RSS
 

Archive for március 23rd, 2013

Ahogy a vakok sem látnak, lesznek olyanok az Egyházban, Rómában, akik ugyan látják, de nem lesznek hajlandóak elismerni az Igazságot

23 márc

2013. március 20. szerda, 19.15

Szeretett leányom, Keresztre feszítésemet újra átélem az elejétől a végéig, és minden egyes szakasz a Második Eljövetelemhez vezető időszakhoz kötődik.

Most, hogy Testem – Egyházam – oly sok éven át tűrte a gonosz szellem okozta ostoroztatást, a Tövissel való Koronázással sújtják most Egyházam vezetőit.

Amikor a harmadik tövis átszúrta Jobb Szememet, többé már nem láttam arra a Szememre. Csak a másik Szememmel voltam képes látni azt a rettenetes fájdalmat, melyet Édesanyám élt át. Most, hogy a Töviskorona átszúrja Egyházam Fejét, Rómában, csak az egyik fele fog tanúbizonyságot tenni a megjövendölt próféciák Igazságáról. A másik fele vak lesz, és nem fogja látni azt a kárt, mely Testem – Egyházam – minden részét sújtja, a világ minden nemzetében.

Ahogy a vakok sem látnak, lesznek olyanok az Egyházban, Rómában, akik ugyan látják, de nem lesznek hajlandóak elismerni az Igazságot. Olyan fájdalmas lesz az Igazság, hogy egyszerűbb lesz ezen felszentelt Szolgáimnak a könnyebbik utat választaniuk. Gyávák. Ahelyett, hogy felvennék keresztjüket Énértem, inkább a szentségtörés útját fogják választani.

Aztán ott lesznek még azok, akik szeretnek Engem, és ez a szakadás nem fogja elrettenteni őket azon tervben, hogy segítsenek nekem megmenteni a lelkeket a biztos haláltól. Ezek a bátor lelkek – a Tűz Lelkének kegyelmével eltelve – harcolni fognak azért, hogy megőrizzék a Legszentebb Szentségeket. Ők a klérus, akik táplálni fogják Nyájamat az üldöztetés alatt. Minden kegyelmet meg fognak kapni az ilyen tiszta lelkek, és ők majd felváltva elvezetik maradék Hadseregemet az Új Ég és az Új Föld kapuihoz.

Nagy bátorságot igényel elfogadni Isten prófétáinak Szavát. Sosem könnyű meghallani a próféták Szavait, mely Szavak kétélű kardként hasítanak bele lelkük mélyébe. Az általuk való Figyelmeztetéseket fájdalmas hallani, ugyanakkor édes is a gyümölcsöktől, amiket teremnek, mert amikor Isten Szava Ajándékként adatik, az üdvösséget kínál. Ragadjátok meg Szent Szavamat, mert Ezen múlik a ti életetek. Ti, szeretett Követőim, védelem alatt álltok az Élő Isten Pecsétje által, ezért soha ne féljetek.

Ellenségeitek szidalmazni, sértegetni fognak benneteket, és talán még üldözni is fognak titeket, de Én, Jézus Krisztus leszek az, Aki kísérlek majd benneteket. Ti, az a kevés Választottam, akik válaszoltok Hívásomra, szenvedésetek által meg fogjátok menteni az emberiség nagy részét a Szememben.

Megáldalak benneteket. Békét és erőt adok nektek, hogy félelem nélkül szívetekben tudjatok követni Engem.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Fokozatosan világossá válnak gonosz szándékaik, ahogy a saját dugájukba dőlnek

23 márc

2013. március 19. kedd, 22.45

Szeretett leányom, Szent Szavam egy erős szélhez hasonlóan terjed most szerte az egész világon, ezen Üzeneteken keresztül.

Sokan fogják meghallani Hangomat, akár szeretnék, akár nem, mert Hangom vihar előtti mennydörgésként fog hatni. Néhányan fel fogják ismerni a Szentlelket, ahogy Az elárasztja lelküket. Sajnos, a többiek nem fogják felismerni, ezért Én a következőt mondom nekik. Ti meghallottátok Hangomat. Hangom felrázta lelketeket, és mégis kizártok Engem. Mégis hátat fordítottatok Nekem. Lehet, hogy féltek Hangomtól, lévén, hogy az megrendítő lehet, de egy dolgot nem tudtok tenni, figyelmen kívül hagyni Engem.

Oly erőteljes Szentlelkem, hogy Az megérinti majd lelketeket, akár szeretnétek, akár nem. Ti, akik elfuttok, elbújtok és úgy tesztek, mintha Én nem lennék Jelen, nektek tudnotok kell, hogy nem fogjátok tudni tagadni Jelenlétemet, bármennyire is igyekeztek.

Közületek néhányan ellen fogtok állni az Igazságnak, mivel nem hisztek a számotokra örök életet kínáló Ígéretemben. Sokatok ezt ijesztőnek találja, és jobb szeretnétek úgy gondolkodni, hogy az Úr Nagy Napja nem a ti életetek során fog végbemenni. És így becsukjátok szemeteket, befogjátok fületeket, és más dolgokban kerestek vigaszt.

A biztonság melyet éreztek, igyekezvén rálelni a békére ott, ahol az található, rövid életű lesz. Hamarosan megvonják tőletek Isten Igéjét. Azok a szavak, amelyeket szoktatok hallani, eltűnnek majd a szentbeszédekből, valamint a püspökeitek és bíborosaitok által hozzátok, és minden gyanútlan Követőmhöz intézett körlevelekből.

Szabadkőműves szekták szivárognak be az Egyházba, Rómában. Tévedés ne essék – egyszerre csak egy igaz élő pápa lehet.

Követőim közül most sokan el fogják utasítani Szent Szavamat (Üzenetemet), az Igazságot, ahogy anno is tették Tárgyalásom során, a földön. Téged, leányom, el fognak utasítani, mint egy eretneket, kigúnyolnak majd, és csúfot űznek belőled. Szálka leszel a hamis próféta szemében. De hamarosan, mindenki látni fogja a Római Trónom felett uralkodó hazug szélhámosok körmönfont tetteit és alattomos megnyilvánulásait, melyek szentségtöréssel érnek fel.

Fokozatosan világossá válnak gonosz szándékaik, ahogy a saját dugájukba dőlnek, és azok, akik áldottak a tisztánlátás kegyelmével, melyet Én ajándékoztam nekik, fel fogják ismerni a kibontakozóban lévő utálatosságot. 

A fenevad most készen áll, és egy – a világ néhány vezetőjéből álló – világi kört hoz létre, egyesítve mindent, ami Isten Királysága ellen van. A démoni szellemek, akik megszállják ezeket a szegény lelkeket, gőgjük és önteltségük révén mindenki szeme láttára felfedik majd magukat megnyilvánulásaik által, melyeket tüzetesen szemügyre vesznek majd, és vitatni fognak, egészen addig, míg a végső válaszok világossá nem válnak azok számára, akik a Tisztánlátás Adományával vannak megáldva.

Bízzatok Bennem. Bízzatok ebben az Ajándékban, a Bizalom Ajándékában. Hadd öleljelek át benneteket, és hadd vezesselek át titeket ezen gonosz lények dzsungelén, akik el akarják nyelni lelketeket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy