RSS
 

Archive for július 25th, 2012

Imahadjárat (68) Védj meg engem a sátán befolyásától

25 júl

2012. július 23. hétfő; 16.36

Íme, az Imahadjárat következő imája, melyet azért kell imádkoznotok, hogy védve legyetek a sátán ellen.

Imahadjárat (68) Védj meg engem a sátán befolyásától

 „Isten Anyja, Üdvösség Anyja

Boríts be engem legszentebb palástoddal, és védd meg a családomat a sátán és az ő bukott angyalainak befolyásától

Segíts mindenkoron bíznom szeretett Fiad, Jézus Krisztus Isteni Irgalmasságában

Tarts meg engem az Iránta való szeretetemben, és soha ne engedd, hogy eltévelyedjek az Ő Tanításainak Igazságától, bármennyi kísértés is álljon az utamban.

Ámen.”

Szerető Édesanyátok

A Világ Királynője

Az Üdvösség Anyja

Kapcsolódó linkek:

Teljes üzenet - Szűz Mária: Legutóbbi, Mennyből kapott címem szerint, az Üdvösség Anyjaként, engedjétek meg, hogy segítsek nektek.
† Új Imahadjárat Jézustól – Imahadjárat valamennyi imája

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Szűz Mária: Legutóbbi, Mennyből kapott címem szerint, az Üdvösség Anyjaként, engedjétek meg, hogy segítsek nektek.

25 júl

2012. július 23. hétfő; 16.36

Gyermekem, a siralomvölgy, mely megannyi módon kiterjed minden nemzetre, oly sokszor lett már megjövendölve.

Ők mégsem hallgattak a figyelmeztetésekre, melyeket Én évszázadokon át adtam a látnokoknak.

Néhányan képesek felismerni a jeleket azok közül, akik ismerik az Úr ígéreteit, aki azt mondta, hogy Ő újra el fog jönni, uralkodni egy olyan világban, melynek nem lesz vége.

A legtöbb ember nem fogja felismerni, mert ők nem ismerik az Evangéliumot.

Gyermekek, igen nehéz és zavaros idők járnak. Én, a ti szeretett Édesanyátok, védelmet ajánlok nektek a sátán ellen, csak kérnetek kell engem.

Megkaptam a hatalmat, hogy eltiporjam őt. Ha segítségemért folyamodtok, Én enyhíthetem kínzó gyötrelmeteket.

Gyermekem, az ő befolyása világossá válik sokak számára, akik kinyitják a szemüket.

A sátán gonoszsága Isten sok gyermekében megnyilvánult.

Gyilkosságok, értelmetlen emberölések, háborúk, kapzsiság, üldözés, erkölcstelenség és féktelen bűnök, melyek megszegik Isten minden egyes – Mózes által lefektetett – Parancsolatát, melyek ott vannak, mindannyiatok előtt.

Azok, akiknek kevés a hitük, és azt mondják, mit számít ez nekem – nektek ismernetek kell a kárt, melyet a sátán okoz lelketekben.

Ő olyan, mint egy nehezen gyógyítható betegség. Ha egyszer elkap benneteket, akkor az előzőnél is rosszabb, más betegségekhez vezet, úgyhogy egy kúra nem elég.

Ő olyan gyorsan mérgezi meg a lelket, az elmét és a testet, hogy nagyon nehéz megszabadulnotok.

Gyermekek, ti nem veszitek észre, hogy ő mekkora hatalommal bír, és mennyire bosszúszomjas. Ha ő egyszer megfertőz egy lelket, nem fogja magára hagyni, így a szóban forgó lélek csaknem eszét veszti.

Bizonyos esetekben ezek a lelkek többé már nem tudják irányítani saját ösztöneiket.

Isten valamennyi gyermekének Édesanyjaként, hatalmamban áll, hogy segítsek megmenteni a lelketeket.

Legutóbbi, Mennyből kapott címem szerint, az Üdvösség Anyjaként, engedjétek meg, hogy segítsek nektek.

A védelem érdekében, minden nap el kell imádkoznotok Szent Rózsafüzéremet, és a sátán békén fog hagyni benneteket és szeretteiteket.

Soha ne becsüljétek alá ezt az imát, mert a sátán hatalma csökken, amint ezt elmondjátok.

Gyermekek, Isten ereje száll azokra, akik Fiamat, Jézust hívják, hogy erőt adjon nektek ezen idők túléléséhez. Nem kaphatjátok ezt meg, csak akkor, ha kéritek.

Íme, az Imahadjárat következő imája, melyet azért kell imádkoznotok, hogy védve legyetek a sátán ellen.

Imahadjárat (68) Védj meg engem a sátán befolyásától

 „Isten Anyja, Üdvösség Anyja

Boríts be engem legszentebb palástoddal, és védd meg a családomat a sátán és az ő bukott angyalainak befolyásától

Segíts mindenkoron bíznom szeretett Fiad, Jézus Krisztus Isteni Irgalmasságában

Tarts meg engem az Iránta való szeretetemben, és soha ne engedd, hogy eltévelyedjek az Ő Tanításainak Igazságától, bármennyi kísértés is álljon az utamban.

Ámen.”

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok mindig védelemért a gonosz ellen, mer ő borzasztó fájdalmat, veszedelmet és nyomorúságot okoz az életetekben.

Ha nem kéritek, nem is kaphatjátok meg ezeket a kegyelmeket.

Bízzatok bennem, Édesanyátokban mindig, mert az én szerepem az, hogy segítsek Fiamnak Isten valamennyi gyermekének lelkét megmenteni.

Szerető Édesanyátok

A Világ Királynője

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Meg fogjátok nyerni ezt a lelkekért vívott csatát, és nem telik el majd hosszú idő a véget nem érő Új Világ felemelkedéséig.

25 júl

2012. július 22. vasárnap; 19.00

Drága, szeretett leányom, sok választott lélek – amint szívük egymásba fonódik az Enyémmel – nagy szenvedésen megy keresztül most, a bűn mételye miatt.

A szenvedés eme egyesülése, melyet sok látnok és szenvedő lélek tapasztal most meg, arra hivatott, hogy megmentse azok lelkét, akik a Nagyfigyelmeztetés alatt halálos bűnben halnak meg.

Ez egy semmihez sem fogható szenvedés, mely segíteni fog legyőzni az ellenséget a Nagyfigyelmeztetés során.

Leányom, folytatnod kell Üzeneteim közzétételét, annak ellenére, hogy ez most fájdalmas számodra.

A világban lévő nyugtalanság gyorsan fog terjedni és fokozódni, és nemcsak háborúk fognak kitörni, de a világbank is megpróbálja majd ellenőrzése alá vonni a legtöbb pénznemet.

Káosz fog uralkodni, és természeti katasztrófák következnek be, amint Atyám Keze lesújt, hogy megbüntesse az emberiséget a bűnnel szembeni gyengesége és rabszolgasága miatt.

Követőim, imáitok sok csapást elhárítottak, melyek máskülönben városokat és nemzeteket pusztítottak volna el.

Soha nem szabad abbahagynotok az imádkozást. Az állhatatosság, és az Irántam, a Ti Jézusotok iránt való hűség megkönnyíti a helyzetet.

Erősnek kell maradnotok ezalatt a küzdelmes időszak alatt, mert hamarosan minden meg fog változni.

A sátán hadseregének gonoszságának dacára, az Én Hadseregem növekvő hite majd feltartóztaja őket, és meg fogja akadályozni Egyházam elpusztítására tett kísérleteiket.

Soha ne érezz kiábrándultságot ezzel a munkával kapcsolatban, még akkor sem, ha időnként reménytelennek tűnik. Nagy az Én Irgalmam. Szeretetem Isten minden gyermekére kiterjed.

Meg fogjátok nyerni ezt a lelkekért vívott csatát, és nem telik el majd hosszú idő a véget nem érő Új Világ felemelkedéséig.

Ez a ti jövőtök, a világ jövője, melyre törekednetek kell. A sátán napjai csaknem véget értek.

Örvendezzetek, mert a szenvedés hamarosan feledésbe merül.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy