RSS
 

Archive for március 24th, 2013

Imahadjárat (103) Osztozni a Szenvedés Kelyhében Krisztussal

24 márc

2013. március 22. péntek, 21.45

Íme, az Imahadjárati ima számotokra, ha osztozni szeretnétek Szenvedésem Kelyhében. Imádkozzátok el ezt háromszor, amikor tudjátok, de lehetőség szerint a böjti időszak alatt.

Imahadjárat (103) Osztozni a Szenvedés Kelyhében Krisztussal

„Eléd borulok, drága Jézus, a Lábaid elé, hogy tégy velem, amit csak akarsz, mindannyiunk javára.
Hadd osztozzam Szenvedésed Kelyhében.
Fogadd el tőlem ezt az ajándékot, hogy Te meg tudd menteni azokat a szegény lelkeket, akik reményvesztetten tévelyegnek.
Végy engem, testemet, így osztozni tudok Szenvedésedben.
Tartsd szívemet a Te Szent Kezedben, és egyesítsd Magaddal lelkemet.
Szenvedésem Ajándéka által, hagyom, hogy Isteni Jelenléted átölelje lelkemet, hogy meg tudj menteni minden bűnöst, és mindörökre egyesíteni tudd Isten valamennyi gyermekét. Ámen.”

Jézusotok

 

Teljes üzenet - Azt Szeretném, hogy valamennyi Követőm tartson egy böjti időszakot, jövő hétfőtől egészen Nagypéntek, délután fél 4-ig

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Azt Szeretném, hogy valamennyi Követőm tartson egy böjti időszakot jövő hétfőtől, Nagypéntek délután fél 4-ig

24 márc

2013. március 22. péntek, 21.45

Szeretett leányom, azt Szeretném, hogy valamennyi Követőm tartson egy böjti időszakot jövő hétfőtől, Nagypéntek délután fél 4-ig.

Még egy kis jelképes böjtölés is betekintést fog szerezni, mindannyiatok számára, az Üdvösség – Tervembe, és abba, hogy hogyan tudtok segíteni Nekem az összes bűnös lelkének megmentésében.

A böjtölés által váltok ismét gyógyulttá. Testetek megtisztításával, lelketek meg fog újulni. Továbbá azt szeretném, hogy részesüljetek a Gyónás Szentségében, vagy a rendelkezésetekre álló kiengesztelődési formában. Kérlek, ha nem tudtok részesülni ebben a Szentségben, akkor fogadjátok el az Általam, már egy ideje nektek adott Ajándékot, a Teljes Búcsú ajándékát:

2012. január 31. kedd, 21.30

Imádkozzátok ezt az imát hét egymást követő napon, hogy megkapjátok a teljes bűnbocsánat ajándékát, és a Szentlélek Erejét.

“Ó, Jézusom, Te vagy a világ világossága.
Te vagy a ragyogó fényesség, mely megérint minden lelket.
Irgalmad és szereteted végtelen.
Nem vagyunk méltók a Te kereszthalálod által hozott áldozatra.
Mégis tudjuk, hogy nagyobb a Te szereteted irántunk, mint a mi Irántad érzett szeretetünk.
Add meg nekünk, Ó, Urunk, az alázatosság ajándékát, hogy kiérdemeljük a te Új Királyságodat.
Tölts el bennünket a Szentlélekkel, így tovább menetelhetünk és vezethetjük a Te hadseregedet, hogy hirdessük a Te Szent Szavad igazságát és felkészítsük testvéreinket Dicsőséges Második Eljöveteledre a földön.
Magasztalunk Téged.
Dicsőítünk Téged.
Felajánljuk magunkat, bánatainkat, szenvedéseinket, Neked ajándékként a lelkek megmentésére.
Szeretünk Téged, Jézus.
Légy Irgalmas minden Gyermekedhez, bárhol is legyenek.
Ámen.“

Majd, Szeretném, ha lélekben egyesülnétek Velem, mintha jelen lennétek, Apostolaimmal együtt, az Utolsó Vacsorámon. Megosztjátok majd Velem a kovásztalan kenyeret, és Asztalomnál együtt esztek majd Velem. Követőim, ti osztozhattok Velem Szenvedésem Kelyhében, saját szabad akaratotokból, ha elfogadjátok Ajánlatomat.

Ha el tudjátok fogadni azt, engesztelésül a halandó ember bűneiért, lelkek millióit fogjátok megmenteni. Én Irgalmat fogok gyakorolni még a legmegátalkodottabb bűnösökkel is, viszonzásul ajándékotokért, a szenvedés ajándékáért.

Íme, az Imahadjárati ima számotokra, ha osztozni szeretnétek Szenvedésem Kelyhében. Imádkozzátok el ezt háromszor, amikor tudjátok, de lehetőség szerint a böjti időszak alatt.

Imahadjárat (103) Osztozni a Szenvedés Kelyhében Krisztussal

„Eléd borulok, drága Jézus, a Lábaid elé, hogy tégy velem, amit csak akarsz, mindannyiunk javára.
Hadd osztozzam Szenvedésed Kelyhében.
Fogadd el tőlem ezt az ajándékot, hogy Te meg tudd menteni azokat a szegény lelkeket, akik reményvesztetten tévelyegnek.
Végy engem, testemet, így osztozni tudok Szenvedésedben.
Tartsd szívemet a Te Szent Kezedben, és egyesítsd Magaddal lelkemet.
Szenvedésem Ajándéka által, hagyom, hogy Isteni Jelenléted átölelje lelkemet, hogy meg tudj menteni minden bűnöst, és mindörökre egyesíteni tudd Isten valamennyi gyermekét. Ámen.”

Ezen, a részetekről – Nekem, Jézus Krisztusnak, az egész emberiség Megváltójának – bemutatott áldozat révén Én kiáraszthatom Nagy Irgalmamat az egész világra.

De ami még ennél is fontosabb, hogy Én meg fogom menteni még azokat is, akik gyűlölnek Engem. Imáitok és áldozatotok az egyetlen mentő kegyelem a számukra, mert e nélkül, a gonosz elpusztítaná őket.

Ha nem szeretnétek elhordozni ezt a szenvedést, Én majd nagy kegyelmeket adok nektek, és kérlek, gyertek tovább Velem Küldetésemben, hogy felébresszem a világot szendergéséből, és így felemelhessem a megtévesztés fátylát, mely a világra borul.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (102) Ima a hit, és az Isten – világnak szóló – Üzeneteiben való hit megőrzésére

24 márc

2013. március 21. csütörtök, 20.00

Imahadjárat (102) Ima a hit, és az Isten – világnak szóló – Üzeneteiben való hit megőrzésére

“Drága Jézus, amikor magamba roskadok, emelj fel engem. 
Amikor kételyek gyötörnek, világosíts meg engem. 
Amikor szomorú vagyok, éreztesd velem Szereteted. 
Ha kritizálnék, segíts, hogy hallgassak. 
Ha nyilvánosan ítélkeznék mások fölött, tégy lakatot a számra. 
Ha istenkáromlásokat ejtek ki a számon, a Te Nevedben, ments meg engem, és vigyél ismét Védelmed alá. 
Ha nincs bátorságom, add nekem azt a kardot, mellyel harcba szállhatok, és megmenthetem az Általad áhított lelkeket. 
Ha ellenállok Szeretetednek, segíts, hogy teljes mértékben átadjam magam, és a Te Szerető gondviselésedre bízzam magam.
Amikor eltévelyedem, segíts, hogy visszataláljak az Igazság Útjára.
Ha megkérdőjelezem Szavadat, add meg nekem az általam keresett választ. 
Segíts, hogy türelmes, szeretetteljes és kedves legyek, még azokhoz is, akik átkoznak Téged. 
Segíts, hogy megbocsássak azoknak, akik bántanak engem, és add meg nekem a kegyelmet, mely révén követni tudlak Téged, akár a világ végére is.” 

Jézusotok

Teljes üzenet - Közel a szakadás ideje, és nektek fel kell készülnötök

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Közel a szakadás ideje, és nektek fel kell készülnötök

24 márc

2013. március 21. csütörtök, 20.00

Szeretett leányom, mennyire meghasad a Szívem azon lelkek által érzett bánattól, akik össze vannak zavarodva, utolsó Pápám, szeretett Benedekem menekülése miatt.

Dédelgetett lelkeim, annyira összezavarodottan, és kissé egyedül érzitek magatokat. Én átérzem gyötrelmeteket, és nektek állhatatosan kell imádkoznotok Irgalmas Kezemért, hogy felétek nyújthassam, megvigasztalván szomorú szíveteket.

Ez az árulás ideje lesz számodra, leányom, ahogy sokan eloldalognak majd azok közül, akik ezen Szent Küldetés mellett álltak. Heti hét napra kell növelned azt az időt, amit Szentségimádásban töltesz, és csak akkor fogsz tudni egyedül és félelem nélkül továbbmenni, hogy teljesítsd az Általam majdan neked adott feladatokat, melyek közül számos feladat rendkívül nehéz lesz.

Nektek, mindannyiatoknak, erősnek kell maradnotok most. Ne hallgassatok a rosszallás hangjaira, melyek az idegeitekre mennek majd, és nagymértékben megszaporodnak majd, ahogy a Nagyhét elérkezik.

Ezen – a világnak szóló – Szent Üzeneteim elleni mindennemű rágalom, hazugság és gonosz ellenvetés lesz a ti keresztetek, melyet az elkövetkező tíz napban hordoznotok kell. Követőim, egyetlen pillanatra sem fogják engedni nektek, hogy megpihenjetek, imádkozzatok, vagy Legszentebb Szavamról elmélkedjetek.

Legyetek tudatában annak, hogy a – naponta imádkozandó – Szent Rózsafüzér nyújtotta védelem nélkül, kitárjátok magatokat a kételyeknek, melyek nem Tőlem jönnek.

Közel a szakadás ideje, és nektek fel kell készülnötök. Egy különleges kegyelmet Szeretnék adni nektek, segítségképpen, hogy ellen tudjatok állni az üldöztetésnek, és a majdan rátok nehezedő nyomásnak, melyek arra buzdítanak benneteket, hogy forduljatok el Üzeneteimtől. Ahhoz, hogy figyelmeteket Szent Szavamra irányítsátok, nagy hit, nagy bizalom és kötélidegek kellenek, ezért a következő Imahadjárati Imát imádkozzátok, mostantól kezdve, naponta egyszer.

Imahadjárat (102) Ima a hit, és az Isten – világnak szóló – Üzeneteiben való hit megőrzésére

“Drága Jézus, amikor magamba roskadok, emelj fel engem.
Amikor kételyek gyötörnek, világosíts meg engem.
Amikor szomorú vagyok, éreztesd velem Szereteted.
Ha kritizálnék, segíts, hogy hallgassak.
Ha nyilvánosan ítélkeznék mások fölött, tégy lakatot a számra.
Ha istenkáromlásokat ejtek ki a számon, a Te Nevedben, ments meg engem, és vigyél ismét Védelmed alá.
Ha nincs bátorságom, add nekem azt a kardot, mellyel harcba szállhatok, és megmenthetem az Általad áhított lelkeket.
Ha ellenállok Szeretetednek, segíts, hogy teljes mértékben átadjam magam, és a Te Szerető gondviselésedre bízzam magam.
Amikor eltévelyedem, segíts, hogy visszataláljak az Igazság Útjára.
Ha megkérdőjelezem Szavadat, add meg nekem az általam keresett választ.
Segíts, hogy türelmes, szeretetteljes és kedves legyek, még azokhoz is, akik átkoznak Téged.
Segíts, hogy megbocsássak azoknak, akik bántanak engem, és add meg nekem a kegyelmet, mely révén követni tudlak Téged, akár a világ végére is.” 

Menjetek drága Követőim, és ne feledjétek, hogy ti Irántam, Egyházatok és Tanításaim iránt tartoztok kötelességgel. Ragadjátok meg az Üdvösség Kardját, és azzal harcoljatok, Velem együtt, hogy elvihessünk Királyságomba minden egyes lelket, köztük azokat is, akik vétkeznek Ellenem.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy