RSS
 

Archive for március 30th, 2013

Átmenetetek, ebből a világból Új Királyságomba, fájdalommentes, gyors és olyan hirtelen lesz, hogy alig tudtok majd levegőt venni

30 márc

2013. március 27. szerda, 23.15

Szeretett leányom, jöjjetek, ti mindannyian, és egyesüljetek Velem, emlékezvén arra a napra, amikor a Megváltás rendkívüli Ajándéka adatott nektek.

Úgy kell emlékezni Nagypéntekre, mint arra a napra, amikor a Paradicsom Kapui végre megnyíltak, hogy örömmel fogadják Isten Gyermekeit az Istentől távoli számkivetettségükből. Halálom egy olyan jövőt biztosított számotokra, melyben soha nem lenne részetek, ha Atyám nem küldött volna el Engem, mint a Messiást.

Testemet keresztre feszítették, de Halálom életet szerzett nektek. Ezen, Második Eljövetelem idejében, Testem ugyanazt a Keresztre feszítést fogja elszenvedni – csak ezúttal Egyházam, az Én Misztikus Testem lesz az, mely szenvedni fog. Tudnotok kell, hogy Én soha nem engedném, hogy Egyházam keresztre feszítése lerombolja Isten gyermekeinek hitét. Így, Én hívok most minden embert, minden hitvallásút, bőrszínűt és valamennyi rasszba tartozót, hogy hallgasson meg Engem.

Hamarosan tapasztalni fogjátok mindazokat a jeleket a földön, melyek bizonyítani fogják számotokra, hogy ti Isten teremtényei vagytok. Hamarosan tudni fogjátok, hogy sohasem fogtok meghalni, ha Isten Irgalmát kéritek. Fényes jövő vár mindannyiatokra, akik elfogadjátok, hogy Isten szeretett gyermekei vagytok. Meghívlak benneteket, családotokat és barátaitokat, hogy csatlakozzatok Királyságomhoz, és hogy Asztalomnál egyetek.

Átmenetetek, ebből a világból Új Királyságomba, fájdalommentes, gyors és olyan hirtelen lesz, hogy alig tudtok majd levegőt venni, mielőtt még annak szépsége feltárul előttetek. Kérlek, ne féljetek Második Eljövetelemtől, ha szeretitek Istent. Isten szeret titeket. Én szeretlek benneteket. A Szentháromság átöleli majd a világot, és mindazok, akik elfogadják Irgalmas Kezem, és bűnbánatot mutatnak bűnös életük miatt, biztonságban lesznek.

Az erős hitűek közületek gyorsan felvétetnek majd. Hosszabb idő lesz azok számára, akik lemaradnak, akiknek nincs hitük, és akik képtelenek Felém nyújtani kezüket.

Ti, az Én hűséges Követőim, segíteni fogtok a gyengéknek, és az elveszetteknek. Irgalmam oly hatalmas, hogy Én meg fogom adni mindezen lelkeknek a szükséges időt, hogy elvihessem őket az örök életbe, melyet Én mindenkinek ígértem. Soha ne csüggedjetek el, amikor minden reménytelennek tűnik, ahogy a bűn továbbra is emészti a gyengék lelkét. Nekünk együttesen kell munkálkodunk azon, hogy megmentsük azokat, akik olyannyira távol vannak Tőlem, hogy csak nagyon kevés dolog fogja Karjaimba csábítani őket. Az egymás iránti szeretetekből fakadó csodák az ilyen elveszett lelkek megtérítésére lesznek felhasználva. Ez az Én Ígéretem számotokra. Ima, és a még több ima, része lesz az Irántam való kötelességeteknek, hogy megmentsétek az ilyen lelkeket attól a szörnyű végtől, melyet a sátán tervez Isten gyermekei ellen, akiket ő gyűlöl. Nem szabad neki adni ezeket a lelkeket. 

Hívásom mindenkinek szól. Ezek az üzenetek nem zárnak ki egyetlen vallást sem. Hanem nagy szeretettel adatnak Isten minden gyermekének, mivel ti mindannyian egyenlők vagytok az Ő Szemében.

Nyugodjatok meg, és bízzatok Isten szeretetében.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy