RSS
 

Fokozatosan világossá válnak gonosz szándékaik, ahogy a saját dugájukba dőlnek

23 márc

2013. március 19. kedd, 22.45

Szeretett leányom, Szent Szavam egy erős szélhez hasonlóan terjed most szerte az egész világon, ezen Üzeneteken keresztül.

Sokan fogják meghallani Hangomat, akár szeretnék, akár nem, mert Hangom vihar előtti mennydörgésként fog hatni. Néhányan fel fogják ismerni a Szentlelket, ahogy Az elárasztja lelküket. Sajnos, a többiek nem fogják felismerni, ezért Én a következőt mondom nekik. Ti meghallottátok Hangomat. Hangom felrázta lelketeket, és mégis kizártok Engem. Mégis hátat fordítottatok Nekem. Lehet, hogy féltek Hangomtól, lévén, hogy az megrendítő lehet, de egy dolgot nem tudtok tenni, figyelmen kívül hagyni Engem.

Oly erőteljes Szentlelkem, hogy Az megérinti majd lelketeket, akár szeretnétek, akár nem. Ti, akik elfuttok, elbújtok és úgy tesztek, mintha Én nem lennék Jelen, nektek tudnotok kell, hogy nem fogjátok tudni tagadni Jelenlétemet, bármennyire is igyekeztek.

Közületek néhányan ellen fogtok állni az Igazságnak, mivel nem hisztek a számotokra örök életet kínáló Ígéretemben. Sokatok ezt ijesztőnek találja, és jobb szeretnétek úgy gondolkodni, hogy az Úr Nagy Napja nem a ti életetek során fog végbemenni. És így becsukjátok szemeteket, befogjátok fületeket, és más dolgokban kerestek vigaszt.

A biztonság melyet éreztek, igyekezvén rálelni a békére ott, ahol az található, rövid életű lesz. Hamarosan megvonják tőletek Isten Igéjét. Azok a szavak, amelyeket szoktatok hallani, eltűnnek majd a szentbeszédekből, valamint a püspökeitek és bíborosaitok által hozzátok, és minden gyanútlan Követőmhöz intézett körlevelekből.

Szabadkőműves szekták szivárognak be az Egyházba, Rómában. Tévedés ne essék – egyszerre csak egy igaz élő pápa lehet.

Követőim közül most sokan el fogják utasítani Szent Szavamat (Üzenetemet), az Igazságot, ahogy anno is tették Tárgyalásom során, a földön. Téged, leányom, el fognak utasítani, mint egy eretneket, kigúnyolnak majd, és csúfot űznek belőled. Szálka leszel a hamis próféta szemében. De hamarosan, mindenki látni fogja a Római Trónom felett uralkodó hazug szélhámosok körmönfont tetteit és alattomos megnyilvánulásait, melyek szentségtöréssel érnek fel.

Fokozatosan világossá válnak gonosz szándékaik, ahogy a saját dugájukba dőlnek, és azok, akik áldottak a tisztánlátás kegyelmével, melyet Én ajándékoztam nekik, fel fogják ismerni a kibontakozóban lévő utálatosságot. 

A fenevad most készen áll, és egy – a világ néhány vezetőjéből álló – világi kört hoz létre, egyesítve mindent, ami Isten Királysága ellen van. A démoni szellemek, akik megszállják ezeket a szegény lelkeket, gőgjük és önteltségük révén mindenki szeme láttára felfedik majd magukat megnyilvánulásaik által, melyeket tüzetesen szemügyre vesznek majd, és vitatni fognak, egészen addig, míg a végső válaszok világossá nem válnak azok számára, akik a Tisztánlátás Adományával vannak megáldva.

Bízzatok Bennem. Bízzatok ebben az Ajándékban, a Bizalom Ajándékában. Hadd öleljelek át benneteket, és hadd vezesselek át titeket ezen gonosz lények dzsungelén, akik el akarják nyelni lelketeket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.