RSS
 

Archive for november 30th, 2012

Akik Isten Törvényeit követik, azokat ördögien veszélyesnek fogják beállítani, és fel fogják kutatni őket

30 nov

2012. november 25. vasárnap; 18.45

Drága, szeretett leányom, Tanítványaimnak meg kell érteniük, hogy az Én Nevemben elviselt megpróbáltatások csak erősebbé teszik majd őket.

Nektek mind, akik ezen Szent üzeneteket követitek, soha nem szabad engednetek, hogy mások támadásai letörjenek benneteket.

Még amikor ezt is teszik, amikor teljesen eltipornak benneteket, majd belétek rúgnak, miközben védtelenül hevertek ott, tudnotok kell, hogy akkor Én felemellek majd benneteket. Ti minden egyes alkalommal erősebbekké váltok, és akkor félelmetek csökkenni fog.

Imádkozzatok ezekért az emberekért, mert ez nem az ő hibájuk. Őket felhasználja a csaló, hogy elfordítson benneteket ettől a Küldetéstől.

Most meg kell tudnotok, hogy Irgalmam hamarosan, mint a tűz lángja, végigsöpör az emberiségen, és elárasztja minden ember lelkét. Mikor ez megtörténik, a világ egy nyugodtabb hely felé lesz kormányozva. Oly sokan meg fognak térni, és ez jó. De mint a vihar éjszaka, úgy fog az Antikrisztus megérkezni, és lerombolja ezt a nyugalmat.

Ő megzavarja majd az emberek életét, jóllehet ők először nem fogják észrevenni. A világ egyik nagyon befolyásos vezetőjévé válik majd, és soha nem szabad a szemébe néznetek. Süssétek le szemeteket. Helyezzétek bizalmatokat Belém, és imádkozzatok, hogy meg lehessen menteni azokat, akiket ő megfertőz.

Épp úgy, mint bármely várható vihar esetében, jól fel kell készülnötök. Ne hagyjátok házatok egyetlen szegletét sem védelem nélkül. Deszkázzátok be a nyílásokat. Szigeteljétek el magatokat és családotokat az ártalmaktól. Ez az ember nagy hatalmat kapott a fenevadtól, ezért meg kell védenetek magatokat tőle, máskülönben el fogja érni, hogy beszennyezzétek lelketeket.

Gonoszsága gondosan rejtve lesz előttetek, és ha nem készültök fel, a csapdájába eshettek.

A jó és a gonosz közötti harc mind a földön, mind azon kívül fog folyni, mind egyidőben.

Az a baj ezzel a háborúval, hogy akik az Antikrisztus és a hamis próféta oldalán állnak, olyan színben tűnnek majd fel, mintha nagy jót cselekednének a világban.

Akik Isten Törvényeit követik, azokat ördögien veszélyesnek fogják beállítani, és fel fogják kutatni őket.

Az Én Menedékembe kell menekülnötök. Vérem minden egyes cseppjével ontom ki rátok Szent Szívemet, hogy megoltalmazzalak benneteket.

Soha ne legyetek kiábrándultak. Soha ne érezzétek magatokat egyedül. Egyesítettelek benneteket ezen és más küldetések által. Idővel mindazok, akik követik valamennyi hiteles próféta és látnok által adott Útmutatásaimat, ők lelkek milliárdjainak megmentésében segítenek majd.

Akár már húsz millióan közületek – állhatatosságotok, megpróbáltatásaitok, szenvedéseitek és imáitok által – megmenthetitek az emberiség többségét.

Ez az Én ígéretem nektek.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok minden testvéretekért. Mert egyesülvén, mi mindannyian részeseivé válunk majd Új Királyságomnak, és minden rendben lesz.

Ugyanakkor ne legyen kétségetek afelől, hogy még sok feladatot el kell végezni az emberiség megtérítéséhez.

Ez nem lesz könnyű, de az Általam – ezen Küldetéshez – majdan adott erő és kegyelmek biztosítani fogják, hogy Atyám Szent Akarata oly módon teljesülhessen, ahogyan annak teljesülnie kell.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ők nem az Én Fejemre fognak smaragd-, vagy drágakő koronát helyezni

30 nov

2012. november 25. vasárnap; 17.25

Drága, szeretett leányom, Én Vagyok Krisztus, az emberiség Megváltója, és Én hamarosan felveszem Koronámat, és végre uralkodni fogok a világ felett.

Azonban a Töviskorona marad még a helyén, Szent Fejemen, addig, míg el nem jön a nagy nap, amikor Én végül az Atyám által Számomra megígért trónra ülök.

Én Vagyok az egy Igaz Király, az egy Igaz Isten, mégis Töviskoronát viselek, melyet hálátlan emberek keze helyezett Rám oly kegyetlenül.

Ők nem az Én Fejemre fognak smaragd-, vagy drágakő koronát helyezni. Még ma sem. Nem. Ehelyett ők továbbra is bántanak Engem, kegyetlenül elutasítva az üdvösséget, melyet Én akkor vívtam ki számukra, amikor ők keresztre feszítettek Engem.

Én csak vártam és vártam az emberiségre, hogy felemelje tekintetét és kinyissa szemét, hogy meglássa az Igazságot.

Mégis oly kevés Keresztény követi Tanításaimat. Ők meggyengültek a külső nyomás hatására, és nem szólnak semmit, miközben a világ üdvözli a bűnt, mint valami jó dolgot.

Koronám elkészült, és Én Dicsőségben érkezem majd meg. Minden ember látni fog Engem, amint eljövök a Mennyből.

Ez az esemény órákon át fog tartani, és csak az erős hitűek fognak ujjongani és örvendezni.

Oly sokan fognak majd szégyenkezni és félni, mikor meglátnak Engem. Én még akkor is, ha kérnek Engem, hogy bocsássak meg nekik, azonnal megteszem, egészen a legutolsó másodpercig.

Óvakodjatok azoktól, akik azt állítják magukról, hogy Én vagyok. Ez nagyon fontos, mert Én csak azon az egy bizonyos napon fogok eljönni.

Nem fogok emberként a földön járni, mert Atyám ezt nem engedélyezte. Senki ne tévesszen meg benneteket.

Hadd tudják meg mindazok, akik nem ismernek el Engem, az Én Létezésemet, vagy az Atyám Könyvében lévő próféciákat, hogy Uralkodásom közel, és ezt nem lehet megakadályozni.

A sátánnak és az ő követőinek nincs hatalmuk Felettem. Az egyetlen hatalom, amely számít, az Isten Hatalma, aki valamennyi Gyermekét szereti.

Készüljetek fel Új Királyságomra, és örvendezzetek. Örömmel várjátok a napot, mert ez lesz az a nap, amikor minden emberi szenvedés örökre véget ér.

Csak azok fogják megtapasztalni Új Paradicsomomat, akik követik Tanításaimat.

Tanítványaimnak imakört kell alakítaniuk, hogy megvédjék azok lelkét, akik még az utolsó napon sem fognak Hozzám jönni.

Kérlek, imádkozzátok a Litániát a Védettség Kegyelméért, azokért, akiknek nincs erejük, hogy önmagukon segítsenek.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy