RSS
 

Archive for március 11th, 2014

Üdvösség Anyja: Sokan egy nagyon szent embernek fogják tartani az antikrisztust

11 márc

2014. február 7. péntek, 15.50

Gyermekem, ha Fiam, Jézus Krisztus ma a Földön járna, akkor meggyilkolnák Őt. Egyházának egyetlen hivatalos képviselője sem fogadná el Őt. Nevetség tárgyává válna, aztán meg tartanának Tőle, és olyannyira megvetnék, hogy ismét megfeszíttetnék Őt.

Ezúttal Fiam csak Lélekben jön el, és Atyám Rendelése szerint, Ő nem fog emberként, hús-vér alakban megjelenni a Földön. Nagyon kérem, hogy ez az Üzenet legyen világossá téve mindenki számára, mert sokan fognak jönni az Ö Nevében, de egyikük ki fog emelkedni, és azt fogja mondani, hogy ő az én Fiam, de ez egy hazugság lesz.

Az antikrisztus fel fog lépni, és olyan hagy befolyásra fog szert tenni, hogy mindenütt az ő képe lesz látható. Szobrokat fognak emelni róla, és az arca folyamatosan fel fog tűnni a hírekben és a tévéképernyőkön, szerte az egész világon. Éljenezni fogják a legbefolyásosabb vezetők, de amíg a hamis próféta nyíltan nem üdvözli, és hozzá nem járul, nem igazán fogja gyakorolni az emberiség feletti befolyását.

Ha Fiam ismét emberi testben mutatkozna meg, és felkeltené a figyelmet, elpusztítanák Őt. Ugyanakkor az antikrisztust örömmel fogadják majd a világban, és össze fogják téveszteni Jézus Krisztussal.

Minden Szót, ami a Bibliában szerepel Fiam Második Eljövetelét illetően, meg fognak változtatni és el fognak ferdíteni azért, hogy meggyőzzék a világot arról, hogy Jézus Krisztus Visszajövetelének tanúja. Fiam ellenségei, akik elvegyültek Fiam Egyházának ártatlan szolgái között a világon mindenütt, súlyos hibába fognak esni. Vezetőik tárt karokkal fogják fogadni az antikrisztust, és arra fogják buzdítani a lelkeket, hogy bálványozzák őt. Befolyása meg fog döbbenteni sokakat azok közül, akik hűségesek maradnak Istenhez, és fontos, hogy védelmezzétek lelketeket az ő hipnotikus vonzerejével szemben.

Az Üdvösségérem, ha magatokon hordjátok, minden általa ígért további Kegyelemmel együtt, meg fog védelmezni benneteket az antikrisztus erejével szemben. Tévedés ne essék, az antikrisztus sokakat el fog bűvölni, és minden idők legbefolyásosabb, legnépszerűbb, legkarizmatikusabb és legnagyobb hatással bíró vezetőjének fog tűnni. Sokan egy nagyon szent embernek fogják tartani az antikrisztust, Fiam Egyházával való kapcsolata miatt, és emberek milliói fognak áttérni arra, amit ők az Igazságnak hisznek majd. A szentségesség eme hamis látszata örömkönnyeket fog csalni mindazok szemébe, akiknek egészen addig nem volt semmilyen hit az életükben, ahogy Istenben való hit sem.

Eleinte az antikrisztust egy rendkívüli vezetőnek fogják tekinteni, megnyerő, elbűvölő és szeretetre méltó modorával. Aztán idővel kezdi megmutatni gyógyító erejét, és sokan fognak előállni azt állítván, hogy általa gyógyultak meg. Sokan még azt is állítják majd, hogy csodáknak voltak tanúi a jelenlétében. Aztán hamis jelenések sorozata tűnik fel szerte az egész világon, melyekben a Szentlélek jelének képe lesz látható.

A média egy istenszerű képet fog kialakítani róla, és csak nagyon kevesen merik majd nyíltan bírálni őt. Mivel számos nyelven tud, nagyon rövid időn belül több millió embert meg fog téveszteni. Aztán szárnyra kelnek azok a híresztelések, miszerint Jézus Krisztus másodszor is eljött. Ezeket azok fogják táplálni, akik hazugságok terjesztésével fáradhatatlanul fognak dolgozni az antikrisztusnak, míg végül össze fogják őt téveszteni Fiammal. Mindezek az események túlzásnak hangzanak jelenleg, de amikor szemetek előtt bontakoznak majd ki, akkor olyan természetes eseményeknek fognak tűnni, amelyek sokak szerint felemelőek lesznek.

Aztán, mint minden gonosz hamisság, amiket ellenkezőképpen mutat be a sátán a világnak – látható lesz ahogy az antikrisztus, sátáni szertartások során, felemelkedik az Égbe. Fiam, Visszatérésekor, a felhőkön fog alászállni – az ellenkezőjeként annak, amikor felemelkedett a Mennybe -, pont ahogy megígérte.

Aztán az antikrisztus, és mindazok, akik szolgamód imádják őt, a tüzes tóba lesznek vetve, és békességetek lesz, drága gyermekek. Mindazok, akik hűségesek maradnak az Igazsághoz, egy szempillantás alatt felemeltetnek majd az Új Paradicsomba, amikor az Ég és a Föld eggyé válik.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy