RSS
 

Földi Egyházam támadás alatt áll, ami azt jelenti, hogy Testemet újra Keresztre fogják feszíteni, amint azt megjövendölték

09 márc

2013. március 3. vasárnap, 23.45

Szeretett leányom, ne félj az ellened intézett támadásoktól, mert Én minden pillanatban veled Vagyok, hogy megerősítselek téged. Elszomorít Engem az, hogy azt kell mondanom neked, nagyon sok gyalázkodást kell majd elviselned ezen, Üdvösség – Tervem időzítése miatt.

Mert ez az az időszak, amikor nemcsak a buzgó Katolikusok lesznek próbára téve, hitükben és Irántam való hűségükben, hanem valamennyi, a világ minden részén élő Katolikus számára is ez lesz a legnagyobb megpróbáltatás ideje.

Azoknak, akik eretnekséggel vádolnak benneteket, Én a következőt mondom. Én, Jézus Krisztus, sosem hazudnék, mert Én Vagyok az Igazság. Én soha nem tudnálak becsapni benneteket, mert ez képtelenség lenne. Ne feledjétek, az Én Testem maga az Egyház. Földi Egyházam támadás alatt áll, ami azt jelenti, hogy Testemet újra Keresztre fogják feszíteni, amint azt megjövendölték. Ezalatt Én azt értem, hogy Testem már nem lesz többé Jelen, attól a perctől fogva, hogy a Római Szentszék szolgái elvetik a Szent Eucharisztiát. Ez valósággá fog válni, és akkor nektek hátat kell fordítanotok.

Arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok Isten valamennyi Gyermekéért – minden felszentelt Szolgámért, köztük a megtévesztett hamis prófétákért is. Ugyanakkor Én soha nem foglak arra kérni benneteket, hogy imádkozzatok az Antikrisztusért, mert az képtelenség.

Ébredjetek, ti mindannyian, és hallgassátok meg, amit el kell Mondanom nektek. Ne essetek pánikba, ne essetek kétségbe, vagy ne veszítsétek el a reményt, mert ez az utálatosság lesz az a végső gyötrelem, melynek tanúja kell, hogy legyen, és melyet el kell, hogy viseljen Isten minden gyermeke, mielőtt Én eljövök újra.

Ez lesz a Nagy Dicsőség, a Nagy Öröm napja, és Eljövetelem véget vet a gonoszságnak, mely megmételyezi a világot.

Ahelyett, hogy féltek, inkább örvendezzetek. Örömmel várjátok Második Eljövetelemet, mert Én Magammal hozom a nektek ígért Új Paradicsomot.

Mindig nehéz lesz Keresztemet hordoznotok. Az idők, amelyben most éltek, magukkal hoznak egyfajta keresztre feszítést, melyet nagyon nehéz lesz elviselnie a legtöbb Kereszténynek – olyan nagy lesz fájdalmuk.

Azok a szegény lelkek, akik nem hiszik, hogy Én az Igazságot szólom ezen Üzeneteken keresztül, kérdezzék meg maguktól a következőt. Hisztek a Szent Bibliában, és a benne kinyilatkoztatott próféciákban? Hisztek az Antikrisztus létezésében, és a kinyilatkoztatásokban a hazug szélhámosról, aki fondorlatos eszközökkel elfoglalja majd Péter Székét? Ha igen, akkor fogadjátok el, hogy ez az az időszak, amikor ezek az események a szemetek előtt bontakoznak ki. Ez nem a jövőben lesz – ez most zajlik. Fogadjátok el ezt bátran, és teljes bizalommal jöjjetek Hozzám, mert Én szeretlek benneteket. Azt szeretném, hogy tartsátok nyitva jól a szemeteket. Ne rettenjetek meg az Igazságtól.

Az utálatosság már megkezdődött. Ha visszautasítjátok Kelyhemet, akkor megakadályoztok Engem abban, hogy megmentsem azokat a lelkeket, akikre Szükségem van, hogy véghezvigyem az Atyám által ígért Szövetséget.

Megáldalak benneteket. Arra vágyom, hogy szívetek megnyíljon, hogy így Én Dicsőséges Királyságomba vihesselek benneteket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért