RSS
 

Archive for the ‘2012 júniusi üzenetek’ Category

Szűz Mária: Az a sok hamis vallás és hamis tan, melyek az emberiség képzeletéből születtek, most elárasztják a világot.

03 júl

2012. június 29. péntek; 9.20

Gyermekem, szörnyű sötétség ereszkedik le a világra, amint az azt szorító aposztázia* mélyül.

Az Isten iránti szeretet félre lett dobva.

A Fiam iránti Szeretetnek már nyoma sincs, és helyébe az önszeretet lépett.

A kapzsiság és a hatalom imádata megfertőzi a lelkeket mindenütt, és az önzésre való törekvést csodálják és fogadják el helyes életvitelként.

Gyermekek, ez az az idő, amikor imádkoznotok kell azért, hogy segítsetek megvilágosítani a sötétségben levő lelkeket.

Ők nem ismerik Fiam Áldozathozatalának Igazságát, ahogyan azt sem, hogy mit jelentett az Ő szörnyű Keresztre feszítése.

Az Ő Üdvösség – Ajándéka úgy félre lett dobva, mintha sosem történt volna meg. Majd azok, akik tudatában vannak annak, hogy mit is jelentett az Ő Kereszthalála, úgy döntöttek, hogy más, hamis Istenek után néznek annak érdekében, hogy azok békét adjanak nekik. Ők sosem fogják azt a békét elérni.

A lelki béke csakis a Fiamhoz való hűség és imádkozás révén érhető el.

Kizárólag a tiszta és alázatos szívűeknek – akik teljes bizalmukat Belé helyezik – lehet örök életük.

Az a sok hamis vallás és hamis tan, melyek az emberiség képzeletéből születtek, most elárasztják a világot.

Oly sokan vannak azok, akiket veszélyes hamis hiedelmek vezérelnek, hogy ők az elveszett lelkeket majd a pokolba vezetik.

A bukott angyalok mindenütt jelen vannak, gyermekek. Óvakodjatok, mert ők különösen azokat fogják célba venni, akik tisztelnek Engem, a ti Szeretett Édesanyátokat, azért, hogy összezavarjanak benneteket.

Meg fognak benneteket akadályozni abban, hogy imádkozzatok. Folyamatosan kétségeket fognak ébreszteni elmétekben az Isten iránti Szereteteteket illetően. Az érzékek csábításával fognak megzavarni benneteket.  Ezek távoltartása sok imát igényel majd. Az Én Rózsafüzérem a ti legfontosabb védelmetek.

Fiam most sok kegyelmet adományoz azoknak, akik meghallják, meghallgatják és elfogadják az Ő – világnak szóló – Szent Üzeneteit.

Ő ezt azért teszi, hogy erőt és kitartást adjon nektek ebben – az emberiség örök kárhozattól való megmentésére irányuló – küldetésben.

Fogadjátok el ezeket a kegyelmeket, Gyermekek, szeretettel, mert ti nagyon különlegesek vagytok, ha kiválasztattatok az Ő követésére ebben az időben.

Az Ő földi Maradék Egyházaként nektek szükségetek lesz az élet kenyerére minden időben, mert nem lesz könnyű számotokra ez a küldetés.

Íme, az Imahadjárat egy különleges imája, mely segít erősnek maradnotok küldetésetekben.

Imahadjárat (63) Őrizz meg engem ezen küldetés során

“Szeretett Édesanyám, Üdvösség Anyja, kérlek, imádkozz, hogy megkapjam az Élet Eledelét,  hogy az megőrizzen engem ezen küldetés során,  Isten  valamennyi Gyermekének megmentésében segédkezve.

Kérlek, segítsd meg mindazokat, akiket megtévesztenek a hamis bálványok és a hamis istenek, felnyitván szemüket a te Fiad – Isten minden egyes gyermekét megváltó és mindenkinek örök életet szerző – Kereszthalálának Igazságára.

Ámen”

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

aposztázia (gör. ‘elpártolás’): bűn a →hit erénye ellen. – 1. A katolikus hit teljes megtagadása, →hittagadás (~ a fide). – 2. A papság elhagyása (~ ab ordine) rendszerint nősüléssel. – Az 1394.k. szerint a →klerikus, aki akár csak polgárilag is →házassági kísérletet követ el, önmagától beálló →felfüggesztésbe esik. Ha figyelmeztetés után is folytatja a botránykeltést, fokozatos megfosztásokkal, sőt a klerikusi állapotból való elbocsátással is büntethető. – 3. Szerzet elhagyása (~ a religione): ha örökfogadalmas szerz. jogtalanul, a vissza nem térés szándékával hagyja el a szerzetházat, v. jogos távozás után azért marad távol, hogy kivonja magát az engedelmesség alól. Ha ez a szándék nem állapítható meg, vélelmezhető, amennyiben egy hónapon belül nem tér vissza. Ha klerikus szerz. házasságot kísérel meg, büntetése azonos az előbbivel; a nem klerikus szerz. ilyen esetben önmagától beálló →egyházi tilalomba esik.        E.P.

(Forrás: Magyar Katolikus Lexikon)

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Egyházamnak bíznia kell Bennem. Meg kell szabadulniuk a félelem és a kétely bilincseitől, és engedniük kell, hogy megismertessem Magam.

02 júl

2012. június 28. csütörtök, 15.00

Drága, szeretett leányom, tudni kell, hogy egyre nő azok száma, akik azt vallják, hogy az Én Nevemben jönnek, mint próféták, de nem az Égiek nyelvén beszélnek.

Oly sok ilyen lélek áll a bukott angyalok folyamatos fertőzése alatt, és gondosan felépített, de szeretetteljes hangon beszélnek, arra emlékeztetvén, amit Szent Hangomtól várnátok el.

Ó, mennyire meg vannak most tévesztve szegény, odaadó Követőim, és mennyire össze lesznek majd zavarodva. Kiben bízzanak? Kit kövessenek? Kinek higgyenek?

Hát nem megmondtam nektek, sokan fognak jönni az Én Nevemben, de csak kevesen fognak az Én Hangommal beszélni?

Kevesebb, mint húsz, azoknak a száma, akiknek engedélyezett, hogy közöljék a világgal Isten Szavát, és ebben benne vannak azok is, akik isteni üzeneteket kapnak a Mennyből, szeretett Édesanyám által.

Sok más látnok is jelen van a világban, de az ő küldetésük más.

Az ő szerepük lehet az, hogy napi imával segítenek megmenteni az emberiséget, vagy az, hogy egy – Nekem ajándékként felajánlott – személyes szenvedéssel lelkeket mentenek a sátántól. Az ily módon, önkéntesen vállalt szenvedés szétzúzza a sátán – sok ember lelke feletti – hatalmát.

Prófétáim kevesen vannak, és ti fel fogjátok ismerni őket az Én igaz Hangom által, mely oly módon fogja lángra gyújtani Isten gyermekeinek szívét és lelkét, amelyet lehetetlen lesz figyelmen kívül hagyni.

A világnak, ezekre az időkre szóló Üzeneteim minden részletre ki fognak terjedni, és fel fogják tárni az eddig még ki nem nyilatkoztatott igazságokat.

Az Általam most nektek adott üzenetek többsége egyszerűen azért van, hogy emlékeztessenek benneteket Tanításaimra.

Az Általam most nektek bemutatott üzenetek többsége az élet kenyere, mely azért adatik nektek az Imahadjáratom imáin keresztül, hogy segítsenek megmenteni lelketeket, és mások lelkét Második Eljövetelemkor.

Sok más üzenet, amelyet mások kapnak, hasonlóak lesznek, de nem lesznek ennyire részletekbe menőek.

Az ő küldetésük éppolyan fontos, mivel lelkeket fognak megtéríteni.

Soha ne feledjétek a következőt. Én próbálom megmutatni nektek, hogy mennyire szeretlek benneteket, és szeretném kinyilatkoztatni Létezésem Igazságát.

Ennek bizonyítéka végre hamarosan feltárul Isten valamennyi gyermeke számára.

Kérlek, ne harcoljatok egymással,  próbálván túltenni egymáson szellemi tudásotokat tekintve.

Az Igazság a következő.

Senki sem ismeri a Jelenések Könyvébe rejtett Pecsétben foglalt Igazságot.

Mint már korábban is mondtam nektek, ezek le voltak pecsételve az Igazság Könyvében, mostanáig, az utolsó időkig.

Én, Jézus Krisztus, az Isten Báránya, most feltöröm ezeket, hogy felkészítselek benneteket az Én Új Királyságomra.

Ti megkaptátok a Szentírást, hogy felkészítsen benneteket, és most meg kell engednetek Nekem, az egész Emberiség Királyának, hogy elmondjam Nektek az Igazságot az eljövendőről.

Ezáltal Én át foglak tudni vezetni benneteket a megtévesztés, az üldöztetés és a gyűlölet aknamezején.

Ti, mindannyian – beleértve földi Egyházam minden tagját -, engedjétek Nekem, hogy átvezesselek benneteket ezeken az utolsó akadályokon az Örök Élet felé.

Egyházamnak bíznia kell Bennem. Meg kell szabadulniuk a félelem és a kétely bilincseitől, és engedniük kell, hogy megismertessem Magam ezen üzeneteken keresztül.

Ismerjétek fel Szeretetemet, a maga tiszta és egyszerű formájában.

Az Én Szeretetem nem bonyolult, és nincs misztikus szavakba burkolva.

Ez világosan látható számotokra, viszont tele van olyan irgalommal és együttérzéssel, amely a felismerés lángjaként hatol át rajtatok, amikor levetitek a gőg és a félelem páncélját.

Ha ezt megteszitek, könnyebb lesz számotokra követni Engem, a ti Jézusotokat.

Először, mint Megváltó jöttem el.

Én ismét eljövök, mint Megváltó, ezúttal utoljára. Csak ezúttal még nehezebb a Feladatom.

Az Isten iránti Szeretet meghalt a földön. Ez csak egy pislákolás.

Ha most kerülne sor Második Eljövetelemre, akkor kevesen jutnának be a Paradicsomba.

A Nagyfigyelmeztetés, Isteni Irgalmasságom Ajándéka, segíteni fog megtéríteni az emberiség nagy részét.

Segítsetek nekem felkészíteni Nyájamat. Szükségem van földi Egyházamra, a papságra és a laikusokra egyaránt, hogy segítsenek Nekem Isten valamennyi gyermekének megmentésében.

Kérlek, fogadjátok el Kezem, amint felétek nyújtom, és terjesszétek ki Hívásomat minden nemzetre.

Jöjjetek Velem, a ti szeretett Jézusotokkal.

Kövessetek Engem ezúttal.

Ne utasítsatok el Engem, mint ahogy a Farizeusok tették.

Ezúttal fel kell ismernetek Hangomat.

Mostanra már tudnotok kellene, hogy miként beszélek Én, mert megkaptátok a Szentírást.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: Felfedem az Új Égre és az Új Földre vonatkozó jövőbeli Terveimet

29 jún

2012. június 27. szerda; 20.00

Legdrágább leányom, ma felfedem minden Gyermekem számára az Új Égre és az Új Földre vonatkozó jövőbeli Terveimet.

Mikor az Új Ég és az Új Föld egy dicsőséges Paradicsommá egyesül, tizenkét nemzet lesz.

Ezek a nemzetek azon néhány nemzetből tevődnek majd össze a világból, amelyek hűséggel voltak Felém, Isten, az Atya felé, Fiam, Jézus Krisztus és az Isten Anyja, a Mennyek Királynője felé.

Azok, akik szétszóródtak, egybe lesznek gyűjtve, hogy egyként csatlakozzanak más nemzetekhez, egyesülve egy Szent Családként.

Akaratomat tisztelet övezi majd. Rendelkeztek majd mindannyian a szabad akarat ajándékával, de az összefonódik majd az Enyémmel. Majd csak akkor fog feltárulni a Paradicsom igazsága.

Az Én tizenkét nemzetemet a Jelenések Könyvében szereplő asszonyon lévő tizenkét csillag jelképezi.

Az asszony, az Isten Anyja, és ő viseli a tizenkét csillagot, melyek két dolgot jelképeznek.

A tizenkét apostolt, akik segítettek Fiamnak megalapítania Földi Egyházát.

A külön kiválasztott tizenkét nemzet fogja alkotni az egy igaz apostoli Egyházat az Új Földön, amikor az Ég és a Föld eggyé olvad az Én Új Dicsőséges Paradicsomomban.

Ez az a pillanat, melyre türelmesen várok.

Isteni Akaratom – mely megteremtette a Paradicsomot Ádám és Éva számára, és amely el lett taszítva a gonosz kísértése miatt – most beteljesedik majd, és a jelen idők Paradicsoma tökéletes lesz.

Fiam – az Emberiség Királya, a Világegyetem Királya – fog uralkodni Földi Új Paradicsomom felett.

Ő vezetőket fog kijelölni, az Isteni Akaratom szerint egyesült valamennyi nemzetből.

Az emberek ezen nemzetekből tisztelni fogják Fiamat az Őt megillető módon, azaz az egyetlen módon: békében és szeretetben egymás iránt.

Az Ő Áldott Édesanyja, az Üdvösség Anyja, aki a Mennyek Királynőjévé lett koronázva, és aki szintén az Új Paradicsom Királynőjeként fog uralkodni.

Az ő Mennybéli megkoronázása egy nagyon különleges Isteni Megnyilvánulása az ő jövőbeli – a világ üdvözülésében játszott – szerepének.

Az ő megkoronázása az ő szerepének járó nagy tisztelettel és pompával történt, nemcsak Isten Anyjaként és a Szentlélek hitveseként, hanem az Üdvösség Anyjaként is, aki megkapta a sátán elpusztításához a hatalmat.

Az Én Szeretett Fiam helyezte szeretettel a tizenkét csillagos koronát az Isten Anyja fejére, Megkoronázásakor.

Fiam lesz az, aki az Új Paradicsomban, az ő fejére – azaz mint Isten minden gyermekének Királynőjének fejére – helyezi majd a koronát.

Isteni Tervem az emberiség megmentésére már megkezdődött.

Az az Óhajom, hogy ez a Küldetés segítségemre legyen a világ minden szegletében lévő elveszett lelkek összegyűjtésére, és megvédjem őket az ellenséggel szemben, mielőtt túl késő lenne.

Isteni beavatkozásom bizonyítani fogja minden gyermekem iránti Szeretetemet.

Semmi sem lehetetlen. Semmi sem reménytelen a sátán hadserege ellen vívott Csatámban.

Elhozok nektek egy új világot, mely ámulatba ejt majd benneteket a maga teljes fenséges dicsőségében. Ez készen áll.

Annak szépsége, pompája és fenségessége minden emberi elképzeléseteket felülmúlja.

Amikor ennek tanúi lesztek, akkor örök életetek lesz.

Imádkozzatok, hogy megbánást mutassanak azon szegény gyermekeim, akik nem hisznek Bennem, a Magasságos Istenben, akik nem engedelmeskednek Törvényeimnek, és akik szörnyű kegyetlenségeket és rémtetteket követnek el egymás ellen.

Egyetlen Gyermekemet sem akarom elveszíteni.

Segítsetek nekem eljuttatni őket ebbe a csodálatos, dicsőséges örökségbe. Sajnos ez az ő szabad akaratuk által kell, hogy történjen.

Szeretlek benneteket gyermekek, az emberiség számára ismeretlen szenvedéllyel.

Gyertek Hozzám Fiam által, egyként.

A földi Új Paradicsom ideje nagyon közel van, de ti kaptatok időt arra, hogy segítsetek megtéríteni az emberiséget, ezen földi Hetedik Angyal Küldetésén keresztül, aki Fiammal együtt munkálkodik Családom Hozzám való eljuttatásán.

Szerető Atyátok

Minden láthatónak és láthatatlannak Teremtője

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Az Új Paradicsom: Egy tiszta testből lesztek, mely romolhatatlan, és nem fog rajta a betegség, a fizikai halál és a kor.

28 jún

2012. június 26. kedd, 20.00

Drága, szeretett leányom, az Új Paradicsom most már elkészült, a maga teljes dicsőségében, és készen áll Isten valamennyi gyermeke számára a földön.

Ez be lesz mutatva, a maga teljes dicsőségében, csakúgy mint a Paradicsom, melyet Örök Atyám teremtett a Ő gyermekeinek az idők kezdetén.

Az angyalok énekelnek és örvendeznek, mert nagyon közel az idő, hogy ez a nagy pompa feltáruljon egy hitetlen világnak.

Ezt én fogom bemutatni, amikor az Új Jeruzsálem leszáll a földre, Második Eljövetelem beharangozásakor.

Közölni fogják Veled, leányom, hogy hirdesd ki ezt, közvetlen azelőtt, hogy Én megmutatkozom.

Csak azok fognak tudni belépni ennek fenséges kapuin, akik elfogadnak Engem, mint a Messiást.

Minden Mennyei hívás meg lesz téve, mindazok elérésére, akik még mindig vissza fogják utasítani az Én nagy ajándékomat, egészen a legutolsó harsonaszóig.

Akkor már túl késő lesz ezeknek a szegény lelkeknek. Nem lehet majd rajtuk segíteni azután, hogy Irgalmasságomat – mintegy végleges visszautasításként – visszadobják az Arcomba.

Csak az számít most, hogy figyelmeztessétek mindazokat, akik ki vannak téve annak a veszélynek, hogy odavész a lelkük a sátánnak.

Gyűjtsétek egybe őket, Követőim. Gyengéden csábítsátok vissza őket Nyájamba. Szüntelen imádkozzatok az ő megmentésükért.

Ó, Én szeretett követőim, ha látnátok az Új Paradicsomot, amikor a Föld és az Ég eggyé olvad, térdre borulnátok, és sírnátok az örömtől és a megkönnyebbüléstől.

Ti, akik féltek az utolsó időket illetően, amikor is a világ – mint tudjátok – meg fog változni, akkor engednetek kell, hogy Én enyhíthessem gondjaitokat, aggodalmaitokat.

El fogjátok hozni magatokkal családotokat, és mindannyian örvendezni fogunk, tökéletes tiszta szeretetben és harmóniában.

Egy tiszta testből lesztek, mely romolhatatlan, és nem fog rajta a betegség, a fizikai halál és a kor.

Mindannyiatoknak saját hajléka lesz, gyeppel, fákkal, hegyekkel, folyókkal, patakokkal és virágokkal övezve benneteket, teljes dicsőséges szépségükben.

Az állatok szelídek lesznek, békében és harmóniában fognak élni Isten valamennyi gyermekével.

Látjátok gyermekeiteket, ahogy megházasodnak, ahogy gyermekeik lesznek, és mindannyian tanúi lesztek a családok csodájának, ahogy a halálból feltámadtak.

Ez a feltámadás semmilyen más elképzelhető örömhöz nem fogható majd.

Újra együtt lesztek szeretteitekkel, akik elhunytak ebben az életben, és a Mennybe mentek.

Összesen tizenkét nemzetetek lesz, melyek mindegyikét Édesanyám Szeplőtelen fején levő korona tizenkét csillaga jelképez, és mindegyik nemzetet Én fogom kormányozni Apostolaimmal és Prófétáimmal.

Ez az Én Királyságom, Atyám ígérete szerint, amióta megteremtette a Paradicsomot a Földön. Mindaz, aki visszautasítja ezt, el fog pusztulni.

Imádkozzatok, hogy Isten valamennyi gyermekének meglegyen a lélek tisztasága, lehetővé téve számukra, hogy hazajöjjenek Atyám Földi Királyságába, miképpen kezdetben, most, és mindörökké, a világ sosem ér véget, mindörökkön-örökké.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Én ismerem Enyéimet, és enyéim is ismernek Engem

27 jún

2012. június 25. hétfő, 11.50

Drága, szeretett leányom, sosem szabad elfelejtened, ennek a küldetésnek a nagyságát.

Sokszor leszel csapdába csalva, amiket a gonosz helyez el, hogy elgáncsoljon téged.

A gonosz és mindazok, akiket ő könnyen vezet, könyörtelenül meg fognak tenni mindent, amit csak tudnak, hogy hitelétől megfosszák a neked adott Szavamat (Üzenetemet).

Felül kell emelkedned, és figyelmen kívül kell hagynod az ilyen gúnyolódásokat.

Mivel átadtad a szabad akaratodat, csak a te teljes, Irántam való engedelmességed számít.

Engedd, hogy Én, az Én Isteni Bölcsességemben, kijelöljem előtted Tökéletes Utamat a földi Paradicsomba.

Követőim, nektek szintén figyelnetek kell Figyelmeztetésemre. Heves támadásoknak lesztek kitéve ti, mindannyian, mert hirdetitek Szavamat (Üzenetemet).

Ez egy semmihez sem fogható küldetés.

Ti, az Én hadseregem, fogjátok vezetni Maradék Egyházam nyáját a Paradicsom kapuihoz.

Ez személyes üldöztetéssel fog járni, és nem lesz egy könnyű út. Egyesülnötök kell, és erősítenetek kell egymást, mert ha sokan vagytok, vigaszra leltek majd egymásban.

A föld minden szegletében gyülekezik Hadseregem most.

Minden látnok – akivel közölték az Isteni Igazságot Édesanyámon keresztül – fel fogja lobbantani a Szentlélek tüzét Prófétáimmal együtt, hogy maradék hadseregem megfelelően felkészült legyen az előttük álló harcra.

Soha ne kételkedjetek Szeretetemben. Ne feledjétek, hogy csak azok léphetnek be az Új Paradicsomba, akik követnek Engem.

Amikor azok, akik hozzátok jönnek, gyötörnek titeket, emlékezzetek arra, hogy a ti kötelességetek az, hogy megbocsássatok nekik, és imádkozzatok a lelkükért.

Mutassatok szeretetet azok iránt, akik az Én nevemben gyötörnek titeket. Ily módon le tudjátok győzni a sátánt, és ő elveszíti a hatalmát felettetek.

Én irányítani foglak titeket, utatok minden egyes lépésénél.

Én mindig mellettetek vagyok.

Én ismerem Enyéimet, és enyéim is ismernek Engem.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ha gyűlöletet terjesztetek a Mennyből küldött prófétákkal szemben, vétkesek vagytok egy súlyos következményekkel járó bűnben

26 jún

2012. június 24. vasárnap, 17.30

Drága, szeretett leányom, megszakad a Szívem, amikor látom azokat, akik azt mondják magukról, hogy Isten követői, de kérkednek az Ő törvényeivel. Ők képmutatók.

Ők azok, akik azt mondják magukról, hogy követik Atyám Parancsolatait, mégis úgy érzik, elítélhetnek másokat, akik vétkeznek.

Először is, a Szentírást egy hazugság hirdetésének eszközeként használni az úgynevezett tolerancia támogatásával, ezzel ők nagyon sértenek Engem.

Ezek azok az emberek, akik azt mondják, hogy helytelen hinni az Isteni Gondviselésben.

Ezek azok az emberek, akik megkérdőjelezik az évszázadok során, a Mennyből küldött látnokokat, és próbálják megcáfolni őket a Szentírásban lefektetett Szent Igém felhasználásával.

Bárki, aki tagadja Szavamat, az hűtlen Hozzám.

Minden olyan ember legyen nagyon óvatos, aki lelkileg és szellemileg felsőbbrendűnek tartja magát testvéreivel szemben.

Minden olyan ember meg lesz büntetve, aki arra használja a Szentírást, hogy az Igazság egy elferdített változatát mutassa meg.

Minden olyan embert félre fogok vetni, aki feláll és hirdeti az Igazságot, de elutasítja az ezekben az utolsó időkben, a világnak adott Szavamat (Üzenetemet).

Bűnösök vagytok a lelki féltékenységben, és ezért büntetéssel fogtok szembenézni.

Ha gyűlöletet terjesztetek a Mennyből küldött prófétákkal szemben, vétkesek vagytok egy súlyos következményekkel járó bűnben.

Mert ezáltal nemcsak, hogy egy hazugságot hirdettek, de akadályozzátok Isten Igéjét.

Azt kérem, hogy most hagyjátok abba a gyötrelem- és rágalom-hadjáratotokat. Soha nem fogjátok megakadályozni azt, hogy Szavamat meghallják.

Miért próbáljátok folyamatosan gyötörni ezt a Küldetést? Mostanra még nem tudjátok, hogy a Szentlélek tüze nem terjedhetett volna így, ha Üzeneteim nem a Mennyből valók lennének?

Folyamatosan használ benneteket a gonosz, akit semmi sem tart vissza, hogy megakadályozza, hogy ezen Szent Üzeneteim eljussanak a világba.

Üzenet a Papságnak:

Közületek azok, akik fogadalmat tettetek földi Egyházam felszentelt szolgájaként, hallgassatok meg most Engem.

Amikor nyilvánosan kritizáljátok Üzeneteimet, és akadályoztok Engem, a ti Jézusotokat, ebben a lelkek megmentésére irányuló küldetésben, a legnagyobb bűnt követitek el.

Szenvedni fogtok ezért, és a Tisztítótüzet meg fogjátok tapasztalni a földön. Minden férfi, nő és gyermek tanúja lesz a Menny elleni támadásotoknak.

Prófétáimról alkotott hibás értékelésetek lelkileg üressé fog tenni benneteket, és lelketek semmihez sem fogható gyötrelmet fog elszenvedni.

Ha az Én felszentelt szolgáim vagytok, és nem vagytok biztosak abban, hogy ez az Én Hangom, ahogy hozzátok szólok, akkor maradjatok csendben. Imádkozzatok a tisztánlátásért és megkülönböztetésért, mielőtt Szent Szavam (Üzenetem) elutasítását fontolgatjátok.

Felszentelt Szolgáim ezrei nem fogják felismerni Szavam (Üzenetem), ami ezen, végidő prófétán keresztül küldetett. Emiatt megszakad a Szívem.

Sokan fognak az Antikrisztus uralmához tartozni, és elhagyják földi Egyházamat.

Felszentelt Szolgáim közül sokan fognak az Egyházamat üldözők oldalára állni. Az átcsábítás már megkezdődött.

A csaló folyamatosan készít fel benneteket arra, hogy elutasítsatok Engem, és gőgötök meggátol benneteket abban, hogy ezt lássátok.

Felszentelt Szolgáim közül sokak nem lesznek elég bátrak ahhoz, hogy fenntartsák földi Egyházamat. Sokan a a Hamis Próféta mellé fognak állni, és elutasítják Nyájamat, akiknek  hite képessé teszi őket arra, hogy keressék az Igazságot.

Ti nem tudjátok, hogy Én vagyok az Egyház?

Ti nem tudjátok, hogy az Egyház el fogja szenvedni a maga keresztre feszítését, pont úgy, ahogy Én is?

Az egyházat meg fogják kínozni. Úgy fog tűnni, mintha keresztre feszítették volna, és sokan azt fogják hinni, hogy meghalt. De, csakúgy, mint Feltámadásom, az egyház is fel lesz támasztva újra, hogy lássátok, az egyházat nem lehet elpusztítani.

Én figyelmeztetetem valamennyi Felszentelt Szolgámat, akik nem ismerik fel az időket, amelyben éltek, hogy legyenek éberek most, amikor földi Egyházam a legnagyobb üldöztetést szenvedi el az idők kezdete óta.

Készüljetek fel, és nyissátok ki szemeteket.

Mit gondoltatok, mikor fogok jönni, figyelmeztetni benneteket? Azt gondoltátok, hogy ez majd valamikor a jövőben lesz? Hogy ez soha nem fog megtörténni a ti életetekben?

Második Eljövetelem ideje nagyon közel van.

Én hamarosan elválasztom a jókat a gonoszoktól, miután minden erőfeszítés meg lett téve az emberiség nagy részének megtérítésére.

A ti kötelességetek és felelősségetek, hogy nyitottak legyetek, elméteket, szíveteket és lelketeket tekintve.

Szükségem van arra, hogy válaszoljatok Kéréseimre, hogy segítsetek Nekem megmenteni a lehető legtöbb lelket.

Kövessetek Engem. Ez a ti küldetésetek.

Ezért ígértetek hűséget Nekem, a ti Jézusotoknak.

Nem a saját feltételeitekkel tettetek fogadalmat.

Meg kell engednetek, hogy Én vezesselek benneteket, segítve megvédeni földi Egyházamat.

Már nagyon sok kárt okoztak Egyházamnak. Egyházam magába foglalja mindazokat, akik szeretnek Engem, beleértve valamennyi felszentelt szolgámat.

Erősnek, bátornak és hűségesnek kell lennetek. Nem szabad hagynotok, hogy a félelem vagy a fenevad felfalja a lelketeket.

Hallgassatok Szavamra (Üzenetemre), mielőtt elítélitek prófétáimat.

Soha ne ítéljétek el egyik Üzenetemet sem anélkül, hogy ne imádkoznátok tisztánlátásért és megkülönböztetésért. Még ezután is óvatosnak kell lenneteket, hogy nehogy megtagadjátok Isten gyermekeitől a kegyelmek ajándékát, amit Én most ajándékozok azoknak a szegény lelkeknek, akik éhezik Tanításaim Igazságát.

Nektek, akik nyíltan elutasítjátok ezen prófétának adott Szavamat (Üzenetemet), tudjátok meg, hogy Megbocsátásomért fogtok könyörögni, amikor az Igazság feltárul.

Akkorra már túl késő lesz azoknak, akik felelősek azért, hogy a lelkeket elfordították Szavamtól (Üzenetemtől).

Azoknak a lelkeknek – akik gonosz nyelvetek miatt elvesztek Számomra – nem lesz örök életük.

Ha most elutasítjátok Szavamat (Üzenetemet), vagy ha elítélitek Üzenetemet, mert hibákat tartalmaz, akkor félre lesztek állítva. Nem lesztek alkalmasak arra, hogy vezessétek nyájamat.

Megváltótok

Jézus Krisztus

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: A világ a feje tetejére állt a pogányság miatt

24 jún

2012. június 23. szombat; 10.50

Gyermekeim, hívlak mindannyiatokat, hogy imában egyesüljetek a bűnösök megtéréséért, és hogy folytassátok napi imáitokat.

A böjt nagyon sok lelket fog megmenteni, és egy nagy Ajándék is egyben szeretett Fiamnak.

Oly sok ember fordult el a világban Fiamtól.

Mennyire sír Ő most. Ő annyira szereti őket, és szívszaggató néznie, különösképpen azok hűtlenségét, akik elfogadják, hogy Ő a Magasságos Isten valódi Fia.

A világ a feje tetejére állt a pogányság miatt. Az összezavarodottság, a gyűlölet, a zűrzavar és a nyugtalanság helyszínévé vált.

Ez olyan, mint a pokolbéli állapot, habár semmi sem olyan borzasztó, vagy annyira fájdalmas. Mégis, a gonosz hatalma hozta létre ezt a gyűlöletes feszültséget, és ez veszi körül Isten minden gyermekét.

Kevesen maradtak azon méregtől érintetlenek, melyet a sötétség terjeszt minden nemzetben. Sokakat megvakított ez a sötétség, és úgy érzik, nincs remény.

Sokan, akik nem fordulnak Istenhez, továbbra is egyedül járják útjukat, amely sok boldogtalanságot szül.

Azok, akik szeretik Istent, de kevés figyelmet szentelnek Neki az ima révén, ők éppolyan tehetetlenek.

Csak az ima, az odaadás és az áldozat hozhat közelebb benneteket Istenhez. Semmi más nem fog békét hozni nektek.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok a lelkekért, akik hamis isteneket bálványoznak. Nekik most nagy szükségük van imáitokra.

Imádkozzatok azokért, akiket megkísértett a gonosz, aki nehézségeket okoz azoknak, akik az ő irányításuk alatt állnak.

Nekik kevés idejük van A Gyónás, A Nagyfigyelmeztetés előtt. Amikor ez a nap eljön, alázatot kell mutatniuk, amikor az igazság feltárul előttük.

Fiam nagy terve, hogy megmentse az emberiség nagy részét, hamarosan feltárul a világ előtt.

Sokan nem fognak megmenekülni.

Ezért az Ő valamennyi szerető tanítványának olyan feladata van most, hogy imádkozzanak a megtérésekért, hogy a lehető legtöbb lelket megmentsék.

Menjetek békével, gyermekeim, megnyugodva annak tudatában, hogy Fiam örökké irgalmas.

Ő meg akar menteni mindenkit, és A Gyónás az Ő Ajándéka a világnak ehhez.

A Nagyfigyelmeztetés a legnagyobb Ajándék az emberiség számára, az Ő Kereszthalála óta.

Örvendezzetek, mert sok lélek – akik máskülönben a Pokolban szenvednének az örökkévalóságig – megmenekülhet, és megkaphatja az Örök Élet Ajándékát.

Köszönöm, hogy válaszoltok erre a Mennyei hívásra.

Szeretett Édesanyátok, az Isten Anyja

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Az ember nem az állatvilágból fejlődött ki, de ez az, amit azok, akik nem hisznek Istenben, el akarnak hitetni veletek.

23 jún

2012. június 21. csütörtök, 17.30

Drága, szeretett leányom, az idő kezdete óta, és amióta a világot Örök Atyám megteremtette, nagy a zavar az emberi faj eredetét illetően.

Amikor Atyám megteremtette a világot, azért, hogy Neki családja lehessen, sok előkészületet tett.

Megteremtette a földet, a tengereket, a növényeket, a fákat, a hegyeket, a folyókat, az állatokat, majd az utolsó előtti napon, amikor már minden a helyén volt a Paradicsomban, Ő megteremtette az embert.

Az ember, habár foltot ejtett rajta a bűn, egy szent teremtmény. Az állatok azért vannak, hogy szolgálják az emberiséget.

Az ember nem az állatvilágból fejlődött ki, de ez az, amit azok, akik nem hisznek Istenben, el akarnak hitetni veletek.

Az evolúciós elméletek – amelyek az állítják, hogy az ember az állatoktól származik – mindegyike hazugság. Ezeket soha nem lehet bizonyítani.

A sátán, az ő bukott angyalai, és minden ördög, amely az Isten ellenségétől származik, meggyőzte az embert erről a szörnyű hazugságról.

Az ember az Isten gyermeke, de a sátán, annak érdekében, hogy lealacsonyítsa az Isten ember – gyermekét, zavart akar kelteni az emberek szívében.

Miért hirdeti a sátán ezt a hazugságot a hamis tanítások által? Így bizonyítani tudja, hogy az ember az emberszabású majmoktól származik, és majd meggyőzi őket, hogy nem Örök Atyám Keze által teremtettek.

Ez az egyik legnagyobb hazugság, amit az ördög elkövetett, felhasználva azon emberek lelkét, akik azt állítják, hogy intelligensebbek, mint a többi felebarátuk.

A tudósok azt állítják, hogy az ember az állatvilágból fejlődött ki, de ők folyamatos megtévesztés alatt állnak.

A tudomány téved, amikor megpróbálja megállapítani az igazságot a világegyetem teremtéséről.

Senki sem érti az Isteni Teremtés csodáját.

Ha az ember azt hiszi, hogy – az emberi gondolkodásra alapozva – minden választ ismer az emberiség eredetéről, akkor nemcsak a szegény lelkeket csapja be, hanem saját magát is.

Ha nincs jelen Isten szeretete az ilyen lelkekben, akik az emberi intelligencia felsőbbrendűségében hisznek, akkor az ateizmus terjed, mint a gyomnövény.

Ez a gyomnövény, amely minden irányban nő, szennyez és tönkretesz minden terményt maga körül, valamint fertőzést okoz.

Az egyetlen gyógymód az, ha alázatos imával keresitek Isten segítségét, kérve, hogy táruljon fel az Igazság.

Az a sok hazugság, amit az ateisták terjesztenek – akik megpróbálják bizonyítani, hogy Isten nem létezik-, lelkek millióit tette tönkre. Az áldozataiknak szükségük van a ti imáitokra.

Az ateizmus a legnagyobb vallás a világon, és azok, akik ennek a megtévesztésnek szentelték életüket, örökre el vannak veszve.

Ők a Pokol tűzével fognak szembenézni.

Ha ők nem folyamodnak Hozzám a Nagyfigyelmeztetés alatt vagy után, szörnyű büntetést fognak elszenvedni.

Imádkozzatok értük.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Jöjjetek Hozzám ti, mindannyian, akik méltatlannak érzitek magatokat. Én várlak benneteket.

21 jún

2012. június 21. csütörtök 0.15

Drága, szeretett leányom, Követőimnek meg kell érteniük, hogy Én, mint egy jó szülő, mindig azt akarom, ami a legjobb nekik.

Soha nem fogok mindent megadni nekik, amit kérnek, kivéve, ha az, az Én Legszentebb Akaratom szerint való.

Soha nem hagyom majd, hogy letérjenek az Igazság útjáról, anélkül, hogy vissza ne csalogatnám őket Magamhoz.

Én mindig próbálom majd megoltalmazni őket minden veszedelemtől.

Ugyanakkor meg fogom fenyíteni őket, ha bármi rosszat tesznek.

Én mérges tudok lenni, és mérges is leszek, amikor gonoszságot művelnek másokkal.

De megbocsátok majd nekik, amikor rosszat tesznek, ha őszintén megbánják hibáikat.

Én türelmes vagyok. Engem nem lehet egykönnyen megbotránkoztatni, és soha nem tartok haragot, nem is tudnék.

Ezért, még azoknak is – akik elveszve tévelyegnek, és üresnek érzik magukat belül – kérniük kellene Engem, hogy tartsam meg őket, szeressem őket, és hozzam el nekik az Isteni Szeretetet, amely elhozza nekik az igazi békét.

Oly sokan vannak elveszve, és oly sokan felejtettek el Engem.

Sokan, mivel bűnös életet élnek, vonakodnak Hozzám fordulni. Kellemetlenül érzik magukat, nem tudják hogyan imádkozzanak, és tévesen azt gondolják, hogy nekik már túl késő. Mennyire tévednek. Sosem szabad elfelejteniük, hogy Én a földön, az Életemet adtam mindannyiatokért.

Én nem mondok le a lelkekről olyan könnyen. Én mindazokat szeretem, akik cselekedeteikkel, tetteikkel és gondolataikkal megszegik Atyám Törvényeit.

Ti értékesek vagytok Számomra. Szeretlek benneteket, ahogy Isten valamennyi Gyermekét szeretem.

Soha ne gondoljátok azt, hogy – mert vétkeztek – kevésbé vagytok szeretve. Habár a bűn undort keltő Számomra, mégis a bűn foltjával születtetek.

Szinte lehetetlen, bármely léleknek a földön, nem vétkezni.

Soha ne érezzétek azt, hogy Én soha nem segítenék nektek, vagy soha nem ölelnélek Karjaimba benneteket.

Ti fogtok elsőként sorban állni, hogy belépjetek az ezer évig tartó Új földi Paradicsomomba, ha Felém fordultok.

Csak annyit kértem, hogy beszélgessetek Velem ezekkel a szavakkal:

Imahadjárat (62) Ima az Elveszett és Tehetetlen Bűnösöknek

„Ó, Jézusom, segíts, mert egy bűnös vagyok, aki elveszett, tehetetlen és sötétségben van
Gyenge vagyok és bátortalan, hogy keresselek Téged
Add meg nekem az erőt, hogy most Hozzád kiáltsak, hogy ki tudjak törni lelkem sötétségéből

Drága Jézusom, vigyél engem a Te világosságodba, és bocsáss meg nekem
Segíts, hogy újra teljessé váljak, és vezess el engem a Te Szeretetedbe, a Te békédbe és az Örök Életbe.
Mindenekfelett bízom Benned, és kérlek, vedd értelmemet, testemet és lelkemet, amint átadom magam a Te Isteni Irgalmasságodnak.

Ámen.”

Jöjjetek Hozzám ti, mindannyian, akik méltatlannak érzitek magatokat. Én várlak benneteket. Mindössze annyit kell tennetek, hogy kinyújtjátok kezeteket Felém.

Én meghallgatlak titeket. Én látlak benneteket. Én sírok értetek. Én szeretlek benneteket.

Soha nem adom fel, amíg Karjaimban nem tartalak benneteket, és amíg Isteni Irgalmasságom el nem árasztja lelketeket.

Hamarosan meg fogjátok végre látni Nagy Irgalmasságom Igazságát.

Kétségeitek, mint egy külső héj, lehullnak majd, hogy feltáruljon lelketek, amely betöltekezik majd a világossággal, és futva jöttök majd Felém.

Én nagy reménnyel és örömmel várom azt a napot.

Csak akkor fog Szívem meggyógyulni, ha minden szegény, elveszett lélek tudja, hogy csak Én, Jézus Krisztus tudom megmenteni őket.

Ne feledjétek, lehet, hogy Én elítélem a bűnt, de Én minden bűnöst szeretek, mindegy, mit tettek.

Soha ne féljetek Hozzám jönni, Hozzám beszélni, mert Én túlságosan is szeretlek benneteket ahhoz, hogy elutasítsalak titeket, amikor őszinte bűnbánatot mutattok.

Szeretett Jézusotok

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: Én, a Fiammal együtt, megadhatom nektek a kegyelmeket, és a védelem körét, melyen egyetlen bukott angyal sem tud áthatolni.

20 jún

2012. június 20. szerda; 7.46

Gyermekem, mennyire szenved most Fiam, és mily nagyon összeforr saját szenvedésem az Ő szenvedésével.

Azok, akik másoknak szenvedést okoznak, keresztre feszítik Fiamat.

Amikor ők szörnyű dolgokat követnek el, melyekkel nehézséget, fájdalmat és halált okoznak Isten gyermekeinek, akkor ők újra előidézik Fiam Kínszenvedését.

Azok, akik követik a csaló útját, ők minden másodpercben kísértésnek vannak kitéve, a sátán vezette bukott angyalok által.

Sokan közülük nem tudják ezt, ezért nektek imádkoznotok kell értük.

Sokan közülük észre sem veszik, hogy a gonosz felhasználja őket az emberi faj megsemmisítésének elérésére.

Hamarosan a sátán eldobja majd őket, amikor már semmilyen további célt nem szolgálnak.

Fiam várni fogja, hogy üdvözölhesse az ilyen bűnösöket, akik visszatérnek az Ő Szent Karjaiba, olyannyira irgalmas Ő.

A sátán által elkövetett, mindenki számára láthatatlan gonosz tervek célja, hogy Örök Atyámnak szomorúságot és fájdalmat okozzanak. Testvéreik megbántásával, a megátalkodott bűnösök az Istent bántják meg.

Soha ne gondoljátok, hogy ők elérik majd mindazt, amit célul tűztek ki.

Én, az Isten Édesanyja, mint Társmegváltó és Közvetítő, megkaptam a kegyelmeket, hogy elpusztítsam a kígyót.

Ha segítségemet kéritek, védelmet nyújthatok nektek a félelem ellen.

Én, a Fiammal együtt, megadhatom nektek a kegyelmeket, és a védelem körét, melyen egyetlen bukott angyal sem tud áthatolni.

Mindazok, akik naponta imádkozzák Szent Rózsafüzéremet, nekik nem árthat a sátán, és nem tudja támadni őket.

Három vagy több Rózsafüzér elimádkozásával, ezt a védelmet kiterjeszthetitek másokra is. Ha csak száz ember megtenné ezt, ők megmenthetnék nemzeteiket a gonosz által terjesztett beszennyeződéstől.

Gyűljetek össze, és imádkozzatok saját magatok védelmére.

Legyetek nagylelkűek, és imádkozzatok ellenségeitekért, mert sokan közülük nem veszik észre, mit cselekszenek.

Mindenek felett bízva Fiamban, és elfogadva az Általa – Tanításain és próféciáin keresztül – most hozott ajándékokat, elsöpörhetitek minden félelmeteket.

A sátán kihasználja a félelmet, és abból táplálkozik. Nézzetek szembe az Igazsággal, és használjátok az imát a gonosz tervek enyhítésére, melyek folyamatban vannak azon gonosz csoportok által, akik el akarják pusztítani az emberiséget.

Érezzétek Fiam szeretetét azáltal, hogy megnyitjátok szíveteket. Adjátok át nekem, az Üdvösség Anyjának, aggodalmaitokat, és én elviszem azokat Fiamhoz.

Majd beborítalak benneteket legszentebb palástommal, és érezni fogjátok azt az erőt, mely csak a Mennyből jöhet.

Csak ekkor lesztek betöltekezve békével, bátorsággal és eltökéltséggel az iránt, hogy Isten hadseregének részévé váljatok. Ez a hadsereg, mely már formálódik, egy minden nemzetet magában foglaló sokaságból áll.

Ők menetelni fognak a végéig, és legyőzhetetlenek lesznek.

Köszönöm gyermekem, hogy válaszoltál hívásomra.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy