RSS
 

Archive for március 6th, 2014

Ahogy nő a sátánkövetők száma, úgy fognak ők mindent elkövetni, hogy nyilvánosan is megvallják az ördög iránti imádatukat

06 márc

2014. február 3. hétfő, 21.00

Hőn szeretett leányom, fel fogjátok ismerni Tanítványaimat, nemcsak hitük, hanem munkálkodásuk alapján is. Hasztalan mondani, hogy szerettek Engem, ha nem élitek hiteteket gondolattal, szóval és cselekedettel. Csak a gyümölcsök által – melyeket teremtek – mondhatjátok igazán, hogy odaadó Tanítványaim vagytok. Ha azt mondjátok, hogy szerettek Engem, akkor nem utasíthatjátok el azokat, akik segítségért folyamodnak hozzátok – azokat, akiknek égető szükségük van a vigasztalásra. Ha igazán az Enyéim vagytok, akkor ne térjetek ki az elől, hogy segítsetek másokon, azokon, akiket üldöznek, vagy akik szenvednek. Ha hűségesek vagytok Tanításaimhoz, akkor ne beszéljetek kegyetlenül vagy szeretetlenül más lélekről.

Másfelől egyértelműen be fogjátok tudni azonosítani azokat, akik tisztelnek Engem, a gyümölcsökről, amiket teremnek. Sosem fognak tartani attól, hogy hirdessék Isten Igéjének Igazságát. Ők mindig az Igazságot fogják szólni; ők sosem fognak rosszakat mondani másokról, és ők lesznek mindig az elsők, hogy megvigasztalják a betegeket, a rászorulókat, és az Igazságot keresőket. Ők mindig saját szükségleteik elé fogják helyezni mások szükségleteit; türelmet tanúsítanak, amikor provokálják őket az Én Szent Nevemben, és egy szót sem fognak szólni, amikor üldözést szenvednek el, az Irántam való hűségük miatt. Ők mindig imádkozni fognak mások lelkéért, és Irgalomért könyörögnek az egész emberiség számára. Így amíg Én nagy vigaszra és megnyugvásra lelek az ilyen lelkekben, csak arra törekszem, hogy Irgalmamba vonjam azokat a lelkeket, akiket a megtévesztés fátyla borít, amit a sátán befolyása okozott életükben.

Miközben várom a Nagy Napot, melyen visszakövetelem majd Trónomat, addig is el kell viselnem a fenevad, a sátán látványának kínját, ahogy két kezét (a trón karfáján) gőgösen nyugtatva, szétvetett lábakkal és kecskefejjel ül a trónján, miközben lubickol a hízelgésben, melyet önként nyújtanak neki azok, akiket ő tőrbe csalt. A kecske az általa való fertőzésnek a szimbóluma, melynek során bekebelezi mindazoknak a testét és lelkét, akiket a szexuális erkölcstelenség bűne által kerít a hatalmába. Elsődleges célja az, hogy beszennyezze az emberi testet azáltal, hogy arra sarkallja a lelkeket, hogy minden szempontból alacsonyítsák le magukat az érzékek által. Befolyása mindenütt jelen van, és a kecske, valamint szarvainak jelképe látható lesz minden mozdulatban. Arroganciája hamarosan látható lesz azon jelképek által, melyeknek a kitételére fogja sarkallni követőit, kimutatván ezzel az iránta való hűségüket az élet minden területén.

Ahogy nő a sátánkövetők száma, úgy fognak ők mindent elkövetni, hogy nyilvánosan is megvallják az ördög iránti imádatukat, és bárki, aki ezt ártalmatlannak hiszi, bölcsebb lenne, ha most rögtön abbahagyná. Nekik könyörögniük kell Hozzám, Jézus Krisztushoz, hogy segítsek nekik legyőzni a gonosz hatalmat, mely a világban fog gyakorlódni azon hatalom által, melyet a sátán gyakorol ezekben az időkben.

Az Egyházammal szembeni ellenszegülés minden egyes tettéért Atyám meg fogja büntetni a bűnösöket. A szentséggyalázás minden egyes tettéért, melyet Isten Szent Templomaiban folytatnak, ők rettenetesen fognak szenvedni. De azon a napon, amikor megszentségtelenítik Testemet, a Szent Eucharisztiát, még soha nem látott nagy büntetés fogja érni Isten ellenségeit. 

Könyörögve kérlek benneteket, akik hisztek Bennem, a ti Jézusotokban, hogy legyetek éberek a legszörnyűbb utálatosságra, melyet jelenleg terveznek Isten gyermekeinek elpusztítására. A rockzene, a mozik, a politika és a vallás világán keresztül, ravasz módon hangolják most össze azt a gonosz tervet, mellyel arra csábítják a lelkeket, hogy tagadják meg Istent, azáltal, hogy testestül-lelkestül eladják magukat a fenevadnak.

Elérkezett hát az idő, hogy ismert legyen a világ előtt az Isten Templomának falain belülről történő fertőzés. Habár sokan elutasítanának egy ilyen utálatosságot – ha azt nyíltan megmutatnák nekik -, az igazság azonban az, hogy sokuk ettől sem lenne okosabb. De amikor sátáni szimbólumokat helyeznek el a templomokban, akkor azok olyan hatalommal fognak bírni az ártatlanok felett, hogy imátok, áldozataitok és szenvedésetek nélkül, el fognak távolodni Tőlem.

Amikor elérkezik ez az időszak a jövőben, ezek a lelkek nem fognak hinni nektek, akik ismeritek az Igazságot. Amikor Isten Jelenlétének lényegét támadják az Ő földi Egyházán keresztül, akkor a hatásokat érezni lehet majd szerte az egész Földön. Akkor Isten Világossága halványulni fog, mivel eltörlik Isten Jelenlétét. Csak sötétség fog áradni.

Arra kérlek benneteket, hűséges Szolgáim, hogy tegyétek a kötelességeteket, és maradjatok éberek mindazokra a dolgokra, melyekre figyelmeztetve lettetek. Felszentelt Szolgáimnak, akik rövidesen világosan érteni fogják, hogy mi zajlik a szemük előtt, Én a következőt mondom. Parancsom által arra foglak utasítani benneteket, hogy végezzétek szent feladataitokat, hogy a lehető legtöbb lelket megmentsétek azáltal, hogy hűek maradtok Igémhez, és tápláljátok Nyájamat, egészen addig, amíg meg nem mutatkozom a Nagy Nagyon.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy