RSS
 

Isten, az Atya: El fogom törölni a föld színéről hamis egyházaikat, gonosz kultuszaikat, hamis bálványaikat, városaikat és nemzeteiket

18 júl

2012. július 15. vasárnap; 17.45

(Szentségimádás közben kapott üzenet)

Legdrágább leányom, Gyermekeimnek nehéz bűntelennek maradniuk, a kígyó (a sátán) keze által rájuk szórt átok miatt.

Sosem várom el Gyermekeimtől, hogy mindig tökéletesen bűntelenek legyenek, mivel az lehetetlen.

Fontos, hogy bárki, aki Fiam földi Egyházának tanításait ismeri, törekedjen megbánni bűneit, amilyen gyakran csak lehetséges.

A bűnbánat által könnyebb lesz a kegyelem állapotában maradni, és ez gátat vet a további kísértéseknek.

Gyermekeim, ti most hamarosan tanúi lesztek a világban történő nagy és maradandó változásoknak. Ezek a változások a Nagyfigyelmeztetés megtörténte után következnek majd be.

Bár sokan semmibe fogják venni ezeket a Mennyből jövő üzeneteket, mégis fontos azok számára, akik elfogadják az üzeneteket Isten Szavaként (Üzeneteként), hogy felkészüljenek.

Ti vagytok a kapocs Fegyverzetemben az ellenséggel szemben, és hiteteken keresztül Én felemellek benneteket, és védelmezlek titeket az üldöztetéssel szemben.

Én, a ti szeretetetek által – melyet Fiam, Jézus Krisztus, a világegyetem Megváltója iránt éreztek - leszek képes megmenteni azon gyermekeket, akik nem állhatják Isten Világosságát.

Az, hogy ti a szeretetnek, a szenvedésnek és az imádkozásnak szentelitek magatokat, az lesz az ő pokol tűzétől való megmentő kegyelmük.

Ne magatok miatt aggódjatok, hanem azok miatt, akik nemcsak hogy nem veszik észre, hanem nem is akarják észrevenni, hogy milyen időket éltek.

Az előkészületek befejeződtek, és az idő megérett arra, hogy a változások kezdetüket vegyék, mert Én nem fogom megengedni a Fenevadnak, hogy lelkeket lopjon.

Ez az emberiségnek oly rég megígért beavatkozás hamarosan megtörténik, majd ezt követően megkezdődik a Gyermekeim megmentéséért folytatott csata.

Ne féljétek Kezemet, mert amikor az lesújt, azokat fogja büntetni, akik megpróbálják Gyermekeimet elpusztítani.

Én meg fogom akadályozni őket abban, hogy megtévesszék a lelkeket.

Én meg fogom őket akadályozni gyilkos szándékukban, és el fogom törölni a föld színéről hamis egyházaikat, gonosz kultuszaikat, hamis bálványaikat, városaikat és nemzeteiket, ha továbbra is elutasítják azt a Kezet, mely táplálja őket.

Ők már figyelmeztetve lettek. Ti, szeretett Gyermekeim, segíteni fogtok Fiamnak megmenteni őket.

Soha ne féljetek, mert akik rendelkeznek az Élő Isten Pecsétjével, nemcsak hogy védelem alatt állnak, de megkapták a kegyelmeket Isten Szavának megvédésére is, hogy ily módon az Élet Ajándékát minél több lélek megkapja majd.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért