RSS
 

Archive for március 18th, 2013

Az Üdvösség Anyja: Imádkozzátok Rózsafüzéremet mindazokért, akik Rómában kormányoznak

18 márc

2013. március 15. péntek, 22.30

Drága gyermekem, ez a nagy szomorúság időszaka, nemcsak számodra, hanem mindazok számára is, akik szeretik Fiamat.

Arra kell buzdítanom benneteket, drága gyermekek, hogy továbbra is legyetek erősek és hűek Isten Szent Igéjéhez, Fiamért. Ő, az én szeretett Fiam, lehorgasztja Fejét gyötrelmében, látván azt a borzalmat, ahogy Egyháza a Szeme láttára felmorzsolódik.

Kérlek, imádkozzatok reményért, és imádkozzátok Szent Rózsafüzéremet minden nap, azokért, akik Rómában kormányoznak. Imádkozzatok mindazokért, akik a Katolikus Egyházat vezetik. Kérlek, foglaljátok bele azt az illetőt is, aki Péter Székében ül, mert nagy szüksége van imáitokra.

Imádkozzatok, hogy elfogadja majd Fiam Kereszthalálának Igazságát, és hogy nyissa majd meg szívét Fiam -Isten valamennyi Gyermeke iránti irgalomra vonatkozó - kéréseire.

Függetlenül attól, hogy milyen nehéz idők járnak a Római Katolikus Egyházban, a gonosz nem tud, és nem is fog győzedelmesedni Isten Hatalma felett.

Hamarosan rá fognak ébredni Szerepemre, mint Minden Kegyelem Közvetítője, és mint a nap sugaraiba öltözött asszony, elérkezett az én időm, hogy segítsek Fiamnak az Ő végső üdvösség-tervében.

Féltve óvom Isten minden Gyermekét, még azokat is, akik komoly szégyent és fájdalmat okoznak Neki. Imádkozzatok, hogy – a nevetekben Fiam elé vitt és Neki bemutatott – imáim segítsenek enyhíteni a Katolikus Egyházra váró szenvedést.

Isten valamennyi Gyermekének Édesanyjaként, szeretetem mindent felölelő, és sosem fogok felhagyni abbéli igyekezetemmel, hogy reményt hozzak nektek, drága gyermekek.

Az imák meghallgatásra fognak találni a Mennyben, és soha ne adjátok fel a reményt, mivel Fiam Irgalma hatalmasabb, mint gondolnátok.

Isten Szeretete Mindenható. Kérjetek, és nagy áldásban részesültök majd, mivel az előkészületek már befejeződtek, készen állva az Úr Nagy Napjára.

Türelemmel, szeretettel és bizalommal várakozzatok, mert mindezek a megpróbáltatások hamarosan a múlté lesznek, és akkor az Új Ég és az Új Föld eggyé olvad majd. Ez minden, amivel foglalkoznotok kell – lelketek, és mindazok lelkének felkészítésével, akik a legjobban rászorulnak imáitokra. Csak akkor lesztek képesek elfogadni Isten Világosságát, és belépni a földi Új Paradicsomba.

Nyugodjatok meg, és tekinteteket csak Fiamra szegezzétek, és az Ő egyetlen vágyára, hogy megmentse minden teremtmény lelkét.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy