RSS
 

Az ő gonosz terveik egy új, az egész világra kiterjedő védőoltást is tartalmaznak, amely járványt fog előidézni az egész világon.

20 jún

2012. június 17. vasárnap, 20.15

Drága, szeretett leányom, a Szabadkőműves csoportok az irányú tervei, hogy átvegyék a hatalmat a világ pénznemei fölött, a befejezéshez közelednek.

Az ő gonosz terveik egy új, az egész világra kiterjedő védőoltást is tartalmaznak, amely járványt fog előidézni az egész világon soha nem látott mértékű szenvedést okozva.

Kerüljétek el az ilyen hirtelen jött, világméretű védőoltást, mert meg fog ölni benneteket.

Gonosz mesterkedéseik sokkolnák mindazokat az ártatlan lelkeket, akiknek fogalmuk sincs arról, mekkora hatalommal bírnak ők.

Azáltal hogy őket a hatalom és a gazdagság utáni vágy vezeti, valamint az irányú vágyuk, hogy mindennemű cselekedetük Istenhez hasonlatos legyen, azt hiszik, hogy legyőzhetetlenek.

Ők irányítják a bankokat, a kormányokat, és ők a felelősek a Közel-Keleten okozott terrorért.

Ők irányítják a világ médiumainak többségét, és a gonoszságukról szóló igazság, úgynevezett humanitárius szervezetek mögé van rejtve.

Sajnos Istennek csak nagyon kevés gyermeke tud terveikről.

Tudnotok kell, hogy Atyám keze nagyon hirtelen és nagyon gyorsan fog lesújtani azokra a nemzetekre, akik védelmezik az ilyen gonosz vezetőket.

Olyan erősségű földrengéssel és szökőárral lesznek sújtva, amely eltörli majd őket a föld színéről.

Azok, akik azt hiszik, hogy mily nagy hatalommal rendelkeznek, látni fogják, amint tűz hullik az égből, Második Eljövetelem előtt.

A tengerek tűztavakká válnak, és nehéz lesz elrejtőzniük a büntetés keze elől, amely azokra a gonosz lelkekre zúdul le, akik elutasítják majd Kelyhemet. 

Az Antikrisztus és azon csoportok mellé állva, ahonnan ő ered, ők akkor fognak ráeszmélni hibáikra, amikor már túl késő lesz számukra.

Sok ilyen csoport, köztük a bankok, kormányok, nagyvállalatok vezetői – mindannyian összeköttetésben egymással, és együttműködve azon, hogy a tömegeket koldusokká tegyék – meg fognak térni a Nagyfigyelmeztetést követően. Nos, ez jó.

Már nincs messze annak az ideje, amikor Én szétválasztom az Engem szerető lelkeket azoktól, akik a gonosz oldalán állnak.

Jól vigyázzatok! Már csak annyi időtök lesz, hogy megtérjetek. Azok a lelkek, akik a legjobban rászorulnak Irgalmamra, ezekhez a gonosz csoportokhoz tartoznak, akik nem tisztelik Isten törvényeit.

Imádkoznotok kell, hogy ők meglássák majd az Igazságot.

Imádkoznotok kell, hogy ők abbahagyják a nehézségek okozását azon szörnyű törvények által, amelyeket létrehozni szándékoznak.

Imádkoznotok kell, hogy megakadályozzátok az általuk tervezett népirtást, amely rosszabb, mint amit Hitler tett a II. Világháborúban.

Ez a csoport – mely létszámát tekintve a legnagyobb, a középkorban való megalakulása óta – a sátán serege, melyet az Antikrisztus fog vezetni. Azt tervezik, hogy évtizedekig a saját irányításuk és ellenőrzésük alá vonják a bankokat.

Már 15 éve* tervezik azt, hogy bevezetik a Fenevad Bélyegét- a chipet – amelyre minden férfit és nőt kényszeríteni fognak, hogy az be legyen ültetve a testükbe, hogy élelemhez jussanak. (*az elmúlt 15 évben)

Most, hogy elérkezett az idő számukra, hogy felfedjék az Új-Világ-Pénznemüket, tudnotok kell, hogy az ima, és még több ima, mérsékelni tudja tervük nagy részét.

Íme egy ima, az Egyközpontú Világirányítás elhárítására.

Imahadjárat (61) Ima az Egyközpontú Világirányítás elhárítására

Ó, Drága, Mennyei Atyám, a Te Szeretett Fiad, Jézus Krisztus Keresztre feszítésének emlékére, könyörögve kérlek oltalmazz meg minket, a Te gyermekeidet, a Keresztre feszítéstől, melyet az Antikrisztus és az ő követői azért terveznek, hogy elpusztítsák gyermekeidet.

Add meg nekünk a szükséges kegyelmeket, hogy elutasítsuk a fenevad bélyegét, és add meg nekünk a kellő segítséget a gonosz elleni harchoz, mely a sátán útjának követői által terjed a világban.

Könyörögve kérünk, Drága Atyánk, oltalmazd meg valamennyi gyermekedet ezekben a szörnyű időkben, és tégy minket kellőképpen erőssé ahhoz, hogy felálljunk és hirdessük a Te Szent Szavadat minden időben.

Ámen.”

Leányom, szomorú vagyok, amiért ki kell nyilatkoztatnom ezeket a dolgokat.  Követőimnek meg kell érteniük, hogy mi zajlik most.

Akik nem hisznek ezekben az üzenetekben, nekik sem lesznek kétségeik, amikor az Antikrisztus színre lép, amint azt Én előre megmondtam.

Egyesülnötök kell világszerte az imádságban, csoportokat alkotva.

Minél több Követőm teszi ezt, annál erősebb lesz a Szentlélek jelenléte, és annál gyengébb lesz a sátán serege.

Próbáljatok meg nem félni, mert egy ilyen üldöztetéssel csak félelem nélkül lehet szembenézni.

Ha jól felkészültök, követve Útmutatásaimat, és kitartva a napi imában, akkor az idő gyorsan el fog szállni.

Mindig bízzatok Bennem.

Ne feledjétek, Én meghaltam a ti bűneitekért.  Ezért az a leghelyénvalóbb, ha engeditek, hogy ebben az időben Én vezesselek benneteket Földi Új Királyságom felé.

Csak Én, Jézus Krisztus tudlak vezetni benneteket. Ne feledjétek, hogy Nélkülem semmik vagytok.

Jézusotok

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.