RSS
 

Archive for március 8th, 2014

Imahadjárat (135) Ima az Igazság megvédelmezéséért

08 márc

2014. február 6. csütörtök, 16.15

Azt szeretném, hogy mindazok a papok, akiknek ezekkel a szörnyű megpróbáltatásokkal kell majd szembenézniük, imádkozzák ezt az Imahadjárati Imát (135) Ima az Igazság megvédelmezéséért:

„Ó szeretett Édesanyám, Üdvösség Anyja, segíts meg engem szükségem pillanatában. Esdekeld ki, hogy részesülhessek a Szentlélek Ereje által, méltatlan lelkemre árasztott Ajándékok áldásában, hogy mindenkoron meg tudjam védelmezni az Igazságot. Adj erőt minden olyan kellemetlen esemény alkalmával, amikor arra kérnek engem, hogy tagadjam meg az Igazságot, az Isten Igéjét, a Szentségeket és a Legszentebb Eucharisztiát.

Segíts kamatoztatnom a kapott Ajándékokat, hogy szilárdan ellenálljak a sátán és mindazon szegény lélek gonoszságának, akiket ő arra használ, hogy meggyalázzák szeretett Fiadat, Jézus Krisztust.

Segíts meg engem szükségem órájában. A lelkek érdekében add meg nekem a bátorságot ahhoz, hogy Isten minden egyes gyermekét ellássam a Szentségekkel akkor is, amikor esetleg Isten ellenségei megtiltják ezt nekem. Ámen.”

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

Teljes üzenet - Üdvösség Anyja: Amikor Fiam papjai rettenetes gyötrelemnek és hamis vádaknak (igazságtalan ítéleteknek) lesznek kitéve, akkor nekik hívniuk kell engem

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Üdvösség Anyja: Amikor Fiam papjai rettenetes gyötrelemnek és hamis vádaknak (igazságtalan ítéleteknek) lesznek kitéve, akkor nekik hívniuk kell engem

08 márc

2014. február 6. csütörtök, 16.15

Gyermekem, amikor eljő az idő, hogy Fiam papjai rettenetes gyötrelemnek és hamis vádaknak (igazságtalan ítéleteknek) lesznek kitéve, akkor nekik hívniuk kell engem. Én részesültem abban a Kegyelemben, mellyel meg tudom adni nekik a kellő bátorságot ahhoz, hogy továbbra is szolgálják Fiamat. Elsődlegesen a Katolikus Egyház papjaira gondolok, mert ők jobban fognak szenvedni, mint Isten bármely más szolgája.

Amikor eljő a nap, amikor is arra szólítják fel őket, hogy tegyenek egy olyan esküt, mely tagadni fogja szeretett Fiam, Jézus Krisztus Istenségét, akkor nem szabad kételkedniük azok valós szándékaiban, akik ezt kérik tőlük. Amikor arra kérik őket, hogy tagadják meg a Szent Eucharisztia jelentését, és fogadjanak el egy új értelmezést, akkor ők tudni fogják, hogy elérkezett az óra. Az a nap lesz az, amikor kezdetét veszi a rothadás, és tanúi lesznek a falak leomlásának a templomok fedele alatt, mindenütt. 

Azt szeretném, hogy mindazok a papok, akiknek ezekkel a szörnyű megpróbáltatásokkal kell majd szembenézniük, imádkozzák ezt az Imahadjárati Imát (135) Ima az Igazság megvédelmezéséért:

„Ó szeretett Édesanyám, Üdvösség Anyja, segíts meg engem szükségem pillanatában. Esdekeld ki, hogy részesülhessek a Szentlélek Ereje által, méltatlan lelkemre árasztott Ajándékok áldásában, hogy mindenkoron meg tudjam védelmezni az Igazságot. Adj erőt minden olyan kellemetlen esemény alkalmával, amikor arra kérnek engem, hogy tagadjam meg az Igazságot, az Isten Igéjét, a Szentségeket és a Legszentebb Eucharisztiát.

Segíts kamatoztatnom a kapott Ajándékokat, hogy szilárdan ellenálljak a sátán és mindazon szegény lélek gonoszságának, akiket ő arra használ, hogy meggyalázzák szeretett Fiadat, Jézus Krisztust.

Segíts meg engem szükségem órájában. A lelkek érdekében add meg nekem a bátorságot ahhoz, hogy Isten minden egyes gyermekét ellássam a Szentségekkel akkor is, amikor esetleg Isten ellenségei megtiltják ezt nekem. Ámen.”

Amikor kezdetüket veszik ezek az idők, késznek kell lennetek arra, hogy továbbra is tegyétek Isten Munkáját, és hordozzátok az Ő Keresztjét, kitartással és méltósággal, saját magatok és Isten minden gyermekének lelke érdekében.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (134) Ima, hogy higgyek Isten Létezésében

08 márc

2014. február 5. szerda, 15.27

Azoknak, akik nem ismerik Fiamat, de szeretnék, hogy a Magasságos Isten Trónja elé vitessenek, ezt kell imádkozniuk – Imahadjárat (134) Ima, hogy higgyek Isten Létezésében: 

„Ó Magasságos Isten, segíts, hogy higgyek Létezésedben. Űzd el minden kételyemet. Nyisd fel szememet az ez utáni élet Igazságára, és vezess engem az Örök Élet útján. Kérlek, hadd érezzem Jelenlétedet, és még halálom előtt, add meg nekem az igaz hit Ajándékát. Ámen.”

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

Teljes üzenet - Üdvösség Anyja: Ezek az imák, drága gyermekek, nagy Kegyelmekkel járnak

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Imahadjárat (133) Egy Kiáltás az Istenhez való visszatérés érdekében

08 márc

2014. február 5. szerda, 15.27

Íme, egy különleges Imahadjárati Ima (133) Egy Kiáltás az Istenhez való visszatérés érdekében:

„Drága Jézus, bocsáss meg nekem, egy elidegenedett léleknek, aki eltaszítottalak Téged, mert vak voltam. Bocsáss meg nekem, amiért Szeretetedet hiábavaló, értelmetlen dolgokkal pótoltam. Segíts, hogy összeszedjem a bátorságomat ahhoz, hogy Melletted haladjak, hogy hálával fogadjam a Te Szeretetedet és Irgalmadat. Segíts, hogy Szentséges Szíved közelében maradjak, és soha többé ne tévelyedjek el Tőled. Ámen.”

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

Teljes üzenet - Üdvösség Anyja: Ezek az imák, drága gyermekek, nagy Kegyelmekkel járnak

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Üdvösség Anyja: Ezek az imák, drága gyermekek, nagy Kegyelmekkel járnak

08 márc

2014. február 5. szerda, 15.27

Gyermekem, nehezebb visszatérniük Fiamhoz azoknak a lelkeknek, akik már megismerték Őt, de eltévelyedtek Tőle, mint azoknak, akik egyáltalán nem ismerték Őt.

Amikor megtapasztaljátok Jézus Szeretetét, majd aztán hátat fordítotok Neki, akkor az egy nagy űrt teremt életetekben. Semmi sem tudja pótolni az Ő Jelenlétét. Így amikor egy lélek megpróbál visszatérni Hozzá, annak ellenére, hogy Fiam nagy Szeretettel és Türelemmel várja őt szüntelen, az adott személy továbbra sem tudja, hogy hogyan nyissa meg a szívét.

Ha úgy érzitek, hogy elidegenedtetek Fiamtól, soha nem szabad félnetek attól, hogy Hozzá kiáltsatok. Soha ne szégyenkezzetek kitárulkozni Előtte, mert Ő Örökké Irgalmas, és meg fog bocsátani minden bűnt, ha erre kéri őt egy bűnbánó lélek.

Ha szeretnétek Fiamat hívni, egyszerűen csak hívnotok kell Őt, hogy vegyen benneteket Irgalmába, és a többit bízzátok Rá.

Íme, egy különleges Imahadjárati Ima (133) Egy Kiáltás az Istenhez való visszatérés érdekében:

„Drága Jézus, bocsáss meg nekem, egy elidegenedett léleknek, aki eltaszítottalak Téged, mert vak voltam. Bocsáss meg nekem, amiért Szeretetedet hiábavaló, értelmetlen dolgokkal pótoltam. Segíts, hogy összeszedjem a bátorságomat ahhoz, hogy Melletted haladjak, hogy hálával fogadjam a Te Szeretetedet és Irgalmadat. Segíts, hogy Szentséges Szíved közelében maradjak, és soha többé ne tévelyedjek el Tőled. Ámen.”

Azoknak, akik nem ismerik Fiamat, de szeretnék, hogy a Magasságos Isten Trónja elé vitessenek, ezt kell imádkozniuk – Imahadjárat (134) Ima, hogy higgyek Isten Létezésében:

„Ó Magasságos Isten, segíts, hogy higgyek Létezésedben. Űzd el minden kételyemet. Nyisd fel szememet az ez utáni élet Igazságára, és vezess engem az Örök Élet útján. Kérlek, hadd érezzem Jelenlétedet, és még halálom előtt, add meg nekem az igaz hit Ajándékát. Ámen.”

Ezek az imák, drága gyermekek, nagy Kegyelmekkel járnak, és azok számára, akik ezeket imádkozzák, fel fog tárulni az Igazság, és szívüket olyan nagy szeretet fogja betölteni, melyet még soha eddig nem tapasztaltak a Földön. Azután meg fog tisztulni a lelkük.

Menjetek most abban a tudatban, hogy amikor közel vagyok Istenhez, a nagy békesség Kegyelmével vagytok megáldva.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: Azt szeretném, ha elfogadnátok az Igazságot, nem kétellyel a szívetekben, hanem szeretettel és bizalommal

08 márc

2014. február 4. kedd, 15.00

Hőn szeretett leányom, a mai nap egy különleges nap, mivel végre megkaptam azt az ajándékot, hogy teljes mértékben elfogadtad ezt a Küldetést.

Amikor megérintem azon lelkek szívét, akiket arra Hívok, hogy hirdessék Szavamat, az megrendítő a választott lelkek számára. Jelenlétem egyszerre sokkol és nyugtat. Ez borzalmas felbolydulást okoz, és ez a lélek teljes bizalmát igényli. Ijesztő mindazoknak, akik tanúi Beavatkozásomnak, mivel ez nagyfokú tisztánlátást igényel, a lelkekben kiváltódó érzelmi viszály miatt.

A lélek először elgyengül a Szentlélek Jelenlétének puszta erejétől, a test pedig elnehezül. Az érzékek élesednek, az értelem pedig eltompul. Nem sokkal ezt követően van egy természetes vágy arra, hogy megtudja mi is történik éppen, és kételyek támadhatnak. De a Szentlélek Jelenléte kifürkészhetetlen, és az is marad mindaddig, amíg Akaratom be nem teljesül, amíg a lélek el nem fogadja, hogy mi az elvárás irányába. Aztán a világosság utáni vágy, a megnyugvás iránti szükséglettel együtt, elárasztja a lelket. És amíg a lélek vigaszra és bátorságra nem lel, a Szentlélek Erejét nem lehet megállítani, megfékezni vagy visszatartani.

A lélek azon hajlandósága, hogy hagyja magát, hogy a Szentlélek eszközévé váljon annak érdekében, hogy az Igazságot hirdesse, azt jelenti, hogy semmilyen módon sem áll hatalmában befolyásolni az Igét, beleavatkozni abba vagy megmásítani azt.

Az emberi értelem időről időre harcol ez ellen. Habár a Szentlélek megnyugtatja a lelket, és az nem fél már többé Tőle, mindig van remény a lélek számára, hogy amikor a Küldetés véget ér, ugyanúgy fog folytatódni az élete, mint annak előtte. De persze nem mindig ez a helyzet. Ahogy eme Küldetésem esetében sem, melynek során összegyűjtöm Gyermekeimet, és biztonságba viszem őket, a vég nélküli Világomba, ennek a Küldetésnek sem lesz vége. Ez fennmarad egészen az utolsó Napig. Most, hogy elfogadod ezt a tényt, és már nem szeretnél más alternatívát, végre békére lelhetsz szívedben, leányom.

Gyermekek, csak akkor fogtok békére lelni a szívetekben, ha végre elfogadjátok a világnak szánt Ajándékomat, az Igazság Könyvét. Csak akkor fogtok tudni teljes mértékben bízni Bennem, ha elfogadjátok azt, hogy Én, a Magasságos Isten – Minden Létező és Leendő – szólok a világhoz ebben az időben.

Azt szeretném, ha elfogadnátok az Igazságot, nem kétellyel a szívetekben, hanem szeretettel és bizalommal. Ha így tesztek, Békémmel és Szeretetemmel árasztalak el benneteket. Csak akkor fog az öröm és a boldogság betölteni benneteket. Csak akkor lesztek szabadok.

Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy