RSS
 

Archive for június 29th, 2012

Isten, az Atya: Felfedem az Új Égre és az Új Földre vonatkozó jövőbeli Terveimet

29 jún

2012. június 27. szerda; 20.00

Legdrágább leányom, ma felfedem minden Gyermekem számára az Új Égre és az Új Földre vonatkozó jövőbeli Terveimet.

Mikor az Új Ég és az Új Föld egy dicsőséges Paradicsommá egyesül, tizenkét nemzet lesz.

Ezek a nemzetek azon néhány nemzetből tevődnek majd össze a világból, amelyek hűséggel voltak Felém, Isten, az Atya felé, Fiam, Jézus Krisztus és az Isten Anyja, a Mennyek Királynője felé.

Azok, akik szétszóródtak, egybe lesznek gyűjtve, hogy egyként csatlakozzanak más nemzetekhez, egyesülve egy Szent Családként.

Akaratomat tisztelet övezi majd. Rendelkeztek majd mindannyian a szabad akarat ajándékával, de az összefonódik majd az Enyémmel. Majd csak akkor fog feltárulni a Paradicsom igazsága.

Az Én tizenkét nemzetemet a Jelenések Könyvében szereplő asszonyon lévő tizenkét csillag jelképezi.

Az asszony, az Isten Anyja, és ő viseli a tizenkét csillagot, melyek két dolgot jelképeznek.

A tizenkét apostolt, akik segítettek Fiamnak megalapítania Földi Egyházát.

A külön kiválasztott tizenkét nemzet fogja alkotni az egy igaz apostoli Egyházat az Új Földön, amikor az Ég és a Föld eggyé olvad az Én Új Dicsőséges Paradicsomomban.

Ez az a pillanat, melyre türelmesen várok.

Isteni Akaratom – mely megteremtette a Paradicsomot Ádám és Éva számára, és amely el lett taszítva a gonosz kísértése miatt – most beteljesedik majd, és a jelen idők Paradicsoma tökéletes lesz.

Fiam – az Emberiség Királya, a Világegyetem Királya – fog uralkodni Földi Új Paradicsomom felett.

Ő vezetőket fog kijelölni, az Isteni Akaratom szerint egyesült valamennyi nemzetből.

Az emberek ezen nemzetekből tisztelni fogják Fiamat az Őt megillető módon, azaz az egyetlen módon: békében és szeretetben egymás iránt.

Az Ő Áldott Édesanyja, az Üdvösség Anyja, aki a Mennyek Királynőjévé lett koronázva, és aki szintén az Új Paradicsom Királynőjeként fog uralkodni.

Az ő Mennybéli megkoronázása egy nagyon különleges Isteni Megnyilvánulása az ő jövőbeli – a világ üdvözülésében játszott – szerepének.

Az ő megkoronázása az ő szerepének járó nagy tisztelettel és pompával történt, nemcsak Isten Anyjaként és a Szentlélek hitveseként, hanem az Üdvösség Anyjaként is, aki megkapta a sátán elpusztításához a hatalmat.

Az Én Szeretett Fiam helyezte szeretettel a tizenkét csillagos koronát az Isten Anyja fejére, Megkoronázásakor.

Fiam lesz az, aki az Új Paradicsomban, az ő fejére – azaz mint Isten minden gyermekének Királynőjének fejére – helyezi majd a koronát.

Isteni Tervem az emberiség megmentésére már megkezdődött.

Az az Óhajom, hogy ez a Küldetés segítségemre legyen a világ minden szegletében lévő elveszett lelkek összegyűjtésére, és megvédjem őket az ellenséggel szemben, mielőtt túl késő lenne.

Isteni beavatkozásom bizonyítani fogja minden gyermekem iránti Szeretetemet.

Semmi sem lehetetlen. Semmi sem reménytelen a sátán hadserege ellen vívott Csatámban.

Elhozok nektek egy új világot, mely ámulatba ejt majd benneteket a maga teljes fenséges dicsőségében. Ez készen áll.

Annak szépsége, pompája és fenségessége minden emberi elképzeléseteket felülmúlja.

Amikor ennek tanúi lesztek, akkor örök életetek lesz.

Imádkozzatok, hogy megbánást mutassanak azon szegény gyermekeim, akik nem hisznek Bennem, a Magasságos Istenben, akik nem engedelmeskednek Törvényeimnek, és akik szörnyű kegyetlenségeket és rémtetteket követnek el egymás ellen.

Egyetlen Gyermekemet sem akarom elveszíteni.

Segítsetek nekem eljuttatni őket ebbe a csodálatos, dicsőséges örökségbe. Sajnos ez az ő szabad akaratuk által kell, hogy történjen.

Szeretlek benneteket gyermekek, az emberiség számára ismeretlen szenvedéllyel.

Gyertek Hozzám Fiam által, egyként.

A földi Új Paradicsom ideje nagyon közel van, de ti kaptatok időt arra, hogy segítsetek megtéríteni az emberiséget, ezen földi Hetedik Angyal Küldetésén keresztül, aki Fiammal együtt munkálkodik Családom Hozzám való eljuttatásán.

Szerető Atyátok

Minden láthatónak és láthatatlannak Teremtője

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy