el. Újra átélem azt. Érzem a fájdalmukat, amikor testi fájdalmat okoztok nekik. Ha gyilkoltok, akkor bűnösök vagytok abban a végső megalázásban, amikor keresztre szegeztek Engem.

Gyermekek, vegyétek tudomásul, hogy a bűn a pokolba fog vezetni benneteket. Ez ijesztő azon híveknek, akik igazságos bíróként látnak Engem. Továbbra is biztosított azon Ígéretem, miszerint határtalan az Irgalmam, melyet mindenkinek megadok majd közületek, akik megbánják bűneiket. De hogyan is menthetném meg mindazokat, akik nem akarják felismerni összekuszált életük hibáit?

Nagyon fontos tanításaim igazságait hirdetni. A nagyon sok figyelemelterelő tényező vonzereje miatt van az, hogy sok Gyermekemnek rendkívül nehéz felismernie Isten igéjét. Sokaknak nem lesz ismerete Isten tanításairól sem a próféták, sem a Szentírás által. Sokan egyszerűen meg sem akarják ismerni. Mások pedig nem lesznek hajlandóak meghallgatni, még akkor sem, ha az igét jelenkori Prófétáim, vagy Látnokaim terjesztik, egyértelmű jelekkel, mindenki szeme láttára.  Ezért lesz a hívek feladata, hogy imádkozzanak a többiekért. Különleges imákra van most szükség. Az Én szeretett Fausztina nővéremnek adott hathatós ima, az Isteni Irgalmasság imádkozásával sok megtérés fog bekövetkezni.

Amikor ez történik, Én azt kérem, hogy valamennyi Gyermekem alkosson imacsoportokat, hogy továbbra is imádkozzanak tékozló gyermekeimért – a ti testvéreitekért-, és adjanak útmutatást nekik.

A Magam és a Szentháromság nevében arra buzdítom szeretett Gyermekeimet, hogy egyesítsék erejüket az Én Szívemmel egyesítve, és segítsenek Nekem megmenteni a lelküket. Oly nagyon szeretem mindannyiukat, hogy az irántuk való aggodalom szomorú és keserű könnyeit ontom. Nem akarom elveszíteni őket.

Követőim a világosságban, segítsetek Nekem, hogy újra egyesíteni tudjam ezeket az elveszett lelkeket Családommal, hogy egykor ők is megtapasztalják az igaz Paradicsomot, amelyre oly nagyon vágyakoznak. Nyújtsátok ki feléjük kezeteket, beszéljetek hozzájuk, és hallgassátok meg őket. Mutassatok együttérzést irántuk, még akkor is, ha ők ezt gúnyosan vágják vissza az arcotokba. Legyetek türelmesek. De mindenekelőtt rajtatok keresztül éreztessétek meg velük irántuk való Szeretetemet.

Nehezükre fog esni nekik, hogy visszautasítsanak benneteket, még akkor is, ha gúnyolódnak veletek. Imáitok által megmenthetitek, és meg is fogjátok menteni lelkeiket.

Üdvözöllek benneteket, drága Követőim. Könnyeket csaltok Szemembe az Irántam, Szeretett Édesanyám, a Mennyek Királynője és a Szentháromság iránt mutatott szeretetetek és odaadásotok által.

Mi, és az Ég összes angyalai és szentjei örvendezünk, hogy válaszoltatok erre a hívásra most. Menjetek hát, végezzétek a feladatotokat Örök Atyám nevében. Hozzátok vissza Nyájamat.

A ti hűséges Megváltótok,

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne