RSS
 

Archive for július 9th, 2012

Lehet, hogy nem hallgatják meg, mégis tovább kell adni számukra Isten Szavát (Üzenetét)

09 júl

2012. július 7. szombat, 15.30

Drága, szeretett leányom, amikor Én arra kérem az emberiséget, hogy figyeljen Hangomra, az megsebez Engem, amikor azok, akik szeretnek Engem, azt mondják, hogy Én így soha nem beszélnék.

Ha csak meghallgatnának, már azzal felemelnék Szívemet, és sokkal több lélek menekülne meg.

Isteni Ajkaimmal, ezen üzeneteken keresztül közlöm folyamatosan Második Eljövetelem előkészítését.

Születésem előkészítése szintén prófétákon keresztül vált előre ismertté, hogy figyelmeztesse Isten gyermekeit a Messiás jövetelére.

Miért nem hajlandók elfogadni földi Tanítványaim, hogy Atyám elküldené az Ő prófétáit, hogy beharangozzák Második Eljövetelemet?

Valójában nagyon keveset tudnak arról, hogy Örök Atyám hogyan készíti fel az emberiséget a nagy eseményekre.

Papságomnak, az Én felszentelt szolgáimnak, meg kell hallaniuk Hívásomat most, mert szükségem van a segítségükre. Mégis sokan nem fognak válaszolni.  Üzeneteim elutasításával, Engem is el fognak utasítani.

Fel fogják ismerni az Igazságot, de már csak túl későn.

Leányom, soha ne félj közzétenni Üzeneteimet, még azokat sem, amelyeket furcsának vagy ijesztőnek találsz.

Lehet, hogy nem hallgatják meg, mégis tovább kell adni számukra az Isten Szavát (Üzenetét).

Az emberek nem parancsolhatják meg neked, hogy hagyd abba az Isten Szent Szavának (Üzenetének) közlését.

Fogd be a füled, és ne törődj a megvető véleményekkel, mert ezek nem számítanak.

Ti, akik kereszténynek nevezitek magatokat, és megvetést zúdítotok Üzeneteimre, nektek a következőt mondom.

Azáltal, hogy darabokra téptétek Szavamat, hogy támadónak találtátok Üzeneteimet, és hogy kigúnyoltátok Szavamat, elvágtátok a köteléket, amely Szívemmel köt össze benneteket.

Ti nem tudjátok elfogadni Üzeneteimet, mert azt gondoljátok, hogy ismertek Engem, és hogy felismeritek Szavaimat, amikor azok elhangoznak. Ehelyett, áldozatul estetek a csalónak, aki vakká tett benneteket az Igazságra.

Én újra kérlek titeket, mind, hogy hívjatok Engem, a ti szeretett Jézusotokat, és engedjétek Nekem, hogy megnyissam szíveteket.

Hadd töltselek el benneteket a Szentlélek erejével, hogy felismerjetek majd Engem.

Papok, titeket arra kérlek, hogy értsétek meg, hogy elérkezett az idő Dániel jövendöléseinek kibontakozására, és a Jelenések Könyvében levő Pecsétek feltörésére Általam, az Isten Báránya által.

Emlékeztessétek magatokat Ígéretemre.

Én el fogok jönni újra, ítélni élőket és holtakat.

Hamarosan kibontakozik azon Ígéretem, mely szerint örök életet szerzek mindazoknak, akik hűek Hozzám.

Gondoskodnotok kell arról, hogy megfelelően fel legyetek készülve erre a Dicsőséges Eseményre.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy