RSS
 

Archive for március 17th, 2014

Talán nem tudjátok, hogy Második Eljövetelem megtörténte után, lelketek örökké fog élni

17 márc

2014. február 10. hétfő, 15.43

Hőn szeretett leányom, az Én Időm közel, és a Menny készülődik a nagy ünnepségre, amikor is az Ég egyesül a Földdel, hogy eggyé váljon.

Számos előkészület van folyamatban, és szeretett Atyám azt tervezi, hogy sok Ajándékot hoz azoknak, akik nem ismerik Őt. Az összes angyal és szent egyesült, hogy imádkozzanak valamennyi lélekért, abban a reményben, hogy minden emberhez eljusson az Igazság, különösen azokhoz, akik semmit sem tudnak a Menny és a Pokol létezéséről.

Amikor a lelkekkel megismertetik Isten Igéjét, nem mindig fogadják Azt szívesen. Inkább kitérnek az Ige elől, miközben Az üdvösségük egyedüli eszköze. Miért ilyen makacs az ember, és miért feltett szándéka csak abban hinni, amiben ő akar, és csak azt elhinni, ami megfelel saját énjüknek? Miért nem látja az ember az összefüggést az életében lévő bűn és az általa érzett elégedetlenségérzés között, amit az okoz, hogy nem képes elfogadni azt, hogy ő semmi? Kizárólag Atyám – a világ, és minden Gyermeke iránt érzett – Szeretetének köszönhető az, hogy az ember olyan sok lehetőséget kapott arra, hogy teljessé váljon. Mégis az ember inkább él egy nem teljes életet, melyben Istent csak bizonyos területekre engedi be, oda ahova az neki megfelel.

Én, Jézus Krisztus, hamarosan meg fogom nyitni azoknak az értelmét, akik nem ismerik fel az Isten Szavát ezekben az Üzenetekben. Meg fogom érinteni a szívüket, és betöltöm őket az Igazság utáni vággyal. Ha hamisságokkal tömnek benneteket, valótlanságokat ismertetve és hazugságokkal etetve a bűnt valamint azt illetően, ahogyan az Isten Szemében tűnik – Én ott fogok állni, mint egy fal, hogy megvédelmezzelek titeket. Dühíteni fogok sokakat, mert nem fogom egykönnyen elengedni azt, hogy az ember semmibe veszi a Szentlélek Ajándékát. Szálka leszek a szemetekben – olyan leszek, mint a nyílt sebre öntött alkohol marása. Csak nagyon keveseknek sikerül majd figyelmen kívül hagyniuk Engem, de nem fogja mindenki elfogadni az Én Utolsó Ajándékomat, az Örök Üdvösség Ajándékát.

Sajnos sokan el fogják utasítani az Utolsó Hívásomat, és ők a fenevadat fogják követni, ami azt jelenti, hogy ők örökre el fognak veszni. Talán nem tudjátok, hogy Második Eljövetelem megtörténte után, lelketek örökké fog élni?

Választanotok kell a Velem való Örök Élet és az ördöggel való örök kárhozat között. Köztes út nincs. Minden ember a döntése szerinti utat fogja választani.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: Nincs olyan, amit Én meg ne tennék Gyermekeimért. Nincs az a túl nagy áldozat

17 márc

2014. február 9. vasárnap, 19.00

Drága leányom, nincs olyan, amit Én meg ne tennék Gyermekeimért. Nincs az a túl nagy áldozat.

Leereszkedem, hogy lábaik elé tehessem Szívemet, de ők továbbra is Rajta taposnak. Megalázkodom azáltal, hogy hívogatom őket ezen Üzeneteken keresztül, de ők kigúnyolnak Engem.

Megengedtem nekik, hogy megostorozzák és megöljék Fiamat, de ők lebecsülik ezt a Nagy Áldozatot, amit értük hoztam, hogy életet adjak nekik, és hogy megszabadítsam őket a gonosz szolgaságból.

Könyörögve kérem őket, hogy hagyjanak fel útjaikkal, de ők Rám se hederítenek. Választott lelkeket küldtem, hogy szóljanak hozzájuk, és hogy hirdessék Szavamat, de ők arcul köpték őket.

Büntetéseket szabadítottam rájuk, de ők semmit sem tanultak azokból. Ehelyett azt állították, hogy azok csupán a sors fintorai voltak, és semmi közük nem volt Hozzám.

Elküldtem nekik Szeretetemet, a látnokoknak, a szenteknek és a prófétáknak adott csodás Ajándékok által, de csak néhányan éltek Azokkal. Jegyezzétek meg most Szavamat, az Igazság Könyve a legnagyobb Ajándék, amit a világnak adtam azóta, hogy elküldtem egyetlen Fiamat azért, hogy megváltson benneteket. Azért adom ezt a Drága Ajándékot, hogy megnyissa szíveteket, hogy megszabadítsa lelketeket az ördög kísértéseihez való kötődésétől, és hogy segítsen felkészíteni benneteket Királyságomra.

Hathatós Beavatkozásom ezúttal azt jelenti, hogy sokakat meg fog döbbenteni, és meg fog lepni az az iram, amellyel Szavam terjedni fog mától fogva. Amikor halljátok Szavamat, minden egyes nyelven szólva, amiben kevés szerepet játszik az emberi kéz által való szervezés, bizonyítékot fogtok nyerni a Szentlélek Erejét illetően. 

Gondoskodni fogok arról, hogy Művem folytatódjon. Át fogok gázolni mindazokon, akik megpróbálják megállítani a Kezemet. Félre fogom lökni mindazokat, akiket a gonoszlélek vezet, és el fogom fojtani szánalmas hangjukat.

Kezem suhintásával el fogom némítani azokat, akik megpróbálnak megállítani Engem, miközben Én csak arra vágyom, hogy megmentsek minden egyes lelket. Eltökéltem Magamban, hogy nem hagyom, hogy ezt a Művet figyelmen kívül hagyják, mert ha már egyszer Felhatalmazásomat adom egy Küldetéshez, mint amilyen ez is, biztosak lehettek abban, hogy az ember hatalma semmi Ahhoz képest.

Legyetek nyugodtak, drága gyermekek, és bízzatok Bennem, szeretett Atyátokban. Szeretetem olyan nagy, hogy Az nem tud ellanyhulni, függetlenül attól, hogy milyen súlyosan vétkeztek. Én engedem meg ezeket a megpróbáltatásokat, szorongatásokat és azokat a gonosz terveket, hogy eltöröljék Fiam minden nyomát, de csak egy rövid ideig.

Ne féljetek Terveimtől, mert ezeknek célja van, mégpedig az, hogy kiirtsák az összes gonoszságot, és hogy egy Dicsőséges életet szerezzenek nektek, Szent Akaratomnak megfelelően. Sok minden vár még rátok. Mindössze annyit kérek, hogy imádkozzatok, és kövessétek mindazt, amit nektek adtam, ebben az időben, Szent Küldetésem által, mely megszerzi nektek azt az örök és felbecsülhetetlen Ajándékot, melyet Én teremtettem számotokra az Új Égben és az Új Földön – az Új Paradicsomomat – ahogyan az elrendeltetett, amikor Ádámot és Évát megteremtettem.

Mindig gondoljatok irántatok való Szeretetemre, amikor gyengének vagy sebezhetőnek érzitek magatokat, mert Az olyan nagy, hogy fel sem foghatjátok.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy