RSS
 

Archive for március 24th, 2014

Üdvösség Anyja: Ez az az időszak, amikor a lelkeknek a Tisztítótűz kínjait kell elviselniük a Földön

24 márc

2014. február 13. csütörtök, 13.43

Édes gyermekem, miért aggódsz a nehézségek miatt, amelyekkel minden egyes nap szembe kell nézned eme Küldetés során? Talán nem tudod, hogy Minden Hatalom az Én Atyám, a Magasságos Isten Kezében nyugszik?

Amikor a végső megtisztuláson megy át az emberiség, meglehet, hogy az nem kellemes, de enélkül a lelkek nem tisztulnának meg. Ez az az időszak, amikor a lelkeknek a Tisztítótűz kínjait kell elviselniük a Földön. Csak a bűntelenek és tisztalelkűek léphetnek be az Új Paradicsomba, ami maga az Isten Királysága. Így ahelyett, hogy félnétek, én arra buzdítalak benneteket, hogy fogadjátok el az Isten Beavatkozását a világban. Törődjetek bele abba, aminek lennie kell, aminek meg kell történnie, és minden olyan szükséges lépésbe, melyek megóvnak benneteket a gonoszságtól és az igazságtalanságoktól, melyeket azok fognak okozni az emberiségnek, akik csak saját magukhoz valamint a sátán képviselőihez hűségesek.

Fiam vágya az, hogy elsődlegesen azokat az ártatlan lelkeket egyesítse, akik nem hisznek Istenben. Fiam tudja, hogy azok, akik szeretik Istent, de esetleg nem fogadják el Őt, idővel meg fognak térni Hozzá. Ő bízik azokban, akik valóban szeretik Őt, de elutasítják az ezen Isteni Üzeneteken keresztüli Beavatkozását, mivel ők is rohannak majd Hozzá. Azokért aggódik Ő a legjobban, akik nem ismerik Őt, és akik nem hajlandóak elfogadni, hogy Ki Ő. Ezért hát mindig gondoljatok arra, hogy elsőként ezek után az elveszett lelkek után vágyik Fiam a legjobban. Ezek azok az emberek, akik a legjobban bántják Őt; akik szörnyű fájdalmat és szenvedést okoznak Neki, és akik Véres Könnyekre fakasztották, amikor a (Getszemáni) Kerti Haláltusát szenvedte el.

Fenyítések küldetnek, nem csupán büntetésekként az emberiség bűneiért, hanem eszközként arra, hogy az emberiséget észre térítsék, és alázattal térdre kényszerítsék. Amikor az ember megszabadul arroganciájától, saját nagyságába vetett hitétől, és abbéli tévhitétől, hogy hatalma nagyobb, mint az Istené, csak az ilyen megtisztulás által válhat méltóvá arra, hogy megálljon Isten színe előtt.

Az, aki halálos bűnben van, és nem hajlandó bűnbánatot tanúsítani, soha nem lesz képes állni az Isten Világossága okozta gyötrelmet. Ezért az, hogy az Isten beavatkozik, egy Irgalmassági Cselekedet annak érdekében, hogy felkészítse az ilyen lelket, hogy ő is részesülhessen Isten Dicsőségében. Isten Szeretetének és Nagylelkűségének köszönhető az, hogy megengedi, hogy végbemenjenek ezek a nehéz idők, melyek már kezdetüket vették. Nem azért, mert Ő egyszerűen csak meg akarja büntetni Gyermekeit a gonoszságaikért, hanem mert biztosítani akarja azt, hogy ők méltóak legyenek az Örök Életre.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ők csak színleg fogadják el azt, amit Második Eljövetelem jelent

24 márc

2014. február 12. szerda, 23.00

Hőn szeretett leányom, mit gondolt az ember, hogy meddig fogok várni, amíg ismét szólok hozzájuk, még Második Eljövetelem előtt? Azt gondolta, hogy majd az előtte levő évben teszem ezt? Vagy az előtte levő hónapban? Vagy az előtte levő héten? Vagy azt hitte, hogy nem is fogom figyelmeztetni őt egyáltalán?

Születésem előtt, a világnak megígértetett a Messiás. Atyám a próféták által szólt, hogy az emberiség reményt és bölcsességet kapjon, valamint Kegyelmet, Isten Igéjének elfogadására, hogy készen álljanak Érkezésemre. Vajon meghallgatták? Sokan igen, és fel is készültek Időmre. Sajnos, amikor Én megszülettem, ők nem álltak készen. Aztán Keresztelő János átadta nekik az Igét, és figyelmeztette őket a felkészülésre. Készen álltak? Nem, mert nem hittek neki. És mégis sokan megmenekültek, mert Kereszthalálom által – amihez az vezetett, hogy ők elutasítottak Engem -, megváltottam őket Atyám Szemében.

Oly sokan harcoltak akkor Küldetésem ellen, és mégis nagyon sokan követtek Engem. A világ most ismételten felkészítés alatt áll, Atyám – minden Gyermeke iránti – Szeretetének köszönhetően. Ezúttal viszont ez nehezebb lesz. Minden Rólam való tudásuk ellenére, továbbra sem lesznek hajlandóak elfogadni azt, hogy Isten avatkozik be, és készíti fel őket Prófétáin keresztül. Minél messzebb távolodnak Istentől, annál kevesebbet tudnak Ígéretemről. Ők csak színleg fogadják el azt, amit Második Eljövetelem jelent, mert sokuk valójában egyáltalán nem tud semmit erről.

Ezúttal nem igazán marad más választásuk, mint látni a jeleket, melyeket tanúsítaniuk kell majd, mivel Én ki fogok nyilatkoztatni mindent.  Amikor Én azt mondom, hogy valami meg fog történni, és az meg is történik, ők továbbra is tagadni fogják, hogy az a prófécia az Ajkamról fakadó Szavakból származott. Amikor látják a Földet eltorzulni, rázkódni, és egyéb más büntetéseket rájuk zúdulni, továbbra is azzal fognak érvelni, hogy erre van tudományos magyarázat.

Amikor a nagy hitehagyás elárasztja a világot, és szétzúzza a Kereszténységet, a pogányság javára, vajon azt fogják mondani, hogy ez jó dolog? A válasz, igen. Ahogy sokan egyre kevésbé tisztelik Jelenlétemet, így milyen eséllyel száll szembe a világ a sátánnal? Ezért készít fel most benneteket Atyám, mert Ő sosem adja fel, ha az Ő Nagy Irgalmára készíti fel Gyermekeit.

Az emberiség felkészítése folytatódik, és a világnak meg fog adatni az Igazság, annak érdekében, hogy megmentse az embert a végső pusztulástól. Az Én Időm közel, és az egész emberiségnek kellő időt kell szánnia lelke felkészítésére. Nem szabad elherdálni az időt, amikor Üdvözlésemre készültök. Nem szabad elvetnetek az Isten prófétájának adott Szót. Mert ha így tesztek, akkor Arcul üttök Engem, a ti Jézusotokat.

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy