RSS
 

Archive for március 14th, 2013

Az Üdvösség Anyja: Az Imahadjárati Imacsoportok lelkek milliárdjait fogják megmenteni

14 márc

2013. március 10. vasárnap, 18.00

Drága gyermekem, most még magányosabbnak és elhagyatottabbnak fogod érezni magad, ahogy Isten Szent Szava hangosan dörgedelmeskedik, figyelmeztetvén az emberiséget annak szükségességére, hogy készítsék fel lelküket.

Gyermekek, most már kérnetek kell szeretett Fiamat, hogy őrizze meg bátorságotokat az előttetek álló sötét napokban, hónapokban és években. Örvendezzetek, mert oly sok lélek válaszolt – a Szentlélek indítása által – Fiam, Jézus Krisztus hívására. Ő oly nagyon szeret mindannyiatokat, hogy ez örömkönnyekre fakaszt engem, az Ő szeretett Édesanyját. Az, hogy miként fogja kiárasztani az Ő Irgalmát, felfoghatatlan számotokra, sőt, még az Őt megvetőket is Szívéhez közel fogja vonni.

Már nem lesz sok idő az Ő nagyszabású Második Eljöveteléig, így meg kell Dicsőítenetek az Istent. A felkészülés érdekében, minél gyakrabban kell részesülnötök a Kiengesztelődésben, és továbbra is imádkoznotok kell a lelkekért.

Habár az Isten Mindenható, és Dicsősége most teljes mértékben megértésre kerül majd, amikor tanúságot tesztek az Ő Második Eljöveteléről, nektek, az Ő Maradék Hadseregének, segítenetek kell Neki azon Tervében, hogy megmentse az emberiséget.

Az Imahadjárati Imacsoportok lelkek milliárdjait fogják megmenteni, éppen ezért nektek terjeszkednetek, és gyarapodnotok kell. Isten Kegyelmei kiáradnak mindazon Gyermekeire, akik részt vesznek ezen imacsoportokban. Ők lesznek az a pajzs, mely meg fogja védeni az emberiséget az Antikrisztus által tervezett üldöztetéstől.

Soha ne adjátok fel, gyermekek. Maradjatok meg a Kegyelem állapotában mindenkor, és továbbra is kövessétek Fiam útmutatásait. Ő soha nem fog cserbenhagyni benneteket, oly nagy az Ő Szeretete irántatok.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Mire Nagypéntek elérkezik, sok lélek kezd majd rájönni, hogy az emberiségnek szóló Figyelmeztetésem csaknem elérkezett a világba

14 márc

2013. március 9. vasárnap, 21.45

Szeretett leányom, mire Nagypéntek elérkezik, sok lélek kezd majd rájönni, hogy az emberiségnek szóló Figyelmeztetésem csaknem elérkezett a világba.

Amint az utálatosság tapasztalható lesz, ezen Üzenetek Igazsága valóban megértésre kerül majd.

Gyűjtsétek egybe nemzeteteket, egyesüljetek az imában, mert egy sötét felleg borul majd a földre. Büntetések rovódnak majd az emberiségre, mivel belevész az Isten Igéje iránti közöny és fásultság mélységébe.

Azok, akik hátat fordítottak – a Kereszthalálom által – az emberiségnek adott Ajándékoknak, fel fognak ébredni, és meglátják majd, mennyire torzként jelenik meg lelkük Szemem előtt. Ők hamarosan megértik majd, hogy csak egy nagyon rövid időt fognak kapni arra, hogy megbánják bűneiket. Ugyan Türelmem nagy, de Szomorúságom mélységes. Oly keserű az ő szívük, hogy nemcsak Engem, az ő szeretett Jézusukat kerülik, hanem egyúttal meg is tagadják maguktól azokat az Ajándékokat, melyeket Én szabadon hozzáférhetővé teszek számukra.

Mennyire meg lettek tévesztve, elhitetvén velük saját hamis illúzióikat, hogy a világ az övék, melyben úgy élnek, ahogyan csak akarnak, anélkül, hogy bármi gond is akadályozná őket kielégülésük hajszolásában. Ez a világ többé már nem lesz szabadon az övék, mert ez csak egy átmeneti állapot. Nemsokára ők egy új állapotban fogják találni magukat, és sokuknak ez nem az Én Új Paradicsomomban lesz.

Beavatkozásom közel van, és a világ megmentésére vonatkozó Tervem hamarosan minden részletében ismert lesz. A gőg a ti legnagyobb ellenségetek, és ez a sátán legnagyobb vétke is. Amikor valaki elítéli, megrója, vagy ujjal mutogatva vádolja a másikat, az Én Nevemben, ők a sátán bűnének estek áldozatul.

A gőg bűne lesz az emberiség veszte, és ez fog sok lelket a pokol tüzébe rántani.

Ne essetek áldozatul a gonosz eme átkának, és ne szóljatok egy szót sem, amikor nem értetek egyet másokkal, akik fennhangon Ellenem harsognak, hazugságokat fröcsögvén szájukból, még akkor sem, ha tudjátok, hogy ők nem az Igazságot szólják. Süssétek le szemeteket, és egyszerűen csak hirdessétek Szavamat.

Csak azáltal védelmezzetek Engem, hogy hirdetitek a világnak azt, amit tudtok a lelkek megmentését szolgáló Tervemről. És még akkor sem szabad viták által megvédelmeznetek Engem, amikor azok a lelkek, akik úgy vélik, hogy a Rólam való ismeretük feljogosítja őket arra, hogy figyelmeztessenek másokat, és hogy válaszokat csikarjanak ki belőletek.

A világban lévő sok esemény hamarosan sokkolni fogja az emberiség nagy részét. Még a legérdektelenebb emberek – akik életüket a világi törekvés légüres terében élik, kevés időt szánva a lelki dolgokra – is kezdenek majd rájönni, hogy hatalmas változás áll be. Ők tudni fogják, hogy ezek a változások számukra felfoghatatlanok, és emiatt nyitottabbak lesznek majd Isten Igéjére.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy