RSS
 

Végül a zsidók is látni fogják Atyám Szövetségének bizonyítékát

21 márc

2014. február 11. kedd, 23.41

Hőn szeretett leányom, mennyire kibontakozott már ez a Küldetés, és milyen gyorsan fog most továbbfejlődni, ahogy közelgő Időmre készülök.

Megkezdtem a következő tervet, hogy tudatára ébresszem Isten valamennyi gyermekét, a nagyszerű új világot illetően, mely rátok vár, és ez az előkészület szakaszos lesz.  Az első szakasz a megtisztulás. Ez nem jelent majd mást, mint szakadásokat, éghajlati változásokat, megbolydulásokat és rettenetes hitehagyást, mely végig fog söpörni a Földön. Mindezek egyazon időben történnek majd. Aztán Egyházam elbukik, és csak a Maradék fog ragaszkodni az Igazsághoz, és fog tanúbizonyságot tenni Szent Igémről.

Össze fogom gyűjteni az embereket a világ minden szegletéből – elsőként a Keresztény hitűeket. Aztán a többieket is Magamhoz vonzom. Végül a zsidók is látni fogják Atyám Szövetségének bizonyítékát, és Isten Királyságába vitetnek majd, amint az meg lett jövendölve.

Sok hang elnyomja most a Saját Hangomat, de ennek ellenére csak az Én Hangomra fognak felfigyelni, mert Nyelvem olyan, mint egy kard, Jelenlétem pedig, mint egy ágas-bogas villám. Amikor érezhetővé teszem Jelenlétemet, akkor az a legalázatosabb lakóhelyeken történik majd, és megosztásra kerül a kedves lelkekkel – a szelídekkel és az okosakkal egyaránt. Megismertetem Jelenlétemet a pogányok körében, és életükben először kérdezősködni fognak örök jövőjükről, és kezdik megnyitni szívüket Felém. Láthatjátok, hogy egy lélek sem marad megérintetlenül. Lesznek, akik nem fognak örömmel fogadni Engem, de tudni fogják, hogy ott Vagyok.

Nagyon közel van már az Én Időm, amikor is érezhetővé teszem Jelenlétemet a Szentlélek Ereje által. Azt szeretném, ha lecsillapítanátok lelketeket Előttem, és készek lennétek befogadni Engem, mert nem tudhatjátok sem a napot, sem az órát. Egy dolgot elárulok nektek, mégpedig azt, hogy ez hirtelen és váratlan lesz.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért