RSS
 

Archive for november 11th, 2012

Az emberiség nagy része meg fog tisztulni, és akkor majd készen áll a régóta várt Békekorszakra

11 nov

2012. november 7. szerda; 21.28

Drága, szeretett leányom, az egész világ érezni fogja a változásokat, amint minden ország egyfajta csendes nyugalmat és a várakozás érzését fogja tapasztalni, mégis sokan nem fogják érteni, miért is történik ez.

Az élet meg fog változni, és rátok, akik bíztok Bennem, sok minden vár még a jövőben.

Gondoljatok úgy a világra, mintha az egy szörnyű betegségben szenvedő élő személy lenne. Szenvednie kell, fájdalmat kell éreznie, és el kell viselnie azt az időszakot, míg orvosa kikezeli a betegséget.

Sokan gyorsan reagálnak a kezelésre. Mások lassabban. Megint mások egyáltalán nem. Néhány páciensben él a remény, és elfogadják, hogy testüknek ki kell majd bírnia az időnként fájdalmas kezelést, mielőtt újra jól és egészségesnek éreznék magukat.

A világ egy fertőzéstől szenved, melyet a sátán befolyása okozott, ahol is ő és az ő démonai csalogatják, csábítgatják és győzködik Isten gyermekeit, hogy a bűn nem létezik.

Ők egyik lelki válságból a másikba sodródnak. Mennyire nem tetszenek ők Szeretett Atyámnak. Mennyi fájdalmat kell majd elviselniük, mielőtt az Isten Törvényei által előírt életet élhetik.

Mindazonáltal ha egyszer ezt a betegséget kezelik, és miután a fájdalom elmúlik, az emberiség nagy része meg fog tisztulni, és akkor majd készen áll a régóta várt Békekorszakra. A Békekorszak – melyre ígéretet kaptak mindazok, akik követik Isten Tanításait – azokra vár, akik megmentik magukat a Szemem láttára.

Mindannyian meglátjátok majd az Igazságot. Akkor majd képesek lesztek különbséget tenni a bűn csúfsága, és aközött a tisztaság között, mely az Én Dicsőséges Királyságomba való belépéshez szükséges.

Mikor minden egyes személy megbizonyosodott az Igazságról, egyikük sem fog kételkedni benne, de nem mindenki fogja befogadni azt.

Itt az ideje, hogy az emberiség lássa, mi történt a világgal a kapzsiság, az önzés és az önszeretet miatt. Nincsenek tekintettel azoknak a boldogulására, akik nem szerencsések az életben. Kevés a tisztelet az emberi élet iránt már.

Le kell vetkőznötök az arroganciátokat, mert ha nem, mindentől meg lesztek fosztva, amivel rendelkeztek.

A különféle vezetők, a különböző nemzetekben, hamarosan sorokba rendeződnek, és a Kereszténység elpusztítására készülnek az egész világon.

Emiatt tűzzel és villámlással teli csészék lesznek kiöntve a földre, a gonoszok megbüntetésére.

Meg kell értenetek, ugyanakkor, hogy az Atyám által tervezett büntetések nagy része enyhült az imáitok révén.

Legyetek erősek. Folytassátok Imahadjáratom imáit, és soha ne adjátok fel a reményt.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: A Mennybéli angyalok teljes hierarchiája gyülekezik most a föld négy sarkában

11 nov

2012. november 6. kedd; 22.45

Legdrágább leányom, a Mennybéli angyalok teljes hierarchiája gyülekezik most a föld négy sarkában. Ők most a büntetések rohamára készülnek, melyek majd az emberiségre szabadulnak.

Mindezeknek meg kell történniük – viharok, háborúk, éhínség és diktatúrák fogják érni a földet, amint a csata kezdetét veszi, a megjövendöltek szerint.

A föld megremeg majd a földgolyó négy sarkában, és sokan fognak sokkot kapni, mert sosem láttak még olyan zűrzavart, mint ami a szemük láttára bontakozik ki.

Ti, Gyermekeim, a végidőket élitek meg, és az előttetek álló időszak nehéz lesz. Közületek azok, akik hűek Hozzám, és akik minden bizalmukat Belém helyezik, ki fogják bírni ezt a felfordulást.

Sok változás fog kitörni most a világban, és ti, akik ismeritek az Igazságot, legyetek hálásak. Ti fel fogjátok ismerni, hogy miközben ez az idők végét jelenti majd, melyet már eddig is tudtatok, ez ugyanakkor – a megjövendöltek szerint – egy új kezdet beharangozásának az ideje is lesz. Az újrakezdésé.  Egy Új földi Paradicsomé.

Ez szabadságot fog jelenteni, gyermekek.  Ti sebesen a Karjaimba vétettek majd, hogy új lakhelyetekre várakozattok, melyet Én gondosan alkottam meg mindannyiatok számára.

Sokak számára lesz nehéz elviselni az időket, de csak azok fognak kitartani és boldogulni, akik elfogadják az Igazságot, mert ők védelmezve lesznek.

Pecsétemet meg kell osztani. Szeretetemet meg kell ismertetni minden egyes – minden vallású, felekezetű – Gyermekemmel, különösképpen azokkal, akik nem ismernek Engem, és azokkal is, akik elutasítják Létezésem.

Én felkészítem az Én hadseregemet a Mennyben, ahogyan a földön is felkészítem az Én hadseregemet.

Együtt, mi megküzdünk majd a gonoszsággal, amelyet bemutatni készülnek minden nemzet számára, az ő tehetetlen embereiknek.

Ha felálltok és megtagadjátok a Fenevad Bélyegének felvételét, Én megvédelek benneteket.

A Prófétáim által éveken át szervezett központok fellendülnek, mindegyikük egy-egy sivatagi oázisként. Ott bizonyságot tehettek az Irántam, Atyátok iránti hűségetekről. Ott összegyűlhettek imára azoknak a lelkéért, akik elvesznek majd az Antikrisztus hatalma alatt.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Az időtök elrendeltetett, és Fiam Második Eljövetele hamarosan megtörténik.

Kizárólag Én, szeretett Atyátok, ismerem annak időpontját. Még drága Fiam, Jézus Krisztus sem bír tudomással arról. De tudnotok kell a következőt.

Miközben ti folyamatos felkészítés alatt álltok, ezen és más Küldetések révén, a Második Eljövetel hirtelen lesz bejelentve, mikor már sokak számára túl késő lesz megtérni. Ők inkább el fognak menekülni.

Legyetek erősek, Gyermekeim. Az a Tervem, hogy elpusztítom a fenevadat, és Én megmentem minden egyes Gyermekemet. Imáitok segíthetnek Nekem megmenteni minden egyes drága lelket.

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy