RSS
 

Archive for the ‘2012 júliusi üzenetek’ Category

Engedjétek, hogy kiemeljelek benneteket minden veszedelemből, hogy biztonságos távolságban legyetek az Antikrisztustól

04 aug

2012. július 31. kedd, 20.00

Drága, szeretett leányom, hallgass meg most Engem, amint tájékoztatlak téged, hogy Időm csaknem elérkezett a világba.

Rövid az időd, ahogy a sötétség napjai elenyésznek, és egy új hajnal, egy új kezdet emelkedik fel majd.

Félelmed és szenvedésed minden könnye nemsokára elapad, mert már kevés idő van hátra a Béke Dicsőséges Korszakának felemelkedéséig.

A Földi Királyság megújítására hamarosan sor kerül, és Isten valamennyi Gyermeke feletti Uralkodásom váltja majd fel a sátánt a székében.

Követőim, a most hozzátok intézett Hívásom hitelessége feletti összezavarodottságotok el fog tűnni.

Minden világossá fog válni, mint a kristálytiszta forrásvíz, mely Mennyei Testemből tör elő most, hogy feleméssze Isten valamennyi gyermekének szívét.

Az Igazság Fénye lángra fogja lobbantani a világot az egyre növekvő sötétség ellenére, mely, mint egy gennyedző betegség rátelepedett az egész világra.

Hamarosan az Igazság szabaddá tesz benneteket, eltörli minden kétségeteket, félelmeteket, és felszabadítja bennetek az elme és a lélek világosságát. Majd eltelve a Szentlélekkel, bekövetkezik az egész világra kiterjedő megtérés.

A gyenge hitűeknek meg fog újulni a hite, és egy új Keresztény Hadsereg Igazsága jön létre majd.

A remény, a szeretet és az ima erőt fog adni nektek, amint Én a világot – a nektek oly régóta megígért – Új Örökség felé vezetem.

Ti, akik féltek Üzeneteimtől, csak gondoljatok a következőre.

A világ, mely rátok vár, egy nagy Ajándék nektek és családjaitoknak. Ez a Paradicsom, amelyre vágyakoznotok kellene, semmihez sem fogható a földön, mint tudjátok.

Ha szerettek Engem, akkor bízzatok Jóságomban, Szeretetemben, Ígéretemben, miszerint elviszlek benneteket a Dicsőséges örökségbe, amelyre születtetek.

Adjátok át minden aggodalmatokat és félelmeteket most.

Engedjétek, hogy kiemeljelek benneteket minden veszedelemből, hogy biztonságos távolságban legyetek az Antikrisztustól

Imádkozzátok ezen, az Imahadjárat (71)-es imáját: Ments meg minket az üldöztetéstől

„Ó, Jézusom, mentsd meg Isten gyermekeit az Antikrisztustól.

Oltalmazz meg minket a világ irányítását célzó tervektől.

Uram, ments meg minket az üldöztetéstől.

Oltalmazd meg a sötét lelkeket az Antikrisztustól, hogy megmenthetővé váljanak a Te Szemedben.

Segíts bennünket gyengeségünkben.

Erősíts meg bennünket lélekben, hogy felemelkedjünk, és vezessük egymást, amint a te Hadseregedben menetelünk a Paradicsom Kapui felé.

Szükségem van Rád, Drága Jézusom.

Szeretlek Téged, Drága Jézusom.

Dicsőítem Jelenlétedet a földön.

Őrizkedem a sötétségtől.

Imádlak Téged, és átadom magamat, testben és lélekben, hogy Te fel tudd tárni nekem Jelenléted Igazságát, hogy mindenkoron bízzam majd Irgalmadban.

Ámen.”

Menjetek most, és készítsétek fel lelketeket, hogy erősek és Hozzám hűségesek maradjatok, amint Én az Örök Élet felé vezetlek benneteket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: Ha nem hirdetitek Fiam Tanításainak Igazságát, akkor Isten feledésbe merül

03 aug

2012. július 31. kedd; 18.10

Gyermekem, a jelenleg elszenvedett üldöztetésed oka nem más, mint az Igazság Könyvének (nyomtatott formában való) nyilvánosságra hozatala.

A gonosz akadályokat gördít az utadba, és semmi sem állíthatja meg abban, hogy megtörjön téged.

Fontos figyelmen kívül hagyni a folytonos gonosz hazugságokat, melyeket azok tárnak eléd, akik azt állítják, hogy ismerik Isten Igéjét.

Nem számít az ő – ezekkel az üzenetekkel szembeni – elutasításuk. Kizárólag Fiam Szavával kell válaszolnod, és semmi mással.

Bíznod kell Fiamban, és csendben kell maradnod, amikor azok, akiket elvakítottak a hazugságok, megpróbálnak támadni téged, hogy elgáncsoljanak. Ne figyelj oda. Ne válaszolj. Ehelyett egyszerűen csak hirdesd Isten Szavát.

Gyermekem, Krisztus sok követője szenved jelenleg. Hangjuk bár csak suttogás a világban, mégis hangosan kiált a földi csodák dicsőségéről.

Isten igaz Igéjét már nem hirdetik nyíltan, még Isten szolgái sem az Egyházban.

Szégyellvén, hogy látják őket, amint nyíltan hirdetik az Igazságot, ők reményvesztetten tévelyegnek, próbálván meglelni útjukat az elvilágiasodás okozta zűrzavar közepette.

Széleskörűen elterjedtek azok a támadások, melyeket Isten, vagy szeretett Fiam, Jézus Krisztus említése vált ki. Nagyon kevés lélek bátor eléggé, hogy kiálljon, és magát Krisztus katonájának vallja.

Még a szent lelkületűek is félnek ezt megtenni, attól tartván, hogy felháborodást keltenek a pogányok körében.

Ha nem hirdetitek Fiam Tanításainak Igazságát, akkor Isten feledésbe merül.

Ó mennyire sírok, látván a szegény kisgyermekeket, akiknek lelki fejlődésével nem törődik a gondviselőjük.

Ők nélkülözik a Szentlélek táplálékát, mert nem tanították meg nekik, hogyan vallják meg Isten iránti szeretetüket. Sokan nem hisznek Istenben, az Atyában. Ez elszomorítja Őt.

Te, gyermekem, nehéz feladatot kaptál. Amikor te hirdeted a világnak ezen Mennyei üzeneteknek a tartalmát, akkor téged három irányból támadnak.

Azok, akik hisznek Istenben, de nem hajlandók meghallgatni Isten Igéjét abban a formában, amint az jelenleg a világnak adatik.

Azok, akik Fiam földi Egyházában lévő vezetőknek vallják magukat, akik azért nem hajlandók meghallgatni, mert nem fogadják el a próféciákat.

Végül azok, akik egyáltalán nem hisznek Istenben.

Hangod továbbra is süket fülekre talál, de ne engedd, hogy ez elkedvetlenítsen téged.

Mindenben engedelmeskedj Fiamnak, ez minden, amit tenned kell, és helyezz mindent az Ő Kezébe.

Idővel majd meghallgatnak. Amikor ezt megteszik, sok lélek fog szívében szeretettel és örömmel Fiamhoz fordulni.

Soha ne tétovázz, vagy késlekedj a Fiam kérésére való válaszadással, biztosítván, hogy a világon most mindenkihez eljusson Isten Szava.

Kérem Isten minden gyermekét, hogy válaszoljanak hívásomra, fogadjanak hűséget Fiam Szent Szavának most. Ő Isten minden gyermekét szereti, és szeretne minden lelket felkészíteni az Ő rég várt Második Eljövetelére.

Ne utasítsátok Őt vissza. Fogadjátok el Irgalmas Kezét, mielőtt túl késő lenne.

Szerető Édesanyátok

A Világ Királynője

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Katolikus Egyházamat darabokra tépték, de Egyházam lelkét mégsem fogja elvenni vagy elpusztítani a sátán soha.

02 aug

2012. július 30. hétfő; 1.00

Drága, szeretett leányom, mikor a Getszemáni kertben vívtam haláltusámat, a sátán által Nekem megmutatott, legundorítóbb förtelem a Katolikus és Apostoli Anyaszentegyháznak a végidőkben tanúsított hűtlensége volt.

Ekkor történt, hogy a sátán, aki a jövőt bemutató látomásokkal gyötört Engem, megmutatta Nekem jelenkorotok langyos lelkületű Egyházi szolgáit.

Ők hagyták, hogy a bűnnel szembeni toleranciájuk által uralt gőg, és hamis igazságok, vakká tegyék őket Isten Igazságára.

A világi törekvések iránti ragaszkodásukból az következik, hogy Felszentelt szolgáim közül sokaknak nincs meg a lelkében az együttérzés vagy az alázat, hogy Követőimet a lelkük megmentéséhez szükséges szentségek felé vezessék.

Oly sokan fordultak Ellenem, annak ellenére, hogy azt mondják, szeretik Isten gyermekeit.

Azzal, hogy Isten nevében hirdetik a toleranciát, ők egy hamis tant mutatnak be, mely elfedi az Igazságot.

Azokat, akik elhagyták földi Egyházamat, azt állítván, hogy a hitbéli követésnek egy új formáját hozzák létre a Katolikus Egyház nevében, de akik ugyanakkor tagadják Tanításaimat, őket a sátán kísértette meg, aki el akarja pusztítani Egyházamat.

Ő, azaz a sátán, már szörnyű bűnt idézett elő, hogy megrontsa Egyházamat, és most akarja beverni az utolsó szegeket, amikor is keresztre fogja feszíteni Egyházamat, ugyanakkor viszont a pokolra veti majd azon felszentelt Szolgáimat, akik megszentségtelenítik az igét, azáltal, hogy elősegítik a bűn elfogadását Isten gyermekei körében.

Az ő bűnük, hogy arcul ütnek Engem az ocsmányságok Előttem való fitogtatásával, melyekről azt állítják, hogy Isten által elfogadhatóak és megengedettek, ez a bűn súlyos büntetést fog kapni.

A gőg és a megtévesztés bűnén keresztül van merszük félrevezetni, és a sötétség barlangjába vezetni a lelkeket, anélkül, hogy egyáltalán megértenék, miként kárhoztatják a tüzes tóban való létre a lelkeket.

Felszentelt szolgáim közül sokakat félrevezetnek, és nincs róla tudomásuk. Ugyanakkor sok ilyen szolga össze van zavarodva, ha őszinte akar lenni saját magával szemben.

Aztán ott vannak azok, akik úgy tesznek, mintha az Én felszentelt szolgáim lennének, de a másik oldalról valók. A fenevad rabszolgáiként szándékosan mutatkoznak felkent papjaimként.

Ők oly szörnyű szenvedést okoznak Nekem. Nemcsak, hogy megrontják a lelkeket, de tudatosan megállapodást is kötöttek a sátánnal, aki el fogja pusztítani a lelkeket.

Aljas cselekedeteket követnek el Oltáraimon, a Szent Eucharisztia előtt, de csak kevesen tudnak arról, hogy ők ilyeneket tesznek. Én mégis vágyódom az ő lelkük után.

Katolikus Egyházamat darabokra tépték, de Egyházam lelkét mégsem fogja elvenni vagy elpusztítani a sátán soha. De Egyházam szolgáit el tudja csábítani, és el tudja pusztítani a fenevad.

Itt az idő, hogy Beavatkozzam, segítvén nekik felülemelkedni ezeken a szörnyű kínokon.

Szükségem van rátok Követőimre, és azon felszentelt szolgáimra közöttetek, akik értik, hogy mi folyik körülöttetek, hogy mondjátok ezt az imát:

Imahadjárat (70) Ima a Papság részére az Egyház megmentésére

„Ó, Drága Jézus, segítsd meg Felszenteld Szolgáidat, hogy felismerjék az Egyházadon belüli szakadást, amikor az kibontakozik.

Segítsd meg Felszenteld Szolgáidat, hogy megingathatatlanok és hűek maradjanak a Te Legszentebb Igédhez.

Soha ne engedd, hogy a világi törekvések elhomályosítsák az Irántad való tiszta szeretetüket.

Add meg nekik a kegyelmeket, hogy tiszták és alázatosak maradjanak Előtted, és hogy tiszteljék a Te Legszentebb Jelenlétedet az Oltáriszentségben.

Segítsd és vezesd mindazon felszentelt szolgákat, akik szeretete esetleg kihűlt Irántad, és éleszd újra Szentlelked tüzét az ő lelkükben minden pillanatban.

Segítsd meg őket, hogy felismerjék – az eltérítésükre elébük helyezett – kísértést

Nyisd fel szemüket, hogy meglássák az Igazságot minden időben.

Áldd meg most őket, Drága Jézus, és borítsd be őket a Te Drága Szent Véreddel, hogy megóvd őket minden veszedelemtől.

Adj nekik erőt, hogy ellenálljanak a sátán csábításának, ha eltérítené őket annak varázsa, hogy tagadják a bűn létezését.

Ámen.”

Felszentelt szolgáim alkotják Egyházam gerincét.

Ők az elsők a sorban, akik szembenéznek a sátán jelenlegi szörnyű támadásával.

Segítsetek Megtartanom őket az úton, mely Egyházam maradékának megmentéséhez vezet, miközben Egyházam az egyházszakadás felé tart, melyet a Hamis Próféta fog rövidesen előidézni.

Gyűljetek egybe, és imádkozzatok felszentelt Szolgáim egyesüléséért, akiknek meg kell tartaniuk erőben Egyházamat az elkövetkező napokban.

Jézusotok

 

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Az abortusz bűne lesz a veszte sok nemzetnek, és az abortusz bűnéért szigorú büntetésben részesülnek majd.

01 aug

2012. július 29. vasárnap; 20.10

Drága, szeretett leányom, a világban levő hittagadás (aposztázia) összezavarta Isten gyermekeit a bűn létezését illetően.

Sok lélek, amikor a Bűnre gondol, azonnal a legsúlyosabb bűnök jutnak eszükbe, mint például a gyilkosság.

A bűn sokféle formát ölthet. Sajnos, mivel elvetették a bűnt, mintha csak valami hiba, vagy jellemző tulajdonság lenne, ezért most egyszerűen csak természetes emberi gyengeségnek tartják. Sokan többé már nem hisznek a bűnben.

A testvérgyilkosságot követően, az abortusz a népirtás legfőbb formája a világon. Ugyanakkor ezt nemcsak, hogy megengedik, de még törvénybe is iktatják nemzeteitek, amelyek úgy tekintenek erre, mint egy szükségszerűségre.

Az abortusz bűne lesz a veszte sok nemzetnek, és az abortusz bűnéért szigorú büntetésben részesülnek majd.

Az abortusz egy megvetendő cselekedet, és Isten gyermekeinek generációit törli el a föld színéről, akik nem tudják magukat megvédeni.

Senki sem fogja elkerülni a büntetést, aki Isten akár egy gyermekét is megöli.

Atyám haragjának lesznek tanúi a Büntetés során azok a nemzetek, amelyek törvényessé tették az abortuszt.

El lesznek törölve majd a föld színéről, és semmi könyörület nem lesz irányukban, éppúgy, ahogyan ők sem mutattak megbánást emiatt a halálos bűn miatt, amikor elnézőek voltak Isten gyermekeinek az anyaméhben való meggyilkolásával szemben.

Azokhoz szólok, akik fondorlatos módon próbálják engedélyezni az abortuszt, mintha arra az anyák jogainak védelmében lenne szükség.

Hazugságokat használnak fel az – Isten Törvényével szembenálló – abortusz rémtettének álcázására.

Ezért a bűnért, bármely törvényalkotó, orvos, vagy bárki, aki akármilyen formában is részt vesz ebben az undorító cselekedetben, az bűnös Isten szemében, és elszenvedi majd a rá váró büntetést.

Azoknak, akik elnézőek a kivégzéssel kapcsolatban, a következőt mondom.

Ti, akik halálra ítéltek egy embert, ugyanabban a bűntettben vagytok vétkesek, amelyben ő bűnös lehet.

Ti gyilkosságban vagytok vétkesek ebben az esetben, és ez halálos bűn. Nincs jogotok elvenni egy életet. És nincs jogotok ítélkezni sem. Kizárólag Nekem, Jézus Krisztusnak van jogom ítélkezni.

Bárki, aki közreműködik a kivégzés által egy gyilkos halálában, az az örökkévalóságig fog a pokol tüzében szenvedni, hacsak meg nem bánja bűneit.

Oly sokan hisznek közületek a szemet szemért elvben. Ó mennyire félre vagytok vezetve. Hát ti nem fogadjátok el Atyám Tízparancsolatát? Ne ölj!

A Ne ölj! vonatkozik azokra az erőszakos hadseregekre is, amelyek bevonulnak a nem a saját fennhatóságuk alatt álló területekre, hogy uralmuk alá vegyék azokat.

Ez vonatkozik azokra a hadseregekre, amelyek ártatlan lelkeket lőnek és mészárolnak le. Ez mind gyilkosság. Ez ellenkezik Atyám törvényével.

Más bűnök, mint a kapzsiság, a bujaság, másokról rosszat mondani, kisemmizni másokat abból, ami jogszerűen az övék, a bosszú és a rágalom – mindegyik a többi bűnhöz vezet.

Ezek számotokra elfogadhatók a mai világban, mert leginkább önmagatokat szeretitek.

A hazugság – melyet a hamis tanítóitok kényszerítettek rátok -, azaz az önnön kielégülésetek vezet benneteket a bűnre.

Azt mondták nektek, hogy a gazdagság iránti éhségetek csillapításával kell töltenetek az időt.

Azt mondták nektek, hogy törődjetek magatokkal – hogy ti vagytok a legfontosabb személyek a saját életetekben. Fel kell kutatnotok mindent az érzékeitek kielégítésére. Mindenki más csak eztán következik.

Ez vezet a kapzsisághoz, az önzéshez, a bujasághoz, és aztán csábítást éreztek arra, hogy halálos bűnt kövessetek el.

A bűn most nemzeteitek által sosem látott módon válik majd elfogadottá.

Olyan törvények bevezetésére fog  sor kerülni, amelyek törvényessé teszik majd a halálos bűnt, és jaj azoknak közületek, akik tiltakoznak ellenük.

Azok, akik támogatni fogják ezt a fajta gonoszságot, azt fogják mondani nektek, hogy ezek a törvények az elesettek védelmét szolgálják, miközben ők valójában nem tesznek mást, mint legalizálják a gyilkosságot, az abortuszt, az azonos neműek közötti házasságot, és a hamis istenek bálványozását.

Ők elnézőek lesznek majd a szegények, nincstelenek üldözésével szemben, és az utcára hajítva koldusokká teszik őket.

Törvénybe iktatják majd a szabad vallásgyakorlásotok betiltását. Ha mégis gyakoroljátok, akkor törvényt szegtek – ami bűnnek számít az ő szemükben.

Amint azt korábban mondtam nektek, a világotok annyi hazugsággal van tele, hogy a jót gonosznak, a gonoszt pedig jónak állítják be.

A világotok kifordult önmagából, ennek eredményeképpen virágzik a bűn.

Sürgetve kérlek benneteket, hogy térjetek vissza és tanulmányozzátok a Tízparancsolatot. Engedelmeskedjetek azoknak, és éljetek Atyám elvárásainak megfelelően.

Ha megszegitek a Tízparancsolatot, akkor vétkeztek. Ha bizonyos bűnök helyes volta mellett érveltek, akkor ellenszegültök Atyámnak.

Jelenleg az Isten törvényei iránti engedelmesség gyenge és törékeny a világban. Felszentelt szolgáim nem elég szigorúan mondták el Isten sok gyermekének a bűn következményeit.

A bűnnel szembeni tolerancia a legnagyobb bűn, mindenekfelett.

A tolerancia egy fondorlatos hazugság, melyet a hazugságok királya, a sátán plántált az emberiség elméjébe.

A tolerancia a bűn igazolásának egy másik módja, hogy kiszolgálja az ember azon gyengeségét, hogy megadja magát a sátán kísértésének.

Ébredjetek fel, és annak fogadjátok el a bűnt, ami valójában.

Érvelhettek magatok közt, és védhetitek a bűnt, ahogy csak tetszik, de a bűn sosem lesz Atyám szemében elfogadható.

Ahhoz, hogy beléphessetek a Paradicsomba, bűntelennek kell lennetek.

Ahhoz, hogy bűntől mentesek legyetek, meg kell bánnotok bűneiteket.

Ahhoz, hogy megbánjátok bűneiteket, mindenekelőtt el kell fogadnotok a Tízparancsolatot.

Majd őszinte bűnbánatot kell mutatnotok.

Őszinte bűnbánatot csak azok érezhetnek, akik megalázkodnak Előttem.

Csak akkor bocsátható meg a bűn.

Csak akkor lesznek a lelkek alkalmasak arra, hogy belépjenek Atyám Királyságába.

Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Amikor már Hadseregem létszáma elérte a 20 milliót, akkor számukat milliárdokra fogom gyarapítani.

30 júl

2012. július 27. péntek; 18.30

Drága, szeretett leányom, Óhajom, miszerint Követőimet egy hadseregként egyesítsem, ezen üzeneteknek köszönhetően már gyümölcsözőnek bizonyul.

Hadseregem már megalakult, és egyesült a Szentlélek ereje által, amely futótűzként terjed szerte a világon.

Ti, akik most elfogadjátok Útmutatásaimat, talán azt gondoljátok, hogy kis csoportokban munkálkodtok, de tudnotok kell, hogy Hadseregem most több mint 25.000 elkötelezett katonát számlál, akik naponta megkapják Imahadjáratom imáit.

Irántam, szeretett Jézusotok iránti elköteleződésetek oly nagy vigaszt és örömet nyújt Nekem, mert imáitok minden egyes nap, a nap minden másodpercében millió és millió lelket mentenek meg.

Ha tanúi lennétek az ő hálájuknak, sosem hagynátok fel a szüntelen imádkozással, melynek ilyen nagy ereje van.

A sátán szenved ezen küldetés miatt, és mindent meg fog tenni, ami lehetséges, hogy szabotálja ezt.

Ezért nem szabad engednetek a külvilágból jövő erőszakoskodásnak, megfélemlítésnek, mely azoktól ered, akik eretnekséggel vádolnak benneteket, hogy késleltessenek titeket Üzeneteim terjesztésében.

Ha hagyjátok, hogy mások – akik megpróbálnak megalázni titeket, vagy akik kigúnyolják a hiteteket – összezavarjanak benneteket, akkor kevesebb lelket lehet megmenteni.

Úgy gondoljatok erre a küldetésre, mely ahhoz fogható, mintha egy külföldi segélyszervezetnek dolgoznátok, olyan emberek csoportjaival, akik a lerombolt országokba mennek, hogy megmentsék az éhínségtől szenvedők életét.

Életbevágóan fontos, hogy minden akadályt elhárítsatok az áldozatok megsegítésének érdekében.  Egy óra késedelem az élet és halál közti különbséget jelentheti. Ugyanez igaz erre a küldetésre is.

Nézzetek előre, ne foglalkozzatok azok közbeavatkozásával, akik megpróbálnak majd visszahúzni benneteket, és csak meneteljetek tovább.

Utatok közben gyűjtsetek össze másokat, és vezessétek őket a győzelem felé. Az üdvösség győzelme felé.

Hadseregetek naponta gyarapszik. Fogjátok az Én kezem, míg el nem érjük az Általam áhított 20 millió fős hadsereget, mely vezetni fogja az Antikrisztus elleni csatát.

Amikor már Hadseregem létszáma elérte a 20 milliót, akkor számukat milliárdokra fogom gyarapítani. És amikor ez megtörténik, a fenevad végleg elpusztul.

Ez az Én ígéretem. Mert Isten nagyszámban lévő gyermekei, eltöltve az Ő Isteni Szeretetével, el fogják pusztítani a gonoszt.

Ne feledjétek, a szeretet erősebb, mint a gyűlölet. Csak a temérdek szeretet tudja eltörölni a gonoszt a föld színéről.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A sátánnal való megállapodásnak csaknem vége, és két eseménynek hamarosan meg kell történnie.

30 júl

2012. július 26. csütörtök; 23.55

Drága, szeretett leányom, sokan nem igazán értik Második Eljövetelem misztériumát.

Második Eljövetelem egy Új Szövetségnek a beteljesülése.

Ez a tökéletes Paradicsom megteremtése lesz, melyet Szeretett Atyám szeretettel valósított meg Ádám és Éva számára. Abban az időben a földön minden tökéletes harmóniában, és Isten Akarata szerint volt.

A Keresztre feszítésem óta eltelt idő  a földön fájdalmas az emberiség számára, a sátán uralma miatt, aki azóta uralja a földet.

A sátánnal való megállapodásnak csaknem vége, és két eseménynek hamarosan meg kell történnie.

Az emberi faj megmentése a Nagyfigyelmeztetés során fog megtörténni. Onnantól kezdve az emberek – beleértve azokat is, akik semmit sem tudnak Isten létezését illetően – befogadják majd az Igazságot.

Mások, akik lassan fognak reagálni erre a nagy csodára, amikor is a bizonyíték feltárul előttük, idővel megtérnek majd. Ők is megbocsátást keresnek majd bűnös életük miatt.

Majd következik az utolsó szakasz, a megszentelődés – a végső megtisztulás, hogy az egész emberiség alkalmassá váljon a tökéletes Paradicsomba való belépésre.

Ez az a Paradicsom, melyben eredetileg Ádám és Éva élt. Csak akkor fog majd Atyám Isteni Akarata végül beteljesedni, amikor ott minden ember szeretni és tisztelni fogja Atyám Akaratát.

Mielőtt mindez megtörténik, nagy ellenállás fog mutatkozni Atyám Akaratának végső beteljesülésével szemben.

Isten gyermekeit szanaszét fogják szedni. Habár a Szentlélek kiárad majd az egész világra a Nagyfigyelmeztetés során, de a sátán minden erőfeszítést meg fog tenni, hogy megakadályozza ezt a globális gyónást.

Ő, és az ő gonosz követői, szintén készülnek a Nagyfigyelmeztetésre. Az a céljuk, hogy mindenkit meggyőzzenek majd arról, hogy ez meg sem történt.

Sokak számára lesz nehéz, hogy nyíltan elfogadják Isten szeretetét és az Új Paradicsom létezését, míg a sátán körüljár a földön.

A szabadság csak akkor jön el, ha ő száműzve lesz.

Sajnos, azok sosem fogják meglátni a Paradicsomot, akik nem látják majd meg az Igazságot, és makacsul nem hajlandók elfogadni Istent.

Kérlek, mondjátok az Imahadjárat ezen imáját, hogy elfogadjátok Atyám Isteni Akaratát.

Imahadjárat (69) Ima Istenhez, az Atyához, az Ő Isteni Akaratának elfogadásáért

Mindenható Atyaisten, elfogadom Isteni Akaratodat
Segíts, hogy gyermekeid is elfogadják azt
Akadályozd meg a sátánt, hogy megvonja gyermekeid jogát Atyjuk örökségéhez
Ne engedd, hogy valaha is feladjuk a Paradicsomi örökségünkért vívott harcot
Hallgasd meg a sátán és az ő bukott angyalainak száműzésére vonatkozó kéréseinket
Kérlek téged, Drága Atyám, tisztítsd meg a világot Irgalmaddal, és tölts el bennünket a Te Szentlelkeddel
Vezess bennünket Legszentebb hadsereged megalakításában, felruházván azt azzal a hatalommal, hogy mindörökre száműzze a fenevadat. Ámen.
 

Menjetek békével.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A szeretet egy jel Istentől. Nem számít, milyen valláshoz vagy felekezethez tartoztok, a szeretet kizárólag Istentől jöhet

27 júl

2012. július 25. szerda; 23.30

Drága, szeretett leányom, a szeretet fontosságáról szeretnék beszélni, és arról, hogy szeretet nélkül a világ mennyire nem tud életben maradni.

Isten maga a szeretet. A szeretet Istentől jön.

Ahol szeretetre lelsz, ott azonnal megérzed Isten jelenlétét.

A világon csaknem mindenki érez bizonyos fokú szeretetet. A szeretet felszabadítja a lelket, és tisztasága bepillantást enged a szeretet oly mélységeibe, melyet Isten érez minden egyes Gyermeke iránt.

A szeretet legyőzi a halált.

A szeretet legyőzi a gonoszt.

A szeretet örökké él. Sosem halhat meg, mert Istentől jön, és az örökkévalóságig fog létezni.

Amikor a szeretetet ebben az életben megtámadja a gonosz, aki a lelkeken keresztül cselekszik, akkor a szeretet szenved, elsorvad, és helyébe közöny, sőt olykor gyűlölet léphet.

Kizárólag a szeretet által, különösképpen az egymás iránti szeretet által bontakozhat ki béke a világban.

Szeretet nélkül az emberek meghalnának, és sivárrá válnának.

Amikor szeretsz egy gyermeket, akkor ugyanazt a fajta szeretetet érzed, amelyet Atyám érez a szívében minden egyes gyermeke iránt, akik az Ő teremtése révén születtek meg a világban.

Képzeljétek el egy szülő aggodalmát, amikor egy gyermek eltűnik.

A bánat, az aggódás és a nyugtalanság, azonosak azzal, amit Atyám érez, amikor Gyermekei eltévelyednek, és elvesztek az Ő Létezésének Igazságát illetően.

Majd képzeljétek el azt a borzalmat, amelyen a szülők mennek keresztül, ha nem találják gyermekeiket.

Mi van, ha örökre elvesztek? Ez az a szívettépő fájdalom, melyet Atyám él át, amikor Ő elveszíti Gyermekeit.

Semmi sem nyújt Számára vigaszt, amíg Ő újra meg nem találja őket, vagy amíg vissza nem térnek, és amíg haza nem futnak Hozzá ismét.

Az egész teremtés Atyám szeretetén alapszik.

Az Ő Szeretete elárasztja a Mennyet és a földet, és különösen erőteljes.

Minden az Ő Isteni Szeretete és Nagylelkűsége által teremtetett, hogy Ő megoszthassa Gyermekeivel a teremtés minden csodáját.

Az Ő – Gyermekei iránti – szeretete sosem hal meg.

Az, hogy elárulta Őt Lucifer, akinek Ő mindent megadott, azt jelentette, hogy az Ő emberiség iránti szeretete nem talált viszonzásra az emberiség nagy részénél.

De örökké szerető Atyaként, az Ő szeretete olyannyira erős, hogy soha, semmi nem tudja elpusztítani Gyermekei iránt érzett Szeretetét.

Szeretete abban nyilvánul meg, hogy mindenki kapott egy második esélyt.

A Nagyfigyelmeztetés, egy Atyám által szentesített nagy Ajándék, egy különleges Mennyei hívás.

Ez a hívás, egy nagy természetfeletti csoda, mely mindannyiatoknak megadja az esélyt arra, hogy megmeneküljetek; hogy meghívást kapjatok, és hogy megkapjátok a kulcsot, mellyel kinyithatjátok az Új földi Paradicsom ajtaját.

Közületek azok, akik elfogadják a Paradicsom Kulcsát, ti valóban le fogjátok győzni a fenevadat.

A világ végül megszabadul majd a gonosztól, a bűntől, a szenvedéstől, és minden fájdalomtól.

A béke fog uralkodni.

Az Atyám iránti szeretet felvirágzik végül, és ti mindannyian az Ő Isteni Akarata szerint fogtok élni.

A szeretet egy jel Istentől. Nem számít, milyen valláshoz vagy felekezethez tartoztok, a szeretet csak Istentől jöhet.

Minden lélekben jelen van a világosság, még a megátalkodott bűnösökben is, mert Isten sosem oltja ki az Ő világosságát.

Ragadjátok meg a világosságot. Fogadjátok be. Kapaszkodjatok a szeretetbe, mert az elvezet benneteket Atyámhoz.

A szeretet megóv benneteket a sötétségtől.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A Jánosnak adott, de mostanáig még fel nem fedett próféciák, most bemutatásra kerülnek, hogy felébresszék a világot.

26 júl

2012. július 24. kedd; 17.39

Drága, szeretett leányom, közeleg az idő, hogy az egész világ számára kinyilatkoztatásra kerüljenek a Magasságos Isten végső misztériumai.

Leányom, a te hangod végül beteljesíti Isten azon földi tervét, hogy kinyilatkoztassa Második Eljövetelem Igazságát.

Leányom, te vagy a Hetedik Angyal, aki elküldetett, hogy felkészítse Isten gyermekeit hitük megújítására, hogy megmenekülhessenek.

Sokakat fogsz felbőszíteni, amint felfeded a hét pecséten belüli titkokat, mely Pecséteket Én, Jézus, az Isten Báránya most feltörök.

Hangod hallatára lelepleződnek majd a gonosz hazugságok, melyeket azok követtek el, akik Egyházam szolgáinak tettették magukat.

Minden gonosz cselekedet lelepleződik majd, melyet a sátán követői követtek el, akik az Én követőimnek merészelik vallani magukat. Minden hazugság a maga valójában mindenki számára látható lesz.

Az Antikrisztus által létrehozott új hamis Egyház a maga nyers valójában mutatkozik majd meg.

Az Isten gyermekeinek megtévesztésére tett minden kísérlet a visszájára fog fordulni, amint az emberiség megmentéséért vívott csata fokozódik.

Mindenki tanúja lesz az azok által kimondott istenkáromlásoknak, akik nem az Én Szent Nevemben beszélnek, ennek ellenére sokan nem fogják elfogadni Isten Igazságát, amint az a világnak adatik most.

Az oly sokáig elrejtett, és a végsőkig elhallgatott szó most ömlik Ajkamról.

Senki sem lesz kizárva az Igazságból. Mindenki látni fogja az Igaz Szót, amint Én készülök újra megmenteni az emberiséget az örök kárhozattól.

A Jánosnak adott, de mostanáig még fel nem fedett próféciák, most bemutatásra kerülnek, hogy felébresszék a világot.

Az Evangéliumot, oly sok idő elteltével, újra terjeszteni fogják az egész világon.

A vakok újra látni fognak.

A némák az igazságot fogják szólni, és mint méz fog peregni ajkukról.

A siketek hallani fognak, és az Igazság elhozza nekik az életükből oly régóta hiányzó vigaszt.

A hittagadás megtörik, a nyitott és pallérozatlan lelkek, éhezvén az Igazságot, végül tárt karokkal fogadják azt.

Isten hatalma fog most megnyilvánulni mindenütt.

Biztosak lehettek abban, hogy a sátán ivadéka és követői minden tőlük telhetőt meg fognak tenni, hogy megakadályozzák, hogy az Igazság Könyvét Isten szeretete által megkapja a világ.

Tehetetlenek lesznek ez ellen, habár nem úgy fog tűnni.

A Menny most azt az időt várja, hogy egybegyűjtse az egész emberiséget Dicsőséges Visszatérésemre.

Soha ne hagyjatok el Engem. Örömmel üdvözöljetek Engem, amint felkészítelek benneteket Dicsőséges Második Eljövetelemre.

Hozzátok magatokkal a családotokat, és jöjjetek Karjaimba, amint arra készülök, hogy az Én Mennybéli, különleges kegyelmeim védelmével vonjalak be benneteket.

Hívlak mindannyiatokat, ismerjétek fel Hetedik Hírnököm által adott utolsó hívásomat, aki engedélyt kapott a hét harsonaszó, a hetedik pecsét tartalmának felfedésére, miközben az angyalok kórusa készül feltárni a próféciákat.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: Legutóbbi, Mennyből kapott címem szerint, az Üdvösség Anyjaként, engedjétek meg, hogy segítsek nektek.

25 júl

2012. július 23. hétfő; 16.36

Gyermekem, a siralomvölgy, mely megannyi módon kiterjed minden nemzetre, oly sokszor lett már megjövendölve.

Ők mégsem hallgattak a figyelmeztetésekre, melyeket Én évszázadokon át adtam a látnokoknak.

Néhányan képesek felismerni a jeleket azok közül, akik ismerik az Úr ígéreteit, aki azt mondta, hogy Ő újra el fog jönni, uralkodni egy olyan világban, melynek nem lesz vége.

A legtöbb ember nem fogja felismerni, mert ők nem ismerik az Evangéliumot.

Gyermekek, igen nehéz és zavaros idők járnak. Én, a ti szeretett Édesanyátok, védelmet ajánlok nektek a sátán ellen, csak kérnetek kell engem.

Megkaptam a hatalmat, hogy eltiporjam őt. Ha segítségemért folyamodtok, Én enyhíthetem kínzó gyötrelmeteket.

Gyermekem, az ő befolyása világossá válik sokak számára, akik kinyitják a szemüket.

A sátán gonoszsága Isten sok gyermekében megnyilvánult.

Gyilkosságok, értelmetlen emberölések, háborúk, kapzsiság, üldözés, erkölcstelenség és féktelen bűnök, melyek megszegik Isten minden egyes – Mózes által lefektetett – Parancsolatát, melyek ott vannak, mindannyiatok előtt.

Azok, akiknek kevés a hitük, és azt mondják, mit számít ez nekem – nektek ismernetek kell a kárt, melyet a sátán okoz lelketekben.

Ő olyan, mint egy nehezen gyógyítható betegség. Ha egyszer elkap benneteket, akkor az előzőnél is rosszabb, más betegségekhez vezet, úgyhogy egy kúra nem elég.

Ő olyan gyorsan mérgezi meg a lelket, az elmét és a testet, hogy nagyon nehéz megszabadulnotok.

Gyermekek, ti nem veszitek észre, hogy ő mekkora hatalommal bír, és mennyire bosszúszomjas. Ha ő egyszer megfertőz egy lelket, nem fogja magára hagyni, így a szóban forgó lélek csaknem eszét veszti.

Bizonyos esetekben ezek a lelkek többé már nem tudják irányítani saját ösztöneiket.

Isten valamennyi gyermekének Édesanyjaként, hatalmamban áll, hogy segítsek megmenteni a lelketeket.

Legutóbbi, Mennyből kapott címem szerint, az Üdvösség Anyjaként, engedjétek meg, hogy segítsek nektek.

A védelem érdekében, minden nap el kell imádkoznotok Szent Rózsafüzéremet, és a sátán békén fog hagyni benneteket és szeretteiteket.

Soha ne becsüljétek alá ezt az imát, mert a sátán hatalma csökken, amint ezt elmondjátok.

Gyermekek, Isten ereje száll azokra, akik Fiamat, Jézust hívják, hogy erőt adjon nektek ezen idők túléléséhez. Nem kaphatjátok ezt meg, csak akkor, ha kéritek.

Íme, az Imahadjárat következő imája, melyet azért kell imádkoznotok, hogy védve legyetek a sátán ellen.

Imahadjárat (68) Védj meg engem a sátán befolyásától

 „Isten Anyja, Üdvösség Anyja

Boríts be engem legszentebb palástoddal, és védd meg a családomat a sátán és az ő bukott angyalainak befolyásától

Segíts mindenkoron bíznom szeretett Fiad, Jézus Krisztus Isteni Irgalmasságában

Tarts meg engem az Iránta való szeretetemben, és soha ne engedd, hogy eltévelyedjek az Ő Tanításainak Igazságától, bármennyi kísértés is álljon az utamban.

Ámen.”

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok mindig védelemért a gonosz ellen, mer ő borzasztó fájdalmat, veszedelmet és nyomorúságot okoz az életetekben.

Ha nem kéritek, nem is kaphatjátok meg ezeket a kegyelmeket.

Bízzatok bennem, Édesanyátokban mindig, mert az én szerepem az, hogy segítsek Fiamnak Isten valamennyi gyermekének lelkét megmenteni.

Szerető Édesanyátok

A Világ Királynője

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Meg fogjátok nyerni ezt a lelkekért vívott csatát, és nem telik el majd hosszú idő a véget nem érő Új Világ felemelkedéséig.

25 júl

2012. július 22. vasárnap; 19.00

Drága, szeretett leányom, sok választott lélek – amint szívük egymásba fonódik az Enyémmel – nagy szenvedésen megy keresztül most, a bűn mételye miatt.

A szenvedés eme egyesülése, melyet sok látnok és szenvedő lélek tapasztal most meg, arra hivatott, hogy megmentse azok lelkét, akik a Nagyfigyelmeztetés alatt halálos bűnben halnak meg.

Ez egy semmihez sem fogható szenvedés, mely segíteni fog legyőzni az ellenséget a Nagyfigyelmeztetés során.

Leányom, folytatnod kell Üzeneteim közzétételét, annak ellenére, hogy ez most fájdalmas számodra.

A világban lévő nyugtalanság gyorsan fog terjedni és fokozódni, és nemcsak háborúk fognak kitörni, de a világbank is megpróbálja majd ellenőrzése alá vonni a legtöbb pénznemet.

Káosz fog uralkodni, és természeti katasztrófák következnek be, amint Atyám Keze lesújt, hogy megbüntesse az emberiséget a bűnnel szembeni gyengesége és rabszolgasága miatt.

Követőim, imáitok sok csapást elhárítottak, melyek máskülönben városokat és nemzeteket pusztítottak volna el.

Soha nem szabad abbahagynotok az imádkozást. Az állhatatosság, és az Irántam, a Ti Jézusotok iránt való hűség megkönnyíti a helyzetet.

Erősnek kell maradnotok ezalatt a küzdelmes időszak alatt, mert hamarosan minden meg fog változni.

A sátán hadseregének gonoszságának dacára, az Én Hadseregem növekvő hite majd feltartóztaja őket, és meg fogja akadályozni Egyházam elpusztítására tett kísérleteiket.

Soha ne érezz kiábrándultságot ezzel a munkával kapcsolatban, még akkor sem, ha időnként reménytelennek tűnik. Nagy az Én Irgalmam. Szeretetem Isten minden gyermekére kiterjed.

Meg fogjátok nyerni ezt a lelkekért vívott csatát, és nem telik el majd hosszú idő a véget nem érő Új Világ felemelkedéséig.

Ez a ti jövőtök, a világ jövője, melyre törekednetek kell. A sátán napjai csaknem véget értek.

Örvendezzetek, mert a szenvedés hamarosan feledésbe merül.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy