RSS
 

Archive for the ‘2012 novemberi üzenetek’ Category

A Zsidók – minden nemzetben lévő – ellenségei egységben összegyűlnek majd, hogy szétmorzsolják Izraelt

06 dec

2012. november 30. péntek, 22.20

Drága, szeretett leányom, hamarosan nyilvánvalóvá válnak az Ószövetségben megjövendölt, a Zsidók sorsára vonatkozó próféciák.

Választott népem szenvedni fog

A Zsidók – akik elutasították az Istennel való Szövetséget, melyet Mózes fektetett le – szenvedni fognak, mint ahogy évszázadok óta szenvednek. Őseik földje feletti uralmukat el fogják veszíteni, és az egyetlen megoldás az lesz, hogy aláírnak egy szerződést, mely szerint ők az Antikrisztus rabszolgáivá válnak majd. Választott népem szenvedni fog, ahogy Én is szenvedtem, és csekély irgalmat fognak gyakorolni irányukba.

A Zsidókkal szembeni bánásmód rosszabb lesz, mint amit irányukba mutattak a II. Világháború alatt zajlott népirtás során.

Izraelben lesz a Szorongattatás – a megjövendöltek szerint – egyértelműen látható.

Izrael miatt lesz az, hogy a háborúk fokozódni és terjedni fognak, amikor már nehéz lesz megállapítani, hogy ki az igazi ellenség.

Nem sokkal ezután aláírásra kerül majd a békeszerződés, és a béke embere a világ színpadára fog lépni.

Az Európai Unió meg fogja semmisíteni Isten minden nyomát

A tízszarvú fenevad, azaz az Európai Unió, meg fogja semmisíteni Isten minden nyomát.

Most itt az idő, hogy felkészüljünk példátlan kegyetlenségükre, amely a Kereszténység eltörléséhez fog vezetni.

Mennyire büszkék lesznek, amikor a közöttük megbújt kicsi fel fog emelkedni, és büszkélkedni fog hatalmával. Ők üdvözölni fogják az új egyház kijelölt vezetőjét, és az ő hatalma el fog terjedni az egész világon.

Hatalma gyorsan fog fejlődni, és ti, felszentelt Szolgáim, akik nem fogadjátok el ezen prófécia Igazságát, nektek tudnotok kell a következőt.

Ha alkalmazkodtok Róma – a hazug és az Antikrisztus szolgái által hatalmába kerített város – új törvényeihez, akkor ennek az új uralmi rendszernek a rabjaivá fogtok válni. Amikor azt látjátok, hogy a Szent Eucharisztia Szentségét módosítják, és a felismerhetetlenségig megváltoztatják, akkor tudnotok kell, hogy ez lesz a ti lehetőségetek, hogy hátat fordítsatok ennek a gonosz uralmi rendszernek.

Egyházam tévedhetetlen, és tévedhetetlen is marad. Ugyanakkor, ha Egyházamon belül mások lázadnak Tanításaim ellen, és megváltoztatják a Szentáldozást, ők száműzve lesznek Egyházamból. Az új uralmi rendszer, mely nem Istentől való, nem lesz tévedhetetlen, mert az nem az Igazságot fogja képviselni. A Keresztények csak Tanításaimat követhetik.

Ha ti egy ember alkotta vallást követtek, nem nevezhetitek magatokat Keresztényeknek. Bárki, aki az állítja, hogy Egyházam tévedhetetlen, annak igaza van.

Bárki, aki azt állítja, hogy egy új egyházhoz tartozik, amelyben Tanításaimat megmásították, és Szentségeimet eltörölték, az hazugságban fog élni.

Ez egy nagyon nehéz időszak lesz Felszentelt Szolgáim számára, mert nekik az Egyházam által lefektetett Törvényeket kell követniük. Én most azt mondom nektek, hogy továbbra is ezt kell tennetek. De amint meggyalázták Szentségeimet, csak az Én Igaz Egyházamat kövessétek. Akkor már csak az Igazságot követő szolgák formálhatnak jogot arra, hogy vezessék Népemet az Általam – a földön töltött Időm során – lefektetett útmutatásoknak megfelelően.

A Pogányság Felemelkedése

A pogányság felemelkedése végig fog söpörni a földön, és nyomában egy hamis nyugalom teremtődik majd. Akkor majd látni fogjátok a hírességek ajnározásának, a new age spiritualizmus iránti fanatikus rajongásnak, és a sátánimádatnak a növekedését, mintegy a modern pszichoterápiának álcázva. Ekkor az önimádat lesz a legfontosabb tulajdonság, amire törekednek.

Ahogy fokozódik az Armageddon Csatája, úgy fog nőni a szexuális erkölcstelenség

Az abortusz és a gyilkosság olyannyira gyakori lesz, hogy sokan immunissá válnak bárminemű együttérzésre azok iránt, akik védtelenek.

Ezidő alatt Hadseregem rettenthetetlenül fogja folytatni – küldetése során – a lelkek megmentését. Semmi sem fogja megállítani őket, és minden egyes imában töltött órájukra, Én mérsékelni fogom ezen szenvedések nagy részét a világban.

A Zsidóknak Én a következőt mondom. Azért szenvedtetek, mert nem hallgattatok Isten Szavára, melyet a próféták által adott. Azonban, ti hamarosan el fogjátok fogadni végül az Igaz Messiást. Akkor majd ti is csatlakozni fogtok Hadseregemhez, amint az Antikrisztus elleni győzelem felé menetel.

Szenvedni fogtok, ahogy Én szenvedtem, mert ez meg lett jövendölve. Dávid Háza győzedelmeskedni fog azon a napon, amikor Én feltámasztom hamvaiból az Új Jeruzsálemet. Amint Új Királyságom felemelkedik, a pogány világ királya és az ő szolgái hamuvá lesznek.

Közel van Ígéretem, miszerint eljövök, hogy Atyám Királyságába vigyelek benneteket. Én Szeretetemet és Hűségemet ígérem nektek, mint a ti megígért Messiásotok, akit oly régen megígértek nektek. Ez a ti örökségetek. Ti nem Engem – a ti Jézusotokat – utasítottatok el Keresztre feszítésemkor. Ti Istent utasítottátok el.

Én Isten Vagyok. Én vagyok számotokra az út az Új Paradicsomba való belépéshez. Fogadjátok el Kezemet, mert Én szeretlek benneteket, Én Megbocsátok nektek. Ti az Én Népem vagytok, és Én eljövök értetek.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Amikor megszűnik a szólásszabadság, az Igazság rejtve marad

05 dec

2012. november 30. péntek, 15.55

Drága, szeretett leányom, hamarosan kibontakoznak azok a próféciák, miszerint véget ér a nemzetek azon szabadsága, mely lehetővé teszi számukra, hogy szabadon, korlátok nélkül beszéljenek.

A 2011. január 1-jén nektek adott Üzenetemben Én megmondtam nektek, hogy a média által a nép hangja rejtve marad majd, és el fog sikkadni.

Amikor a média szabad hangját elnémítják, akkor tudjátok, hogy egy diktatúrában éltek.

Jelenleg sok változást kényszerítenek a nemzetekre a média irányítása és ellenőrzése révén. Amikor megszűnik a szólásszabadság, az Igazság rejtve marad. Majd egyik nemzetet a másik után fogják megetetni a pogányok által diktált hazugságokkal.

Az Igazság Könyve azért adatik a világnak, hogy az emberiség érezze Isten szeretetét, és hogy az Igazság felé legyen vezetve, hogy megtalálja majd a szabadságot.

A szabad választást meg fogja szüntetni az elit csoport. Ti olyanok vagytok, mint a vágóhídra terelt bárányok, és sokatokat fognak félrevezetni, illetve sokatok fog vakká válni az Igazságra.

A szabadság egy Ajándék, mely minden embernek adatott Isten által, aki tiszteli Gyermekei szabad akaratát.

Szabad akaratotok által sok döntést fogtok meghozni. Ezen döntések némelyikét helyteleníti Atyám, mégis, Ő sosem avatkozik be a ti szabad akaratotokba, mert Ő nem tudná, és soha nem is fogja ezt elvenni tőletek.

A sátán rabszolgái folyamatosan támadni fogják szabad akaratotokat. Ők ezt azáltal teszik, hogy ráveszik a nemzeteket, hogy fosszák meg azok szabadságát, akik felett ők uralkodnak. Ők ezt több okból kifolyólag teszik.

Ennek egyik oka, hogy rabszolgává tegyenek benneteket az ő saját önző hasznuk érdekében. A másik oka, hogy szabályozzák népességük gyarapodását. A harmadik oka, hogy eltöröljék a föld színéről Isten minden nyomát.

Ennek a tervnek sok ország szemtanúja Kereszthalálom óta. Mégis a nyugati világnak, amennyire csak lehetséges, sikerült mentesnek maradnia a diktatúrától. Ez most teljesen meg fog változni.

Minden nemzet fölött egy másik nemzet fogja átvenni a hatalmat. Egymással fognak harcolni a hatalomért. Sok nemzet olyan törvényeket kezd majd bevezetni, melyek kommunizmushoz vezetnek.

Majd eljön az idő, amikor a Vörös Sárkány és a Medve fog irányítani mindent, de sokan nem fogják ezt észrevenni, mert sok ilyen diktatúra rejtve marad majd a nyilvánosság előtt.

Tudnotok kell a következőt. Amikor gyökeret vernek azok a próbálkozások, hogy eltöröljék Isten Nevét, és amikor ti a hazugságok rabszolgáivá váltok, akkor Atyám Keze le fog sújtani.

A világ egyharmada el lesz törölve a föld színéről, és az isteni beavatkozás folytatódni fog egészen az utolsó napig.

Enyhítendő a gonosz törvényeket, melyeket be fognak vezetni országaitokban, ahol az Igazság rejtve marad majd előttetek, imádkoznotok kell az Imahadjárat ezen, (87)-es imáját, hogy megvédelmezzétek a nemzeteket a gonoszságtól.

Imahadjárat (87) Védelmezd meg Nemzetünket a gonoszságtól

„Ó Atya, Fiad nevében ments meg bennünket a kommunizmustól.
Ments meg bennünket a diktatúrától.
Védelmezd meg nemzetünket a pogányságtól.
Oltalmazd meg gyermekeinket minden veszedelemtől.
Segíts, hogy meglássuk Isten Világosságát.
Nyisd meg szívünket Fiad Tanításaira.
Segíts meg minden Egyházat, hogy hűek maradjanak Isten Igéjéhez.
Könyörögve kérünk, óvd meg nemzetünket az üldöztetéstől.
Legdrágább Urunk, tekints reánk Irgalommal, függetlenül attól mennyire bántunk Téged.
Jézus, Emberfia, boríts be minket Drága Véreddel.
Oltalmazz meg minket a gonosz kelepcéitől.
Esedezve kérünk, Édes Istenünk, avatkozz be, és akadályozd meg a gonoszt abban, hogy elnyelje most a világot. Ámen.”

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, mert Atyám Szíve meghasad azért, amilyen gyorsasággal hozzák a bűnös törvényeket minden földi nemzetben, jelenleg a világban. Bizakodjatok. Imádkozzatok, és bízzatok Bennem, hogy ezt a pusztítást enyhíteni lehessen.

Imádkozzatok, hogy Isten minél több gyermeke nyitva tartsa majd a szemét minden időben, és hűségesek maradjanak Tanításaim Igazságához.

Jézusotok

 

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: Egy Szerető Isten nem generálna konfliktust vagy okozna szakadást

03 dec

2012. november 29. csütörtök, 15.20

Drága Gyermekeim, imádkozzatok Isten valamennyi – jelenleg a világban lévő – látnokáért. Ők nagyon szenvednek, és sok viszály alakult ki, küldetésük ideje alatt és azon kívül.

Sokan elutasítják őket. Még inkább elutasítják azokat a látnokokat és prófétákat, akik tudatták a világgal küldetésüket.

Egy emberként kell egyesülnötök, ha igazán szeretitek Fiamat. Nincs helye a féltékenykedésnek, a rágalmazásnak, és a gyűlöletnek köztetek. Ha ez mégis megtörténik, akkor a gonosz vett rá benneteket, hogy ne a prófétát, hanem Fiam Szent Szavát (Üzenetét) utasítsátok el.

Ez az az időszak, amikor semmilyen megosztottságot sem szabad megengedni, hogy válaszfalakat képezzen azok között, akik Fiam Tanításait követik.

Ahol megosztottság van, ott zaklatottság van. Ez gátolja az ima áramlását, és feltartóztat benneteket a lelkek megmentésében való segédkezésben.

Egy Szerető Isten nem generálna konfliktust vagy okozna szakadást. Isten Nevében másokat rágalmazni, bűn Atyám Szemében.

Ha ezt teszitek, bántjátok Fiamat, aki mindig azt mondta nektek, hogy testvérként szeressétek egymást.

Ha Fiam Nevét arra használjátok, hogy kárt tegyetek mások jóhírében, könyörögnötök kell Fiamhoz, hogy bocsásson meg nektek.

Itt az ideje gyermekek, hogy erősek legyetek, és hogy tiszteljétek Fiamat, felidézvén mindazt, amit Ő tanított nektek.

Sok megjövendölt esemény most hamarosan látható lesz a világban.

Nincs idő a megosztottságra azok között, akik tisztelik Fiamat.

Hamarosan a megosztottság rá lesz kényszerítve a Keresztényekre. Ezért egyesülve váltok majd egy erős hadsereggé, mely méltó hirdetni Isten Igéjét.

Megosztottan, egy légüres tér fog beszippantani benneteket, ahol pogány törvényeket fognak rákényszeríteni Egyházatokra.

Ha megosztottságot idéztek elő, akkor nem lehet egység.

Csak az erős hitűek – Fiam Szívében egyesülve – fognak előrehaladni Fiam hadseregében.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Nem számít, hogy földi javaitok mennyire fontosak számotokra, azok semmit sem érnek

03 dec

2012. november 28. szerda; 19.40

Drága, szeretett leányom, a világban hamarosan kitörő változások során senkinek sem szabad elfelejtenie, hogy Isten teremtette a világot, és kizárólag az Ő Keze és Hatalma által fog az véget érni, oly módon, ahogyan azt tudjátok.

Sem kormány, sem vezető, sem ember nem irányíthatja az emberiség létezését, vagy a halált, melyről csak Isten dönthet, hogy mikor hagyhatják el a lelkek a testet.

Nem számít, hogy földi javaitok mennyire fontosak számotokra, azok semmit sem érnek. Mégis sokan töltik életük java részét egy álom hajszolásával a hírnévről, a gazdagságról, az anyagi javak felhalmozásáról, amelyek bármelyik pillanatban elvételre kerülhetnek tőlük.

Ezért vesztik el vagyonukat azon lelkek, akik iránt Én mély könyörületet érzek.  Megengedem, hogy ők mindentől meg legyenek fosztva annak érdekében, hogy Én meg tudjam tisztítani őket.

A világban sokan vesztettek el sok mindent a korrupció és a kapzsi szervezetek keze által. Habár nekik enniük kell, és otthonra van szükségük, amelyben élhetnek, Én mégis megengedem ezt a szenvedést.

Mert csak akkor fognak az ilyen lelkek Hozzám fordulni segítségért. Ez a megtisztulás egyik formája, hogy aztán az ember olyan alázattal tudjon Elém járulni, amilyennel elengedhetetlenül rendelkeznie kell ahhoz, hogy Királyságomba léphessen.

Ne féljetek, ha ilyen helyzetben találjátok magatokat. Ez csak egy ideig tart, és saját magatoknak okozzátok. Idővel minden rendben lesz. Ez a jövőtökön, és az Új Paradicsomomban számotokra fenntartott helyen való elmélkedés időszaka lesz.

El kell nyernetek a jogot, hogy Velem jöhessetek. Földi időtök átmeneti. Sok léleknek, akik a világot az anyagi csodák helyének tekintik, meg kell érteniük, hogy ez csupán betekintés azon bőséges és dicsőséges ajándékokba, melyek mindazokra várnak közületek, akik az Új Dicsőséges Korszakban fognak élni.

Itteni időtöket áthatja a szenvedés, az elégedetlenség, a gyűlölet és a kétségbeesés, a sátán jelenléte miatt.

Nem látjátok őt, de ő és az ő bukott angyalai mindenütt jelen vannak, piszkálván, szorongatván és kísértvén az emberiséget egész nap.

Sokan nem tudják elfogadni az ő létezésének tényét, és ez nagyon aggasztó. De sokan nem fogják tagadni, hogy gyűlöletet éreznek, amikor valaki más dühének az áldozatává válnak. A gyűlölet egyetlen forrásból fakadhat. Ez nem olyasvalami, ami önmagában létezik. Ez a fenevad szájából tör elő.

Mert azok a lelkek, akik nyitottak maradnak, mert nem akarják elfogadni, hogy a bűn létezik; ők könnyű célpontjai lesznek a gonosznak. Ők beleesnek a kísértésekbe, melyeket a gonosz helyez eléjük, rendszerint a test bűne által. Ezek a lelkek könnyű prédák, és nem fognak úgy szenvedni, mint azok a lelkek, akik ellenállnak neki. Azokra a lelkekre összpontosít leginkább a gonosz, akik szeretnek Engem, az ő Jézusukat, és akik alázatos szívvel követik Tanításaimat.

Ezek azok a lelkek, akik felett különösen nehezen győzedelmeskedik a sátán. Ugyanezen lelkek, imáikkal és Értem való szenvedésükkel arra kényszerítik őt, hogy kínjában üvöltve meghunyászkodjon.

Ti, akik szerettek Engem, kizárólag állhatatosságotok és kitartásotok által lesztek úrrá az ő szorításán, mely óráról-órára gyengül ezen Küldetés révén.

Ha és amennyiben, ismeretlen okból, szóbeli támadás ér benneteket, vagy ha az Én Nevemben rágalmaznak titeket, akkor tudnotok kell, hogy imáitok lelkeket mentenek.

Kérlek, maradjatok csendben ezen támadások során, mert ha foglalkoztok a támadóitokkal, akkor nagy hatalmat adtok a gonosznak.

Legyetek erősek, szeretett Tanítványaim, az Én kedvemért. Én támogatlak majd benneteket, és szenvedésetek hamarosan véget ér.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Papjaim, ne bántsatok Engem, azt állítván, hogy egy hazug Vagyok.

02 dec

2012. november 27. kedd, 20.08

Drága, szeretett leányom, el kell magyaráznom, hogy sokatokat – akik kitartóan munkálkodtok azon, hogy hirdessétek és terjesszétek Szent Szavamat (Üzenetemet) – minden eddiginél jobban fognak támadni az önjelölt szakértők, akik el fogják utasítani ezeket az üzeneteket, mint amiknek nincs jelentősége.

Mások, akik támadnak benneteket, azt fogják mondani, hogy nektek nincs jogotok hirdetni Szavamat (Üzenetemet), vagy azt az Igazságnak nyilvánítani.

Végül, bizonyos felszentelt szolgák, Egyházamon belülről, meg fognak fenyegetni benneteket, és azt mondják majd nektek, hogy hagyjátok abba, amit csináltok, mivel tevékenységetek sérti őket.

Ők azt fogják mondani, hogy ezek az üzenetek nem Istentől valók.

Azt gyanítják, hogy ezek egy gonosz erőtől származnak. Azt fogják mondani, hogy ezek az üzenetek ellentétesek Egyházam tanításaival. Én a következőt mondom nekik.

Az üzenetek melyik része okoz nektek ilyen szívfájdalmat? Miért nem az Igazságot szóljátok, amikor kritizáljátok Szavamat (Üzenetemet)?

Miért büszkélkedtek a szellemi, lelki dolgokat illető tudásotokkal, melyről azt mondjátok, meghaladja az Én tudásomat?

Az Én Földön való Testem, azaz Egyházam nevében beszéltek ti? Ha igen, akkor Én ezt – Szent Helytartómon keresztül – nem engedélyeztem.

Az a ti hadjáratotok, hogy ily hevesen elutasítsátok ezeket az üzeneteket, a saját nézőpontotok és személyes véleményetek alapján?

Ti hibát véltek fölfedezni benne, majd megfenyegetitek nyájatokat, hogy ha olvassák Szavamat (Üzenetemet), akkor félre lesznek vezetve.

Azt állítjátok, hogy Szent Szavamat (Üzenetemet) el kell utasítani, majd azt mondjátok Követőimnek, hogy kötelességük ugyanígy tenni.

Miért féltek a Királytól, akinek az életeteket ígértétek?

Tőlem nem kell félni, annak ellenére, hogy Szavam (Üzenetem) kényelmetlen számotokra.

Sok önjelölt próféta van a világban, akik nem hitelesek, és sokak imájára van szükségük. Ugyanakkor azok, akik hitelesek, mindig ők a ti célpontjaitok a leginkább. Az Én hiteles prófétáim azok, akik magukra vonják azon papok haragját, akik még mindig bizonytalanok Szent Küldetésem célját illetően.

Legyetek óvatosak, hogy kit vontok kétségbe, hogy kivel szemben terjesztetek gyűlöletet, hogy kiről terjesztetek valótlanságot, és gyártotok rágalmakat, mert Én nem adtam felhatalmazást erre sem nektek, sem Egyházamnak. Papjaim, ne bántsatok Engem, azt állítván, hogy egy hazug Vagyok.

Amikor az Igazság napja feltárul előttetek, nagyon szégyellni fogjátok magatokat.

Tegyétek le fegyvereiteket, és számoljatok fel minden gyűlöletet és haragot, amely jelenleg kínoz benneteket. Majd nézzétek meg, mi történt veletek. A sátán oly módon tévesztett meg benneteket, hogy erről a műről való szóbeli és írott támadásaitok túlmennek azon, amely tőletek, mint papoktól várható.

Miért történt ez? Azért, hogy késleltessétek ezt a küldetést, és elvonjátok az embereket Imáimtól, melyek a Mennyből küldettek a lelkek mentésére.

Amit ti jelenleg tesztek, az az, hogy megpróbáltok akadályozni Engem, a ti Jézusotokat, az emberiség megmentésére irányuló Tervemben.

Ez egy nagyon súlyos vétek Isten ellen.

Íme, az Imahadjárat imája, mely segít nektek válaszolni Hívásomra, és megszabadít benneteket a gyötrő kételytől.

Imahadjárat (86) Szabadíts meg engem a gyötrő kételytől

“Összezavarodottan, bizonytalanul és nyugtalanul járulok Eléd, Drága Jézus, mert aggódom az Üzeneteidben Általad hirdetett Igazság miatt.
Bocsáss meg nekem, ha megbántottalak Téged.
Bocsáss meg nekem, ha nem hallak meg Téged.
Nyisd meg szemem, hogy megláthassam azt, amit szeretnél, hogy megértsek.
Esedezve kérlek, add nekem a Szentlélek erejét, hogy megmutassa nekem az Igazságot.
Szeretlek Téged, Drága Jézus, és könyörögve kérlek, szabadíts meg engem a gyötrő kételytől.
Segíts, hogy válaszoljak Hívásodra.
Bocsáss meg nekem, ha bántottalak Téged, és vonj közelebb Szívedhez engem.
Vezess engem Új Királyságodba, és add meg nekem a kegyelmet, hogy imáim és szenvedésem által segíthessek neked megmenteni a lelkeket, akik oly kedvesek a Te Szent Szívednek. Ámen.”

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Akik Isten Törvényeit követik, azokat ördögien veszélyesnek fogják beállítani, és fel fogják kutatni őket

30 nov

2012. november 25. vasárnap; 18.45

Drága, szeretett leányom, Tanítványaimnak meg kell érteniük, hogy az Én Nevemben elviselt megpróbáltatások csak erősebbé teszik majd őket.

Nektek mind, akik ezen Szent üzeneteket követitek, soha nem szabad engednetek, hogy mások támadásai letörjenek benneteket.

Még amikor ezt is teszik, amikor teljesen eltipornak benneteket, majd belétek rúgnak, miközben védtelenül hevertek ott, tudnotok kell, hogy akkor Én felemellek majd benneteket. Ti minden egyes alkalommal erősebbekké váltok, és akkor félelmetek csökkenni fog.

Imádkozzatok ezekért az emberekért, mert ez nem az ő hibájuk. Őket felhasználja a csaló, hogy elfordítson benneteket ettől a Küldetéstől.

Most meg kell tudnotok, hogy Irgalmam hamarosan, mint a tűz lángja, végigsöpör az emberiségen, és elárasztja minden ember lelkét. Mikor ez megtörténik, a világ egy nyugodtabb hely felé lesz kormányozva. Oly sokan meg fognak térni, és ez jó. De mint a vihar éjszaka, úgy fog az Antikrisztus megérkezni, és lerombolja ezt a nyugalmat.

Ő megzavarja majd az emberek életét, jóllehet ők először nem fogják észrevenni. A világ egyik nagyon befolyásos vezetőjévé válik majd, és soha nem szabad a szemébe néznetek. Süssétek le szemeteket. Helyezzétek bizalmatokat Belém, és imádkozzatok, hogy meg lehessen menteni azokat, akiket ő megfertőz.

Épp úgy, mint bármely várható vihar esetében, jól fel kell készülnötök. Ne hagyjátok házatok egyetlen szegletét sem védelem nélkül. Deszkázzátok be a nyílásokat. Szigeteljétek el magatokat és családotokat az ártalmaktól. Ez az ember nagy hatalmat kapott a fenevadtól, ezért meg kell védenetek magatokat tőle, máskülönben el fogja érni, hogy beszennyezzétek lelketeket.

Gonoszsága gondosan rejtve lesz előttetek, és ha nem készültök fel, a csapdájába eshettek.

A jó és a gonosz közötti harc mind a földön, mind azon kívül fog folyni, mind egyidőben.

Az a baj ezzel a háborúval, hogy akik az Antikrisztus és a hamis próféta oldalán állnak, olyan színben tűnnek majd fel, mintha nagy jót cselekednének a világban.

Akik Isten Törvényeit követik, azokat ördögien veszélyesnek fogják beállítani, és fel fogják kutatni őket.

Az Én Menedékembe kell menekülnötök. Vérem minden egyes cseppjével ontom ki rátok Szent Szívemet, hogy megoltalmazzalak benneteket.

Soha ne legyetek kiábrándultak. Soha ne érezzétek magatokat egyedül. Egyesítettelek benneteket ezen és más küldetések által. Idővel mindazok, akik követik valamennyi hiteles próféta és látnok által adott Útmutatásaimat, ők lelkek milliárdjainak megmentésében segítenek majd.

Akár már húsz millióan közületek – állhatatosságotok, megpróbáltatásaitok, szenvedéseitek és imáitok által – megmenthetitek az emberiség többségét.

Ez az Én ígéretem nektek.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok minden testvéretekért. Mert egyesülvén, mi mindannyian részeseivé válunk majd Új Királyságomnak, és minden rendben lesz.

Ugyanakkor ne legyen kétségetek afelől, hogy még sok feladatot el kell végezni az emberiség megtérítéséhez.

Ez nem lesz könnyű, de az Általam – ezen Küldetéshez – majdan adott erő és kegyelmek biztosítani fogják, hogy Atyám Szent Akarata oly módon teljesülhessen, ahogyan annak teljesülnie kell.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ők nem az Én Fejemre fognak smaragd-, vagy drágakő koronát helyezni

30 nov

2012. november 25. vasárnap; 17.25

Drága, szeretett leányom, Én Vagyok Krisztus, az emberiség Megváltója, és Én hamarosan felveszem Koronámat, és végre uralkodni fogok a világ felett.

Azonban a Töviskorona marad még a helyén, Szent Fejemen, addig, míg el nem jön a nagy nap, amikor Én végül az Atyám által Számomra megígért trónra ülök.

Én Vagyok az egy Igaz Király, az egy Igaz Isten, mégis Töviskoronát viselek, melyet hálátlan emberek keze helyezett Rám oly kegyetlenül.

Ők nem az Én Fejemre fognak smaragd-, vagy drágakő koronát helyezni. Még ma sem. Nem. Ehelyett ők továbbra is bántanak Engem, kegyetlenül elutasítva az üdvösséget, melyet Én akkor vívtam ki számukra, amikor ők keresztre feszítettek Engem.

Én csak vártam és vártam az emberiségre, hogy felemelje tekintetét és kinyissa szemét, hogy meglássa az Igazságot.

Mégis oly kevés Keresztény követi Tanításaimat. Ők meggyengültek a külső nyomás hatására, és nem szólnak semmit, miközben a világ üdvözli a bűnt, mint valami jó dolgot.

Koronám elkészült, és Én Dicsőségben érkezem majd meg. Minden ember látni fog Engem, amint eljövök a Mennyből.

Ez az esemény órákon át fog tartani, és csak az erős hitűek fognak ujjongani és örvendezni.

Oly sokan fognak majd szégyenkezni és félni, mikor meglátnak Engem. Én még akkor is, ha kérnek Engem, hogy bocsássak meg nekik, azonnal megteszem, egészen a legutolsó másodpercig.

Óvakodjatok azoktól, akik azt állítják magukról, hogy Én vagyok. Ez nagyon fontos, mert Én csak azon az egy bizonyos napon fogok eljönni.

Nem fogok emberként a földön járni, mert Atyám ezt nem engedélyezte. Senki ne tévesszen meg benneteket.

Hadd tudják meg mindazok, akik nem ismernek el Engem, az Én Létezésemet, vagy az Atyám Könyvében lévő próféciákat, hogy Uralkodásom közel, és ezt nem lehet megakadályozni.

A sátánnak és az ő követőinek nincs hatalmuk Felettem. Az egyetlen hatalom, amely számít, az Isten Hatalma, aki valamennyi Gyermekét szereti.

Készüljetek fel Új Királyságomra, és örvendezzetek. Örömmel várjátok a napot, mert ez lesz az a nap, amikor minden emberi szenvedés örökre véget ér.

Csak azok fogják megtapasztalni Új Paradicsomomat, akik követik Tanításaimat.

Tanítványaimnak imakört kell alakítaniuk, hogy megvédjék azok lelkét, akik még az utolsó napon sem fognak Hozzám jönni.

Kérlek, imádkozzátok a Litániát a Védettség Kegyelméért, azokért, akiknek nincs erejük, hogy önmagukon segítsenek.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szeretett papjaim és felszentelt szolgáim, ne tartsatok Szavamtól (Üzenetemtől)

28 nov

2012. november 23. péntek; 21.45

Drága, szeretett leányom, ahogy nő az ellenállás az üzenetekkel szemben, úgy fokozódik most az üldözés, Prófétáim és Látnokaim ellen.

Én mondom nektek, különösen az Én szeretett papjaimnak és felszentelt szolgáimnak, ne tartsatok Szavamtól (Üzenetemtől). A félelem és a bizonytalanság, amit átéltek, nem Tőlem jön. Ha pedig ez nem Tőlem jön, akkor kérdezzétek meg magatoktól: ez honnan való?

Mindig ellenállnak Szent Szavamnak (Üzenetemnek).

A földön töltött Időm során, az akkori papok, a Farizeusok, minden tőlük telhetőt megtettek, hogy vitatkozzanak Velem. Minden lehetőséget megragadtak, hogy csapdába csaljanak Engem, hogy kérdéseket tegyenek fel Nekem azzal a céllal, hogy ellene Mondjak Isten Igéjének, de nem sikerült nekik.

Én hallgattam, amikor ők megpróbáltak rávenni Engem arra, hogy feleljek a kérdésekre, melyekről tudták, hogy Én nem vagyok hajlandó válaszolni azokra.

Látjátok, habár gyakorolták a vallásukat, számos gondosan megtervezett szertartást tartottak, drága ruhákban pompáztak, egy dolognak híján voltak. Egy fikarcnyi alázat sem volt bennük, mert ők tévesen azt hitték, hogy - az ő felszentelt szolgai szerepük miatt – ők testvéreik felett állnak.

Ők – a prófétákhoz hasonlóan – Atyám Szent Igéjét szólták, tanították, és mutatták be nyílt tereken. Mégsem értették igazán az Atyám által tett ígéretet, sem a tanításokat, melyeket Atyám adott nekik a próféták által. Nem voltak hajlandók elfogadni, hogy a megígért Messiás eljövetele történik éppen, az ő saját idejükben.

Ők azt hitték, hogy ez az esemény majd a jövőben fog bekövetkezni.

Ők összezavarodtak Válaszaimtól, Tanításaimtól, és az egyszerű Életvitelemtől. Ennek ellenére Én vonzottam őket, újra és újra visszajöttek, hogy próbára tegyenek Engem.

Aztán ők megrettentek a szellemi, lelki dolgokat illető Tudásomtól, a ténytől, melyet nem tudtak tagadni.

Ők gyötörtek Engem. Én válaszoltam a kérdéseikre Atyám Szent Akarata szerint. Aztán csendben maradtam, amikor dühösen ujjal mutogattak Rám.

Mert minden, fennen hirdetett – az Isten Igéjét illető – tudásuk ellenére, beleestek a csaló által állított csapdába. Ők azt hitték, hogy tudásuk magasabb rendű az Én tudásomnál.

Az általuk alkotott lépcsőzetes egyházi hierarchia a királyi monarchiához volt hasonló. Ők nem Istent tisztelték, hanem a királyokat, mégpedig saját királyaikat, akiket ők választottak meg. A felső szint keveset kommunikált az egyszerű szolgákkal, akik igazgatták az ő nemzetségeiket. Csakúgy, mint a szegény, alázatos emberekre, Istenre is kevés idejük volt.

Mennyire bántották ők Atyámat. Mennyire gyötörtek ők Engem. Sokak vére tapadt az ő kezükhöz, mégis sikerült tisztán tartaniuk a nyilvánosság előtt.

Képzettségük azt jelentette, hogy ők úgy vélték, hogy csak ők tudják helyesen értelmezni a Szentírást. Igémet Eretnekségként kezelték.

Ma ugyanez a helyzet. Nagyon kevés felszentelt Szolgám van felkészülve Második Eljövetelemre. Papsági felhatalmazásuk – miszerint ők Egyházam Felszentelt Papjai – megosztottságot idézhet elő, melyet Én nem hagytam jóvá.

Ezek a tanult teológusok, sok éves gyakorlattal, nem értik meg Tanításaimat, a próféciákat vagy azt, ahogyan Én beszélek.

Ti, akik megkérdőjelezitek Szavamat (Üzenetemet) vagy megpróbáltok egyenlőtlenséget előidézni azáltal, hogy összehasonlítjátok Szavamat (Üzenetemet) a ti saját téves Szentírás-ismeretetekkel, most azonnal hagyjátok abba.

Semmit sem tanultatok? Nem fogadjátok el, hogy közel az idő, és hogy Én felkészítelek benneteket?

Sok ellensége van ezen Szent Küldetésemnek, mely Második Eljövetelemre való felkészítésetekre irányul.

Ezek alattomos támadások. Minden – ezen üzenetek révén – Általam tett változás, fordulat és lépés, akadályokba ütközik.

Ha nem fogadjátok el azon Ígéretemet, miszerint eljövök újra, akkor tegyétek fel magatoknak a kérdést: Mi az én – Isten Nevében való – szerepem? Egyszerűen csak kiszolgáltatni a Szentségeket? Nem, nemcsak ezért a szerepért lettetek elhívva.

Amikor támadjátok Üzeneteimet, úgy, ahogyan azt ti teszitek, akkor sírva fakadok a szomorúságtól és a csalódottságtól.

Hát nem lettetek figyelmeztetve, hogy legyetek éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát, amikor Én visszatérek? Itt az ideje, hogy felébresszétek lelketeket, hogy olvassátok az Atyám Könyvében foglalt Igéket, és kérjétek, hogy Áldjalak meg benneteket a tisztánlátás adományával.

Ti, akik azért utasítotok el Engem, mert óvatosak vagytok, és aggódtok, hogy nem Én, a ti Jézusotok vagyok az, aki beszél, Én megbocsátok nektek. Én megértem, hogy milyen nehéz ez, de idővel érezni fogjátok, ahogy Szeretetem körbeölel benneteket.

Ti, akik nem vagytok hajlandóak meghallgatni Engem, vétkesek vagytok a gőg bűnében.

Ti, akik nyilvánosan elítélitek Szavamat (Üzenetemet), ízekre szeditek, és azt állítjátok, hogy Üzeneteim a gonosztól valók, ti elvesztetek a Számomra. Oly nagyon eltávolodtatok Tőlem, ennek ellenére öntelten azt hiszitek, hogy a könyvekből vett, szellemi, lelki dolgokkal kapcsolatos tudásotok méltóbbá tesz benneteket arra, hogy az Én Nevemben beszéljetek, ezért nektek tudnotok kell a következőt.

Hozzatok Hozzám egy egyszerű, tiszta szívű lelket, aki azért szeret Engem, aki Vagyok, és akkor csatlakozni fog Hozzám a Paradicsomban.

Hozzatok Elém egy gőgös lelket, aki torkaszakadtából ordítja Isten Igéjét, és Én félrevetem majd őt.

Alázatos szívvel bízzatok Bennem, és Én kiárasztom rátok Kegyelmeimet.

Ha feltétel nélkül szerettek Engem, fel fogjátok ismerni Hangomat, ebben az időben. Ti vagytok a szerencsés lelkek. Mégis azon lelkek után Vágyódom a leginkább, akik eltávolodtak Tőlem.

Ó, jöjjetek Hozzám, felszentelt Szolgáim. Én nektek adom az Igazságot, mert Én azt akarom, hogy megújítsátok Irántam való hűségeteket. A Tanításaimmal szembeni engedetlenség, és az, hogy nem vagytok hajlandóak elismerni gyengeségeiteket, éket ver közénk.

Azon felszentelt szolgák, akik súlyos testi bűnöket követtetek el, jöjjetek Hozzám, hogy Megölelhesselek benneteket. Ismerjétek el bűneiteket, és Én megújítom majd lelketeket, hogy alkalmassá váljatok segíteni más lelkek megmentésében, mielőtt Én eljövök újra.

Figyeljetek. Én megértem, ha kétségeitek vannak. Ugyanakkor, ha ti ártani próbáltok Prófétáimnak, szenvedni fogtok ezért. Sokkal jobb, ha csendben maradtok. Vállalnotok kell, hogy meghallgattok, és megalázkodtok Előttem. Csak akkor lesztek alkalmasak arra, hogy képviseljétek Testemet a földön.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: Én a legtökéletesebb jövőt kínálom nektek.

27 nov

2012. november 22. csütörtök; 19.00

Legdrágább leányom, Szeretetem Fénye ereszkedik ma a földre, abban a reményben, hogy talán felpezsdül Gyermekeim szíve.

Azok, akik nem ismernek Engem, és azon sokak, akik félnek közeledni Hozzám, nektek tudnotok kell, hogy Én Fiam Királyságába szeretnélek vinni benneteket.

Én Vagyok a Szeretet Istene, és az Isten, aki örökül hagyta nektek az Üdvösség Ajándékát.

Nem mondhattok le erről az Ajándékról, mert ezt azért kapta az emberiség, hogy újra egyesülhessen, élvezvén a Paradicsomot, melyet elsőként Teremtettem a számukra.

Ez az Úr napjának ideje, és nektek, Gyermekeim, erre a nagyszerű napra való felkészítésetek zajlik.

Hamarosan sor kerül Isteni Beavatkozásomra, annak érdekében, hogy megmenekülhessetek, és beléphessetek Fiam Királyságának kapuin.

Amikor a Szent Könyvemben megjövendölt próféciák kezdenek beteljesedni, akkor végül elfogadjátok majd az Igazságot.

Az Igazság, melyet megígértem az emberiségnek, ezekre az időkre, most adatik nektek.

Azt kérdezhetitek, miért szükséges, hogy Szent Szavam (Üzenetem) Igazságát ismét Gyermekeimnek Adjam.

Ez azért van, mert oly kevesen hisznek Létezésemben ma a világon. Ők már nem tartják be Tízparancsolatomat.

Az alázatosságot felváltotta a gőg Gyermekeim körében, beleértve sok felszentelt szolgát, akik az Igazság átadására lettek kijelölve. Sokan figyelmen kívül hagyják Szavam (Üzenetem) Igazságát, sőt mi több, soha nem tanították azok világon való létezésének értelmét.

Oly sok lélek menekülhet meg most Szeretetem révén, és ezért Adtam nektek szeretett Fiam által útmutatásokat, hogy mi az elvárás felétek.

Fogadjátok be az Igazságot. Emlékeztessétek a hozzátok közel állókat, a Gyermekeim iránti Nagy Szeretetemre.

Mint bármely jó Édesapa, figyelmeztetni fogom Gyermekeimet a veszélyekre, melyekkel szembekerülnek.

Sosem fogom engedni, hogy vakon belesétáljanak a megtévesztés hálójába, mely úgy ereszkedett rá az emberiségre, mint egy halász hálója a gyanútlan halrajra.

Nem fogom megengedni azoknak, akik próbálják megakadályozni, hogy Szent Szavam (Üzenetem) meghallgatásra kerüljön, vagy azoknak, akik próbálnak gáncsot vetni Fiam Szavának (Üzenetének). Sőt azon Kötelességemet sem fogom elmulasztani, hogy figyelmeztessem Gyermekeimet a büntetésekre, melyek rájuk várnak majd, ha továbbra is megbántanak Engem azzal, ahogyan másokkal bánnak.

Én Vagyok a ti Atyátok. Én felelős Vagyok Gyermekeim ismételt egybegyűjtéséért, és Én felhasználok majd minden szükséges dolgot, hogy megmentsem Gyermekeimet a bajtól.

A sátán és hűséges követői minden taktikát, minden trükköt bevetnek majd, hogy megakadályozzanak benneteket abban, hogy meghalljátok az Igazságot.

Én ünnepélyesen megígérem a következőt. Gyorsan Karjaimba, és Fiam Nagy Irgalmának védelmébe vétettek majd.

Kezdetét vette a lelkekért vívott csata, habár sokatok számára ez talán nem nyilvánvaló.

Azért, hogy Új földi Paradicsomomat élvezzétek, el kell fogadnotok Kezemet, amint azt felétek Nyújtom. Ne féljetek, mert Én mindazokat védelmem alá veszem, akik tisztelnek Engem, Örök Atyjukat, és Drága Fiamat, Pecsétemmel egyetemben.

Szívleljétek meg Hívásomat. Legyetek erősek. Ne hallgassatok a fenevad suttogására, amint ő felhasználja a gőg bűnével beszennyeződött lelkeket, hogy elvegyen benneteket Tőlem.

Én a legtökéletesebb jövőt kínálom Nektek. Ne utasítsátok vissza ezt a Paradicsomot, mert ez a ti örökségetek. A világban hányan utasítanának vissza közületek egy gazdag örökséget? Nagyon kevesen. Ne kövessétek el azt a hibát, hogy hátat fordítotok ennek az Ajándéknak.

Bárki, aki próbál megállítani benneteket, annak szüksége van a ti imáitokra, mert Én valamennyi Gyermekemet szeretem.

Én, a ti Atyátok, biztosítani fogom, hogy Fiam Második Eljövetelének beharangozására irányuló nagy Tervem, ne késsen majd.

Jöjjetek Hozzám, Fiam által, és semmiben nem szenvedtek majd hiányt. Szeretlek benneteket. Sokatokért Sírok, akik túl makacsak vagytok, hogy lássátok, hogy ez valóban Mennyből jövő hívás, mely meg lett ígérve, hogy felkészítsen benneteket az Új Békekorszakra.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A hűséges követők egyik fele nem fog eltérni az Igazságtól. A másik fele el fogja ferdíteni az Igazságot

26 nov

2012. november 21. szerda, 23.30

Drága, szeretett leányom, minden kemény hangvételű Üzenet ellenére, melyet Isten valamennyi gyermekének adok, ne feledd, hogy Szeretetem örökké Irgalmas.

Türelmem mindent elvisel, és Én meg fogok menteni minden egyes embert, akik Irgalmamért folyamodnak, függetlenül bűneik súlyosságától.

Mennyire vágyom arra, hogy kiszabadítsak mindenkit a csaló szorításából, aki fokozza szorítását minden egyes általa elcsábított lelken, így sokan tehetetlenek az ő erejével szemben.

Mindenkinek meg kell értenie a következőt. Ha eladtátok a lelketeket, önként, a sátánnak, ő nem fog szabadon engedni benneteket. Csak Én szabadíthatlak meg benneteket.

Amikor próbálnak megváltozni azok a lelkek, akik elvesztek Számomra az általuk folytatott bűnös élet miatt, akkor ők is küzdeni fognak a fenevad ellen. Mert ez egy bosszús és gonosz fenevad.

Mert sokaknak, még a Hozzám, az ő Jézusukhoz hűségeseknek is, ő bosszúságot fog okozni időről-időre. Nem fog megelégedni mindaddig, amíg nem engedtek az ő kísértésének, amely személyenként eltér.

Mivel mindannyian bűnösök vagytok, és továbbra is azok lesztek, amíg meg nem tisztultok a bűntől, fogadjátok el a bűnt tényként, de harcoljatok ellene.

Ti, akik bensőségesen ismertek Engem, ti tudjátok, hogy mindig bízhattok Irgalmamban.

Tudjátok, hogy mennyire fontos fenntartani a Velem való napi kommunikálást. Ez olyan egyszerű lehet, minthogy beszélgettek Velem munkaidőtök alatt. Ez tökéletes idő arra, hogy apró áldozatokat ajánljatok fel Nekem.

Ha valaki megbánt benneteket, ajánljátok fel ezt a megpróbáltatást Nekem, hogy Én lelkeket tudjak menteni e révén.

Ha nyugtalanítanak benneteket azok a küszködések, amelyekkel szembenéztek, és amelyek fölött nincs befolyásotok, engedjétek meg Nekem, hogy elvegyem terheteket.

Sokan dolgoznak hosszú kemény órákat, mind otthon, mind azon kívül. Csak azt kérem tőletek, hogy forduljatok Hozzám gondolataitokban, amikor támaszra és segítségre van szükségetek, mert Én válaszolni fogok imáitokra.

Soha ne kövessétek el azt a hibát, hogy azt gondoljátok, csak a Templomban beszélgethettek Velem, vagy csak a Szentáldozások előtt és után.

Én a nap minden pillanatában ott vagyok. Válaszolok minden kérésre, amennyiben az Szent Akaratom szerint való.

Szeretett Tanítványaim, ti mindannyian Isten gyermekei vagytok. Én egyesítelek benneteket, nemzetet a nemzettel, hogy így Én békét és egységet hozhassak az eljövendő káosz közepette.

Hadd vezesselek be benneteket Szent Családomba, és akkor meg fogtok erősödni.

Akkor majd felemelkedtek, és megújulva, új erőre kapva nekilendültök, hogy vezessétek Hadseregemet, mely még sok országban nem alakult meg.

Maradjatok hűek Útmutatásomhoz.

Kérlek, terjesszétek mindenütt az Élő Isten Pecsétjét. Tilos ezt árusítani. Elérhetővé kell tenni mindenki számára. Adjátok tovább a másolt példányokat azoknak, akiket meg kell védelmezni.

Hamarosan nagyobb lesz a szakadék a hűséges követők között, azok között, akik elfogadják Atyám Könyvét, a Legszentebb Bibliát, és azok között, akik meg akarják változtatni az Igazságot.

A hűséges követők egyik fele nem fog eltérni az Igazságtól.

A másik fele el fogja ferdíteni az Igazságot.

Azért teszik majd ezt, hogy az megfeleljen az ő saját politikai és személyes motivációiknak, melyek egy burkolt megfogalmazás mögé lesznek rejtve.

Az Igazságot hamarosan hazugságnak fogják nyilvánítani, és Istent okolják majd.

Ők tiszteletlenül azt fogják állítani, hogy az Én Szent helytartóm által lefektetett törvények ódivatúak, és nem illeszkednek a modern társadalomhoz.

Minden alattomos érvelés szöges ellentétben fog állni Isten Törvényeivel, melyek a következőhöz vezetnek.

Ezek az emberek olyan törvényeket akarnak bevezetni, melyek legalizálják a bűnt. Ők nem szeretik Istent. Azt mondják, hogy szeretik Istent, pedig közülük sokan – akik ilyen törvényeket pártolnak – ateisták, de nem fedik fel igazi hitvallásukat.

Sok tervük tartalmazza a Keresztény törvények betiltását.

Egyfelől, eltűrik azokat a törvényeket, melyek megengedik a nőknek, hogy elvetessék gyermekeiket, választott életmódjuk miatt. Ők a választás melletti érveket hozzák fel, de ez a választás az anya, és nem a gyermek szükségleteire vonatkozik.

Sok nő gyötrődik, miután kiolt egy életet ily módon. Sokan érzik a veszteséget, mert tudják a szívük mélyén, hogy az életet, melyet ők kioltottak, azt Isten teremtette.

Minden hathatós és meggyőző érvelést be fognak vetni, hogy az abortusszal kapcsolatos jogalkotást előidézzék. Minden trükköt bevetnek a támogatás megszerzéséért, ami annyit jelent, hogy az abortusz bevezetésre kerül mindenki számára.

Ezért a bűnért Én le fogom rombolni az országaikat.

Az abortusz bűne nagy fájdalmat okoz Atyámnak, és Ő nem fogja ezt engedni a továbbiakban.

Azok a nemzetek, amelyek folyamatosan próbálják ezt elérhetővé tenni még több nő számára, és akik ezt egy jó dologként hirdetik – ki lesznek emelve, és olyan büntetést fognak kapni, amelyből nem fognak tudni talpra állni.

Ők vétkesek lesznek a gyilkosság bűnében, és az első csoportok egyike lesznek, akik szenvedni fognak a Nagyfigyelmeztetés alatt.

Isten nem fogja hagyni nektek, hogy hozzányúljatok az Általa teremtett életekhez.

Földrengések formájában fogja kiszabni rátok az Ő büntetését, és sok nemzet továbbra is büntetést fog kapni, egyiket a másik után, az Úr napjáig.

Az abortusz és a gyilkosság az a két bűn, melyekért Atyám szigorú büntetéssel fog lesújtani erre a világra.

Tanítványaim, a bűn olyan, mint egy szennyfolt, mely megmételyezi lelketeket, minden nap. De amikor a kegyelem állapotában vagytok, a bűn elhalványul. Minél gyakrabban részesültök a Szentáldozásban és a Gyónás szentségében, annál nagyobb kegyelmeket kaptok.

Közületek azok, akik naponta vesztek részt Szentmisén, ti nagyon különleges kegyelmekben részesültök. Mert ti, hűséges Követőim, gyorsan be fogtok lépni Paradicsomom Kapuin.

Menjetek most, és töltsetek egy kicsivel több időt Velem. Beszélgessetek Velem. Én szeretem a könnyed beszélgetést, és ez Engem közelebb visz hozzátok. Vágyódom utánatok. Vágyom az Általam áhított bensőségességre, hogy Én közelebb tudjalak benneteket hozni Magamhoz.

Egy csodálatos kapcsolatot építhettek Velem, egyszerűen azáltal, hogy először barátokká válunk. Majd az egymás iránti szeretetünk addig épül, mígnem szívetek szeretettől fog repesni Értem, az Én szívem pedig értetek.

Ez nem bonyolult. Ahhoz, hogy egy teljesen új kezdet elinduljon, hogy felkészüljetek Királyságomra, kezdjétek el most: szólítsatok meg Engem.

Ha szerettek Engem, akkor hamar bízni fogtok Bennem, és ez vezet majd benneteket lelketek megtisztulása felé. Boldogabbak lesztek, békességben lesztek, nem fog semmit jelenteni a külvilág, kivéve a bűn fájdalmát, melynek tanúi lesztek.

Én itt vagyok. Várlak benneteket. Szeretném, ha az emberiség méltó módon tudna megismerni Engem.

Szeretlek benneteket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy