RSS
 

Globális Védőoltás: A népirtás valaha látott egyik leggonoszabb formája, a Zsidók – Hitler uralma alatti – halála óta

15 nov

2012. november 10. szombat; 23.45

Drága, szeretett leányom, az Igazság mennyire tud sokkolni téged. Habár elfogadod Szent Szavamat (Üzenetemet), mégis csak amikor bekövetkeznek az Általam előtted kinyilatkoztatott próféciák, akkor érted meg ennek az emberiség megmentését célzó Küldetésnek a komolyságát.

Egy a csecsemőket és a kisgyermekeket megcélzó globális védőoltás bevezetése lesz a népirtás valaha látott egyik leggonoszabb formája, a Zsidók – Hitler uralma alatti – halála óta.

Ez a gonosz terv azért válik majd lehetségessé, mert kormányaitok közül sok kényszerítette a népét arra, hogy fogadják el a törvényeikben való változásokat, hatalmat adva ezáltal kormányaiknak, hogy érvényesítsék a törvényeket ártatlan gyermekeitekkel szemben.

Ne feledjétek, hogy az egyetlen dolog, amely Atyámat megállította, hogy véget vessen a világnak, az a köztetek lévő hűséges szolgáknak a szeretete.

Atyám, minden Gyermeke és minden Teremtménye iránti Szeretete miatt tartotta vissza az Ő Kezét. Most elérkezett Számára az idő, hogy feloldja az időket, hogy a világ, melyet Ő teremtett Szeretetből és az Ő Isteni Akarata szerint, békében folytatódhasson tovább.

Ő most el fogja pusztítani azokat, akik ezt a gonoszságot űzik Gyermekeivel. Ő nem tűri már tovább ezt a gonoszságot, és Keze most büntetéssel fog lesújtani.

Haragja most megtestesül majd egy olyan világban, mely megriad majd a földet érő büntetés nagyságától.

Közületek azoknak, akik felelősek vagytok a honfitársaitoknak és állampolgártársaitoknak okozott szörnyű szenvedésért, tudnotok kell a következőt.

Végül a betegség csapásával lesztek sújtva, és akkor majd ti, és azok, akik az egy-világ-csoportnak tisztelettel adóznak, el lesznek törölve a föld színéről mielőtt az Armageddoni Csata kezdetét veszi.

Atyám nem fog eltűrni benneteket, és Ő nem fogja engedni, hogy továbbra is fertőzzétek az Ő gyermekeit. Jaj nektek és közületek azoknak, akik most feldühítik Őt!

Atyám ideje, hogy megmutassa nektek, kinek a Hatalma fog örökké tartani, most bizonyításra kerül majd számotokra. Elméleteitek a teremtésetekről, melyek hibásak, most végre a maguk valójában mutatkoznak meg előttetek. A Dániel prófétának megjövendölt Igazság, amint az meg lett nektek ígérve az Igazság Könyvében, végül bemutatásra kerül.

Oly sok ember feledkezik meg Isten Igazságáról. Sok jó szándékú lélek semmi mást nem keres az életében, csak az izgalmat. Sokan eltékozolják a földi életükben nekik rendelt időt, mivel nem ismerik Isten Létezésének Igazságát.

Most az Igazság bemutatásra kerül. Elérkezett a számvetés ideje.

Atyám végül figyelmezteti a világot az Igazságra. Azok, akik figyelmen kívül hagyják az Igazságot, megtagadják maguktól a belépést az Én Új földi Királyságomba.

Ahelyett, hogy örök dicsőségben, csodákkal, örömmel, szeretettel és jóléttel teli életet élnének, ők száműzve lesznek, hogy a pokol mélyén rothadjanak.

Buzdítom Isten minden gyermekét, hogy fogadják meg ezt a figyelmeztetést.

Lehet, hogy ez kemény. Sokan, akik azt mondjátok: ’ez nem Istentől jön, mert Ő Irgalmas’ – figyeljetek a következőre.

Eljött az idő a konkoly és a búza szétválasztására. Az a nap nagyon közel van. Akárhogyan is dönt az ember, az lesz a végső döntés.

A szabad akaratot mindig is tiszteletben fogja tartani Atyám, egészen az utolsó napig. Az Ítélet Napjáig.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.